Kreston BulMar
Kreston BulMar
Кратка история

Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница.
Година на създаване: 1996
Брой служители: 80
Адрес: ул. Нишка (Найчо Цанов) №172
Уеб-сайт: http://www.bulmar.com20.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
Автор: Мая Митева, Партньор Одит
18.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
Автор: Мая Митева, Партньор Одит
17.03.2015 в: Практически Заплати4.4.1. Отпуск – основен и удължен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.01.2015 в: Практическо Счетоводство7.6.2. ОПР по НСС с Формули за Изчисляване
Автор: Доника Маринова, директор одит
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.09.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.08.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.07.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж - документиране и изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.04.2014 в: Практически Заплати3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониСИДДО - Резюме
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсобености при изчисляване и удостоверяване на осигурителен стаж
Автор: Гергана Прокопиева, консултант поддръжка софтуер
30.03.2011 в: Практически ЗаплатиИзготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник

28.03.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.326, ал.1
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.03.2015 в: Данъчни ЗакониСумирано изчисляване на работното време
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск при ТЕЛК над 50%
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.03.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиИскане за изплаюане на заплата по банка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на съдлъжник
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиЗакъснение при заплащане на заплата
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на имот
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за наследниците на служител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.03.2015 в: Практически ЗаплатиПоследствия при напускане без спазване на срока на предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродължителност на работно време
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи за фирми, работещи за износ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи по изпълнителен лист по дело
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.03.2015 в: Практически ЗаплатиЧл. 71 от Кодекса на труда
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониДата на прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство на по-ниска длъжност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониРазходи за гориво на товарен автомобил, собственост на управителя
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за преизчисляване на надвнесен данък
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.03.2015 в: Счетоводни СтандартиСрок на годност на дълготрайни активи
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
22.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПриключване на сметка 493 и сметка 460
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
22.03.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на гараж от фирма
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи по ЗДДФЛ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчни загуби
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониДДС върху такса битови отпадъци при договор за безвъзмездно ползване
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура при покупко-продажба на имот и еднакв
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор с мобилен оператор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на апартамент
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително материално стимулиране или премия
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой и майчинство
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиТРЗ-нощен труд
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониЗакрила при бременност
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор и обезщетение за безработица
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително заплащане при работа в почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониСправка за окончателния размер на самоосигуряващо се лице при личен труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при смяна на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиКакъв е размера на запора който мога да получа
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при дерегистрация
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
17.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 години на ТД и работно време
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониЧаст IV от ГДД чл. 92 за 2015 г.
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчни загуби
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеизплатени разходи и възнаграждение по командировка
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от фирма в Монако
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на билети за транспорт
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на стока на фирма от ЕС
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.03.2015 в: Счетоводни СтандартиЗаприхождаване на ДНА и амортизации
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на изпитване при преназначаване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на удръжки при ТЕЛК решение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неплатен годишен отпуск за 10 работни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при спиране дейноста на фирма
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при уволнение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтговорност на счетоводител
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоКонсервиране на Актив
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.03.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни времеви разлики
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане през ПОС терминал
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.03.2015 в: Счетоводни СтандартиПървоначална оценка на създадени нематериални активи
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни статии про продажба на ДМА
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от собственик на ЕООД като самоосигуряващ се
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на данъчен кредит от покупка на МПС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за неизползван отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудово взаимоотношение с предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.1 и чл.224
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328, ал.1, т.3
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониНаддадено парично обезщетение от НОИ
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване по време на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на персонала по време на майчински
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стоки
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониДокументиране на продажби към физически лица
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване отстъпка 1% по чл.92 ал.5 от ЗКПО
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПо кой член от КТ се назначава пенсионер
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.325, ал.1, т.1
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне собственост на лизингов автомобил
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на дялове на ООД и счетоводни особености
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.03.2015 в: Практически Заплатипредизвестие за напускане на работа
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
08.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса при регистрация на ЕООД
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
08.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзползване на личен автомобил за служебни цели
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за превеждане на болнични от НОИ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.03.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и контрол
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на ДМА в процес на придобиване
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на амортизиран актив
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
07.03.2015 в: Счетоводни СтандартиПървоначална оценка на създадени нематериални активи
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОПР- намаление/ увеличение на продукцията и незавършеното производство
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
07.03.2015 в: Данъчни ЗакониРазходи за ваксинация
Автор: Рада Колева, счетоводител
06.03.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуровки
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
05.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане по чл. 327
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
05.03.2015 в: Практически ЗаплатиTрудов договор по чл.114
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от собственик на ЕООД като самоосигуряващ се
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоКулинарен магазин
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство без трудов стаж
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВОП на ДА, оставащ при доставчика
