Лора Петрова Лора Петрова - Потребител


20.04.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи за храна на пресонал
18.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при туристическа услуга
30.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОтдаване на персонал
09.12.2013 в: Практическо СчетоводствоРекламни материали и тестери
30.08.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил на трета страна
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от Бюрото по труда
14.06.2013 в: Практически ЗаплатиДневни почивки при международните шофьори
22.05.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за плащане на осигуровки за освободен служител
16.04.2013 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна за минали месеци
09.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПридобиване на активи по стопански начин
14.02.2013 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на надплатена сума за ДДС в единната сметка
07.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане по трудов договор с австрийски граждани
05.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на безплатен обяд за служителите
26.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки без документ
16.01.2013 в: Данъчни ЗакониРазходи за дарение

29.08.2013 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна за минали месециИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->