Васил Пантев Васил Пантев Kreston BulMar - Управляващ съдружник счетоводно обслужване

Кратко CV : Бакалавър по финансово счетоводство. Управляващ съдружник счетоводно обслужване в Kreston BulMar. Експерт по счетоводство, ЗДДС и ЗКПО.

25.11.2018 в: Практическо СчетоводствоСгрешена фактура
25.11.2018 в: Данъчни ЗакониПредстоящо договаряне на изработка на маш. за козметика и последващ износ за Русия
18.11.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.88
18.11.2018 в: Практическо СчетоводствоРазход за наем в Белгия
04.11.2018 в: Данъчни ЗакониКлинично проучване
28.10.2018 в: Данъчни ЗакониКлинично проучване
28.10.2018 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на ел.енергия и вода при договор за наем
20.10.2018 в: Данъчни Законипродажба на стоки от фирма с Български и Холандски ДДС номер
15.10.2018 в: Счетоводни СтандартиАкумулирано ДМА
14.10.2018 в: Данъчни ЗакониВтора митническа декларация за един внос
14.10.2018 в: Практическо СчетоводствоЗаприхождаване на земеделска пордукция
07.10.2018 в: Данъчни ЗакониПрилагане на чл. 147 от ЗДДС
07.10.2018 в: Данъчни ЗакониДанък уикенд
30.09.2018 в: Данъчни ЗакониПощенски паричен превод
30.09.2018 в: Данъчни ЗакониСпонсорство от юридическо за физическо лице
24.09.2018 в: Данъчни ЗакониВОП от Великобритания
23.09.2018 в: Данъчни ЗакониДропшипинг в Англия
12.09.2018 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на имот
11.09.2018 в: Данъчни ЗакониНачисляване ддс
11.09.2018 в: Данъчни ЗакониОтлагане на приспадане на ддс по ВОП
09.09.2018 в: Данъчни ЗакониНовият 132а от ЗДДС
03.09.2018 в: Данъчни Закониплащане при ВОП
28.08.2018 в: Данъчни ЗакониДанък сгради и такса смет
28.08.2018 в: Данъчни ЗакониЗамяна на ниви
27.08.2018 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне собствеността на земя и сграда по финансов лизинг
21.08.2018 в: Практическо СчетоводствоДиректен износ
14.08.2018 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договори от българско физическо лице с чуждестранни преводачески агенции от ЕС
14.08.2018 в: Практическо СчетоводствоВнос и фактура за пристанищни такси
11.08.2018 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки на СОЛ (свободна професия)
28.07.2018 в: Практическо СчетоводствоПосредническа услуга ,за което ще се получава комисионна
27.07.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за комисионна извън ЕС
24.07.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на изискуемо ДДС на доставка.
22.07.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител
20.07.2018 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 за закупена стока и транспорт
17.07.2018 в: Данъчни ЗакониПокупка на стоки от ФЛ
13.07.2018 в: Данъчни ЗакониПенсионер - СОЛ в две дружества
13.07.2018 в: Практическо СчетоводствоАбонаментни карти
12.07.2018 в: Практическо СчетоводствоВъведение в счетоводството
09.07.2018 в: Данъчни ЗакониРазяснение за връщане на стока
09.07.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД и съдружник в СД
09.07.2018 в: Практическо СчетоводствоПродажба
28.06.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуряване в НПО
28.06.2018 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на прокурист
22.06.2018 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга от словашка фирма
21.06.2018 в: Данъчни ЗакониБонуси
19.06.2018 в: Данъчни ЗакониДУК и самоосигуряване
19.06.2018 в: Данъчни Законилекар, регистриран по чл.97 а, и задължителна регистрация по ДДС -
19.06.2018 в: Данъчни ЗакониСвободна професия - лекар
16.06.2018 в: Данъчни ЗакониСвободна професия - лекар
13.06.2018 в: Данъчни ЗакониУслуги в ЕС
13.06.2018 в: Практическо СчетоводствоДДС за възстановяване
10.06.2018 в: Данъчни ЗакониДДС за туристическа услуга
10.06.2018 в: Данъчни ЗакониВнос на стоки без регистрация по ДДС
07.06.2018 в: Данъчни ЗакониИзнос за Турция с авансово плащане в предходен месец
06.06.2018 в: Практическо СчетоводствоПриспадане на ДДС при покупка на лек автомобил
06.06.2018 в: Данъчни ЗакониОтносно чуждестранна фактура
05.06.2018 в: Практическо СчетоводствоАбонаментни карти
04.06.2018 в: Данъчни ЗакониДДС
31.05.2018 в: Данъчни ЗакониОблагане на автомобилите втора употреба при внос от трета страна
31.05.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
31.05.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на фирмен автомобил на физическо лице
29.05.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на товарен автомобил
29.05.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на стоки в Анлия
27.05.2018 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл. 117 за услуги в други страни
27.05.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби през Амазон Великобритания
27.05.2018 в: Данъчни ЗакониСтока / МПС / от Дания
17.05.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при туроператорска дейност
16.05.2018 в: Данъчни ЗакониТретиране на разходи за транспорт (такси) и храна на служители нощна смяна
13.05.2018 в: Практическо СчетоводствоСделка по чл. чл.143 от ЗДДС
13.05.2018 в: Данъчни Законитранспортни услуги да страна извън ЕС
13.05.2018 в: Данъчни ЗакониТуристическа услуга и ДДС
10.03.2018 в: Данъчни ЗакониСоциални разходи за роднини на служители
05.03.2018 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна при прекратяване на договор
05.03.2018 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна
04.03.2018 в: Практическо СчетоводствоФирма без дейност с разход за данък сгради и смет
04.03.2018 в: Практическо СчетоводствоЗакупени материали от физическо лице
04.03.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка на стока в европейския съюз на фирма регистрирана в трета страна
27.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване по давност на данък
26.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за услуга от САЩ
24.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за транспортни разходи, която превишава определен лимит
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие при ВОП
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониНужда от ДДС регирстрация при заплщане на такси към Amazon, eBay и други
22.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение
22.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на материали
21.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
20.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПокупка на компютри и софтуер.
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби през Амазон Великобритания
19.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на неразпределена печалба във валута
18.02.2018 в: Практическо Счетоводствосчетоводство
18.02.2018 в: Данъчни Законифактура към страна извън ЕС
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониПаричен заем и ЗОПБ
18.02.2018 в: Практическо СчетоводствоНачин на Плащане на фактури без касова бележка и без банкова сметка.
18.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за гориво
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби през Амазон Великобритания
13.01.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки управители на ООД
13.01.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки управители на ООД
07.01.2018 в: Практическо СчетоводствоОтписване на непогасен заем
07.01.2018 в: Практическо СчетоводствоИздаване на Протокол по чл.117
10.09.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
06.09.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
06.09.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
01.09.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура за ползван паркинг в ЕС
01.09.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на приход при Акт за начет
01.09.2017 в: Практически ЗаплатиЗаплати по банков път
01.09.2017 в: Практически ЗаплатиКомандировка с личен автомобил
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПогасяване по давност МПС
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
04.07.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител
04.07.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск
22.06.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация образец 1
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониНеполатен отпуск за отглеждане на дете
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични при прекъснати здравноосигурителни права
13.06.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинствоИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->