Велика  Канатова Велика Канатова - счетоводител


08.09.2020 в: Практически ЗаплатиУдължаване срока на срочен договор с доп. споразумение
05.09.2019 в: Практическо СчетоводствоДекларация по чл. 55 корекция
27.06.2019 в: Практическо Счетоводствопродажба на МПС употребяван
25.04.2019 в: Данъчни Законидекларация по чл.50
06.12.2018 в: Данъчни Законипроцедура по прехващане на ДДС
07.11.2017 в: Данъчни Законипогасяване на задължения към НАП по давност
04.09.2017 в: Данъчни Законипрекъсване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст
29.07.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл 55
18.07.2017 в: Данъчни ЗакониПриключване на майчинство
13.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за възстановяване
26.04.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55

10.09.2020 в: Практически ЗаплатиУдължаване срока на срочен договор с доп. споразумение
09.09.2020 в: Практически ЗаплатиУдължаване срока на срочен договор с доп. споразумение
29.01.2019 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл 55
07.12.2018 в: Данъчни Законипроцедура по прехващане на ДДС
18.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за възстановяване
15.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за възстановяване
27.04.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55
26.04.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->