Адриана Ноева Адриана Ноева - обработка на заплати

Кратко CV : Магистър по Управление и Икономика.Експерт по ТРЗ и осигуряване.

03.02.2018 в: Практически ЗаплатиТрудово право преназмначение
03.02.2018 в: Практически ЗаплатиТрудово право преназмначение
27.01.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация самооцигуряващ
27.01.2018 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице, ДУК, НАЕМ
13.09.2017 в: Данъчни Законикодекс на труда
13.09.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с предизвестие и възможност за ползване на обезщетение от борсата?
17.08.2017 в: Практически ЗаплатиПраво на вдовишка пенсия
17.08.2017 в: Практически ЗаплатиМолба за отпуск
15.08.2017 в: Данъчни ЗакониКръводаряване и болничен
15.08.2017 в: Практически ЗаплатиМайчинство -отпуска
15.08.2017 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за напускане на работа
15.08.2017 в: Практически Заплатитрудови отношения
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на среднодневно брутно възнаграждение
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониПътен данък на кола-давност за наследници
14.08.2017 в: Практически Заплатиизчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение за платен годишен отпуск
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след стаж в Шотландия
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониНазначени лица на трудов договор под 18 години
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониПреназначение по допълнителен трудов договор
17.07.2017 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6 за самоосигуряващо се лице
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДоговор за управление на собственик
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при нов работодател от 3 месеца
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на СОЛ
04.04.2017 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за прекратяване на работа
04.04.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен по майчинство
04.04.2017 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за прекратяване на работа
06.02.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на документи за получаване на майчинство
02.08.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 от КТ при основен и допълнителен ТД при един работодател
02.08.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор при преместване на фирмата в друг град
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуск по чл.167а от КТ
20.06.2016 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск по бащинство
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични при временна нетрудоспособност
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране една година по-рано
13.06.2016 в: Данъчни Закони Подаване на молба за напускане по време на болничен
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониПродадена фирма и майчинство
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
13.06.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение след майчинство
01.06.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
13.05.2016 в: Практически ЗаплатиРабота по допълнителен трудов договор
11.05.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповед за прекратяване на ТД
13.04.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен след напускане
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация Образец 1 на осигурено лице с прекратена регистрация (починал служител)
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониДете с ТЕЛК
28.03.2016 в: Практически ЗаплатиИнвалидна пенсия
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиУведомление по чл.328, ал.1, т.3 от КТ и ползване на болничен по време на предизвестие
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиОснования за срочен трудов договор
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на болничен
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиНачисляване на заплати
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиИзменение на основната заплата след отпуск по майчинство
14.03.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
08.02.2016 в: Данъчни ЗакониПонижаване в длъжност след болничен
15.01.2016 в: Данъчни ЗакониУволнение на защитен служител поради липса на професионална квалификация
11.01.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на позлване на платен отпуск след изтичане на неплатен по чл.167а
03.11.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход на земеделски производители за получаване на семейни помощи
21.10.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение при временна неработоспособност при неплатен отпуск
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване
21.10.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на нощен и извънреден труд
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗачитане на осигурителен стаж като управител на ООД
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониУправител на ЕООД
05.10.2015 в: Счетоводни СтандартиПопълване на Декларация образец 1
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНедопускане до работното място
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на фирма по време на майчинство
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ за парично обезщетение по болничен
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониПарично обещетение за дете до 2 год. при трудов договор
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист в ЕТ
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуски при напускане
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониУстановяване на трудов стаж за пенсиониране
18.08.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване по член 328, ал. 1, т.2
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служител
04.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОткриване на ЕООД за продажба на хранителни стоки
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор при пенсиониране
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на отпуск по майчинство за гледане на дете до 2 годишна възраст.
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиУдръжки от пенсия
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПовредена стока при международен танспорт
18.06.2015 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП2 за трудов стаж след 1997г.