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на данъчен кредит от покупка на МПС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВноски за втора пенсия по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактури от Германия и Румъния
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВОД на продукция в ЕС с включен транспорт от български спедитор
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ по време на предизвестие
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиПродължаване на работа след пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистриране в Бюрото по труда
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване на дарение на ДМА
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на предизвестие, при сключен договор по чл.68, ал.1, т.3
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ на работик за последва производството
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при хотелиери
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВОП на ДА, оставащ при доставчика
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВОП на ДА, оставащ при доставчика
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоМазмачаване на служител с ТЕЛК по граждански договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения при наемане на служител с намалена работоспособност
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане по граждански договори
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на образец 1010а
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажби на услуги в САЩ
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжка на авансов данък
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониЛихва корпоративен данък
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо Счетоводствофирма без дейност за 2014
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платена отпуска
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПриключвателни операции
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране на учител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониСъдружник на граждаски договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на стаж за пенсия
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоИмам един сложен въпрос...
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по КСО на съкратен държавен служител
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.03.2015 в: Практически ЗаплатиПроценти за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване фактура на куриерска фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при магазин за продажба на хранителни стоки
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
27.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСъхраняване на фактури
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.02.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и трудов договор
Автор: Мая Митева, Партньор Одит
26.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониОткраднат автомобил
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск след майчинство
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониДарение от ЕТ към физическо лице
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходите на управител - чуждестранно лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на болничен
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
25.02.2015 в: Практическо Счетоводствоправата ми
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследен имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителни ваучери за храна
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследен имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на автомобил, получен като дарение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.02.2015 в: Практически Заплатиосигурителен доход
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при липса на необходим трудов стаж
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2015 в: Данъчни ЗакониРабота в чуждестранна фирма
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на обезщетения, детски и дарения
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи за материали
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
23.02.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителни ваучери за храна
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигурителен и трудов стаж
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
23.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка на строителна услуга - подизпълнител извън ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на печалба от минали години
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.02.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавноста на актовете на КАТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на частично получени стоки
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНамаляване на капитала
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на вземания
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДА
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство при изтичане на договор за заместване
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦ
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦ
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Счетоводни СтандартиАвансова лихва при депозит
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на почивните дни в седмицата
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка за детски надбавки
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за квалификация и преквалификация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск по чл.164 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при прекратяване на дейността на фирмата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски стопанин
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна на длъжността след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице с булстат
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиНачисляване на прослужено време със задна дада
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на поръчител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавноста на актовете на КАТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиВдигане на запор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на изравнителна осигурителна вноска
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНеактивна фирма
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПолучени пари по фирмена сметка
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.02.2015 в: Данъчни ЗакониСделка с юридическо лице от ЕС, извършена извън страната
Автор: Рада Колева, счетоводител
20.02.2015 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на платен годишен отпуск
Автор: Рада Колева, счетоводител
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на програма от Бюрото по труда
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.02.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50 от ЗДФЛ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на бременност
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на бременност
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Практически ЗаплатиСмяна н работното място след трудова борса
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на стока от китайски продавач
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиПреместване на времето с един час назад
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.02.2015 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска от съдружник
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.02.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНевключена фактура по ДДС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността след майчинство
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура от ЕС с ДДС
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекъсване на майчинство
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.02.2015 в: Практически ЗаплатиЛихва при запор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
15.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания на доставчици по аванси
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
14.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
13.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на ученици
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура, платена през POS терминал
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоЗагуба към 31.12.2014
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДаване на аванс на подотчетни лица
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
13.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор за охрана
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор от борсата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.02.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл. 169 от КТ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.02.2015 в: Данъчни ЗакониЕТ без касов апарат и банкова сметка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимален неплатена отпуск за една календарна година
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при ремонт на кола
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
11.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнително материално стимулиране на служител с ТЕЛК
