Станислава Бъзовска Станислава Бъзовска - одитор

Кратко CV : Магистър по Финанси.

26.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониСпециална схема за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS) 2015
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка по лизингов договор
12.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД при неоснователно отсъствие на работника
12.01.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
12.01.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
12.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични
09.10.2014 в: Практическо СчетоводствоВодене на счетоводство на квартален хранителен магазин
06.10.2014 в: Счетоводни СтандартиОтчет, предоставящ информация за ефективността от дейността
06.10.2014 в: Данъчни ЗакониДоброволна регистрация по ЗДДС
06.10.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
06.10.2014 в: Практическо СчетоводствоВодене на счетоводство на квартален хранителен магазин
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиСтаж по специалността - приравнени длъжности
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиСтаж по специалността - приравнени длъжности
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуска след мачинство
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при продажба на автомобил
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за услуга от трета страна
04.08.2014 в: Данъчни ЗакониНеначислен протокол по чл.117
14.07.2014 в: Практическо СчетоводствоОбъркана фактура
14.07.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за нает автомобил
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониКасова отчетност
25.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОнлайн магазин
24.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на сметка в ПейПал
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение към трудов договор
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС облагане на комисионна от трета страна
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки и услуги
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по чл. 328 ал. 2
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиСрок за регистриране в Бюрото по труда след прекратяване на договор
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение на платен годишен отпуск, по чл. 177 и чл. 224 от КТ
03.05.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие на студент
03.05.2014 в: Практическо СчетоводствоИзбягване на високи осигуровки в Англия
03.05.2014 в: Практическо СчетоводствоЧастично отчитане на разходи при командировка
03.05.2014 в: Практическо СчетоводствоЧастично отчитане на разходи при командировка
02.05.2014 в: Практически ЗаплатиПризнаване на клас квалификация
02.05.2014 в: Данъчни ЗакониМайчинство на управител на ЕООД
02.05.2014 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура
02.05.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на нает автомобил в ЕС
28.04.2014 в: Практически Заплатиобезщетение при пенсиониране
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващ се собственик на ЕООД по майчинство
28.04.2014 в: Практически ЗаплатиКаква работно време следва да се впише в трудовия договор
28.04.2014 в: Практически ЗаплатиПроцент клас за прослужено време - правилно ли го намаляват?
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониЗащита на служител в инвитро процедури
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониКорпоративен данък
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура към фирма от САЩ
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоБракуване на материали
01.01.2014 в: Практически ЗаплатиКак се брой изпитателния срок
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на ДА от Америка
13.10.2013 в: Практически ЗаплатиОтчитане на годишния отпуск на служителите
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониПрава върху натрупани суми от социално и здравно осигуряване на покойник
19.09.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 , ал.1 от ЗДДФЛ
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоДДС ставка
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ с допълнителни вноски в дружеството и декларация по чл.50
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиОсигурителни вноски върху МОД
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъвместяване на длъжност от собственик на ЕООД
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за временна неработоспособност
26.08.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониБолничен за собственик на фирма
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и работа по граждански договор
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на допълнително споразумение към трудов договор
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на отпуск по болест
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониФактуриране на авансово плащане от чужбина при доставка на стоки в страната
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоАвансово плащане
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов едногодишен договор
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на дълготраен актив
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчет на касов апарат
24.07.2013 в: Практически ЗаплатиПари за работно облекло
23.07.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица
23.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на възнаграждение при ползвани болнични и неплатен отпуск
23.07.2013 в: Практически ЗаплатиПрензначаване на длъжност с по-ниска заплата
23.07.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на платено майчинство
09.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на дълготрайни активи
08.07.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура от нерегистрирана по ДДС фирма
24.06.2013 в: Данъчни ЗакониУченическа отпуска
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
