Анелия  Петрова Анелия Петрова Kreston BulMar - Управител

Кратко CV : Бакалавър по Счетоводство и Контрол. Управляващ съдружник в Крестън БулМар - Кюстендил. Експерт по счетоводство, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

22.05.2020 в: Данъчни Законинаем на недвижим имот между физически лица
22.05.2020 в: Практическо СчетоводствоБолничен
22.05.2020 в: Практическо СчетоводствоСтаж за изготвяне на ГФО
22.05.2020 в: Данъчни ЗакониСЪСТАВИТЕЛ НА ГФО
22.05.2020 в: Практически Заплати4 часов работен ден
22.05.2020 в: Данъчни ЗакониЕдна фирма две дейности
22.05.2020 в: Данъчни Законипренасяне на данъчни загуби
22.05.2020 в: Практически Заплатиосигуряване
22.05.2020 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.92
22.05.2020 в: Практически ЗаплатиДУК
22.05.2020 в: Практически ЗаплатиПлатена отпуска след майчинство
10.11.2019 в: Практически ЗаплатиПраво на парично обезщетение за безработица
17.11.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при прекратяване на трудовите отношения
17.11.2018 в: Практическо Счетоводствоне използвана платена отпуска
15.10.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
07.10.2018 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
06.10.2018 в: Данъчни ЗакониДДС процедури
01.10.2018 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
16.09.2018 в: Практически ЗаплатиСпиране на майчинство поради закриване на фирма
06.09.2018 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на майчинство
14.08.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68 ал. 1 т. 2 от страна на работника без предизвестие
31.07.2018 в: Практически ЗаплатиРаботна за плата и МОД
26.07.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение
27.05.2018 в: Практически ЗаплатиКак може да се използва натрупан неползван платен отпуск при пенсиониране?
13.05.2018 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск вместо болничен
13.05.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизползван годишен отпуск
30.04.2018 в: Данъчни ЗакониПатентен данък
17.04.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от борсата след прекратяване на срочен трудов договор
09.04.2018 в: Данъчни ЗакониОбещетение за безработица
18.03.2018 в: Практическо Счетоводствобрак на цветя/рязан цвят/
05.01.2018 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа.
03.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неползван платен годишен отпуск
03.01.2018 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при съкращение по чл.71 КТ
16.12.2017 в: Данъчни Законитд
15.12.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор по време на майчинство
15.12.2017 в: Данъчни ЗакониНеизползван платен отпуск
10.12.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура за наем
10.12.2017 в: Практически Заплатимайчинство
10.12.2017 в: Практически Заплатиобезщетение за неизползван отпуск
10.12.2017 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга от трета страна
10.12.2017 в: Данъчни ЗакониКредитно известие за стока продадена във валута
02.12.2017 в: Практически Заплати ТД - назначаване
26.11.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация ЕООД и трудов договор
26.11.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане с тримесечно предизвестие!
25.11.2017 в: Практическо СчетоводствоЗдравейте
25.11.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане с едномесечно предизвестие!