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониОбжалване съгласно чл.117, ал.1, т2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.02.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на ЕООД в майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиДанъчно облагане на лица, командировани в чужбина
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапорирана заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗаявлението по чл. 67, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на приспадане на данъчен кредит
Автор: Рада Колева, счетоводител
09.02.2015 в: Данъчни ЗакониПочивки при 12-часов работен ден
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за напускане
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи свързани с извършена услуга
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на мулти-левъл маркетинг
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФинансов отчет на спортни клубове през 2014
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоАмортизация при финансов лизинг с опция за придобиване на актива
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на изплатена застраховка
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРезервни части за поддръжка на амортизиран актив
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на фирма с две дейности
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапорирана заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл. 167а от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗаявлението по чл. 67, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чужденец по ДУК в 2015
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиНамалено работно време и допълнителен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране втора категория труд
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на здравноосигурителни права
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониЧужденстранно физическо лице - наемодател
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов соговор по чл.114 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.02.2015 в: Счетоводни СтандартиВтора категория труд
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
06.02.2015 в: Данъчни ЗакониДанъци за таксиметрови шофьоти
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
06.02.2015 в: Данъчни ЗакониКатегория за пенсиониране
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
05.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неспазено предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.02.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на ЕООД в майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониИзпълнение на запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониНеправомерно взети пари от ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при няколко договора
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.02.2015 в: Практически ЗаплатиНачисляване на прослужено време
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
04.02.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на ученически отпуск
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
03.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от продажба на дарен имот
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоставка на стока в ЕС на нерегистрирано лице
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие за прекратяване на трудов договор
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДанък върху недвижим имот за минал период
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
02.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за лечение
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
02.02.2015 в: Практическо СчетоводствоБанков превод без основание
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
02.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРазчети със собственика
Автор: Рада Колева, счетоводител
02.02.2015 в: Данъчни ЗакониЛипса на стоки
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
01.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ЕООД
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
01.02.2015 в: Практически ЗаплатиМинимална основна заплата за старши учител
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОблагане на земеделски производител
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониМясто на изпълнение на услуги
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление и контрол
Автор: Николай Иванов, счетоводител
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж на управител на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоБолничен при работа по график
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение по чл. 224 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ и чл.28 /3/, т.2 от КТД на СБУ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по гражднски договор на самоосигуряващо се лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.01.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на майчинство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.01.2015 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация на ЕООД на безработен
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Доника Маринова, директор одит
27.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.01.2015 в: Данъчни ЗакониНаследствена пенсия по чл. 80 и 82 от КСО
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДанъчна декларация
Автор: Мая Митева, Партньор Одит
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПаричен заем между свързани лица
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПарични обезщетения за безработица
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониНеудържани осигуровки по граждански договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на служител след болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация образец 1 при болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоТристранна операция
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоход на ветеринарен лекар
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС при земеделски производител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение след уволнение по чл. 328, ал. 1, т.10а
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на докторант
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиНанасяне на промяна в трудова книжка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониЗДДС за Групова практика за първична медицинска помощ
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониНеудържани осигуровки по граждански договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация по чл.50
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониПлащане от чужбина при извършване на доставка в страната
Автор: Николай Иванов, счетоводител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПосредническа услуга в ЕС
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИзкупуване на ДЗЗД от ООД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на годишен данък
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение и уведомление в НАП
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на неамортизиран ДМА
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоAванс по сметка 402
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониРазмер на обезщетение при бременност и раждане за самоосигуряващо се лице
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на неамортизиран ДМА
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониБолнични обезщетения
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при смяна на местоживеенето
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура платена директно от застраховател на фирма изпълнител
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
25.01.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск за обучение на редовен студент
Автор: Рада Колева, счетоводител
25.01.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за нощувка на командирован
Автор: Рада Колева, счетоводител
25.01.2015 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице, управител на ЕООД
Автор: Рада Колева, счетоводител
24.01.2015 в: Практически ЗаплатиПовторно подаване на декларации 1 и 6 след 25-то число на месеца
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки и майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платен отпуск при напускане след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по взаимно съгласие
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.01.2015 в: Данъчни ЗакониГрешен код за вид плащане за здравно осигуряване
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
23.01.2015 в: Данъчни ЗакониРабота по Граждански договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
22.01.2015 в: Данъчни ЗакониСрок на граждански договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.01.2015 в: Данъчни ЗакониВтори трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.01.2015 в: Счетоводни СтандартиНамаляване на командировъчни при липса на документ за нощувка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиРазлика между осигурителен доход и брутна заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакъсняло получаване на сума по кредитно известие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапочване и прекъсване на дейност
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПоказатели и критерии за определяне на бална оценка
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДневник с входящи и изходящи номера
