Кристина Кондратюк Кристина Кондратюк - Мениджър счетоводно обслужване


18.01.2019 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка за доходи от трудови правоотношения
13.12.2018 в: Данъчни ЗакониКакво е ДДС
08.12.2018 в: Практическо СчетоводствоГлавен счетоводител без стаж?
27.11.2018 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация на собственик на ЕООД
23.11.2018 в: Счетоводни СтандартиМетод на отчитане на материални запаси
13.11.2018 в: Данъчни ЗакониРазмер на Такса битови отпадъци
07.11.2018 в: Практически ЗаплатиОтносно отложените отпуски съгл.чл.176 ал.1 т.2 на КТ
02.11.2018 в: Данъчни ЗакониНапускане след майчинство
22.10.2018 в: Практически ЗаплатиБременност при срочен трудов договор
18.10.2018 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
18.10.2018 в: Данъчни ЗакониОпределяне на обезщетение от трудовата борса
17.10.2018 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга или???
12.10.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване ма трудов договор след майчинство
12.10.2018 в: Данъчни ЗакониВъзраст за пенсиониране
03.10.2018 в: Счетоводни СтандартиОповестяване на догоговори за строителство
03.10.2018 в: Практическо СчетоводствоСтроителство
27.09.2018 в: Практически ЗаплатиДлъжност за лаборант текстилен по НКПД
27.09.2018 в: Данъчни ЗакониПраво на пенсиониране
26.09.2018 в: Практически ЗаплатиДекларация 6 за обезщетение по чл.222
21.09.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на туристически данък
21.09.2018 в: Данъчни ЗакониДанъци при придобиване на яхта
14.09.2018 в: Данъчни ЗакониВдовишка пенсия
08.09.2018 в: Данъчни ЗакониИнвалидна пенсия
07.09.2018 в: Данъчни ЗакониИнвалидна пенсия?
07.09.2018 в: Данъчни ЗакониНаследствена пенсия
07.09.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД сключен на основание чл.107
24.08.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск по договор по чл.114
24.08.2018 в: Данъчни ЗакониОбжалване по чл.117, ал.1, т.2, буква е
19.08.2018 в: Практически ЗаплатиУволнение след възстановяване от съда
19.08.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за дългогодишен служител пенсионер при дисциплинарно уволнение
10.08.2018 в: Данъчни ЗакониПридобиване право на пенсия
06.08.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за бащинство
02.08.2018 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при условията на първа категория
02.08.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДК за активи преди датата на регистрация по ДДС
01.08.2018 в: Данъчни ЗакониНеуведомяване на работодател за ТЕЛК решение
25.07.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ
25.07.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за младо семейство
25.07.2018 в: Данъчни ЗакониПраво на пенсия на военослужещ
25.07.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за безработни
24.07.2018 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на консолидиран отчет
24.07.2018 в: Данъчни ЗакониПродажби MOSS и дневници ДДС
20.07.2018 в: Практическо СчетоводствоНеизписани МЗ при продажба от минали години
19.07.2018 в: Практическо СчетоводствоПраво на подпис за съставител на счетоводни отчети
19.07.2018 в: Практическо СчетоводствоОтносно командировка на собственик
19.07.2018 в: Практическо Счетоводстворазход на гориво с личен автомобил на работник
10.07.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за данък при източника
10.07.2018 в: Практическо СчетоводствоБаланс ОПР
07.07.2018 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни сметки за фирма инвеститор в строителството
05.07.2018 в: Практическо СчетоводствоБюджетно счетоводство сметкоплан
29.06.2018 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
29.06.2018 в: Данъчни ЗакониУказания на МФ, за прилагане на чл.4а, ал.7 от ЗОПБ
29.06.2018 в: Данъчни ЗакониПреобразуване на финансовия резултат чл. 66, ал.1 и ал.2
23.06.2018 в: Практически ЗаплатиГрешна Декларация 6
23.06.2018 в: Данъчни ЗакониЧл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ
13.06.2018 в: Данъчни ЗакониTри доходни години до 1997г.
13.06.2018 в: Практически ЗаплатиЛипса на стаж при пенсиониране
07.06.2018 в: Практически ЗаплатиРабота на смени при майка на дете до 3 години
07.06.2018 в: Данъчни ЗакониОпределяне на изборна длъжност
07.06.2018 в: Данъчни ЗакониДДС
07.06.2018 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
02.06.2018 в: Практически ЗаплатиНелатен отпуск по два трудови договора
02.06.2018 в: Данъчни ЗакониОснова за годишен данък ЗДДФЛ
02.06.2018 в: Данъчни ЗакониСтаж необходим за съставяне на ГФО
28.05.2018 в: Данъчни ЗакониДоход от наем от имот в държава от ЕС
19.05.2018 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
12.05.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор от работника и дължими обезщетения от работодателя
05.05.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск на 4 часов работен ден
24.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС върху местен данък при покупка на жилище
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за посредническа услуга
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
12.04.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа през объчителен период
10.04.2018 в: Данъчни ЗакониВОП
06.04.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
28.03.2018 в: Практическо СчетоводствоИзготвяне на ГФО
28.03.2018 в: Данъчни ЗакониЧл.26 т.9 от ЗКПО
28.03.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ДДС декларация
24.03.2018 в: Данъчни ЗакониСвързаност на лица
16.03.2018 в: Данъчни ЗакониВръщане на допълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ
10.03.2018 в: Практическо Счетоводствотаксиметров превоз
28.02.2018 в: Счетоводни СтандартиЗадължение за подаване на ГФО от ООД в ликвидация
22.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви по банков кредит
19.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по време на болничен
16.02.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДДС за лек автомобил
10.02.2018 в: Данъчни ЗакониДневни пари за командировка в страната
02.02.2018 в: Практическо СчетоводствоТрудов стаж - запис в трудова книжка
26.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзменение на графика за работа при отпуски и болнични
26.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзменение на графика за работа при отпуски и болнични
19.01.2018 в: Данъчни ЗакониДДС във фактура за превоз
17.01.2018 в: Данъчни ЗакониДневни пари на строителни работници
17.01.2018 в: Практически ЗаплатиИма ли право работодателтя да намаля работната заплата без предупреждение?
12.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор преди изтичане на изпитателен срок
12.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор преди изтичане на изпитателен срок
05.01.2018 в: Практическо СчетоводствоСметка Други резерви
05.01.2018 в: Практическо СчетоводствоСметка Други резерви
21.12.2017 в: Данъчни ЗакониНезависима икономическа дейност
12.12.2017 в: Данъчни ЗакониВносител на данък по граждански договор
05.12.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа в края на изпитателния срок
04.12.2017 в: Данъчни ЗакониДанъчни временни разлики
04.12.2017 в: Данъчни ЗакониОбжалване на Телк решение
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониФактура с или без ДДС за чужбина?
01.12.2017 в: Данъчни Закониотносно чл. 319 от КТ
01.12.2017 в: Практически ЗаплатиЗдравна осигуровка на пенсионер с ТЕЛК при граждански договор
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониДДС и финансиране от ЕС
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониВаучери флекси пасИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->