16.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
10.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
08.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на трудоустроен работник
05.06.2015 в: Данъчни ЗакониСъкратена длъжност по време на майчинство
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиСпиране на удръжки по изпълнително дело след издължаване
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионно и здравно осигуряване след дългогодишна работа в чужбина
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиЗастъпване на майчинство
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327, ал.1, т.1
07.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327, ал.1, т.1
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониДата на прекратяване на трудов договор
23.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство на по-ниска длъжност
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за преизчисляване на надвнесен данък
23.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
21.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиПродължаване на работа след пенсиониране
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистриране в Бюрото по труда
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на предизвестие, при сключен договор по чл.68, ал.1, т.3
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходите на управител - чуждестранно лице
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при липса на необходим трудов стаж
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПарични обезщетения за безработица
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на служител след болничен
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация образец 1 при болничен
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоход на ветеринарен лекар
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на докторант
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониВътрешен правилник за определяне на основна заплата
24.12.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение на общински съветник с ТЕЛК
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 224
27.10.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране при учител
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация по чл. 55
27.10.2014 в: Практическо СчетоводствоМинимален осигурителен доход за търговски представител
27.10.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор, допълнителни хонорари и декларирането им
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониИзвънреден труд без заплащане
14.08.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при уволнение
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониНепопълнена трудова книжка
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор преди дата на на влизането му в сила
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониЗапочване на нова работа и срок за започването и
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки на пенсионери
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОтработване на предизвестие
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на пълен календарен месец - отработен за запис в трудова книжка
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониБюро по труда
03.06.2014 в: Практическо СчетоводствоУП-2 и преизчисляване на дни във временна неработоспособност
02.06.2014 в: Практическо СчетоводствоУП-2 и преизчисляване на дни във временна неработоспособност
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен лист при двама работодатели
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
31.05.2014 в: Данъчни ЗакониКомпенсация по време на отпуск по болест
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжки върху заплата
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване съдружник
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация обр.1 за допълнителните осигуровки
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиРаботещ инвалид52%-диабет спира работа-варианти?
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониТрябва ли пенсионерите да правят авансови здравноосигурителни вноски за месеците, когато имат допълнителен доход
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки върху сума от наем на безработно лице
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиСмяна на длъжността
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови взаймоотношения
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗакриване на длъжност и преназначаване от безсрочен на срочен ТД
15.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване не неизползван платен отпуск при напускане
14.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване при двама работодатели
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на ЕТ
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиУведомление към НАП за срочен трудов договор
07.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение 4 към ГДД чл.92
07.05.2014 в: Счетоводни СтандартиГФО едноличен търговец наследство
22.04.2014 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск за гледане на малко дете
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация обр.1 за лица по граждански договор
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониГлоби за неподадена данъчна декларация на неработещо ООД
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандироване на външно лице
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на договор и заплата при смяна на собственика на фирмата
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на договор и заплата при смяна на собственика на фирмата
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално обезщетение от борсата
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар при втори работодател
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСключване на нов трудов договор по време на майчинство
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от НОИ
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиНова работа след майчинство
10.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване по трудов и по граждански договор
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
31.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване по трудов и по граждански договор
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа след изтичане на болничен
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониПлащане на данъци за доход от наем
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониЗа СБКО
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в Дружество по ЗЗД
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониДекларации образец 1 и 6 за лица изпратени на работа в чужбина от български посредник
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъци и осигуровки
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиУведомление в НАП при прекратяване на трудов договор
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
27.03.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на грешно подадено уведомление за прекратяване на ТД
27.03.2014 в: Данъчни ЗакониКакво да направя, за да мога да отида на борсата?
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
07.03.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
27.02.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисление на платен годишен отпуск
27.02.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисление на платен годишен отпуск
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиСрок на изплащане на обезщетение при прекратяване на договор
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиЗаверка на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лица.
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониДекл 1 и 6 за януари
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиЗачитане на майчинство като трудов стаж
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 6 за м. Декември 2013
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на трудов договор
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
17.02.2014 в: Данъчни ЗакониЗащита от уволнение на служител с ТЕЛК
17.02.2014 в: Данъчни ЗакониУП-2
14.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на майчинство
14.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по чл.328 ал.1 т.7
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране при условията на втора категория труд през 2015г.