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване при закриване на набирателна сметка
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониГрешно осчетоводена фактура за продажба на зърно
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане при изплащане на дивидент на физическо лице от Белгия
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка на стока, повредена при транспорт
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд на официален празник
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при напускане на работа
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакъсняло получаване на сума по кредитно известие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИмот, закупен от частен съдебен изпълнител
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на декларация 6 за Данък върху доходите за м.декември 2014
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониГрешна фактура продажба дневник ДДС
Автор: Рада Колева, счетоводител
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониРемонт на нает актив
Автор: Рада Колева, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиНепопълнен стаж в трудова книжка
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ЗДДС
Автор: Мая Митева, Партньор Одит
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка с място на изпълнение извън територията на страната
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на обезщететия по чл.222, ал.3
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоНепризнати разходи
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане преди изтичане на майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтчитане на командировки в чужбина
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за МПС
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на самоосигуряващо се лице като разход за ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониСмяна на работата по време на майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на отпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДанъчна амортизационна норма на трактор и ремарке
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониПромени в условията за ранно пенсиониране
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.01.2015 в: Практически Заплатипенсиониране на 2 категория
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС при подажба на товарно МПС
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
16.01.2015 в: Практическо СчетоводствоКвартирни пари за командировка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане на управител
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж на СОЛ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиЛихви при запор на заплатата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.01.2015 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране на минен инженер
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на получени суми без фактура
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИзисквания за изпълнение на длъжността Главен счетоводител
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
14.01.2015 в: Данъчни ЗакониВнасяне на авансови вноски от наемодател, физическо лице
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
14.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на устройство на лизинг от мобилен оператор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
14.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
14.01.2015 в: Практически ЗаплатиЛихви при запор на заплатата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.01.2015 в: Счетоводни СтандартиЛихви по заем
Автор: Мая Митева, Партньор Одит
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на конна база
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоВременна финансова помощ
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
12.01.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране параграф 4
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.01.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време по граждански договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.01.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за ден, който ще се отработва след напускане на служителя
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.01.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство при договор по заместване
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПопълване на Декларация 1
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишно изравняване на ДОД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управител в ООД с втори трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Счетоводни СтандартиСрок за получаване на заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на допълнителен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение за неизползван отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа по взаимно съгласие.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС по чл.156
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
06.01.2015 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.01.2015 в: Данъчни ЗакониУчредяване право на строеж
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор при наличие на ДМС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.01.2015 в: Данъчни ЗакониПреназначение на временен договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗемеделски стопанин
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор при наличие на ДМС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по време на майчинство
Автор: Рада Колева, счетоводител
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разход за гориво
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дарение
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПолучаване на пенсия за инвалидност след пенсиониране по чл.68
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на график при СИРВ
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС издаден, но отразен в следващ данъчен период
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот и ДДС от физическо лице
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониВътрешен правилник за определяне на основна заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПредставяне на Удостоверение УП-3 за допълнителен осигурителен стаж до НОИ от пенсионер
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.01.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация при напускане на работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.12.2014 в: Практическо Счетоводствоплащане на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.12.2014 в: Данъчни ЗакониПреназначаване по чл. 259
Автор: Мая Митева, Партньор Одит
28.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетни билети
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.12.2014 в: Счетоводни СтандартиОсчетоводяване на апорт на парични заеми
Автор: Доника Маринова, директор одит
27.12.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране за първа категория
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
27.12.2014 в: Данъчни ЗакониДоговор със срок за изпитване
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.12.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов доровор и право на обезщетение
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
26.12.2014 в: Практическо СчетоводствоДокумент за неустойка
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
24.12.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение на общински съветник с ТЕЛК
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзтичане на временен трудов договор по време на болничен
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
23.12.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки и данъци върху коледни бонуси
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
23.12.2014 в: Практическо СчетоводствоТретиране на неустойка
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
23.12.2014 в: Практическо СчетоводствоЗапор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане по чл.327, т.2
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.12.2014 в: Данъчни ЗакониПроформа фактура
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
22.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство на баба с по-късна дата
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от облагане с данък върху разходите
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.12.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.88 от ЗКПО
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване по чл. 71, ал. 1
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиДанъчни облекчения при работа на 4 часов работен ден
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на промяна в осигуровките
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.12.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.12.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор върху заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.12.2014 в: Практически Заплати13-та заплата
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на управител в ООД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от PayPal
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
17.12.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на продавач консултант
