Кристина Кондратюк Кристина Кондратюк Kreston BulMar - счетоводител

Кратко CV : Магистър по Счетоводство и контрол и преминала успешно обучението в Академия БулМар. Счетоводител в Kreston BulMar София, Централен офис.

10.07.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за данък при източника
10.07.2018 в: Практическо СчетоводствоБаланс ОПР
07.07.2018 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни сметки за фирма инвеститор в строителството
05.07.2018 в: Практическо СчетоводствоБюджетно счетоводство сметкоплан
29.06.2018 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
29.06.2018 в: Данъчни ЗакониУказания на МФ, за прилагане на чл.4а, ал.7 от ЗОПБ
29.06.2018 в: Данъчни ЗакониПреобразуване на финансовия резултат чл. 66, ал.1 и ал.2
23.06.2018 в: Практически ЗаплатиГрешна Декларация 6
23.06.2018 в: Данъчни ЗакониЧл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ
13.06.2018 в: Данъчни ЗакониTри доходни години до 1997г.
13.06.2018 в: Практически ЗаплатиЛипса на стаж при пенсиониране
07.06.2018 в: Практически ЗаплатиРабота на смени при майка на дете до 3 години
07.06.2018 в: Данъчни ЗакониОпределяне на изборна длъжност
07.06.2018 в: Данъчни ЗакониДДС
07.06.2018 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
02.06.2018 в: Практически ЗаплатиНелатен отпуск по два трудови договора
02.06.2018 в: Данъчни ЗакониОснова за годишен данък ЗДДФЛ
02.06.2018 в: Данъчни ЗакониСтаж необходим за съставяне на ГФО
28.05.2018 в: Данъчни ЗакониДоход от наем от имот в държава от ЕС
19.05.2018 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
12.05.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор от работника и дължими обезщетения от работодателя
05.05.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск на 4 часов работен ден
24.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС върху местен данък при покупка на жилище
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за посредническа услуга
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
12.04.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа през объчителен период
10.04.2018 в: Данъчни ЗакониВОП
06.04.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
28.03.2018 в: Практическо СчетоводствоИзготвяне на ГФО
28.03.2018 в: Данъчни ЗакониЧл.26 т.9 от ЗКПО
28.03.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ДДС декларация
24.03.2018 в: Данъчни ЗакониСвързаност на лица
16.03.2018 в: Данъчни ЗакониВръщане на допълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ
10.03.2018 в: Практическо Счетоводствотаксиметров превоз
28.02.2018 в: Счетоводни СтандартиЗадължение за подаване на ГФО от ООД в ликвидация
22.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви по банков кредит
19.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по време на болничен
16.02.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДДС за лек автомобил
10.02.2018 в: Данъчни ЗакониДневни пари за командировка в страната
02.02.2018 в: Практическо СчетоводствоТрудов стаж - запис в трудова книжка
26.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзменение на графика за работа при отпуски и болнични
26.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзменение на графика за работа при отпуски и болнични
19.01.2018 в: Данъчни ЗакониДДС във фактура за превоз
17.01.2018 в: Данъчни ЗакониДневни пари на строителни работници
17.01.2018 в: Практически ЗаплатиИма ли право работодателтя да намаля работната заплата без предупреждение?
12.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор преди изтичане на изпитателен срок
12.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор преди изтичане на изпитателен срок
05.01.2018 в: Практическо СчетоводствоСметка Други резерви
05.01.2018 в: Практическо СчетоводствоСметка Други резерви
21.12.2017 в: Данъчни ЗакониНезависима икономическа дейност
12.12.2017 в: Данъчни ЗакониВносител на данък по граждански договор
05.12.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа в края на изпитателния срок
04.12.2017 в: Данъчни ЗакониДанъчни временни разлики
04.12.2017 в: Данъчни ЗакониОбжалване на Телк решение
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониФактура с или без ДДС за чужбина?
01.12.2017 в: Данъчни Закониотносно чл. 319 от КТ
01.12.2017 в: Практически ЗаплатиЗдравна осигуровка на пенсионер с ТЕЛК при граждански договор
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониДДС и финансиране от ЕС
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониВаучери флекси пасИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->