12.02.2014 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на трудов договор
12.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на трудов договор
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
10.02.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 6 при късно представен болничен
10.02.2014 в: Данъчни Закониосигуровки и заплати
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране учители
07.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на управител ЕООД
07.02.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 6
06.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на парично обезщетение за временна безработица
05.02.2014 в: Практически ЗаплатиРегистриран ЗП и работещ по ТД на 8 часов работен ден
05.02.2014 в: Практически ЗаплатиПодновяване на срочен трудов договор
05.02.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 6
05.02.2014 в: Практически ЗаплатиПенсиониране
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на майчинство за преназначаване
05.02.2014 в: Практическо СчетоводствоПрекъсване на отпуск по майчинство
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ за раждане на дете
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ за раждане на дете
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за регистриране в Бюрото по труда
28.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при прекратяване на договора
28.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на горивото
28.01.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна в добавката за прослужено време от 2014-та
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониНовите прагове за осигурителен доход и максимална пенсия
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка по чл.45,ал.1 и период, който следва да се включи в нея
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиНачисляване на процент за прослужено време
23.01.2014 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор и болнични
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗадържана трудова книжка при напускане
14.01.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на обезщетение към НОИ
10.01.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на съдружник
10.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор и изплащане на отпуска
06.01.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при непостоянен доход
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониПреизчисляване на пенсия
06.01.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки и авансови плащания
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтчитане на стаж по втори трудов договор при същия работодател
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране през 2014-та
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор на съдружник в ООД
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване на два трудови договора
10.12.2013 в: Практически ЗаплатиПолучено УП 3 при напускане, без документи за прекратен договор
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплати и осигуровки за м.декември
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителни трудови възнаграждения
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на ползване облекчение за лице с увреждане
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиСОЛ график на работно време
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 68, ал. 1 т. 3
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на отпуск по реда на чл.176 от КТ
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиНеизползван годишен отпуск
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплати и осигуровки за м.декември
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице
06.12.2013 в: Практически ЗаплатиРабота на график и ползване на отпуска
06.12.2013 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП2 и УП3
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиДопьлнително споразумение за намаляване на заплата
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуски
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониКато срочен или като безсрочен
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреназначаване и съкращение
26.11.2013 в: Данъчни Закони Имам ли право на обезщетение от Бюро по труда при прекратяване по чл.327 ал.2
25.11.2013 в: Данъчни ЗакониИма ли начин
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на осигурителен доход
20.11.2013 в: Данъчни ЗакониДивидент
20.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на коефициент за пенсия
18.11.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на собственик на две ЕООД
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за обезщетение
14.11.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнителен отпуск за инвалидност по чл.319 от КТ
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиДлъжностна характеристика
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване не неизползван платен отпуск при напускане
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на ПГО по чл. 173, ал. 1 от КТ
28.10.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
28.10.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при прекратяване по чл. 328
25.10.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор със самоосигуряващо се лице
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при неплатен болничен за майчинстмо
21.10.2013 в: Данъчни Закони60% обезщетение при безработица
21.10.2013 в: Практически ЗаплатиРабота по заместване и майчинство
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване след инвитро процедури
02.10.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация 1
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране при 1 категория труд
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ и личен труд
01.10.2013 в: Практически ЗаплатиСтаж и отпуск при втори трудов договор на 4 часа
01.10.2013 в: Практически ЗаплатиАванс по време на болнични
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след освобождаване по чл.71
25.09.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване в момент на болничен преди раждане
25.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен лист по време на предизвестие
25.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен преди раждане
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиИздаване на нова Трудова книжка
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиУвеличение на основната заплата
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на втори трудов договор
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на втори трудов договор
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиЗаплаха за уволнение при отказ за полагане на нерегламентиран труд
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиПродължение на осигурителна книжка на СОЛ
19.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за управител на ЕООД
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване без спазване срока на предизвестие от страна на работника
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем платен годишен отпуск
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДокументи за подаване при майчинство
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем платен годишен отпуск
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗабавяне по пенсиониране
20.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на по-ниска ставка в последната година преди пенсия
20.08.2013 в: Данъчни ЗакониОтговорност при ревизия
14.08.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране по болест на самоосигуряващо се лице
14.08.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на обезщетение при пенсиониране
14.08.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли декларация по чл.50 самоосигуряващо се лице без доход
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониУсловия за ранно пенсиониране
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение за работа по заместване
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиВременно заместване на служител с различни отговорности
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на осигуровки на база брутно възнаграждение
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на бонус по време на болничен
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от уволнение преди пенсиониране
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониПовторно съкращение по чл.328, ал.1, т.2 от КТ
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиСключване на ТД по време на предизвестие за прекратяване на друг ТД
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на временен трудов договор
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител, който е и съдружник в ТД
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване
09.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДоговор за управление и ТР
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж по време на майчинство
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониСрок на давност за парично обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
05.08.2013 в: Практически ЗаплатиОпределяне момента на започване на трудовата дейност на самоосигуряващо се лице в ЕООД
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист в ЕТ
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист в ЕТ
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониЧужденец собственик на фирма в България
05.08.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
30.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен отпуск след майчинство
23.07.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизползван отпуск при освобождаване
23.07.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при прекратяване по чл.71 ал.1 от Кодекса на труда
23.07.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на обезщетение по чл.220
22.07.2013 в: Данъчни ЗакониИмам ли право на майчинство
22.07.2013 в: Практически ЗаплатиУдържат ми от заплатата за платен годишен отпуск
22.07.2013 в: Данъчни ЗакониРегистриране в БТ след прекратяване на трудов договор
22.07.2013 в: Данъчни ЗакониРегистриране в БТ след прекратяване на трудов договор
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтказ за изплащане на обезщетение при пенсиониране, поради прекъсване на трудовия стаж
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли се декл.1 за лице по извън трудово правоотношение, което е осигурено на друго основание върху 2200 лв.?
