Лора Танева Лора Танева - счетоводител

Кратко CV : Магистър по Счетоводство.Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО.

18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на служители за транспортни услуги в ЕС
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониЛипсваща или повредена стока
28.04.2014 в: Счетоводни СтандартиДанъчни амортизации
25.04.2014 в: Счетоводни СтандартиДанъчни амортизации
20.04.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение по чл. 22б
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в страна от ЕС и удостоверение А1
16.04.2014 в: Данъчни ЗакониФинансов одит на ЕТ за 2013 г
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на съдружник в ООД
14.03.2014 в: Практическо СчетоводствоРазплащателна сметка в чужбина
27.02.2014 в: Данъчни ЗакониСъставители на финансови отчети
27.02.2014 в: Данъчни ЗакониСъставители на финансови отчети
22.02.2014 в: Данъчни ЗакониПАТЕНТНА ДЕЙНОСТ
14.02.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониРазход за заплати
29.01.2014 в: Практическо СчетоводствоЛична сметка на собственик на ЕООД
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсъществява доставки на услуги, извършвани по електронен път, получатели на които са данъчно незадължени лица
26.01.2014 в: Данъчни ЗакониДДС въпроси
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС по фактура от физическо лице
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониКоефициент по чл 73 от ЗДДС
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчни амортизируеми активи
03.01.2014 в: Данъчни ЗакониПриложимост на режим "Касова отчетност" по ДДС
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиKомандировка на близко разстояние
16.12.2013 в: Практическо СчетоводствоФактури от фейсбук
17.11.2013 в: Практическо СчетоводствоКолони в дневник Продажби
11.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разход за ДМА
09.11.2013 в: Данъчни ЗакониПосредническа дейност
09.11.2013 в: Практическо СчетоводствоНачален капитал
30.09.2013 в: Практически ЗаплатиРазход на фирма за служител в майчинство
27.09.2013 в: Практическо СчетоводствоНачин на плащане
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за нов служител
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за лек автомобил
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониНевалиден ДДС номер на италиански контрагент
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониПретенции за материални щети към служител
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониПризнат разход за покупка
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на приходи от лихви по заем от физическо лице
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоПравомощия на изпълнителен директор в АД
18.06.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура при ВОД на стоки
16.06.2013 в: Практически ЗаплатиНекоректно изплащане на платен отпуск след майчинство
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониУдължаване срока на ТПО при срочен ТД
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониДължими данъци при продажба на недвижим имот
09.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПриключвателна операция за стокова промоция
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиРабота без подписан трудов договор
02.06.2013 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа
19.04.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по програма за заетост на Бюрото по труда
07.04.2013 в: Практически ЗаплатиНатрупване на стар отпуск след възстановяване от съда на работа
20.03.2013 в: Данъчни ЗакониСправка по чл. 73 в ГДД
17.03.2013 в: Данъчни ЗакониСтока под митнически контрол
17.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПротоколи ВОП
10.03.2013 в: Практическо СчетоводствоКак да осчетоводя протокол за прихващане вземане и задължение
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнителни вноски по чл.134 от ТЗ
10.03.2013 в: Счетоводни СтандартиПоследващо представяне на инвестиции в дъщерни предприятия
03.03.2013 в: Практическо СчетоводствоРазпад на продукция
03.03.2013 в: Практическо СчетоводствоТърговия на едро с DVD филми
03.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПроформа инвойс
03.03.2013 в: Практическо СчетоводствоЦена за изписване на продадена стока в магазин за плод и зеленчук
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на извънреден труд
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиПенсионирането на учители
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за непедагогически персонал в училище
13.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разход
11.02.2013 в: Практическо СчетоводствоКак се нарича платежния метод?
10.01.2013 в: Практически ЗаплатиНезачетен трудов стаж при съставяне на трудов договорИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->