Николина Лазарова Николина Лазарова - Потребител

Професия : счетоводител

24.04.2014 в: Данъчни ЗакониФактуриране от различни обекти
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониДоход от продажба на акции
12.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на предизвестие от работодател
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при транзитна продажба
08.04.2014 в: Данъчни ЗакониНачислен ДДС при покупка на стоки в Германия
04.04.2014 в: Данъчни ЗакониСИДДО между България и САЩ
03.04.2014 в: Данъчни ЗакониСИДДО между България и САЩ
01.04.2014 в: Практически ЗаплатиБременност и съкращение
19.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно събитие при предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на работник с ТЕЛК- без право на работа
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониТаблица 2 към Справка за окончателния размер на осигурителния доход и приложения към ГДД по чл.50
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при доставка на услуги в трети държави
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониУправител на ЕООД - СОЛ без личен труд
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа без предизвестие
04.03.2014 в: Практическо СчетоводствоДанък върху наем
26.02.2014 в: Данъчни ЗакониОкончателен данък
26.02.2014 в: Данъчни ЗакониПризнава ли се за данъчни цели неустойка по договор
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на СОЛ
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониИзравняване ДОД за 2013г.
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител
14.02.2014 в: Практическо СчетоводствоКорекция на грешно осчетоводена фактура
14.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по взаимно съгласие по време на болничен
04.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване в ООД
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониАктив от трета страна
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на едноличен собственик на ЕООД
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при командировка над 183 дни
28.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОчсетоводяване на данъчен кредит
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след съкращаване
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиКнига за извънреден труд
23.01.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 от ЗДДФЛ
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на отпуск по майчинство и изплащане на остатъка от обещетението
18.01.2014 в: Данъчни ЗакониСправка 73 по ЗДДФЛ
14.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура от предходна година
10.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на Invoice от трети страни
10.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки
09.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на Invoice от трети страни
08.01.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщтетения
03.01.2014 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на транспортна услуга
02.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на разходи
21.12.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чужденец
20.12.2013 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС за услуга от английска фирма
13.12.2013 в: Практическо СчетоводствоРазпределяне на печалба
13.12.2013 в: Практическо СчетоводствоИздаване на протокол
12.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор след майчинство
04.12.2013 в: Данъчни ЗакониЗа здравното осигуряване
29.11.2013 в: Данъчни ЗакониРазходи за консумативи на офис
27.11.2013 в: Практическо СчетоводствоАвансова вноска по ЗКПО
26.11.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура за стоки
21.11.2013 в: Счетоводни СтандартиФинансов лизинг
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониИзбор за прекратяване по чл 325 или по чл 326
12.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
04.11.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит по сметка/фактура на нотариус
30.10.2013 в: Практически ЗаплатиНевнесени осигурителни вноски при прекратяване на трудов договор
29.10.2013 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
29.10.2013 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура от физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС
29.10.2013 в: Данъчни ЗакониИнтрастат декларация и износ за Русия
17.10.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на работника чрез натиск от работодателя по взаимно съгласие
08.10.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гаранционно поддържане
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за услуга от страна извън ЕС
09.09.2013 в: Данъчни ЗакониСтойност на направено дарение
09.09.2013 в: Практически ЗаплатиФормуляр за подписка
05.09.2013 в: Данъчни ЗакониДДС и UK
05.09.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за услуга на нерегистрирано лице в Белгия
03.09.2013 в: Практически ЗаплатиНекоректно освобождаване
26.08.2013 в: Практически ЗаплатиПоследна заплата при напускане без предизвестие
23.08.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 от ЗДДФЛ за 4-то трим.2013
22.08.2013 в: Данъчни ЗакониОкончателен осигурителен доход за СОЛ
22.08.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на хонорар на чуждестранно физическо лице
22.08.2013 в: Данъчни ЗакониУслуги в EU и регистрация по ДДС
22.08.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск по време на предизвестие
20.08.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба лек автомобил към физическо лице
20.08.2013 в: Практическо СчетоводствоТранспортни разходи
20.08.2013 в: Практическо СчетоводствоАмортизация на мобилен телефон
18.08.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировъчни
16.08.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на командировъчни
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоТристранна операция
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж при докторанти
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиОпределяне на дневни при командировки
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониНомер на митническа декларация
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на майчинство
07.08.2013 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки на СОЛ-управител на ЕООД-от банковата сметка на фирмата или от лична банкова сметка
02.08.2013 в: Данъчни ЗакониОтразяване на ВОД с транспорт в дневник продажби и ВИЕС
02.08.2013 в: Данъчни ЗакониНаем на МПС
01.08.2013 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие и протокл по чл. 117 от ЗДДС при ВОП
01.08.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по чл.328, ал.1, т.1 от КТ
17.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на активи на на ЕООД на фирма от Испания
16.07.2013 в: Практическо СчетоводствоРазходи за гориво при командироване на лице по граждански договор
16.07.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на собственик на ЕООД
16.07.2013 в: Практическо СчетоводствоРазходи за транспорт при износ
15.07.2013 в: Данъчни ЗакониДод за самоосигуряващо се лице собственик на ЕТ
15.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЛизингови сделки
10.07.2013 в: Практически ЗаплатиДекларация Образец 1 при граждански договор