08.10.2017 в: Практическо Счетоводствоотносно трудов стаж
07.10.2017 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при срочен договор
06.10.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение при неползван отпуск
06.09.2017 в: Практически ЗаплатиБолнични за СО и ДУК
29.08.2017 в: Данъчни ЗакониДДС възстановяване
24.08.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - грешка
20.08.2017 в: Данъчни ЗакониЧСИ
11.08.2017 в: Данъчни ЗакониПриспадане на ДДС
09.08.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов договор на 4 часа
08.08.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
06.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа по време на болничен
31.07.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск при 3-часов работен ден
30.07.2017 в: Практически Заплатиизчисляване на отпуск след майчинство
30.07.2017 в: Практически ЗаплатиОтносно платен годишен отпуск
19.07.2017 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
18.07.2017 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
07.07.2017 в: Практическо СчетоводствоВнос на товарен автомобил от Румъния
03.07.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор на пенсионер
03.07.2017 в: Практически ЗаплатиПраво на борса при прекъснат трудов стаж
18.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за възстановяване
18.06.2017 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител
15.06.2017 в: Данъчни ЗакониКонсултация
09.06.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор в срок на изпитване
08.06.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство и нов работодател
31.05.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство и нов работодател
26.05.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен и предизвестие
12.05.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД и борса
12.05.2017 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по ДДС
11.05.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура без ДДС
10.05.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудв договор в срок на изпитване
09.05.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудв договор в срок на изпитване
27.04.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане след майчинство
27.04.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55
26.04.2017 в: Практически ЗаплатиСрок за получаване на обезщетение за трудова неработоспособност
26.04.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55
23.04.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане
23.04.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване след закриване на обект
15.04.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при напускане по взаймно съгласие
09.04.2017 в: Практическо СчетоводствоМайчинство при срочен трудов договор
09.04.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа след майчинство
09.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПечалба в ОПР и баланс
09.04.2017 в: Данъчни ЗакониФинансова помощ по чл.134 от ТЗ
09.04.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
04.03.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане по време на изпитателен срок
04.03.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване на трудов договор
15.02.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от борсата след прекратяване на срочен трудов договор
08.02.2017 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване без предизвестие
04.02.2017 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2 след изтичане на срока по чл.326, ал.2
02.02.2017 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивидент
31.01.2017 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на финансиране от бюрото по труда
31.01.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на ТД поради намаляване на обема на работа
30.01.2017 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2 след изтичане на срока по чл.326, ал.2
30.01.2017 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактури от програма и от кочан
23.01.2017 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на финансиране от бюрото по труда
22.01.2017 в: Данъчни ЗакониСгрешен контрагент
21.01.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
16.01.2017 в: Практическо СчетоводствоДМА закупен от членка на ЕС
12.01.2017 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на неизползвана отпуска при новия работодател
11.01.2017 в: Практическо СчетоводствоДМА закупен от ЕС
11.01.2017 в: Практическо СчетоводствоНужен ли е касов апарат когато няма касови плащания
05.01.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор поради забавено плащане
05.01.2017 в: Данъчни ЗакониПо коя дата се изчислява срокът за обезщетение от борсата
05.01.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
04.01.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
01.01.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен след прекратен ТД
30.12.2016 в: Практически ЗаплатиРаботно облекло за периода на изпитателен срок
29.12.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични по време на бременност
29.12.2016 в: Практически ЗаплатиРаботно облекло за периода на изпитателен срок
29.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
28.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
26.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрослужени години
26.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрослужени години
15.12.2016 в: Практически ЗаплатиГодишна данъчна декларация
14.12.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след съкращаване по чл.328 ал.1 т.3 от КТ
14.12.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване по чл. 71
13.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на майчинството
13.12.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на ТД поради намаляване на обема на работа
08.12.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС -процедура по възстановяване ДДС
07.12.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС -процедура по възстановяване ДДС
01.12.2016 в: Практически ЗаплатиНеизползван годишен отпуск
29.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на ЕТ
29.11.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
27.11.2016 в: Практическо СчетоводствоОбещетение за неизползван отпуск
26.11.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен след подаване на предизвестие
26.11.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа от страна на работника
24.11.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
17.11.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.327, ал.1, т.1
11.11.2016 в: Данъчни ЗакониГФО на фирми без дейност за 2015
11.11.2016 в: Данъчни ЗакониГФО на фирми без дейност за 2015
11.11.2016 в: Данъчни ЗакониКредитна нота от трета страна
11.11.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС и прекратяване на ЕООД
09.11.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно подадена стоййност в дневник покупки
05.11.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно подадена стоййност в дневник покупки
05.11.2016 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при двама работодатели
30.10.2016 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки на физическо лице
30.10.2016 в: Практически ЗаплатиКод за основна икономическа дейност от няколко икономически дейности
30.10.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуска преди 8 месеца стаж
16.10.2016 в: Практическо СчетоводствоВръщане на пари, отчетени с касов бон в предходен месец
08.10.2016 в: Данъчни ЗакониДанък и осигуровки при договор за управление и контрол
