Петя Лазарова Петя Лазарова - асистент одитор


20.07.2018 в: Данъчни ЗакониПоемане на разходи за гориво
20.07.2018 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна политика
20.07.2018 в: Практическо СчетоводствоОтносно приемо-предавателен протокол
11.07.2018 в: Данъчни ЗакониД1 и Д6 за ЕТ без дейност
31.05.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандироване на ученици за олимпиада
31.05.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандироване на ученици за олимпиада
27.05.2018 в: Практическо Счетоводстволичен автомобил и собственик на ЕТ
02.05.2018 в: Практическо СчетоводствоАмортизация на нает имот
20.04.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
20.04.2018 в: Счетоводни СтандартиОпределяне на размер на дневни при командировка в чужбина
11.04.2018 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
11.04.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за неактивност на фирма
01.04.2018 в: Практическо СчетоводствоET пенсионер
01.04.2018 в: Данъчни ЗакониПромяна на правен статут на търговско дружество
28.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
27.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
26.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
25.03.2018 в: Практическо СчетоводствоКоригиране на Декларация 1
25.03.2018 в: Практически ЗаплатиПолзване на обезщетение от НОИ
25.02.2018 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
25.02.2018 в: Практическо СчетоводствоСамоосигуряващо се лице и ДУК
13.02.2018 в: Данъчни ЗакониДДС и ВОП
13.02.2018 в: Практическо СчетоводствоБрак на работно облекло
30.01.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
09.10.2017 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни собственик на ЕООД
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониКомандировка
27.09.2017 в: Практическо Счетоводствопризнаване на разход за данъчни цели
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониКомандироване в ЕС
10.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване при изплащане на дневни командировъчни разходи ГД,ДУК
10.08.2017 в: Практическо СчетоводствоПриход от продажба на ДМА
31.07.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл 55
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониРоднина работи при земеделски производителИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->