Виктор Баталов Виктор Баталов - счетоводител

Кратко CV : Бакалавър по Счетоводство. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

25.06.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на ползване на болничен лист след прекратяване на срочен допълнителен трудов договор по чл.111
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор със срок на изпитване
04.06.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониТуроператор, предоставящ услуга от физическо лице
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болничен при два трудови договора
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониИздадена данъчна фактура с включен амбалаж без начислено ДДС
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониУслуга от туроператор към туроператор
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониБракуване на автомобил
01.06.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизионен акт на физическо лице с ЕТ
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на лизинг за автомобил от ФЛ към ЮЛ
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство при договор по заместване
20.05.2015 в: Данъчни ЗакониДоходи на чужденци
19.05.2015 в: Практически ЗаплатиOбезщетение при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст
18.05.2015 в: Практически ЗаплатиПризнаване на трудов стаж и професионален опит
18.05.2015 в: Данъчни ЗакониOблагаем ли е дохода по ЗДДС
18.05.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация на самоосигуряващо се лице
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство без трудов стаж
21.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство на баба с по-късна дата
21.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от облагане с данък върху разходите
02.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на пенсионер, собственик на ЕООД
02.11.2014 в: Данъчни ЗакониПокупка на лиценз от Европейска държава
02.11.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови права
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение при безработица
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекъснати здравноосигурителни права на студент по вина на университета
31.08.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
31.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по заместване
31.08.2014 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
17.08.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране на ООД
17.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор на майка с дете до 3г.
03.08.2014 в: Практически ЗаплатиОсчетоводяване на ведомост за заплати при закъснял болничен
01.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънредни часове при сумарно работно време
20.07.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане с ДДС на предоставен бонус
20.07.2014 в: Счетоводни СтандартиНИРД
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при неизползван платен годишен отпуск
06.07.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на ДДС при продажба на сграда, която е продукция
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжка на заплата при напускане
22.06.2014 в: Счетоводни СтандартиРазходи за НИРД
22.06.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
22.06.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуск за писане на дипломна работа
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на отпуск при пенсиониране
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуска след майчинство
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониОтчитане на инвестиция
08.06.2014 в: Данъчни ЗакониУдръжка от заплата
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиНарушаване на права
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
08.06.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониПосредничество на великобританска компания
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане на пенсионно осигуряване от САЩ
30.05.2014 в: Практически ЗаплатиУправител на ЕООД на трудов договор
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеплащане на извънреден труд
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗадължителна междуседмична почивка
26.05.2014 в: Практически ЗаплатиСъдружник в ДЗЗД и обезщетение от НОИ
25.05.2014 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице на работа в чужбина
25.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на трудов договор в частта му "основна заплата"
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване безсрочен ТД
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗадължително предписание от НОИ
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск 14мес. непосредствено преди пенсиониране и 6-те брутни заплати
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служител поради придобито право на пенсия
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.177 от КТ
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиЕдностранна промяна от страна на работодателя
17.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на пенсионер по трудов и по граждански договор
11.05.2014 в: Практическо СчетоводствоРазход за минерална вода
11.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга от трета страна
11.05.2014 в: Данъчни ЗакониФактура за транспорт от БГ фирма
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки при граждански договор
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация 1
22.04.2014 в: Данъчни ЗакониВъпрос по чл.40а на ЗЗО
21.04.2014 в: Практическо СчетоводствоРазход за служебна кола
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониПрава на работника при пенсиониране
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониНаемане на автомобил от собственика на фирмата
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониФУВАС за вендинг автомати и връзка с НАП
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониХотелско настаняване ЕС
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване декл. по чл.50 ЗДДФЛ
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониОпределяне на осигурителен доход за самоосигуряващо се лице
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОптисване по давност
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониВреме, което се признава за трудов стаж, без да е съществувало трудово правоотношение
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за ДОО за работещ пенсионер