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониПомощ за майка студентка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.12.2014 в: Практически ЗаплатиОпределяне на среднодневно брутно трудово възнаграждение за болничен
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително възнаграждение за проведено обучение на нов служител
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизпозлван годишен отпуск
Автор: Рада Колева, счетоводител
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизпозлван годишен отпуск
Автор: Рада Колева, счетоводител
15.12.2014 в: Практическо СчетоводствоНеизпозлван касов апарат във втори обект
Автор: Рада Колева, счетоводител
14.12.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на авансови вноски
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
14.12.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за учене при срочен договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на графика и работа в почивни дни
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.12.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСанкции за невнесен данък на МПС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване на данък за МПС по давност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониНеустойка по договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при трудоустрояване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониДоход от наем при ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неползван отпуск преди 2009 г.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на бащата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на услуги за ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.12.2014 в: Практическо СчетоводствоООД предобразувано в ЕООД
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониУпълномощаване от собственик на ЕТ на друго лице за управляване на дейността
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване на данък за МПС по давност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониСанкции за невнесен данък на МПС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Практическо СчетоводствоПраво на строеж
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на постоянен договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониНощувка над лимита при командировка в чужбина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.12.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
10.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор по чл. 446
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.12.2014 в: Практическо СчетоводствоНомерация на обикновени фактури
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.12.2014 в: Данъчни ЗакониНеустойки за просрочено плащане на електрическа енергия
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор по чл. 446
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
08.12.2014 в: Счетоводни СтандартиКомперсируеми отпуски
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск за отглеждане на дете
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониИнтрастат декларация
Автор: Вера Русинова, счетоводител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониПокупко-продажба на специализиран софтуер
Автор: Рада Колева, счетоводител
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 224
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стоки при покупка и формиране цена на придобиване
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиРазлика в заплатите
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоВнесен суми от собственик на ЕООД
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизинг за един месец
Автор: Николай Иванов, счетоводител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониПенсия от САЩ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при ВОП
Автор: Николай Иванов, счетоводител
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизиране на нивомерна система
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане при производство на машина (ДМА) за основна дейност
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
06.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение на безработен
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.12.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на несеквестируем доход
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
05.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна отчетност при наследяване на фирма
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиСпиране на осигуряването по договор за управление и контрол
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Данъчни ЗакониСтаж при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при работа на две места
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.12.2014 в: Практически ЗаплатиРабота след изпитателен срок
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при освобождаване по чл. 325
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониНазначение на пенсионер по болест по чл. 67
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСтаж за съставител на финансови отчети
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониЗапорира ли се обещетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиПризнаване на стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за промяна на обстоятелствата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиСлужебен отпуск (синдикален)
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и лицензионни възнаграждения
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониИзползване на платен отпуск при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиРабота по празниците
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониПротоколи по чл. 117 ЗДДС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.12.2014 в: Счетоводни СтандартиПриходи при продажба на апартаменти преди акт 16
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониРазходи и данъчен кредит за лек автомобил на ЕООД
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
01.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСпедиторска дейност
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиСрок за връщане на трудова книжка
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуск за обучение
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС на холдинг
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен по трудов договор и възнаграждение при граждански
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск след майчинство
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
01.12.2014 в: Практическо СчетоводствоАпорт
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
30.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на МПС втора употреба с данъчен кредит
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
30.11.2014 в: Практическо СчетоводствоНеизписана стока от предходна година
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
30.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по член 327
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
30.11.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на работещ по втори договор
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
30.11.2014 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на обезщетение по чл. 327
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
30.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ
Автор: Рада Колева, счетоводител
30.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Рада Колева, счетоводител
29.11.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
29.11.2014 в: Данъчни ЗакониСрок на предизвестие за напускане
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
28.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 328
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.11.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС при търговия извън страната
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.11.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното място по време на майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.11.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоЗапор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура към чуждестранна фирма
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане продажба при производство на безалкохолни напитки с ДДС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ЗДДС при внос
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.11.2014 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление и контрол
Автор: Николай Иванов, счетоводител
24.11.2014 в: Данъчни ЗакониДанък печалба и продобиване на ново ДМА
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
24.11.2014 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на предизвестие за напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2014 в: Практически ЗаплатиУволнение без уточняване на причина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
22.11.2014 в: Данъчни ЗакониТърговска тайна
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на стоки за продажба като ДМА
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.11.2014 в: Данъчни ЗакониНеизплатена годишна отпуска при напускане
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
20.11.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск на служител с ТЕЛК
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.11.2014 в: Данъчни ЗакониПреназначаване на служител на 4 часов работен дан.
