Ms AN
Ms AN
Кратка история


Година на създаване: 2008
Брой служители:
Адрес:06.08.2018 в: Практическо СчетоводствоЕлектронни услуги в ЕС и ДДС
Автор:
07.02.2012 в: Данъчни ЗакониДеклариране на необлагаем доход
Автор:
17.03.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на ревизионен акт - необжалван!
Автор:
16.08.2016 в: Данъчни ЗакониЗапорирана дебитна карта
Автор: Rumyana Gospodinova, медицински секретар
19.01.2012 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно завеждане на ДМА
Автор: Петър Илиев, МК
26.08.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Rossy Yordanova, Химик
15.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация от физическо лице регистрирано в Бюрото по труда.
Автор: Иван Георгиев, Монтьор
29.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Гергана Рачкова, Счетоводител
27.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 328
Автор: Гергана Рачкова, Счетоводител
26.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, т. 3
Автор: Гергана Рачкова, Счетоводител
21.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане по чл.327, т.2
Автор: Христо Ангелов, строителен техник
14.11.2012 в: Практически ЗаплатиУдръжки върху обезщетение
Автор: Гергана Рачкова, Счетоводител
12.11.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение от работодател
Автор: Гергана Рачкова, Счетоводител
23.10.2012 в: Практически ЗаплатиНамалено работно време по време на предизвестие
Автор: Гергана Рачкова, Счетоводител
13.09.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудовото правоотношение
Автор: Гергана Рачкова, Счетоводител
09.09.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудовото правоотношение
Автор: Гергана Рачкова, Счетоводител

27.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: stefan vasilev, CIM
15.05.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за самоосигураващо се лице
Автор: Иван Георгиев, МонтьорИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->