Лилия Веселинова Лилия Веселинова Kreston BulMar - счетоводител

Кратко CV : Бакалавър по Финанси. Счетоводител в Kreston BulMar. Експерт по ЗДДС и ЗМДТ.

04.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуровки СОЛ
28.01.2018 в: Данъчни ЗакониДеклариране на дожоди на пенсионер от наем
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониУправител в отпуск по майчинство
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоПраво на осигуряване за 2 часа труд
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на болнични по майчинство след ползване на други болнични
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация в Бюро по труда след съкращаване по чл. 71, ал. 1
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониАУАН за ненавременно подадена Декларация обр 1 и 6
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на счетоводна статия
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиБаза за изчисляване на платен отпуск при променено възнаграждение
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиДвойно подадена декларация 6 за минала година на СОЛ
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоФирма без приходи
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиOсигуровки на ЕТ смятат ли се за разход?
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоИзточниците на счетоводна информация
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
28.07.2017 в: Данъчни Закониосигурителен стаж при майчинство
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОтработване на болнични
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОтработване на болнични
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОтработване на болнични
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониПроцедура по възстановяване на ДДС
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоКатегоризация на активи
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор на земеделски производител, регистриран по ДДС
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на основание чл. 97а
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка и продажба в страна от Европейски съюз
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка и продажба в страна от Европейски съюз
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка и продажба в страна от Европейски съюз
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНулева ставка по ДДС при ВОД
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за комисионни от Сърбия
28.04.2017 в: Счетоводни СтандартиКапитализиране на разходи за лихви
28.04.2017 в: Счетоводни СтандартиИздаване на фактура в щатски долари
28.04.2017 в: Счетоводни СтандартиОтпуск по време на инвентаризация
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониВнос на стоки без регистрация по ЗДДС
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониСбъркани номера на фактури от продажби
28.04.2017 в: Счетоводни СтандартиСметкоплан
07.01.2017 в: Практически ЗаплатиДокументи при напускане на работа
18.10.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на дневни при командировкаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->