Александър Бояджиев Александър Бояджиев Kreston BulMar - счетоводител

Кратко CV : Магистър по Финансов мениджмънт. Директор счетоводно обслужване в Kreston BulMar. Експерт по МСС, ЗДДС и ЗКПО.

19.01.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане при изплащане на дивидент на физическо лице от Белгия
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на график при СИРВ
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стоки при покупка и формиране цена на придобиване
18.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТ
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при временна нетрудоспособност
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчна загуба
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху изплатен аванс
23.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване на актив
18.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск с удръжки от заплатата
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиКак да бъда освободена за да получа максимално обезщетение
12.06.2013 в: Практически ЗаплатиПринудително ползване на годишен отпуск
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи по нает имот
04.03.2013 в: Данъчни ЗакониТретиране на премия на управител (по ДУК)
04.03.2013 в: Практическо Счетоводство Декларации по чл 313 от НК при подаване на баланси в АП
02.03.2013 в: Данъчни ЗакониВисшето образование признава ли се за стаж
01.02.2013 в: Данъчни ЗакониРабота без трудов договорИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най