Mishel Mishel - Потребител


12.12.2018 в: Данъчни ЗакониПрилагане на ЗДДФЛ при получаване на доход от чужбина
20.11.2018 в: Данъчни ЗакониСъдружници и управители вписани в ТР - Осигуряване
29.04.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 и доход от Великобритания
21.04.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и работа по граждански договор под МРЗ
09.03.2018 в: Данъчни ЗакониНотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
08.03.2018 в: Данъчни ЗакониГДД по чл.50+ ТД+ГД+Доход от чужбина + Обещетение
06.03.2018 в: Практическо СчетоводствоАкт обр.19 и оригинална фактура
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на отчети за фирма с приход до 500 лв.
02.03.2018 в: Практическо СчетоводствоНезаведено задължение от фирмата към публичен изпълнител
01.03.2018 в: Данъчни ЗакониДавност при договор за заем
01.03.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение по чл.46 от ЗКПО
21.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви по банков кредит
21.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониФирмата - кредитодател заем през 2011/2012г.
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчна загуба
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви от банков кредит -Режим на слаба капитализация.
12.02.2018 в: Практическо СчетоводствоНачин на Плащане на фактури без касова бележка и без банкова сметка.
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониСол - обещетение за безработица
01.02.2018 в: Данъчни ЗакониРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ В ЕООД В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход в справка по чл.73 от ЗДДФЛ - код на дохода 501
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониГДД по чл.92 шифър 0100Приход -сума с корективен характер
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус

09.03.2018 в: Данъчни ЗакониНотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
03.03.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на отчети за фирма с приход до 500 лв.
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на отчети за фирма с приход до 500 лв.
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за неактивност на фирма
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониДавност при договор за заем
01.03.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение по чл.46 от ЗКПО
26.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
24.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
21.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви от банков кредит -Режим на слаба капитализация.
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариусИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->