Димитър Пашов Димитър Пашов Kreston BulMar - управляващ съдружник счетоводно обслужване

Професия : счетоводител
Кратко CV : Бакалавър по Бизнес Администрация. Управляващ съдружник счетоводно обслужване в Kreston BulMar. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

28.04.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж и осигуровки
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор под МРЗ при отпуск за отглеждане на дете
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониТълкувателно пешение №2 от 26.06.2015 на Върховния касационен съд
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигоровки и майчинство
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПенсиониранe по болест
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПенсиониране в друга държава
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПризнване на стаж от чужбина
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПрава на стажантка при бременност
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониМайчинство
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса за земеделски производител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониА1 за чуждестранно лице
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични от НОИ
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНеизплатени осигуровки
16.05.2016 в: Практическо СчетоводствоРазлика в количеството след обработка на стока
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониЧаст IV от ГДД чл. 92 за 2015 г.
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчни загуби
02.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на продукция собствено производство и влагането и в ново производство
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезценка стоки
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.88 от ЗКПО
08.12.2013 в: Практическо СчетоводствоПътни пари
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировки в страната
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дарение от банка
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониЧл. 60, ал. 1 от ЗКПО
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониСофтуер от Страна членка
13.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСгрешени данни във фактури
13.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на протокол по чл.117
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбратно начисляване на ДДС от 01.10.2013 год
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониПроцедура ДДС
11.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
10.11.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на износ на услуга
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на ДЗЗД
10.11.2013 в: Данъчни ЗакониЛихва за забавено плащане
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на внос и износ
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоВалутен курс за отчет за приходи и разходи на дъщерно предприятие в чужбина
27.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПодобрение на ДА
27.10.2013 в: Практическо СчетоводствоДанъчен актив
22.10.2013 в: Данъчни ЗакониДанък при граждански договор
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на мостра
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисионна за посредническа услуга
22.10.2013 в: Данъчни ЗакониОграничения за плащане в брой
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоБрак на учебници, учебни тетрадки и книги
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоДоказване на непреодолима сила
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ПОС терминал
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица на управител
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС върху подобрения на нает и апортиран актив
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при получени фактури за транспорт от и извън ЕС
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониРемонт на автомобил
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоВъпроси СМЗ
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоГДД по чл. 92
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоБалансова стойност на актив и ОПР
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоИзграждане на ДМА от външен изпълнител
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоГДД по чл. 92
13.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводени разходи
04.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСалдо по сметка 305
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ДЗЗД
23.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво без наличие на превозно средство
22.09.2013 в: Практически ЗаплатиПроцент прослужено време при втори трудов договор
22.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОборотна ведомост
20.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разходи
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно и документално отразяване на получени различия при инвентаризация в бюджетна организация
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда при уволнение по чл.325 ал.1
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск след майчинство
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоРазходи за земеделие
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоМога ли да отворя онлайн магазин, без да съм юридическо лице?
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДДС по сделка извън страната
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗаплата на немец-собственик на ЕООД
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанък при източника и декл.55
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на осигурителен стаж при допълнителен трудов договор
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониФинансиране на фирма
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след съкращение
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониКак се третират получените субсидии според ЗДДС
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на имот под балансова стойност
10.06.2013 в: Данъчни ЗакониРазход за ремонт на офис
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониСИДДО България - Украйна - център на жизнени интереси
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на родител, който се грижи за дете инвалид
03.06.2013 в: Практическо СчетоводствоЛизинг
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на отпуска след майчинство
22.03.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване в изпитателен срок по време на болничен
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане по трудов договор с австрийски граждани
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониДДС и представителни разходи
11.03.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.331 от КТ по време на болнични
11.03.2013 в: Данъчни ЗакониДДС от наем
26.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на морски лица
26.02.2013 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга към Украйна
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на еднократна помощ при раждане на служител от фирмата
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониПромени в облагането на здравните заведения
25.02.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за съкръщаване поради приключване на дейност
31.01.2013 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие към физическо лице
29.01.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен годишен отпуск
29.01.2013 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ЗДДС след продажба на активи за над 50 000 лв
29.01.2013 в: Данъчни ЗакониПриемо-предавателен протокол за стока на английски език
29.01.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск при напускане
29.01.2013 в: Практическо СчетоводствоКой може да съставя ГФО
24.01.2013 в: Данъчни ЗакониРазходи за дарение
24.01.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на обещетение
22.01.2013 в: Данъчни ЗакониУроци по ски
12.01.2013 в: Практически ЗаплатиПолагаем отпуск за младоженци
11.01.2013 в: Практическо СчетоводствоСрок за издаване на фактура
11.01.2013 в: Практически ЗаплатиПолагаем отпуск за младоженци
08.01.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск по чл. 169 от КТИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най