Б. Т. Б. Т. - Потребител


14.06.2020 в: Данъчни ЗакониОблагане на физическо лице
04.10.2019 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
08.08.2019 в: Данъчни ЗакониСправка за облагаемия оборот
10.06.2019 в: Данъчни ЗакониДоход
03.06.2019 в: Данъчни ЗакониДоход
22.05.2019 в: Данъчни ЗакониНепаричен доход
14.02.2019 в: Данъчни ЗакониПрилагане на СИДДО
13.02.2019 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходи от чужбина
04.02.2019 в: Счетоводни СтандартиПрилагане на метода "цени на дребно"
01.02.2019 в: Данъчни ЗакониТретиране на неустойка по взет заем
11.12.2018 в: Данъчни ЗакониНенормиран работен ден
27.11.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация 1
13.11.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на СОЛ
17.10.2018 в: Данъчни ЗакониДоговор с физическо лице
15.10.2018 в: Данъчни ЗакониДопълнителни парични вноски
15.10.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
15.10.2018 в: Счетоводни СтандартиАкумулирано ДМА
15.10.2018 в: Данъчни ЗакониСОЛ
28.09.2018 в: Данъчни ЗакониПощенски паричен превод
25.09.2018 в: Данъчни ЗакониКапаро
17.09.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчен амортизируем актив
17.09.2018 в: Данъчни ЗакониДУК и преобразуване на финансовия резултат
09.08.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на СОЛ
09.08.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване
26.07.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение
25.07.2018 в: Данъчни ЗакониЗамяна на имот срещу задължение
20.07.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител
16.07.2018 в: Данъчни ЗакониПокупка на стоки от ФЛ
12.07.2018 в: Данъчни ЗакониРазходи за ДДС
11.07.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за друг отчетен период
10.07.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение срещу апартаменти
10.07.2018 в: Данъчни ЗакониДълг срещу собственост
25.06.2018 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6
05.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
04.12.2017 в: Данъчни Закони Брак на стоки и корекции
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониДанъчни временни разлики
27.11.2017 в: Данъчни ЗакониВОП на автомобил
05.11.2017 в: Данъчни ЗакониДълг срещу собственост
03.11.2017 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
03.11.2017 в: Данъчни ЗакониНаем на МПС
01.09.2017 в: Данъчни ЗакониЗаместване
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНетни приходи от продажби
27.08.2017 в: Данъчни ЗакониПредизвестие по време на болничен
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на среднодневно брутно възнаграждение
09.08.2017 в: Практическо СчетоводствоПриход от продажба на ДМА
04.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на отпуск
31.07.2017 в: Данъчни ЗакониОтложен отпуск
30.07.2017 в: Данъчни ЗакониПреназначение по допълнителен трудов договор
27.07.2017 в: Данъчни ЗакониАнулиране на фактура
26.07.2017 в: Счетоводни СтандартиСвързани лица
21.07.2017 в: Счетоводни СтандартиПреоценка на стоки
17.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за лек автомобил
16.07.2017 в: Данъчни ЗакониПовече от едно ДС към ТД
11.07.2017 в: Данъчни ЗакониВОП без право на данъчен кредит
06.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за продажба на имот
02.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС и продажба на автомобил
29.06.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор на пенсионер
28.06.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуровки от университет
27.06.2017 в: Данъчни ЗакониСмяна на отдел и допълнително споразумение
20.06.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот
16.06.2017 в: Данъчни ЗакониДоговор по чл.67 и чл.70 и последващо допълнително споразумение
12.06.2017 в: Данъчни Закони50% лично ползване на автомобил 6+1
07.06.2017 в: Практическо СчетоводствоРазходи за гориво
06.06.2017 в: Данъчни ЗакониУправител на фирми
05.06.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на граждански договор
09.05.2017 в: Данъчни ЗакониРабота по два трудови договора
08.05.2017 в: Данъчни ЗакониПопълване на трудова книжка и издаване на УП-3
01.05.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на цесия
30.04.2017 в: Данъчни ЗакониПопълване на трудова книжка при 2-часов работен ден
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при нов работодател от 3 месеца
24.04.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на трудов стаж на 2 часа работно време

16.01.2019 в: Данъчни ЗакониДоговор с физическо лице
12.12.2018 в: Данъчни ЗакониНенормиран работен ден
12.12.2018 в: Данъчни ЗакониНенормиран работен ден
20.09.2018 в: Данъчни ЗакониДУК и преобразуване на финансовия резултат
31.07.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за друг отчетен период
30.07.2018 в: Данъчни ЗакониПокупка на стоки от ФЛ
16.07.2018 в: Данъчни ЗакониДълг срещу собственост
12.07.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за друг отчетен период
12.07.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за друг отчетен период
04.04.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
27.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
26.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
27.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на среднодневно брутно възнаграждение
12.07.2017 в: Данъчни ЗакониВОП без право на данъчен кредит
08.05.2017 в: Данъчни ЗакониПопълване на трудова книжка при 2-часов работен денИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->