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
23.03.2014 в: Практически ЗаплатиТормоз от работодателя
23.03.2014 в: Данъчни ЗакониПредизвестие
23.03.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен договор
16.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрогнозна печалба за 2013
16.03.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
16.03.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за представяне на документ
09.03.2014 в: Данъчни ЗакониАвансов корпоративен данък
09.03.2014 в: Практическо СчетоводствоРазходи несвързани с дейността
09.03.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на протоколи за услуги от ЕО
03.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчна загуба
03.03.2014 в: Практическо СчетоводствоБолничен - връщане на пари на работодателя
03.03.2014 в: Данъчни ЗакониУникалното работно време и последиците от него
23.02.2014 в: Счетоводни СтандартиОтразяване на кредитно известие издадено в 2014 за сделка в 2013
23.02.2014 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор на 4 часа по време на майчинство
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от дивидент
16.02.2014 в: Данъчни ЗакониПринудително преминаване на намалено работно време
16.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване ДДС на просрочено вземане
16.02.2014 в: Счетоводни СтандартиИмат ли амортизационни отчисления тези артикули
09.02.2014 в: Практически ЗаплатиНовите декларации обр.1 и 6
09.02.2014 в: Практически ЗаплатиУволение без предизвестие
09.02.2014 в: Практическо СчетоводствоПокриване на загуба
02.02.2014 в: Данъчни ЗакониДДС и протокол по чл. 126 от ЗДДС
02.02.2014 в: Практическо СчетоводствоТрансформиране на продукция в дълготраен актив
02.02.2014 в: Данъчни ЗакониКоригиране на декл.по чл. 55 ал.1 образец 4001
02.02.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на два трудови договора и специализация
01.02.2014 в: Практически ЗаплатиРаботници в майчинство при прекратяване на фирма
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 от ЗЗДФЛ
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониДейност по намиране на работа в чужбина.
26.01.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на намалено работно време
26.01.2014 в: Данъчни ЗакониНаем на чуждестранно физическо лице
26.01.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на пълно парично обезщетение
26.01.2014 в: Практическо СчетоводствоКазус по договори
26.01.2014 в: Практически ЗаплатиУволнена без предизвестие на безсрочен договор
26.01.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране по проект
19.01.2014 в: Практическо СчетоводствоСъхраняване на първични документи в цифров вид
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониПодобрения и ремонти на наета производствена сграда
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск за държавен изпит
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониБолнични по бременност
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане при Изипей услуги
12.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на абонаментни карти
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
11.01.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време
11.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки и разходи в ЕООД
11.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск по договор за извънтрудови правоотношения
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониАнулиране на фактура с Протокол по чл.116 и Уведомяване по чл.126 ал.3
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнителен отпуск по чл. 139 от Кодекса на труда
05.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзменение на Наредба № Н-8
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРешение на ТЕЛК
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители през 2014 г.
30.12.2013 в: Практически ЗаплатиДУК
15.12.2013 в: Практически ЗаплатиУвеличение на нощното работно време с коефициент 1.143
15.12.2013 в: Практическо СчетоводствоПротокол за прихващане
15.12.2013 в: Практически Заплати13-та заплата за служителка в майчинство
15.12.2013 в: Практическо СчетоводствоГражданска отговорност
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиБаза за изчисляване на СБКО
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за дежурство през празничните дни
08.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство
08.12.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен договор с изпитване 6 месеца
08.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на отпуск по реда на чл. 176, ал.4 от КТ
08.12.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна на постоянен договор в срочен договор
08.12.2013 в: Данъчни ЗакониРабота в празничен ден
08.12.2013 в: Практическо СчетоводствоПрисъдено вземане
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуски
01.12.2013 в: Практически ЗаплатиДоговор за застрахователен консултант
01.12.2013 в: Практически ЗаплатиДоговор за застрахователен консултант
01.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
01.12.2013 в: Практически ЗаплатиПредставяне на болничен лист след напускане
01.12.2013 в: Данъчни ЗакониОтносно договор по чл. 111 от КТ
01.12.2013 в: Данъчни ЗакониВъпрос за пенсиониране
01.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на седалище и адрес на управление или само смяна на адрес за кореспонденция
24.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПристройка към сграда изградена чрез възлагане
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбжалване по чл. 117 ал. 1 т.2 буква ж
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит за нает лек автомобил
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониПрепродаване на актив от ВОП
24.11.2013 в: Практическо СчетоводствоИзписване отчетна стойност на стоките и работа с коректив
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на товарен автомобил, закупен без ДДС
17.11.2013 в: Практически ЗаплатиПодадено уведомление за прекратяване на договор без подписана заповед за уволнение
17.11.2013 в: Практически ЗаплатиСумирано изчисляване на работното време
17.11.2013 в: Данъчни ЗакониСрокове за налагане на дисциплинарни наказания
17.11.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за отглеждане на дете
16.11.2013 в: Практическо СчетоводствоТекущи разходи
16.11.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на болничен при започване на работа за първи път
