Александрина Боянова Александрина Боянова - счетоводител


15.02.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за транспортна услуга до Румъния
26.10.2017 в: Данъчни ЗакониОбещетение при безработица
13.09.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на платен годишен отпуск
07.08.2017 в: Практически ЗаплатиКатегория труд за професионален шофьор
14.07.2017 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС
10.07.2017 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуга в ЕС
29.06.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуровки от университет
22.06.2017 в: Практически ЗаплатиСправки
14.06.2017 в: Данъчни ЗакониНеобходим стаж и възраст за пенсиониране
06.06.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на граждански договор
30.05.2017 в: Практически ЗаплатиБолничен при работа в 2 фирми
19.05.2017 в: Счетоводни СтандартиЗапор върху пенсия
19.04.2017 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
03.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по граждански договор
02.02.2017 в: Данъчни ЗакониПолучена фактура за комисион от фирма в ЕС, нерегистрирана по ДДС
20.01.2017 в: Практическо СчетоводствоДавностен срок за глоба от КАТ
28.11.2016 в: Практическо СчетоводствоРеволвираща кредитна линия
16.11.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплатаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->