ХРИСТИНА  БОРИСОВА ХРИСТИНА БОРИСОВА - ТЪРГОВСКИ КОНСУЛТАНТ

Професия : ИНЖЕНЕР
Кратко CV : ЗДРАВЕЙТЕ,МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ НА СЛЕДНИЯТ ВЪПРОС?ИМАМ ТРУДОВ ДОГОВОР ПО чл.67,ал.1,т.1 от 2011г.Сега ми се предлага трудов договор -на основание чл.68,ал.1,т.2 и във връзка с чл.107р,ал.4,т.1 работодателят възлага на служителят да извършва работа ,като търговски консултант и съгласно чл.107р,ал.1 от КТ страните се оговарят,че служителят ще бъде изпартен на временна работа. Следователно за мен това е временен договор --и не трябва да го подписвам?Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->