Салих Асанов Салих Асанов - счетоводител

Кратко CV : Магистър по Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия от СА ”Д. А. Ценов” гр. Свищов.

06.11.2018 в: Данъчни ЗакониСрочен договор
06.11.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от НОИ
18.10.2018 в: Данъчни ЗакониДоставка от Австрия
18.10.2018 в: Данъчни ЗакониДоставка от Австрия
02.10.2018 в: Данъчни ЗакониРемонт на нает офис
31.08.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на служебен автомобил за лични нужди
31.08.2018 в: Данъчни ЗакониДанък при продажба на жилище с обзавеждане
29.08.2018 в: Данъчни ЗакониОблагане на получена сума от фонд земеделие
29.08.2018 в: Практическо СчетоводствоОпределяне на данък уикенд
21.08.2018 в: Данъчни ЗакониДСС на продукт закупен в Англия и продаден в България
16.08.2018 в: Данъчни ЗакониНеобходим стаж и възраст за пенсиониране
13.07.2018 в: Практическо СчетоводствоОблагане с ДДС в ЕС
13.07.2018 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на транспорт на фирма в ЕС
29.06.2018 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение за безработица на лице работило в държава от ЕС
21.06.2018 в: Практически Заплатипрекратяване на срочен договор
07.06.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
06.06.2018 в: Практически ЗаплатиОбещетение при безработица
31.05.2018 в: Практически ЗаплатиНапуснкане без предизвестие при липсата на подписан трудов договор
21.05.2018 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС при условия на доставка CPT
16.05.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
11.05.2018 в: Данъчни ЗакониДанък при дарен и продаден автомобил
15.03.2018 в: Практическо СчетоводствоЧл.117
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониДоставка на туристическа услуга
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониФирмата - кредитодател заем през 2011/2012г.
14.02.2018 в: Данъчни ЗакониВОП и ДДС
14.02.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за дарение на физическо лице за оперативно лечение
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониСол - обещетение за безработица
11.02.2018 в: Практически ЗаплатиПраво на борса при съкращение
02.02.2018 в: Данъчни ЗакониРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ В ЕООД В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
02.02.2018 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на борса
02.02.2018 в: Практически ЗаплатиПериод за ползване на борса
26.01.2018 в: Данъчни ЗакониНапускане
22.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при напускане
18.01.2018 в: Данъчни ЗакониДавност на фишове от КАТ
16.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД с работещ пенсионер
08.01.2018 в: Данъчни ЗакониВОД
08.01.2018 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на извънреден труд
01.12.2017 в: Практически ЗаплатиОбедна почивка
01.12.2017 в: Практически ЗаплатиНалага се да напусна след само 2 седмици работа
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на възраст за пенсиониране
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиИзгубена трудова книжка
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение по чл.222, ал.3
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на земя /УПИ/
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониНеспазване на предизвестие от работник
16.11.2017 в: Данъчни Закони3 Месеца неплатен отпуск и обезщетение за безработица
16.11.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след майчинство
16.11.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на обезщетение при прекратяване на договора без предизвестие
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониОблагане доход на физическо лице от продажба на движимо имущество придобито по наследство
25.09.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор със срок на изпитване
21.09.2017 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен годишен отпуск
07.09.2017 в: Практическо Счетоводствоавансов корпоративен данък
04.09.2017 в: Счетоводни СтандартиПреоценка на стоки
04.09.2017 в: Данъчни ЗакониПлаща ли се ДДС при директна поръчка на стоки от Китай до САЩ?
04.09.2017 в: Данъчни ЗакониПоследствия при унищожен архив
04.09.2017 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудово правоотношение по време на предизвестие
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал. 3 от Кодекса на труда
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при дропшипинг
30.08.2017 в: Данъчни ЗакониВОП
30.08.2017 в: Данъчни Законикодекс на труда
30.08.2017 в: Данъчни Закониразход за самолетен билет
17.08.2017 в: Данъчни ЗакониЗаплата
14.08.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
07.07.2017 в: Данъчни ЗакониОсигурителен доход ли е получено обезщетеие от Бюрото по труда за безработица
06.07.2017 в: Практически ЗаплатиБаза за обезщетение по чл. 224
04.07.2017 в: Практически Заплатисрочен договор
23.06.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
21.06.2017 в: Практическо СчетоводствоВръщане на ДДС
21.06.2017 в: Практическо СчетоводствоВръщане на ДДС
21.06.2017 в: Практическо СчетоводствоВръщане на ДДС
21.06.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
21.06.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот
21.06.2017 в: Практическо СчетоводствоВръщане на ДДС
13.06.2017 в: Счетоводни СтандартиГФО на малко или микропредприятие
12.06.2017 в: Данъчни ЗакониДМА на ЮЛНЦ
12.06.2017 в: Счетоводни СтандартиГФО на малко или микропредприятие
12.06.2017 в: Данъчни ЗакониПаричен заем и ЗОПБ
09.06.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на семеен имот и последваща регистрация по ДДС
08.06.2017 в: Практическо СчетоводствоНов съдружник
08.06.2017 в: Данъчни ЗакониСанкция за невнесено ДДС при ВОП
08.06.2017 в: Практическо СчетоводствоПлащане над 10 000 лв. в брой при различни дати на данъчно събитие
08.06.2017 в: Практическо СчетоводствоНов съдружник
08.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби на имоти от ЕООД
07.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на употребяван автомобил
29.05.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура от 2015 год
18.05.2017 в: Данъчни ЗакониНачало дейност на фирма
18.05.2017 в: Счетоводни СтандартиСебестойност на продукция
16.05.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на касов бон
16.05.2017 в: Счетоводни СтандартиСебестойност на продукция
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОпределяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониУдържане на данък при комисионен договор
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПропуск про подаване на декларация 6
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на ГДД за 2016 г. на ЕТ заличено в ТР на 15.12.2016г.
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДанък за МПС при ТЕЛК
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНаказателно постановление от КАТ
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПрепродажба на офис закупен през 2016 г.
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на недвижим имотИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->