19.07.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при прекъснат трудов стаж
18.07.2013 в: Практически ЗаплатиОтказ за ползване на неплатен годишен отпуск
18.07.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск при прекратяване на трудов договор
17.07.2013 в: Данъчни ЗакониКраен срок за внасяне на осигуровки на самоосигуряващ се ЕТ
17.07.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за управител на ЕООД при прекратяване на дейност
17.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск за родител на първокласник
16.07.2013 в: Практически ЗаплатиРаботодател отказва да прекрати трудов договор
16.07.2013 в: Данъчни ЗакониРаботно време и почивка
16.07.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение за продължителна работа при 2 часа работа дневно
16.07.2013 в: Практически ЗаплатиПреназначаване по време на болничен
15.07.2013 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време на майка с дете до 3 години
15.07.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли се декл.1 за лице по извън трудово правоотношение, което е осигурено на друго основание върху 2200 лв.?
15.07.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуровки по граждански договор
15.07.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на болничен от новоназначен служител
12.07.2013 в: Данъчни ЗакониНекоректен работодател
12.07.2013 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа без предизвестие за майка на дете до 3 год.
12.07.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие поради увеличено работно време
12.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при прекратяване по взаимно съгласие
12.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЕлектронен подпис
12.07.2013 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониПарични обезщетения за безработица
25.06.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
25.06.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск при временен трудов договор
24.06.2013 в: Данъчни ЗакониГлоба заради грешка на друг служител
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
14.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеизплатено възнаграждение при прекратяване на трудов договор със срок на изпитване
13.06.2013 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на пенсионер
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор и болнични
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор в строителството
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор в строителството
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониБолнични за гледане на малко дете
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиУдържане на заплата при напускане
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиTRUDOVO-PRAVEN VAPROS
30.05.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 самоосигуряващо се лице
30.05.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа преди изтичане на предизвестие
30.05.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на процент СБКО към заплатата
23.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за собственик на ЕООД
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиПо кой член от КТ е най-изгодно за мен да бъде прекратен трудовия ми договор
23.05.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на приходи от организация с нестопанска цел
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по основен трудов договор и сключване на втори договор
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиНормативна база да бъде спряно пенсиониране
21.05.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
21.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение на трудоустроен
21.05.2013 в: Данъчни ЗакониДвойно осигуряване за по-висока пенсия
21.05.2013 в: Практически ЗаплатиКак се изплаща годишният неизползван платен отпуск при напускане?
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на УП 2
20.05.2013 в: Данъчни ЗакониСамосигуряване на ЕТ, подало Заявление за пенсиониране
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск за инвалиди
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиОтносно преназначаване по чл.68, ал.1,т.1
18.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител, извършващ услуги с личен труд в ЕООД
17.05.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД при забава на заплати
17.05.2013 в: Практически ЗаплатиОбещетение по чл.222 ал.3
16.05.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращаване след майчинство
16.05.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
17.04.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на субсидия на земеделски производител
15.04.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при съкращение след майчинство
15.04.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор по време на болнични
08.04.2013 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на бащата
29.03.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по време на бременност
29.03.2013 в: Данъчни ЗакониБолничен лист
20.03.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на земеделски производител
20.03.2013 в: Практически ЗаплатиДавностен срок на назакание от НАП
20.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПреобразуване на дружества
20.03.2013 в: Данъчни ЗакониДоговор по ПМС 66
08.03.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение преди пенсия
08.03.2013 в: Данъчни ЗакониДеклараиране на доходии от чужбина на физическо лице в ГДД
08.03.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
08.03.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване на пенсионер инвалид
07.03.2013 в: Практически ЗаплатиНекоректни отношения и отхвърлена молба за напускане
06.03.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск при даряване на кръв
06.03.2013 в: Практически ЗаплатиПоследици от дисциплинарно наказание
06.03.2013 в: Данъчни ЗакониНазначаване по чл 68
05.03.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск при заемане на друга длъжност
05.03.2013 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление от 1999
05.03.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение за починал служител на наследници
05.03.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за подаване на деклрация 1 за самоосигуряващо лице след 01.01.2013 г.
15.02.2013 в: Данъчни ЗакониДължат ли се осигуровки при изплащане на аванс за месеца
15.02.2013 в: Практически ЗаплатиСключване на ТД по чл.114
15.02.2013 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск по време на предизвестиеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->