Недялка Куфарова Недялка Куфарова Kreston BulMar - счетоводител

Професия : счетоводител
Кратко CV : Бакалавър по Счетоводство. Счетоводител в Kreston BulMar.

21.01.2018 в: Практически Заплатиплатен отпуск по втори трудов договор
14.01.2018 в: Данъчни ЗакониИзпитателен срок
14.01.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
14.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по ЗДДС
14.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по ЗДДС
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониСчетоводител на трудов и граждански договор
30.11.2017 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с почасово заплащане
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониГрешки при прекратяване на ТД
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониКомандировка в чужбина
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониТрупане на стаж като счетоводител при граждански договор
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНеподадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоАвансово плащане при ВОП
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПодаване на ГДД при невнесени осигуровки на СОЛ
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение с предложение за граждански договор
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПринудителен платен отпуск
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиОсновно трудово възнаграждение и МРЗ
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониЗадължение за обявяване на свободните работни места
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица при съкращаване по чл.331 от КТ
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на ДДС в Митническа декларация
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнава ли се Данък натура за разход?
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНадвнесен корпоративен данък
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониСъставители на финансови отчети
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоИзисквания за съставител на ГФО
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНачислен ДДС във фактура от ЕС
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДокументи при ВОД със собствен транспорт
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил
11.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСгрешена фактура при ВОД
07.04.2017 в: Практически ЗаплатиУдръжки по неплатен кредит
06.04.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на командировъчни
06.04.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж по гражданси договор
06.04.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време при работа на 2 места
06.12.2016 в: Данъчни ЗакониФактура за закупен актив от АнглияИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най