08.10.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при закриване на предприятието
08.10.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса при съкращеие по чл.331 КТ
08.10.2016 в: Счетоводни СтандартиПродавач на граждански договор
25.09.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда
22.09.2016 в: Практически ЗаплатиНазначаване на жена с изтекло майчинство, освободена от работа
22.09.2016 в: Практически ЗаплатиОпределяне на платен годишен отпуск при работа по втори договор
22.09.2016 в: Практическо СчетоводствоДанъци на ЕООД при работа на трудов договор в друга фирма
21.09.2016 в: Практически ЗаплатиБременност при трудов договор със срок на изпитване
20.09.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неизползван платен отпуск
10.09.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стари фактури
09.09.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неизползван платен отпуск
09.09.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68 или 67 от КТ
09.09.2016 в: Данъчни ЗакониВписване в Дневник Покупки
07.09.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск, натрупан през майчинство
07.09.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на временен трудов договор
06.09.2016 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при прекратяване на трудов договор
03.09.2016 в: Практически ЗаплатиПолагаем годишен отпуск
27.08.2016 в: Данъчни ЗакониМитническа декларация в дневник покупки
27.08.2016 в: Данъчни ЗакониБременост в изпитателен срок
27.08.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след 5 месеца трудов стаж
27.08.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от НОИ за безработица
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиНеспазено предизвестие при съкращение на служител
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен отпуск на лице, което няма 8 месеца трудов стаж
17.08.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане без спазено предизвестие
17.08.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане без спазено предизвестие
12.08.2016 в: Практическо СчетоводствоПревод в лева към сметка в евро
12.08.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа с предизвестие
10.08.2016 в: Практическо СчетоводствоКасов апарат за нов обект
07.08.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за оставане без работа
25.07.2016 в: Практически ЗаплатиМайчинство с договор по чл.67, ал.3
25.07.2016 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки към граждански договор
16.07.2016 в: Практически ЗаплатиОтпсука след майчинство
16.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на кредитна карта
16.07.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на отписани задължения
15.07.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа преди изтичане на предизвестие
14.07.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ваучери от търговец
14.07.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по чл.325, ал.1
14.07.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа преди изтичане на предизвестие
14.07.2016 в: Практическо СчетоводствоНевнесени осигуровки на ЕООД
09.07.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
09.07.2016 в: Данъчни ЗакониПогасяване на заем към физическо лице
09.07.2016 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа по чл.325, т.4
04.07.2016 в: Практическо СчетоводствоПолзване на платен отпуск и напускане на работа след майчинство
03.07.2016 в: Практическо СчетоводствоНаем помещение от физическо лице и ДДС дневници
01.07.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск след постъпване на работа в нова фирма
30.06.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
24.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при напускане
23.06.2016 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение за неизползван отпуск по майчинство
23.06.2016 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на изпитателен срок
22.06.2016 в: Практическо СчетоводствоПолучaвaне нa мaйчинство
22.06.2016 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на изпитателен срок
20.06.2016 в: Практическо СчетоводствоПолзване на платен отпуск и напускане на работа след майчинство
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониНеспазена клауза в трудов договор
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониОтпуск след болничен
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиСключване на трудов договор със собственик на ЕООД
10.06.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
07.06.2016 в: Практически ЗаплатиПълно обещетение от БТ при освобождаване по чл.71
07.06.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на пълен размер за обезщетение за безработица
04.06.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
04.06.2016 в: Данъчни ЗакониОттегляне на молба за напускане
01.06.2016 в: Данъчни ЗакониСчетоводно обслужване на собствена фирма
27.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на собственик на ЕООД
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониНеизплатени осигуровки
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.71
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
26.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на изпитателен срок
25.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на изпитателен срок
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване при изтичане срока на Трудов договор
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск при първа работа
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болничен
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониСрок за обработка на болнични
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродожба на лек автомобил
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник, неизвършващ трудова дейност в ООД
14.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разпределени дивиденти
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониМайчинство и доосигуряване
14.05.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуск след болничен
10.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на отпуск по майчинство
09.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрофесионален опит
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на отпуск по майчинство
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониДопълнителна дейност на заведение
15.02.2016 в: Данъчни ЗакониОтчитане на лотарийни билети
17.01.2016 в: Данъчни ЗакониДопълнително споразумение по време на изпитателен срок
17.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване по чл.71, ал.1
17.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна на работното време от 4 на 8 часа
05.01.2016 в: Практически ЗаплатиПроцент за прослужено време
23.12.2015 в: Данъчни ЗакониНеприспаднат аванс
10.12.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор на управители на ООД без служители
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
01.12.2015 в: Счетоводни СтандартиОбезщетение при оставане без работа
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при освобождаване от работа
28.11.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на бивши служители
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен за гледане на член от семейството
28.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСъхраняване на счетоводна информация
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на годишен отпуск по време на празници
28.11.2015 в: Счетоводни СтандартиСъставяне на счетоводна статия
28.11.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
