Ивелин Гочев Ивелин Гочев - Потребител


18.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на Д6 - корекция
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиД6 - попълване
13.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по взаимно съгласие по време на болничен
24.01.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху аванс /трудови доходи/

15.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
07.07.2015 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
20.05.2015 в: Практическо СчетоводствоНалагане на запор
14.04.2015 в: Практическо СчетоводствоНалагане на запор
06.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
13.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
24.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
23.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху аванс /трудови доходи/Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->