16.11.2013 в: Практически ЗаплатиОсновна дейност
16.11.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор за извършване на определена работа
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониБаза за обезщетение
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониДекл. обр. 6
10.11.2013 в: Практически ЗаплатиСумарно отчитане на работното време
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на ДМА
10.11.2013 в: Практически ЗаплатиАкт за прекратяване на ТД
09.11.2013 в: Данъчни ЗакониРаботник с ТЕЛК
09.11.2013 в: Практически ЗаплатиВнасяне на осигуровки със задна дата
09.11.2013 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ЗДДС
04.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ел. енергия
04.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСалдо заем
03.11.2013 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка при граждански договор
03.11.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор при 18-20 часова работна седмица
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ел. енергия
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоКлетка 71 от СД
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоКлетка 71 от СД
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
02.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД по трудов договор
02.11.2013 в: Данъчни ЗакониПрератяване на договор по време на болнични
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна на работно място след майчинство
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиПринудителен неплатен отпуск
27.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
27.10.2013 в: Данъчни ЗакониНадзорна политика на КФН
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за изпращане на уведомление за извънреден труд
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на временен трудов договор
24.10.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРемонт офис на ООД
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоБаланс и ДА
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРемонт офис на ООД
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 и обезщетение по чл. 224 от КТ
18.10.2013 в: Практически ЗаплатиУведомяване за удължаване на работно време за определен ден
18.10.2013 в: Практически ЗаплатиМесечен график
17.10.2013 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на възнаграждение
15.10.2013 в: Практически ЗаплатиУволнение по чл.328 ал.1 т.6
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоВземане по съдебен спор
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДФЛ, граждански договор и ДДФЛ от наем
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониЗадължение за подаване на Декларация 7
12.10.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за издаване на протокол по ЗДДС
11.10.2013 в: Практически ЗаплатиУволнение по чл.328 ал.1 т.6
10.10.2013 в: Данъчни Законичл.42, ал.4 от ЗКПО
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС казус
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониПриспадане на данък по чл.92, ал.1, т.2 и т.3 от ЗДДС
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ
07.10.2013 в: Практически ЗаплатиПринудителен неплатен отпуск
04.10.2013 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставяне на ГФО
04.10.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудовия договор по член 325т1
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставяне на ГФО
02.10.2013 в: Практически ЗаплатиУведомление НАП допълнително споразумение
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит за гориво на нает автомобил
29.09.2013 в: Практическо Счетоводство Отчитане на продукцията
29.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСофтуер за ДМА
29.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни разлики между ЕТ и ЕАД
29.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на украински гражданин
22.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем от собственик с непогасена част към края на годината
22.09.2013 в: Данъчни ЗакониПари за майчинство
21.09.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на почивка на детските учителки
21.09.2013 в: Данъчни ЗакониПари за майчинство
21.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзпитателен срок
21.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на извънсъдебно споразумение
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиСключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т.3
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиСключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т.3
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиНамаляване на заплата
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на ЕТ на ЕООД
17.09.2013 в: Счетоводни СтандартиФинансов лизинг и връщане на актив
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение на държавен служител
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиОтчитане на болнични при непрекъснат работен цикъл
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време за онкохематолог
16.09.2013 в: Данъчни Закони Право на ранно пенсиониране
15.09.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор след майчинство
15.09.2013 в: Практически ЗаплатиТрудови правоотношения със студенти-стажанти
15.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение на майка с дете до 3 годишна възраст
15.09.2013 в: Данъчни ЗакониНекоректен подбор при назначаване на учител
15.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на срок за придобиване на право за пенсия
07.09.2013 в: Счетоводни СтандартиОпределяне на амортизируема стойност
07.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПраво на клас по втори трудов договор
07.09.2013 в: Практически ЗаплатиУведомяване на ИТ за положен извънреден труд
05.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба за трета страна
05.09.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време по втори трудов договор
28.08.2013 в: Практическо СчетоводствоИнвентар с нулева стойност
28.08.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неизползван отпуск по време на майчинство
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл 117 с нулева ставка по ДДС
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониФинансова санкция при напускане
25.08.2013 в: Практическо СчетоводствоНеосчетоводени фактури за стоки от 2012 г.
