Антония Паунова Антония Паунова - Потребител

Професия : счетоводител
Кратко CV : счетоводител на ЮЛНЦ

06.01.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.142, ал.5 ДОПК
09.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на Управител на ЕООД, работещ на трудов договор
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоход, изплатен от чуждестранно физическо лице
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониРемонт на нает актив
25.02.2014 в: Данъчни ЗакониОкончателен данък
08.01.2014 в: Данъчни ЗакониОткрита грешка за минал период, която не оказва влияние на данъчният финансов резултат
11.12.2013 в: Данъчни ЗакониГаранционен депозит
17.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСебестойност на книга
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониГр. договор със самоосигуряващо се лице, което е в майчинство за отглеждане на дете до 2 год.
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониОтчетни регистри при ЮЛ регистрирано по чл.97а ЗДДС
12.07.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на такса по консултантска услуга
05.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение - чл.46 ал.2 ЗКПО
13.07.2012 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на продажби чрез ваучери
02.02.2012 в: Данъчни ЗакониАмортизации
15.03.2011 в: Данъчни ЗакониТълкуване на понятието "помощи" съгл. чл.13 от ЗДДФЛ

19.01.2015 в: Данъчни ЗакониРемонт на нает актив
26.02.2014 в: Данъчни ЗакониОкончателен данък
25.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСебестойност на книгаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->