Подсказвач Подсказвач - Acc

Професия : Счетоводител

29.08.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на приходи от лихви
09.10.2012 в: Практически ЗаплатиПренасяне на платен годишен отпуск
08.07.2012 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск за служител с под 8 месеца трудов стаж

27.01.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
04.10.2012 в: Практическо Счетоводство3.1. Фактура

21.11.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
11.09.2013 в: Практически ЗаплатиОтнемане на платен годишен отпуск
05.09.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор
04.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗадбалансов актив над прага на същественост
03.09.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за компенсиране или изплащане на извънреден труд
03.09.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане на първа заплата
02.09.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане скоро след постъпване на работа
02.09.2013 в: Практически ЗаплатиНекоректно освобождаване
29.08.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за продажба на МПС
29.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни амортизируеми активи
28.08.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
28.08.2013 в: Данъчни Закони12 часов работен ден
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониИзискване за стаж за длъжност главен счетоводител
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда при уволнение по чл.325 ал.1
06.08.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на платен годишен отпуск
06.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДДС ставка
01.07.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за нов служител
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониТрябва ли да се самоначисли ДДС
28.06.2013 в: Практическо СчетоводствоФиш за превишена скорост
28.06.2013 в: Данъчни ЗакониПодобрение на ДМА
28.06.2013 в: Данъчни ЗакониПарични обезщетения за безработица
28.06.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно временни разлики и данъчно постоянни разлики
28.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на корпоративен данък
28.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор след майчинство
28.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор след майчинство
16.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.327, ал.1, т.1
15.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.327, ал.1, т.1
16.03.2013 в: Практически ЗаплатиАнекс към трудов договор за намаляване на заплатите
16.03.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дългосрочен заем
16.03.2013 в: Практически ЗаплатиКОДЕКС на труда чл. 169
14.02.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране разходите за презентации и семинари
02.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсигурителен праг за готвач
26.01.2013 в: Данъчни ЗакониВземане от фирма на починал ЕТ
05.01.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на неизползван отпуск при напускане
03.11.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дългосрочен заем
03.11.2012 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дългосрочен заем
03.11.2012 в: Данъчни ЗакониНезаконно прекратяване на трудово правоотношение
12.10.2012 в: Практически ЗаплатиПренасяне на платен годишен отпуск
09.10.2012 в: Практически ЗаплатиНапускане с предизвестие
09.10.2012 в: Практическо СчетоводствоПлащане в брой при покупка на стоки в Турция
09.10.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на болничен
10.08.2012 в: Практически ЗаплатиРабота след изтичане на трудовия договор
06.08.2012 в: Практически ЗаплатиЗадържане на първа заплата като депозит
03.08.2012 в: Данъчни ЗакониУволнение при първо провинение
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск за служител с под 8 месеца трудов стаж
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
29.07.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
25.07.2012 в: Данъчни ЗакониНеплатени данъци за продаден автомобил
22.07.2012 в: Практическо СчетоводствоФинансови отчети и СМЗ
19.07.2012 в: Практически ЗаплатиСрокове за изплащане на неполучени заплати след напускане
19.07.2012 в: Счетоводни СтандартиКомпенсиране на активи и пасиви по НСС
08.07.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на готвачИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->