Nnikita Ivanova Nnikita Ivanova - Потребител


16.01.2020 в: Данъчни ЗакониРЕГИСТРАЦИЯ ЧЛ. 97А ОТ ЗДДС
03.07.2019 в: Данъчни ЗакониКОМИСИОН В И ИЗВЪН ЕС
24.07.2018 в: Данъчни Законисамолетни билети
23.07.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на самолетни билети
02.03.2017 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за хонорар под МРЗ
14.01.2016 в: Данъчни ЗакониКетъринг като представителен разход
02.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чуждестранен гражданин по ДУК
29.04.2015 в: Практически ЗаплатиОбединение от физически лица - възнаграждение
08.11.2014 в: Данъчни ЗакониУслуга свързана с недвижими имот в ЕС
26.10.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониПлащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лв
13.10.2014 в: Практически ЗаплатиХонорар последно тримесечие
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониТретиране на фактури за нощувки в чужбина
11.04.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при транзитна продажба
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониХонорар Лице от ЕС - Гърция
20.01.2014 в: Практически ЗаплатиПровизии неизползвана отпуска
13.01.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
16.03.2012 в: Практическо СчетоводствоУвеличаване на капитала на ЕООД

17.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за хонорар под МРЗ
29.05.2016 в: Данъчни ЗакониПубликуване на ГФО за 2015 г в търговския регистър
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониДДС на членски внос на холандска асоциация
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониДДС на членски внос на холандска асоциация
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониДДС на членски внос на холандска асоциация
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчни временни разлики
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониКетъринг като представителен разход
07.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чуждестранен гражданин по ДУК
02.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чуждестранен гражданин по ДУК
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбединение от физически лица - възнаграждение
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониПлащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лв
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при транзитна продажба
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
20.01.2014 в: Практически ЗаплатиПровизии неизползвана отпуска
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->