Mishel Mishel - Потребител


21.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониФирмата - кредитодател заем през 2011/2012г.
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчна загуба
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви от банков кредит -Режим на слаба капитализация.
12.02.2018 в: Практическо СчетоводствоНачин на Плащане на фактури без касова бележка и без банкова сметка.
05.02.2018 в: Данъчни ЗакониРЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониСол - обещетение за безработица
01.02.2018 в: Данъчни ЗакониРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ В ЕООД В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход в справка по чл.73 от ЗДДФЛ - код на дохода 501
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониГДД по чл.92 шифър 0100Приход -сума с корективен характер
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариусИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най