Недялка Куфарова Недялка Куфарова - счетоводител

Професия : счетоводител

26.02.2019 в: Практически Заплатиплатен отпуск
26.02.2019 в: Практически Заплатиплатен отпуск
01.02.2019 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55
01.02.2019 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50 за самоосигуряващо се лице
16.01.2019 в: Счетоводни СтандартиОтписване на вземания без да е изтекъл давностния срок
16.01.2019 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на валута
16.01.2019 в: Данъчни ЗакониИскане за представяне на документи от НАП
09.01.2019 в: Практически ЗаплатиКомандироване в страната
09.01.2019 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна статия
15.11.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
15.11.2018 в: Данъчни Законигр. договор
01.11.2018 в: Счетоводни СтандартиЛихва при временна финансова помощ,между свързани лица
31.10.2018 в: Данъчни Законизддс
22.10.2018 в: Данъчни ЗакониТелк и НАП
16.10.2018 в: Данъчни ЗакониКой е Чл. и ал. основание за неначисляване на ДДС за услуги извършени на територията България
16.10.2018 в: Данъчни ЗакониСОЛ
15.10.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор поради здравословни причини
15.10.2018 в: Данъчни Законикасови наличности
27.09.2018 в: Практическо СчетоводствоВнос на стока
14.09.2018 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС
14.09.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане при продажба извън ЕС
13.09.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен отпуск при освобождаване
13.09.2018 в: Данъчни ЗакониНулева деклария 6
12.09.2018 в: Данъчни ЗакониРевизия след напускане
05.09.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител
05.09.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител
04.09.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3
29.08.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от НОИ по два договора
27.08.2018 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа
23.08.2018 в: Данъчни ЗакониИскане за представяне на документи и писмени обяснения
22.08.2018 в: Данъчни ЗакониИскане за представяне на документи и писмени обяснения
21.08.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222
21.08.2018 в: Данъчни ЗакониДСС на продукт закупен в Англия и продаден в България
15.08.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация 1 на хартиен носител
13.08.2018 в: Данъчни ЗакониКТ
09.08.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване
09.08.2018 в: Данъчни ЗакониПредизвестие от работник по Чл.326 от КТ
08.08.2018 в: Практически Заплати работна седмица
08.08.2018 в: Данъчни ЗакониПредизвестие от работник по Чл.326 от КТ
03.08.2018 в: Данъчни ЗакониНеобходими документи при покупка от Китайска фирма?
03.08.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на болничен преди майчинство
01.08.2018 в: Практически ЗаплатиИмам ли право на ДМС в следната ситуация:
01.08.2018 в: Практически ЗаплатиБилничен преди майчинство с останали дни платен отпуск
28.06.2018 в: Данъчни ЗакониПропуснато увеличение на финансовия резултат
28.06.2018 в: Данъчни ЗакониЗавеждане на придобити активи като инвестиционни имоти и опис на активи преди регистрация по ЗДДС
28.06.2018 в: Практически ЗаплатиОтпуск при два трудови договора с един работодател
28.06.2018 в: Практическо СчетоводствоПроблеми при отчитането на командировъчни
28.06.2018 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разход по обучение на собственик на ЕООД
27.06.2018 в: Практически ЗаплатиБрутно трудово възнаграждение при изплащане на заплатата в следващ месец
27.06.2018 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки от Украйна
26.06.2018 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6
05.06.2018 в: Данъчни ЗакониИзплащане хонорар по гр.дог
05.06.2018 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на ликвидационен дял
05.06.2018 в: Данъчни ЗакониИзплащане на неизползван годишен отпуск, след майчинство
02.06.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при работа на граждански договор
01.06.2018 в: Практически ЗаплатиБрутна към нетна заплата при неплатен отпуск
15.04.2018 в: Данъчни ЗакониОтпуск след майчинство
15.04.2018 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен отпуск при смяна на работодател (без прекъсване на работа) през първите 6 месеца на годината
15.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки самоосигуряващо се лице
14.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки самоосигуряващо се лице
14.03.2018 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.331
05.03.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчни постоянни разлики
09.02.2018 в: Данъчни ЗакониПРОПУСНАТА ПРОЦЕДУРА ДДС
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор със задна дата
21.01.2018 в: Практически Заплатиплатен отпуск по втори трудов договор
14.01.2018 в: Данъчни ЗакониИзпитателен срок
14.01.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
14.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по ЗДДС
14.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по ЗДДС
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониСчетоводител на трудов и граждански договор
30.11.2017 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с почасово заплащане
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониГрешки при прекратяване на ТД
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониКомандировка в чужбина
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониТрупане на стаж като счетоводител при граждански договор
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНеподадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоАвансово плащане при ВОП
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПодаване на ГДД при невнесени осигуровки на СОЛ
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение с предложение за граждански договор
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПринудителен платен отпуск
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиОсновно трудово възнаграждение и МРЗ
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониЗадължение за обявяване на свободните работни места
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица при съкращаване по чл.331 от КТ
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на ДДС в Митническа декларация
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнава ли се Данък натура за разход?
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНадвнесен корпоративен данък
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониСъставители на финансови отчети
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоИзисквания за съставител на ГФО
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНачислен ДДС във фактура от ЕС
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДокументи при ВОД със собствен транспорт
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил
11.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСгрешена фактура при ВОД
07.04.2017 в: Практически ЗаплатиУдръжки по неплатен кредит
06.04.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на командировъчни
06.04.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж по гражданси договор
06.04.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време при работа на 2 места
06.12.2016 в: Данъчни ЗакониФактура за закупен актив от АнглияИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->