08.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПререгистрация на ООД в ЕООД
08.07.2013 в: Данъчни ЗакониПризнаване на транспортни разходи за земеделски производители
25.06.2013 в: Практическо СчетоводствоЕлектронна фактура от фирма в Канада
24.06.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на лихва за заем от физическо лице
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиДневни почивки при международните шофьори
19.06.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник и по ДУК
19.06.2013 в: Данъчни ЗакониОснование за регистриране по ЗДДС на фирма с онлайн бизнес в Германия
17.06.2013 в: Практическо Счетоводствоанулиране на инвентаризационен опис
13.06.2013 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
11.06.2013 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура
07.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.33 ал.3 от ЗДДФЛ
05.06.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчна основа при изплащане на обезщетение
30.05.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при провеждане на семинар
30.05.2013 в: Практически ЗаплатиTрудов договор с българин живеещ и работещ в Австрия
28.05.2013 в: Данъчни ЗакониОбучение от трета страна
21.05.2013 в: Практическо СчетоводствоДопълнителни парични вноски
20.05.2013 в: Данъчни ЗакониПолучен аванс по договор от нерегистрирано по ЗДДС дружество
17.05.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на автомобил от Германия
15.05.2013 в: Данъчни ЗакониВръщане на сума от регистрация по ДДС при закриване на фирмата
14.05.2013 в: Данъчни ЗакониМайчинство за управител на ЕООД
14.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
14.05.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на болнични и майчинство
08.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД
29.04.2013 в: Данъчни ЗакониГодишна декларация по ЗДДФЛ за съдружник в ООД
24.04.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск за кръводаравяне на по-късен етап
24.04.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правни отношения по взаимно съгласие
24.04.2013 в: Данъчни ЗакониГДД за доходи получени със Сметка за изплатени суми
12.04.2013 в: Практически ЗаплатиНеправомерно увеличение на работното време
11.04.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 от ЗДДС
10.04.2013 в: Данъчни ЗакониАнулиране на фактура
09.04.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от работодателя след съкращение по чл.328 от КТ
04.04.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване след пенсиониране
04.04.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на хонорари
03.04.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при два трудови договора
01.04.2013 в: Практически ЗаплатиПредучилищна и начална училищна педагогика
01.04.2013 в: Практически ЗаплатиИготвяне на УП 2 при липсващи данни в електронния регистър
01.04.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за автомобил 6+1 места
29.03.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходи от чужбина
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониАктиви/продажба, наем от ЕС
24.03.2013 в: Данъчни ЗакониНадвнесен корпоративен данък
23.03.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировки в чужбина
08.03.2013 в: Практическо СчетоводствоДДС върху услуга от ЕС
07.03.2013 в: Практически ЗаплатиОтчитане на присъствие, командировка, болнични и т.н.
05.03.2013 в: Практически ЗаплатиOсвобождаване без предизвестие
01.03.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на бременна жена по време на болничен
26.02.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за услуга в България на фирма от ЕС
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониТЕЛК решение, изтачащо след придобиване право на пенсия
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониОтностно експертно решение на ТЕЛК за облекчение на данък
21.02.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на допълнително възнаграждение за прослужено време към основното възнаграждение
21.02.2013 в: Практическо СчетоводствоВременни разлики от счетоводни и данъчни амортизации
15.02.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение в натура
15.02.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение в натура
15.02.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатено възнаграждение
15.02.2013 в: Счетоводни СтандартиОПР земеделска дейност
15.02.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск при промяна на трудов договор
15.02.2013 в: Практическо СчетоводствоЗадължение за изготвяне на годишни отчети на фирма без дейност
13.02.2013 в: Практически ЗаплатиЗаместване на работното място
12.02.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
31.01.2013 в: Практическо СчетоводствоТърговска дейност на чужд търговски обект
29.01.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаплати за текущ месец ли се начисляват или за следващ?
28.01.2013 в: Данъчни ЗакониРазяснение чл.13 (1) от ЗДДФЛ
24.01.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху аванс /трудови доходи/
24.01.2013 в: Практически ЗаплатиОтказ на отпуск по време на предизвестие
24.01.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл. 325, т. 3 от КТ
24.01.2013 в: Практическо СчетоводствоИнвойс от Турция с грешна стойност
24.01.2013 в: Данъчни ЗакониПринудителна платена или неплатена отпуска при работа на повикване
24.01.2013 в: Практически ЗаплатиУволнение по чл.325
24.01.2013 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на капитала ООД
23.01.2013 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ
22.01.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация на физическо лице по БУЛСТАТ
22.01.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при уволнение
22.01.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник - пенсионер
17.01.2013 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне и апорт на имот
16.01.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
16.01.2013 в: Практически ЗаплатиСобственик на фирмата на Договор за управление
15.01.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане на работа
14.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на платен аванс
03.01.2013 в: Практическо СчетоводствоРазходи свързани с наем на апартамент
03.01.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол чл.117 без право на ДК
03.01.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол чл.117 без право на ДК
13.12.2012 в: Данъчни ЗакониОснование за 0% ДДС за транспортна услуга
13.12.2012 в: Данъчни ЗакониПрилагане на ЗДДС при продажба на апартамент
12.12.2012 в: Практическо СчетоводствоЕТ или ЕООД
11.12.2012 в: Данъчни ЗакониКомандировка в чужбина
11.12.2012 в: Практическо СчетоводствоУслуга в ЕС
07.11.2012 в: Данъчни ЗакониИзплащане хонорар на физическо лице
07.11.2012 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117
29.09.2012 в: Практическо СчетоводствоРазходи от наем, данък върху наема, срокове
25.09.2012 в: Практическо СчетоводствоДДС за консултантска услуга в САЩ
25.09.2012 в: Данъчни ЗакониСИДДО САЩ
18.09.2012 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 от ЗДДС
29.08.2012 в: Практически ЗаплатиПлащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружествоИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->