Адриян Велчев Адриян Велчев - счетоводител

Професия : счетоводител
Кратко CV : Магистър по Счетоводство и Одитинг.

09.03.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО
27.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСъхраняване на фактури
18.02.2015 в: Практически ЗаплатиСмяна н работното място след трудова борса
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при ремонт на кола
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнително материално стимулиране на служител с ТЕЛК
09.02.2015 в: Данъчни ЗакониПочивки при 12-часов работен ден
01.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ЕООД
01.02.2015 в: Практически ЗаплатиМинимална основна заплата за старши учител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПаричен заем между свързани лица
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониНеудържани осигуровки по граждански договор
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониНеудържани осигуровки по граждански договор
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация по чл.50
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура платена директно от застраховател на фирма изпълнител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИмот, закупен от частен съдебен изпълнител
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане на управител
14.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331
12.01.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране параграф 4
12.01.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време по граждански договор
12.01.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за ден, който ще се отработва след напускане на служителя
12.01.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство при договор по заместване
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПолучаване на пенсия за инвалидност след пенсиониране по чл.68
18.12.2014 в: Практически Заплати13-та заплата
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително възнаграждение за проведено обучение на нов служител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониПенсия от САЩ
26.11.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
18.11.2014 в: Практическо СчетоводствоТеглене на пари от фирмена сметка
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоТеглене на пари от фирмена сметка
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиСоциални разходи за служител в неплатен отпуск
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоВодене на счетоводство на фирма
14.11.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение по чл.224 от КТ
11.11.2014 в: Данъчни ЗакониВтори месец ДДС за въстановяване
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониДоброволна регистрация по ЗДДС
14.10.2014 в: Данъчни ЗакониМеждународен транспорт
14.10.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос на стока от Турция
13.10.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплатен годишен отпуск
10.09.2014 в: Данъчни ЗакониПриспадане на ДДС
04.09.2014 в: Практически Заплати Коефициент по чл.18, ал.2 НСОРЗ
03.09.2014 в: Практически Заплати Коефициент по чл.18, ал.2 НСОРЗ
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане три месеца преди изтичане на майчинството
11.08.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС при услуги по гл.19 а от закона
31.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС при предоставен паркинг на фирма от ЕС
31.07.2014 в: Практическо СчетоводствоФирмaтa в която съм по мaйчинство откaзвa дa приеме документите ми
31.07.2014 в: Данъчни ЗакониДДС по фактура за семинар от държава-членка на ЕС
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиКъсно представен болничен лист
13.07.2014 в: Практически ЗаплатиКакви права имам след приключване на отпуска за отглеждане на дете до 2г.
13.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.244 ал.1 от КТ
13.07.2014 в: Данъчни ЗакониПриравняване на граждански към трудов договор
30.06.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.68 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 70 ал.1
12.06.2014 в: Данъчни ЗакониФинансов лизинг с опция
06.06.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при смърт на служител от заболяване
06.06.2014 в: Практическо СчетоводствоИзгонване от работа по време на бременност
04.06.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл 224
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на ДДС за закупени велосипеди
26.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.68 ал.1т.3
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.68
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониПосредник при продажба на стоки, не регистриран по ЗДДС
16.05.2014 в: Практическо СчетоводствоРазход на бензин на кола газ-бензин
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.68
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за изработка на дипломна работа
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониПодписване заповед за прекратяване на ТД
05.05.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
02.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП с отделна фактура за транспорт
02.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП в дневник Продажби
02.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД
01.05.2014 в: Данъчни ЗакониДължими осигуровки при сключен единствено граждански договор
16.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходи за проект
16.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО
12.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
12.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратен трудов договор
12.04.2014 в: Практически ЗаплатиСлед майчинство
12.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПодаване на ГДД
12.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
12.04.2014 в: Практически ЗаплатиФирма на пенсионер
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониПреизчисляване на пенсия
02.03.2014 в: Практическо СчетоводствоЗадължително ли е публикуване на отчет за приходи и разходи и баланс в Търговския регистър за дружества без дейност
26.02.2014 в: Данъчни ЗакониПризнава ли се за данъчни цели неустойка по договор
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиКУТ мандат
10.02.2014 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на търговска марка
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на пенсия
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болнични от НОИ
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на пътни разходи
27.01.2014 в: Практическо СчетоводствоKлиенти по аванси
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор от служителя без предизвестие
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл.328 т7
18.01.2014 в: Практически Заплати Сключване на договор по ЗЗД от непълнолетен и осигуряване
18.01.2014 в: Практическо СчетоводствоВъпрос за Фактура
18.01.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА
18.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
18.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск
13.01.2014 в: Практически ЗаплатиТрудоустрояване
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки на социални разходи
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиЧужденец нает от БГ фирма работещ в ЕС
11.12.2013 в: Практическо СчетоводствоВърната стока
09.12.2013 в: Практическо СчетоводствоИнвентаризации
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониТълкувание на чл.222 ал.3 от КТ
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониОтразяване на покупка на имот в дневник покупки
30.11.2013 в: Практически ЗаплатиНачисляване на % прослужено време на длъжностни лица
21.11.2013 в: Практически ЗаплатиПенсиониране
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониПовторна регистрация по ЗДДС
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.224 от КТ при дисциплинарно уволнение
21.11.2013 в: Практическо СчетоводствоДоставка на стока от трета страна, транспотирана от ЕС