15.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване и изплащане на болнични дни при работа на смени
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на доход
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиНеоснователна промяна на длъжностна характеристика
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на разходите за организиране на семинар-обучение
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДоговор за безвъзмездно ползване на МПС
11.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанък гориво
11.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗДДС и методология
09.08.2013 в: Практическо СчетоводствоБрак на хранителни стоки
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониОтчетни регистри при ЮЛ регистрирано по чл.97а ЗДДС
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на обезщетение при пенсиониране
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоВ коя клетка се включва неиздадена фактура в дневник Продажби
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониПлащане в брой
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на физическо лице
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониДавност за изплащане на извънреден труд
05.08.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращение преди навършване на 3 години на дете
02.08.2013 в: Практически ЗаплатиЗабавяне на заплати при напускане
28.07.2013 в: Практическо СчетоводствоВъпроси от бюджетните предприятия
28.07.2013 в: Данъчни ЗакониВнос на Автомобили от Австрия
28.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
28.07.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на изпълнителен директор на АД без дейност
21.07.2013 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ДДС
21.07.2013 в: Практически ЗаплатиПочивни дни при ненормирано работно време
20.07.2013 в: Практически ЗаплатиУдържат ми от заплатата за платен годишен отпуск
14.07.2013 в: Данъчни ЗакониБракуване на стоки
14.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на електронен фиш
14.07.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при прекратяване на дейност
14.07.2013 в: Практически ЗаплатиПоследици при изгубени ведомости и трудови досиета
06.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение - чл.46 ал.2 ЗКПО
06.07.2013 в: Данъчни ЗакониОсигурителен стаж за пенсия при работа на граждански договор
05.07.2013 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставител на ГФО
02.07.2013 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за договор по заместване
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на камион от Италия
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониЗакрила при фалит на майка с дете под 3 години
30.06.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително заплащане в почивни дни при работа на смени
30.06.2013 в: Данъчни ЗакониДавност на данъка за МПС
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониРаботно време
27.06.2013 в: Практически ЗаплатиПравата на освободения служител
26.06.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на доставка на услуга извън ЕС
26.06.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск след кръводаряване
25.06.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
24.06.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
24.06.2013 в: Данъчни ЗакониДДС брак ВОД/ВОП
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиСБКО към работната заплата
23.06.2013 в: Практическо СчетоводствоНеподаден ГФО
22.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по време на болничен
20.06.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаплащане на дружествен дял, само по банков път ли?
20.06.2013 в: Данъчни ЗакониОграничение за работно време по втори трудов договор по чл.111 от КТ
19.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор
19.06.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за служител без отработени дни
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор за заместване
16.06.2013 в: Счетоводни СтандартиАктив по отсрочен данък
16.06.2013 в: Практически ЗаплатиЗадължение за инструктаж
15.06.2013 в: Данъчни ЗакониДарение на ДМА
13.06.2013 в: Данъчни ЗакониНетна търговска площ при патент
12.06.2013 в: Данъчни ЗакониМайчинство след по-малко от година трудов стаж
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониМаксимален размер на запор върху заплата
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоТуристическа агенция
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на болнични и след освобождаване
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по инициатива на работодателя
09.06.2013 в: Практическо СчетоводствоБартерна сделка с ДМА
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от продажба на имот
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониСчетоводство ЗП
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониЧЛ.17 (4 ) от ЗДДС
02.06.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на работещ пенсионер
02.06.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на щата
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация ДДС
27.05.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура без касов бон
27.05.2013 в: Практическо СчетоводствоГФО на дружество в ликвидация
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение на основание чл.328 ал.1 т. 4 от 17.12.2012 год.