25.10.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнителна дейност на фирма ЕТ
25.10.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионно осигуряване на безработен
25.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисление на клас за прослужено време
11.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗаповед за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.71, ал.1 от КТ
22.09.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение при безработица
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по взаимно съгласие след завръщане от отпуск по майчинсто
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен след изтекло предизвестие
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране по ЗМВР
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл.62, ал.4 от КТ – Приложение №1
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиВръщане на работа след майчинство
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапазване на права на трудовата борса при напускане
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен отпуск при смяна на работодател
04.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен договор
11.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор
11.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзискване на трудова книжка от служител
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на договор по време на майчинство и започване на нова работа
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса
07.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрава по проект кам Бурото по труда - "Младешка заетост"
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при прекратяване
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетпвпдяваме ма фактура
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил закупен като стока
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор без предизвестие
05.06.2015 в: Практическо СчетоводствоФирма с 2 различни дейности
27.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоброволна регистрация по ДДС
26.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор поради забавена заплата
22.04.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане без предизвестие
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на трудово възнаграждение
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПодписан трудов договор, без работа
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор със срок на изпитване по време на бременност и болничен
12.04.2015 в: Практическо СчетоводствоБолничен по време на предизвестие
12.04.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от бюрото по труда
12.04.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер, назначен като управител на ООД
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер, назначен като управител на ООД
10.04.2015 в: Данъчни Законинапускане поради неизплатени заплати
10.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване управител на ЕООД
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени социални осигуровки
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор на майка
02.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по чл.327, ал.1, т.2
30.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплащане на заплати
28.03.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.326, ал.1
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиЗакъснение при заплащане на заплата
21.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица
05.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения при наемане на служител с намалена работоспособност
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане по граждански договори
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на образец 1010а
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажби на услуги в САЩ
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжка на авансов данък
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониЛихва корпоративен данък
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
02.03.2015 в: Практическо Счетоводствофирма без дейност за 2014
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платена отпуска
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПриключвателни операции
01.03.2015 в: Практически ЗаплатиПроценти за прослужено време
01.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване фактура на куриерска фирма
01.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при магазин за продажба на хранителни стоки
24.02.2015 в: Практически Заплатиосигурителен доход
05.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неспазено предизвестие
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОблагане на земеделски производител
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониМясто на изпълнение на услуги
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
27.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
24.01.2015 в: Практически ЗаплатиПовторно подаване на декларации 1 и 6 след 25-то число на месеца
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки и майчинство
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за напускане
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платен отпуск при напускане след майчинство
24.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по взаимно съгласие
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на самоосигуряващо се лице като разход за ЕООД
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониСмяна на работата по време на майчинство
18.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на отпуск по майчинство
15.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на получени суми без фактура
06.01.2015 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск
04.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПредставяне на Удостоверение УП-3 за допълнителен осигурителен стаж до НОИ от пенсионер
04.01.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация при напускане на работа
30.12.2014 в: Практическо Счетоводствоплащане на платен годишен отпуск
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен годишен отпуск
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване по чл. 71, ал. 1
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиДанъчни облекчения при работа на 4 часов работен ден
20.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на промяна в осигуровките
15.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
06.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение на безработен
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при освобождаване по чл. 325
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониНазначение на пенсионер по болест по чл. 67
03.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСтаж за съставител на финансови отчети
28.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 328
18.11.2014 в: Практически ЗаплатиКлас за прослужено време
15.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПокупка на ДМА с договор за покупко-продажба
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични по време на предизвестие
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок по време на болничен
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиБюро по Труда
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониГоляма касова наличност
28.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, т. 3
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор с изпитателен срок
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен при договор по заместване
18.10.2014 в: Практически ЗаплатиОтнети ли са ми правата?
