МИГЛЕНА СТОЕВА МИГЛЕНА СТОЕВА - Потребител

Професия : счетоводител

24.08.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на разходи при работа в друг град
05.03.2016 в: Счетоводни СтандартиОбезценка на активи
02.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на ДМА
01.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
19.09.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на дивиденти
27.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПари в банков сейф
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПроизводство на енергия от възобновяеми източници
07.02.2014 в: Данъчни Закониосигуровки и заплати
23.01.2014 в: Практическо СчетоводствоИзплатени дивиденти
21.01.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на земя - УПИ
11.06.2013 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура
19.05.2013 в: Практически ЗаплатиЗабавена декларация по ЗБУТ
24.04.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация и отчет на ЕТ
03.04.2013 в: Данъчни ЗакониВнос на товарен автомобил
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониБракуване на материали
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониАвансов и годишен данък на ЕТ

04.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на ДМА
06.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
11.06.2013 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактураИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->