Александър Бояджиев Александър Бояджиев Kreston BulMar - Управляващ съдружник счетоводно обслужване

Професия : счетоводител
Кратко CV : Магистър по Финансов мениджмънт. Управляващ счетоводно обслужване в Kreston BulMar. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО.

12.02.2018 в: Практическо СчетоводствоКаса на червено
12.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФонд Резервен
28.01.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на банков кредит на съдружник
28.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73 ЗЗДФЛ
15.01.2018 в: Практическо СчетоводствоОтписване на амортизирани активи
15.01.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на справка по чл.73 от ЗДДФЛ
31.08.2017 в: Счетоводни СтандартиИздаване на фактура при начисляване на неустойка
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дарения
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиВменяване на допълнителни задължения
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов догавор
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиОтговорност при кражба на пари от служебен автомобил
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане при изплащане на дивидент на физическо лице от Белгия
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на график при СИРВ
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стоки при покупка и формиране цена на придобиване
18.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТ
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при временна нетрудоспособност
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчна загуба
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху изплатен аванс
23.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване на актив
18.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск с удръжки от заплатата
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиКак да бъда освободена за да получа максимално обезщетение
12.06.2013 в: Практически ЗаплатиПринудително ползване на годишен отпуск
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи по нает имот
04.03.2013 в: Данъчни ЗакониТретиране на премия на управител (по ДУК)
04.03.2013 в: Практическо Счетоводство Декларации по чл 313 от НК при подаване на баланси в АП
02.03.2013 в: Данъчни ЗакониВисшето образование признава ли се за стаж
01.02.2013 в: Данъчни ЗакониРабота без трудов договорИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->