16.06.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на труда договор с трудоустроен служител
16.06.2013 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на разход за наем
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при наем на лек автомобил
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиПолучаване на документи за пенсиониране
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиПроблем при пенсиониране поради загубена трудова книжка
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиЗащита на бременни жени от съкращаване
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониПлащане от Гугъл
02.06.2013 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
02.06.2013 в: Практически ЗаплатиМОЛ при граждански договор
02.06.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на коефициент за пенсия
02.06.2013 в: Практически ЗаплатиДа напусна или да ме уволнят
02.06.2013 в: Данъчни ЗакониУслуга за фирма от трета страна
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от 6 заплати при пенсиониране
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиОтмяна на процент за прослужено време
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиДейности извъен трудовата характеристика
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуска за отглеждане на дете от баща
27.05.2013 в: Практическо СчетоводствоБрак на ДМА - сгради
20.05.2013 в: Данъчни ЗакониОтносно прекратяване на трудов договор
20.05.2013 в: Практически ЗаплатиЗабавена декларация по ЗБУТ
12.05.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222 ал.3 КТ
12.05.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при 4-часов работен ден
12.05.2013 в: Практически ЗаплатиГрафик - работно време
12.05.2013 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие за посредническа услуга от Германия
12.05.2013 в: Практическо СчетоводствоПриемо-Предавателен Протокол
23.04.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен годишен отпуск при прекратяване на трудовите отношения
16.04.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
16.04.2013 в: Данъчни ЗакониАвансов корпоративен данък 2013
16.04.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван годишен отпуск при напускане
16.04.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на аванс
16.04.2013 в: Данъчни ЗакониЗаконосъобразно освобождаване на работник
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация за земеделски производител и самоосигуряващо се лице
24.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПренасяне на загуби и приспадане от печалбата
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.325 и ползване на обезщетение от борсата
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за лек автомобил 4+1 места
18.03.2013 в: Практически ЗаплатиДанък за платен годишен отпуск по майчинство
17.03.2013 в: Данъчни ЗакониЕООД и осигуряване на собственик
16.03.2013 в: Данъчни ЗакониГДД с корекция
14.03.2013 в: Данъчни ЗакониПлащане в брой на физическо лице
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизполван годишен отпуск
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониУслуга за Русия и ДДС
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск преди майчинство
07.03.2013 в: Данъчни ЗакониАвансова вноска 2013
04.03.2013 в: Счетоводни СтандартиСравнение между консолидиран и индивидуален финансов отчет
03.03.2013 в: Данъчни ЗакониБолнични при гледане на болен брат
25.02.2013 в: Практически ЗаплатиКак се изчислява годишният платен отпуск помесечно?
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиРабота по време на предизвестие за напускане
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоПълномощно за завеждане на съдебен процес
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониПроцедура за придобиване на наследствен имот
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониНарушена минимална ставка за командировъчни
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониУволение след съдебно решение по старо дело
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни документи
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониПривилегии за работник, грижещ се за болен роднина
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение след изтичане на предизвестие за напускане
23.02.2013 в: Данъчни ЗакониПравоспособност за водене на счетоводство на фирми
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониАмортизационна норма
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит за гориво на автомобил
18.02.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаповед за командировка в чужбина с разходи в две валути
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след съкращаване
18.02.2013 в: Практически ЗаплатиНамаляване на срок за предизвестие за прекратяване на договор
10.02.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнителен труд в свързана фирма без допълнително заплащане
22.01.2013 в: Данъчни ЗакониРабота без трудов договор
18.01.2013 в: Данъчни ЗакониУченчески отпуск по чл. 169
18.01.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане след неплатен отпуск
18.01.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск
17.01.2013 в: Практически ЗаплатиРегистриране на трудов договор в НАП
15.01.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителни 2 дни отпуск
15.01.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск след постъпване на работа в нова фирма
15.01.2013 в: Практически ЗаплатиИзползване на цялата отпуска в началото на година и напускане след това
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониЗадържана трудова книжка след прекратяване на трудов договор
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониМайчинство и граждански договор
12.01.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
11.01.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск от предишни години при напусканеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->