21.11.2013 в: Практически ЗаплатиДопъклнителен отпуск за ТЕЛК
18.11.2013 в: Практически ЗаплатиИмам ли право на обезщетение от борсата
11.11.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуски от 2013-та година
31.10.2013 в: Практическо СчетоводствоОборотка
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбжалване на отказ на болничен
12.10.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
12.10.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатена заплата след напускане
12.10.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура без право на данъчен кредит
05.10.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на трудоустроен работник
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
30.09.2013 в: Практически ЗаплатиНапускащ работа студент
27.09.2013 в: Практически ЗаплатиНапускащ работа студент
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно временни разлики и данъчно постоянни разлики
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане без отговор
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаплащане на щета при лизингов автомобил
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКонсорциум
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за прекратяване на трудов договор
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиПреподписване на трудови договори при преминаване от ООД към ЕООД
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за представяне на удостоверение за местно лице от чуждестранен доставчик
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение след смърт на служител
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327, ал.1, т.1
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за безработица след прекратяване по чл.326, ал.1 от КТ
26.08.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск по втори трудов договор
16.08.2013 в: Данъчни ЗакониПридобиване на стока в Германия и продажба на фирма извън ЕС
13.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.225 КТ при пенсиониране
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на прокурист в ЕТ
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за гледане на дете
11.08.2013 в: Данъчни ЗакониКупуване на точки за стаж
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониДържавна минимална помощ
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем от собственика и декл. по чл. 50
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на командировъчни с нощувка
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиПрава при прекратяване на трудов договор с изпитателен срок
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетен билет
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщететени при напускане без предизвестие
07.07.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетениепри напускане след сключване на граждански брак
28.06.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда при напускане по собствено желание
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониФактури от Италия с основание за неначисляване на ДДС
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Прекратяване на срочен трудов договор по заместване
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор за 1 месец
15.06.2013 в: Практически ЗаплатиБюджетен работодател
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПреобразуване на ЕООД в ООД
07.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на болничен лист от страна на работодателя
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на болничен лист от страна на работодателя
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск за служутел-студент
05.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПротоколи за прихващане на насрещни вземания / задължения
05.06.2013 в: Практическо СчетоводствоЗа ЕООД не регистрирано по ДДС
05.06.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на сл. бележка по чл.45
05.06.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор без право на напускане
04.06.2013 в: Практически ЗаплатиНаредба за експертиза на работоспособността
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договр на служителка по майчинство
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време или след майчинство
27.05.2013 в: Практическо СчетоводствоРегистрация и управление на фирма за социални услуги
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи от наем
26.04.2013 в: Практическо СчетоводствоНКПД за счетоводител
19.04.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разходи за спортни активности на служители
19.04.2013 в: Данъчни ЗакониВъстановяване на данъчен кредит за закупени ДМА
02.04.2013 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без необходим стаж
02.04.2013 в: Данъчни ЗакониОсигурителни и данъчни задължения на чуждестранно лице с ЕООД
02.04.2013 в: Данъчни ЗакониЗаверка на осигурителна книжка
02.04.2013 в: Данъчни ЗакониИздаване на касов бон при плащане чрез Paypal
02.04.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск
02.04.2013 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без необходим стаж
02.04.2013 в: Практически ЗаплатиПодаване на Декларация 6 за въстановен от съда работник
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.55
23.03.2013 в: Практически ЗаплатиКОДЕКС на труда чл. 169
23.03.2013 в: Счетоводни СтандартиКомпенсиране на активи и пасиви по НСС
23.03.2013 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на надвнесен данък на починало лице на наследници
23.03.2013 в: Практически ЗаплатиПуска ли се отпуск по време на бедствие
16.03.2013 в: Практическо СчетоводствоГДД за 2012 год
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониКурс на долара спрямо фактура от чуждестранен контрагент
09.03.2013 в: Практически ЗаплатиНощни смени за майка на малко дете
09.03.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаявление за регистрация на търговия с изделия от благородни метали
09.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за инвалид
09.03.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на земеделски производител, регистриран по ДДС
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониПокриване на годишна загуба с годишна печалба от предходна година
28.02.2013 в: Данъчни ЗакониПлащане на стара фактура в брой с право на данъчен кредит
28.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на наказателно постановление от НАП
28.02.2013 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срок на предизвестие
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониАвансов и годишен данък на ЕТ
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоБракуване на стока
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за възстановяване
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоФинансови отчети и СМЗ
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на обменно бюро
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоКредитни известия
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на клиника
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониРегистриране на фирма за бизнес в друга държава на ЕС
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониКасов апарат за ЗП
22.02.2013 в: Практическо СчетоводствоНевъзстановено ДДС
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониПокупка от eBay от САЩ
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониНеплатени данъци за продаден автомобил
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониРабота на чужда фирма в България
20.02.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по ДДС в срок, но забавена вноска
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониСубсидии на ЗП и ДДС декларации
18.02.2013 в: Данъчни ЗакониДарение
01.02.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил чл. 50 ЗДДС
15.01.2013 в: Практически ЗаплатиНамалено работно време по време на предизвестие
15.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОблагане на доходи от наемИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->