18.10.2014 в: Данъчни ЗакониВъзтановяване на ДДС
18.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПраво на обезщетение
14.10.2014 в: Практически ЗаплатиХонорар последно тримесечие
07.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗдравни и пенсионни осигуровки на безработен
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време в изпитателен срок
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване без едномесечно предизвестие
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск при нов работодател
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизползван отпуск
16.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на годишен платен отпуск
16.09.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане преди изтичане срока на предизвестие
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиОтказ за неплатен годишен отпуск по време на изпитателен срок
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор с работник в отпуск по болест
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие по трудов договор
31.08.2014 в: Данъчни ЗакониНазначение по чл. 70 и чл. 68
27.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПари в банков сейф
26.08.2014 в: Практически ЗаплатиРабота след майчинство
19.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск по майчинство
19.08.2014 в: Данъчни ЗакониНеизплатен платен годишен отпуск
15.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтказ на молба за ползване на платен годишен отпуск
15.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на средствата от Агенция по заетостта
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониИнтрастат
22.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на заплата при платен годишен отпуск
10.07.2014 в: Данъчни ЗакониПатентна дейност на ЕТ
09.07.2014 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие
03.07.2014 в: Практическо СчетоводствоООД нерегистрирано по ДДС
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиНамаляване на трудово вънаграждение със съгласие на служителя
03.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументи изисквани от Инспекция по труда
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФирма с две дейности
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОтносно Отчет за продажбите
11.06.2014 в: Данъчни ЗакониОткриване дейност на фирма
09.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични при анекс
09.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични при анекс
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
27.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неползван отпуск при частично изпълнение на предизвестие за напускане
21.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
17.05.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на осигуровки за минал период
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
13.05.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
10.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекращаване на трудовите правоотношения по реда на чл. 325, ал.1 т. 4 КТ
06.05.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на предизвестие при срочен трудов договор
03.05.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение
29.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ на патент
28.04.2014 в: Практически ЗаплатиПри двама работодатели как се представя болничен и кога се изплаща
23.04.2014 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на платени салда
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
16.04.2014 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивиденти
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониДоход от наем
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивиденти
09.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСметка за изплатени суми по наем
07.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължителна регистрация по ЗДДС
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор без предизвестие
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на платен отпуск след завръщане от майчинство
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор съгл чл 71 ал 1
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоТаблица 1 и 2 към ГДД
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументи за изплатен наем на физическо лице
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след 2г. майчинство
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониКое е по правилно да се пише като основание
26.02.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение и неизплатен годишен отпуск след майчинство
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от наем
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониГДД И отчети на ЕООД без дейност
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларации и справки от самоосигуряващи се
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение и неизплатен годишен отпуск след майчинство
22.02.2014 в: Данъчни ЗакониСчетоводно приключване
23.01.2014 в: Практически ЗаплатиЗаявление за напускане
21.01.2014 в: Практически ЗаплатиЗаявление за напускане
21.01.2014 в: Данъчни ЗакониНадвнесен корпоративен данък за 2013 г.
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване и осигуровки за управител в ЕООД
04.01.2014 в: Практическо СчетоводствоБюро по труда
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиДеклариране на договор за възлагане на управление
04.01.2014 в: Счетоводни СтандартиПриходи от Бюро по труда
30.12.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по време на изпитателен срок
29.12.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по време на изпитателен срок
29.12.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на осигуровки
29.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
26.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск и напускане
18.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреминаване от осигуряване по ДУК към самоосигуряване
17.12.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при ТЕЛК 50% н.т.р.
