Даниела Мушева Даниела Мушева - счетоводител


16.06.2015 в: Практическо СчетоводствоУслуга по монтаж в Италия
20.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при брак на незавършено производство в СС
10.03.2015 в: Данъчни ЗакониСправка за окончателния размер на самоосигуряващо се лице при личен труд
15.01.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация при запор
22.08.2014 в: Данъчни ЗакониОтдаване под наем на автомобил на фирма от ЕС
13.12.2013 в: Практически ЗаплатиКак да да се ползва платения отпуск за 2013
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица на управител
25.07.2012 в: Практическо СчетоводствоПрактическо осчетоводяване на ревизионен акт
28.06.2012 в: Практическо СчетоводствоВОП на автомобили втора употреба
16.05.2012 в: Практическо СчетоводствоКупуване на дяловете на ЕООД
11.03.2012 в: Практическо СчетоводствоПромяна в амортизации
08.03.2012 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
08.03.2012 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване ДРАИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->