Васил Пантев Васил Пантев Kreston BulMar - Мениджър знание

Кратко CV : Бакалавър по финансово счетоводство. Мениджър Управление на знанието в Kreston BulMar. Експерт по счетоводство, ЗДДС и ЗКПО.

17.05.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при туроператорска дейност
16.05.2018 в: Данъчни ЗакониТретиране на разходи за транспорт (такси) и храна на служители нощна смяна
13.05.2018 в: Практическо СчетоводствоСделка по чл. чл.143 от ЗДДС
13.05.2018 в: Данъчни Законитранспортни услуги да страна извън ЕС
13.05.2018 в: Данъчни ЗакониТуристическа услуга и ДДС
10.03.2018 в: Данъчни ЗакониСоциални разходи за роднини на служители
05.03.2018 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна при прекратяване на договор
05.03.2018 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна
04.03.2018 в: Практическо СчетоводствоФирма без дейност с разход за данък сгради и смет
04.03.2018 в: Практическо СчетоводствоЗакупени материали от физическо лице
04.03.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка на стока в европейския съюз на фирма регистрирана в трета страна
27.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване по давност на данък
26.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за услуга от САЩ
24.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за транспортни разходи, която превишава определен лимит
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие при ВОП
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониНужда от ДДС регирстрация при заплщане на такси към Amazon, eBay и други
22.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение
22.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на материали
21.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
20.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПокупка на компютри и софтуер.
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби през Амазон Великобритания
19.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на неразпределена печалба във валута
18.02.2018 в: Практическо Счетоводствосчетоводство
18.02.2018 в: Данъчни Законифактура към страна извън ЕС
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониПаричен заем и ЗОПБ
18.02.2018 в: Практическо СчетоводствоНачин на Плащане на фактури без касова бележка и без банкова сметка.
18.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за гориво
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби през Амазон Великобритания
13.01.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки управители на ООД
13.01.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки управители на ООД
07.01.2018 в: Практическо СчетоводствоОтписване на непогасен заем
07.01.2018 в: Практическо СчетоводствоИздаване на Протокол по чл.117
10.09.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
06.09.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
06.09.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
01.09.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура за ползван паркинг в ЕС
01.09.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на приход при Акт за начет
01.09.2017 в: Практически ЗаплатиЗаплати по банков път
01.09.2017 в: Практически ЗаплатиКомандировка с личен автомобил
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПогасяване по давност МПС
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
04.07.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител
04.07.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск
22.06.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация образец 1
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониНеполатен отпуск за отглеждане на дете
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични при прекъснати здравноосигурителни права
13.06.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинствоИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->