Стоян Величков Стоян Величков - счетоводител

Кратко CV : Магистър по Финансов контрол.

03.12.2013 в: Счетоводни СтандартиБалансова стойност на активите
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировка в чужбина - почивни дни и дневни
04.11.2013 в: Практическо СчетоводствоНеизплатени заплати, декл.6
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониПреотстъпване на право за финансов лизинг при ползван данъчен кредит
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониАвтомобил ползван едновременно за превоз на стоки и за превоз на работници
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониПодобрение на ДМА
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиОтчитане на трудов стаж при 4-часов работен ден
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоКатегоризиране на ДМА Товарни автомобили над 18 тона
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на извънреден труд
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДоговор за наем между юридическо и физическо лице
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоДанъчна декларация на самоосигуряващо се лице на свободна професия
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиНеправомерно освобождаване на служител с ТЕЛК
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПолучаване на фактура от нерегистрирано по ЗДДС лице
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на корпоративен данък
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск при напускане на работа и обезщетение за неизползван за минало време
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор
10.06.2013 в: Данъчни ЗакониТретиране на разходи за ремонт на нает актив по ЗКПО
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоБракувани активи
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиДен на настъпване на временна неработоспособност
06.05.2013 в: Данъчни ЗакониАвансови вноски за данък върху печалбата
02.04.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за получаване на последната заплата след освобождаване
17.03.2013 в: Данъчни ЗакониЕООД и осигуряване на собственик
15.03.2013 в: Практическо СчетоводствоВодене на ЕООД
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ
10.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСдружение с нестопанска дейност извършваща и стопанска
07.03.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация за неработещо ЕТ
07.03.2013 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на предизвестие
03.03.2013 в: Практически ЗаплатиПолзуване на платения годишен отпуск
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на депозит в брой
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение при застраховка Живот
18.02.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура от турски доставчик за стоки изпратени от ЕС
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониКак да плащам осигуровки при работа по граждански договор
15.01.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура и фискален бон на различна стойностИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->