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониУволнение по чл.328, ал.1, т.12
15.12.2013 в: Данъчни ЗакониБолничен на самоосигуряващо се лице
15.12.2013 в: Данъчни ЗакониУволнение по чл.328, ал.1, т.12
14.12.2013 в: Практически ЗаплатиОсигурителен доход
14.12.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за лице по ДУК
14.12.2013 в: Данъчни ЗакониДоговор с Бюрото по труда
14.12.2013 в: Практически ЗаплатиКак да да се ползва платения отпуск за 2013
06.12.2013 в: Практическо СчетоводствоНеиздаден протокол по чл.117
06.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
06.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
06.12.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатено обезщетение
05.12.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на касов бон и фактура
29.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПлащане от банкова сметка на физическо лице
29.11.2013 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка
29.11.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатено обезщетение
29.11.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на платен годишен отпуск
29.11.2013 в: Практически ЗаплатиПридобиване право на платен отпуск
28.11.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация в НАП за започване на дейността
28.11.2013 в: Практически ЗаплатиПридобиване право на платен отпуск
26.11.2013 в: Данъчни ЗакониПолагане на нощен труд
25.11.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение по чл 325 т 4
25.11.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
20.11.2013 в: Практическо СчетоводствоНеиздаден протокол по чл.117
18.11.2013 в: Практическо СчетоводствоНеиздаден протокол по чл.117
25.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен лист по време на предизвестие
23.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
07.08.2013 в: Практически ЗаплатиУдържане на заплата при напускане
30.07.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на обезщетение от борсата след съкращаване
28.07.2013 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа по чл.71 от КТ
28.07.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор със срок на изпитване
11.07.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на седалище на фирма
24.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПлатени и дължими лихви
23.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПлатени и дължими лихви
23.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по време на предизвестие
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиУдържане на заплата при напускане
10.06.2013 в: Практически ЗаплатиПозволение от работодателя за ползване на неплатен отпуск
10.06.2013 в: Данъчни ЗакониДва трудови договора
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоГрешен ЕИК в дневник продажби
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на полагаем платен годишен отпуск след майчинство
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеизползвани отпуски по време на майчинство
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониГрешна ДДС справка-декларация
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по инициатива на работодателя
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на платен отпуск преди съкрашение
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен договор
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД без предизвестие
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД без предизвестие
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на пенсионер
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на платен отпуск
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиОтказан неплатен отпуск на служител
29.05.2013 в: Практически ЗаплатиЧл. 119 във връзка с чл. 68 ал.1 т.4
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за плащане на осигуровки за освободен служител
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след изтичане на договор с изпитателен срок
13.05.2013 в: Данъчни ЗакониВтори трудов договор
12.05.2013 в: Практически ЗаплатиУправител на ЕООД по трудов договор
11.05.2013 в: Практическо СчетоводствоДивидент на сабственик
11.05.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
08.05.2013 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73
08.05.2013 в: Практически ЗаплатиНеобходим стаж за право на отпуск
08.05.2013 в: Данъчни ЗакониУволнение при неявяване на работа
08.05.2013 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС
08.05.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор по чл.68 от КТ
08.05.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на оставащо обещетение за беработица
08.05.2013 в: Данъчни ЗакониДанъци за пенсионер
08.05.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след прекратяване на договор
07.05.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след прекратяване на договор
07.05.2013 в: Данъчни ЗакониТрудово-правни отношения
04.05.2013 в: Данъчни ЗакониУдръжки при обезщетение
04.05.2013 в: Данъчни ЗакониВОП ли е или не
04.05.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС в средата на месеца
10.02.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
06.02.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица при напускане след неплатен отпуск
06.02.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
06.02.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата
06.02.2013 в: Практически ЗаплатиСключване на ТД по чл.114
06.02.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
06.02.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при трудов договор по чл.114 от Кодекса на труда
06.02.2013 в: Данъчни ЗакониНазначаване по чл 68
06.02.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
06.02.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение
16.01.2013 в: Практически ЗаплатиРегистриране на трудов договор в НАП
08.01.2013 в: Практическо СчетоводствоОблагане на доходи от наем
08.01.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.71,ал.1
06.01.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на неизползван отпуск при напускане
