Тодор Тодоров Тодор Тодоров Kreston BulMar - счетоводител

Кратко CV : Бакалавър от СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов със специалност „Счетоводство и контрол”. Счетоводител в Централния офис на Kreston BulMar.

30.11.2017 в: Данъчни ЗакониКорекция на ползван данъчен кредит за закупен ДМА
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониВОП на автомобил
22.11.2017 в: Практическо СчетоводствоОнлайн продажби
17.11.2017 в: Данъчни Законикредитно известие
15.11.2017 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на счетоводна статия
14.11.2017 в: Практическо Счетоводстворазходи
06.11.2017 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
02.11.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС за услуги в САЩ
27.10.2017 в: Практическо СчетоводствоТърговия със стоки втора употреба
26.10.2017 в: Практически ЗаплатиЛичен труд
25.10.2017 в: Данъчни Законидекларация чл.55 ЗДДФЛ
24.10.2017 в: Данъчни ЗакониДанъци
24.10.2017 в: Практическо Счетоводствофактура за транспортиране на строителни отпадъци
24.10.2017 в: Практическо СчетоводствоДарение на ДМА от държава членка на ЕС
23.10.2017 в: Данъчни ЗакониНаем и разходи по наетия имот
20.10.2017 в: Данъчни ЗакониНаем и разходи по наетия имот
18.10.2017 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на автомобил от ЕС
18.10.2017 в: Данъчни Законипрекъсване на почивка
18.10.2017 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на автомобил от ЕС
13.10.2017 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуги в САЩ
13.10.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи
13.10.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи
12.10.2017 в: Практическо СчетоводствоДарение на имот от ООД на ФЛ
05.10.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на картина
04.10.2017 в: Данъчни ЗакониФактуриране на брак - получател в ЕС
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на краткотраен актив или дълготраен на бокс палети
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗаем между свързани лица
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоВаучери чрез Грабо-касови бележки и счетоводни записвания
28.09.2017 в: Практически ЗаплатиНОЩЕН ТРУД,РАБОТНИ СМЕНИ
20.09.2017 в: Данъчни Закониданък при източника чл.195
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно завеждане на земи и сгради
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониДистанционна продажба във Великобритания
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на Митническа декларация
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за получена услуга от страна извън ЕС
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит на товарен автомобил
28.07.2017 в: Данъчни Закони50% лично ползване на автомобил 6+1
28.07.2017 в: Счетоводни СтандартиСвързани лица
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониПредплатен наем и регистрация по ДДСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най