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониГраждански договор със служител на организацията
19.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване 2013
18.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване за застрахователен агент
16.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.327, ал.1, т.1
12.05.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разходи за придобиване на ДМА
06.05.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222,ал.3 от КТ
28.04.2013 в: Практическо СчетоводствоКорекция на сгрешена фактура
21.04.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на коефициент за пенсиониране
21.04.2013 в: Данъчни ЗакониМинимален праг за осигуряване на длъжността ТРЗ
14.04.2013 в: Счетоводни СтандартиЛиквидация на фирма с касова наличност по сметка 501
14.04.2013 в: Данъчни ЗакониКога започва здравното осигуряване за чужденец, придобил българско гражданство?
08.04.2013 в: Данъчни ЗакониОснование за начисляване и неначисляване на ДДС
08.04.2013 в: Данъчни ЗакониБрак и чл.80 ал.1 т.3 от ЗДДС и чл.28 от ЗКПО
07.04.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след връщане от майчинство
07.04.2013 в: Данъчни ЗакониБрак и чл.80 ал.1 т.3 от ЗДДС и чл.28 от ЗКПО
02.04.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж при граждански договор
02.04.2013 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на извънреден труд за заварчик
02.04.2013 в: Данъчни ЗакониНачин за разпределяне на фонд СБКО
02.04.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на майка с дете под 3 години
02.04.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след връщане от майчинство
31.03.2013 в: Практически ЗаплатиДобавки за прослужено време за общински съветници
31.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на договор за отдаване на земя под наем
31.03.2013 в: Данъчни ЗакониБолничен след изтичане на временен трудов договор
27.03.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение при срочен трудов договор
25.03.2013 в: Данъчни Закони Прекратяване на трудови правоотношения
24.03.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване без подпис на служителя
18.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на СМР
17.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.116 ,ал.4 от ЗДДС
17.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на капиталови разходи
17.03.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за сделка извън страната
16.03.2013 в: Практическо СчетоводствоГДД
16.03.2013 в: Практическо СчетоводствоРазлики при годишно приключване
16.03.2013 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на тристранни операции
15.03.2013 в: Практически ЗаплатиАнекс към трудов договор за намаляване на заплатите
15.03.2013 в: Данъчни ЗакониТрудови правоотношения
13.03.2013 в: Практическо СчетоводствоИздаване на обща фактура за дълъг период
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоИздаване на обща фактура за дълъг период
12.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на не-нова сграда
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиЗащита от съкращение преди пенсия
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониРабота без фикасирано работно време и заплата
09.03.2013 в: Данъчни ЗакониПромяна в условията на договора
09.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПридобиване на активи по стопански начин
07.03.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на дарение на земя
07.03.2013 в: Данъчни ЗакониАвансова вноска 2013
05.03.2013 в: Данъчни ЗакониМога ли да си върна майчинство, ако преди това съм се отказала от него
03.03.2013 в: Данъчни ЗакониМога ли да си върна майчинство, ако преди това съм се отказала от него
03.03.2013 в: Данъчни ЗакониЗаем на едноличен собственик на капитала на ЕООД
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониЗаем на едноличен собственик на капитала на ЕООД
27.02.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползвана отпуска при напускане
26.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОтразяване на налична продукция в ОПР и ГДД
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск за студент
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължение на собственик
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоПътни разходи до месторабота
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониЧл.28 ал 3 на НПОС и определяне на правото на ПОЗ - пенсия поради общо заболяване
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиПринудително пенсиониране на служител
17.02.2013 в: Данъчни ЗакониУволнение веднага след майчинство
14.02.2013 в: Практически ЗаплатиНеобходими трудов стаж и години за пенсия
14.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на износ
08.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при трудов договор по чл.114 от Кодекса на труда
08.02.2013 в: Практическо СчетоводствоРазход на фирма при покупка от лична сметка
04.02.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
03.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при наем на имот
03.02.2013 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време по време на предизвестие
03.02.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение
03.02.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем от съдружник в ООД
01.02.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем от съдружник в ООД
31.01.2013 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие, протокол по чл. 117
30.01.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
30.01.2013 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие за задържана сума
29.01.2013 в: Данъчни ЗакониНалагане на мито на продукти с некомерсиален характер
29.01.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след незаконно уволнение
28.01.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
27.01.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане продажба на недвижимо имущество по ЗДДФЛ
24.01.2013 в: Практически ЗаплатиПроцент за прослужено време
23.01.2013 в: Счетоводни СтандартиМСС 10 и НСС 10Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->