02.01.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за сватба на близък роднина
28.12.2012 в: Данъчни ЗакониЗабяване на последна заплата след освобождаване
28.12.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на правоотношения при неподписан трудов договор
27.12.2012 в: Данъчни ЗакониОблагане на обезщетение
24.12.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при напускане по молба на работника
19.12.2012 в: Практически ЗаплатиНапускане след отпуск
18.12.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на студенти
18.12.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване от две или повече работни места
18.12.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване за пенсионер на трудов договор
18.12.2012 в: Данъчни ЗакониНапускане по взаимно съгласие
15.12.2012 в: Практически ЗаплатиНазначаване по трудов договор на собственик на ЕООД
15.12.2012 в: Практически ЗаплатиНеизплатена заплата след прекратяване на срочен договор
10.12.2012 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуска
08.12.2012 в: Практическо СчетоводствоДебитно и кредитно известие
08.12.2012 в: Данъчни ЗакониОтказ за приемане на болничен лист
08.12.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращение на щата
06.12.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване на трудов договор без предизвестие
21.11.2012 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по взаимно съгласие
14.11.2012 в: Практически ЗаплатиУдръжки върху обезщетение
13.11.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен отпуск
12.11.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение от работодател
09.11.2012 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизполван годишен отпуск
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
09.11.2012 в: Практически ЗаплатиОсигуровки при неплатен отпуск
09.11.2012 в: Данъчни ЗакониАвансов данък за доход от наем
31.10.2012 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
28.08.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск майчинство
28.08.2012 в: Данъчни ЗакониПарично обезщетение след напускане на работа по семейни причини
19.08.2012 в: Практическо СчетоводствоКолко е необлагаемият доход за 2012г
18.08.2012 в: Данъчни ЗакониОтносно регистрация по ДДС
18.08.2012 в: Практически ЗаплатиМоже ли да използвам платен годишен отпуск по време на предизвестие
07.08.2012 в: Практически ЗаплатиЗаличаване на трудов договор
07.08.2012 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на обезщетение за платен отпуск след прекратяване на ТД
04.08.2012 в: Практическо СчетоводствоУП 3 - категория труд
02.08.2012 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл.68 т.2 от КТ
02.08.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без уведомяване на служителя
05.07.2012 в: Данъчни ЗакониВъпрос за неплатен отпуск
01.07.2012 в: Данъчни ЗакониПредпенсионно уволнение
29.06.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху по-висока заплата от реалната
24.06.2012 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
23.06.2012 в: Данъчни ЗакониНачин за работа без плащане на осигуровки
20.06.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на отпуск за гледане на дете до 2 години
17.06.2012 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
15.06.2012 в: Практически ЗаплатиПолзване на ваучери за храна по време на отпуск за отглеждане на дете
14.06.2012 в: Данъчни ЗакониСъкращение на служител с дете под 3-годишна възраст
13.06.2012 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
24.05.2012 в: Практическо СчетоводствоНеплатен отпуск и осигуровки
24.05.2012 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с 6 месеца срок на изпитване
24.05.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на готвач
23.05.2012 в: Практическо СчетоводствоКасови бележки бележки без фактури
23.05.2012 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване на трудов договор
22.05.2012 в: Данъчни ЗакониСъкращение преди пенсия
22.05.2012 в: Данъчни ЗакониУволнение по време на майчинство
22.05.2012 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на дължима платена отпуска
06.02.2012 в: Практически ЗаплатиЗаплати след освобождаване от работа
05.02.2012 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение за прослужено време
05.02.2012 в: Практически ЗаплатиКак се изплаща платен отпуск след майчинство
03.02.2012 в: Практическо СчетоводствоСлужебна бележка
02.02.2012 в: Данъчни ЗакониПриспадане на надвнесен данък по ЗКПО
02.02.2012 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
01.02.2012 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен отпуск при напускане
29.01.2012 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл. 62 от КТ
29.01.2012 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на неработещ съдружник в ООД
29.01.2012 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски
29.01.2012 в: Данъчни ЗакониИНТРАСТАТ декларации
09.01.2012 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващ се в майчинство
09.01.2012 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие при изтичане на договор
09.01.2012 в: Практически ЗаплатиНеизползван годишен отпуск
04.01.2012 в: Данъчни ЗакониПовторно обезщетение от Бюрото по труда
03.01.2012 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични при гледане на дете до 18 год. след 60 дни
26.12.2011 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане
21.12.2011 в: Практическо СчетоводствоДоходи от наем
21.12.2011 в: Практическо СчетоводствоДоходи от наем
21.12.2011 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда
20.12.2011 в: Практическо СчетоводствоДоходи от наем
20.12.2011 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предадени документи
20.12.2011 в: Данъчни ЗакониМинимални осигурвоки
18.12.2011 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуска
18.12.2011 в: Данъчни ЗакониНеобходими документи след изтичане на 2 години майчинство
11.12.2011 в: Данъчни ЗакониЗастрахователен брокер
07.12.2011 в: Данъчни ЗакониДОД на трудостроен
07.12.2011 в: Практическо СчетоводствоСалдо за банкова сметка във валутаИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->