МАРКЕЛ - С  ЕООД
МАРКЕЛ - С ЕООД
Кратка история

счетоводни услуги
Година на създаване: 2010
Брой служители: 3
Адрес:
Тел.: 88890112619.05.2020 в: Практическо Счетоводствопос терминал
19.05.2020 в: Практическо Счетоводствопос терминал
08.05.2019 в: Практическо СчетоводствоИНТРАСТАТ
20.12.2017 в: Практическо Счетоводство бракуване на лекарства, с изтекъл срок
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониНаредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
09.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка
20.07.2012 в: Практическо СчетоводствоБезвъзмездна сделка
18.05.2012 в: Данъчни ЗакониДанък дивидент
08.04.2012 в: Практическо СчетоводствоДанък за Рента кар
29.12.2011 в: Практическо СчетоводствоДекларация 50 - приложения за патент и наем
20.10.2011 в: Данъчни ЗакониДанък за наем между две физически лица
28.09.2011 в: Данъчни ЗакониДанък за наем от ЕТ
07.07.2011 в: Данъчни ЗакониДДС - възстановяване
17.06.2011 в: Практическо СчетоводствоОсновни средства при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

29.08.2011 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗДДФЛ от 01.01.2011 год.

13.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка
23.03.2012 в: Данъчни ЗакониИзплащане на дивиденти
15.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки преведени по ЕГН вместо по БУЛСТАТ
03.01.2012 в: Практическо СчетоводствоДекларация 50 - приложения за патент и наем
27.09.2011 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки
19.09.2011 в: Практическо СчетоводствоПререгистрация на фирма от ООД в ЕООД
11.07.2011 в: Практическо СчетоводствоОсновни средства при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец
08.07.2011 в: Данъчни ЗакониИНТРАСТАТ
28.06.2011 в: Данъчни ЗакониДоговор за дарение - облагане по ЗДДФЛИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->