Слави Микински Слави Микински Kreston BulMar - съдружник и директор правни услуги

Кратко CV : Магистър по Право и адвокат от САК. Управляващ съдружник юридически услуги и зам. председател на Крестън БулМар. Експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право.

21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоЗаличаване на непререгистрирано ООД/ЕООД
06.10.2013 в: Практическо СчетоводствоТакси за регистрация на ЕООД
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване като представител на ЕТ
22.05.2013 в: Практическо СчетоводствоПриемане на нов съдружник
06.05.2013 в: Практическо СчетоводствоПреместване на седалище в друг град и трудови договори
25.02.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатена сума по издадена фактура
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониРегламентирани почивки в работния ден
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване без предизвестие
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.326, ал.1 от КТ
22.02.2013 в: Практическо СчетоводствоОбявяване на протокол от ОС на ООД за разпределение на печалбата в ТР
22.02.2013 в: Данъчни ЗакониДължимо ли е обезщетение при прекратяване на трудов договор по чл.325
29.09.2012 в: Практическо СчетоводствоКорекция на ОПР за отминала година
29.09.2012 в: Данъчни ЗакониЗакриване на ЕТ поради смърт и плащане на стари задължения - данъци
29.09.2012 в: Практическо СчетоводствоРазпределяне на дивиденти от акционерно дружество
29.09.2012 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по смяна на седалище на Фирма
29.03.2012 в: Данъчни ЗакониРазплащане към доставчик по банков път над 15 000 лв
21.11.2011 в: Данъчни ЗакониКасов апарат за малък магазин
04.10.2011 в: Данъчни ЗакониПлащане на дивидент над 15000 лева в брой преди 09.02.2011
19.04.2011 в: Данъчни ЗакониПрилагане на Закона за ограничаване плащанията в бройИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->