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
19.11.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по принуда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониБордни карти - отчитане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониЛипсващи разплащателни ведомости
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониБордни карти - отчитане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при дистанционна продажба на компютри
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.11.2014 в: Практически ЗаплатиКлас за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.11.2014 в: Практическо СчетоводствоТеглене на пари от фирмена сметка
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
18.11.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при напускане по чл. 325
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоКасова бележка с грешна дата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоТеглене на пари от фирмена сметка
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на пари, получени от куриер
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор по време на отпуск по майчинство
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиСоциални разходи за служител в неплатен отпуск
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки при повишаване на заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск без прекъсване, продължаващ 2 месеца
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониНевзет отпуск при преминаване на 4-часов работен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по принуда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на собственик на неработещо ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател про прекратяване по чл. 71
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоВодене на счетоводство на фирма
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил с 6+1 места
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
15.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПокупка на ДМА с договор за покупко-продажба
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на болничен
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.11.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗапорира ли се обещетение по чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.11.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение по чл.224 от КТ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск на служител на сумирано работно време и 2-часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
12.11.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на счетоводни записвания от една фирма към друга
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
11.11.2014 в: Счетоводни Стандарти Безвъзмездно получена машина от свързана компания от ЕС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
11.11.2014 в: Данъчни ЗакониВтори месец ДДС за въстановяване
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
11.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 327, поради неизплатени заплати
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане поради неизплатени възнаграждения
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 327, поради неизплатени заплати
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.11.2014 в: Практически ЗаплатиНачисление на доп.трудово възнаграждение на лице в отпуск по майчинство?!
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
10.11.2014 в: Практическо Счетоводствомайчинство при второ дете
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониДоброволна регистрация по ЗДДС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
10.11.2014 в: Практическо СчетоводствоМетоди на амортизация
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД
Автор: Рада Колева, счетоводител
09.11.2014 в: Данъчни ЗакониУслуга свързана с недвижими имот в ЕС
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.11.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен по време на предизвестие
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.11.2014 в: Данъчни ЗакониНеустойки за просрочено плащане на електрическа енергия
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.11.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при работа на 12 часови смени
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.11.2014 в: Счетоводни СтандартиВид на сделки с 3 страни от и извън ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.11.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл. 325 и изчисляване на обезщетение
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
06.11.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл. 325 и изчисляване на обезщетение
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
06.11.2014 в: Практически ЗаплатиНачисление на доп.трудово възнаграждение на лице в отпуск по майчинство?!
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.11.2014 в: Практическо СчетоводствоВъзстановена вноска от съдружник
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.11.2014 в: Данъчни ЗакониТретиране на авансова фактура от европейска фирма
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
04.11.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.11.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсионирване
Автор: Вера Русинова, счетоводител
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на уведомление
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при настъпило заболяване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практическо СчетоводствоБолничен за самоосигуряващо лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практическо СчетоводствоСрочен трудов договор за 1 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на две места
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиТрудоустрояване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
02.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на пенсионер, собственик на ЕООД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.11.2014 в: Данъчни ЗакониПокупка на лиценз от Европейска държава
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.11.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови права
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок по време на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиБюро по Труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
31.10.2014 в: Счетоводни СтандартиПлащане на рента от ЗП на ФЛ, когато са едно и също лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане по чл. 326
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
30.10.2014 в: Данъчни Закони Отказ за доброволна регистрация по ДДС
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетения при болест
Автор: Рада Колева, счетоводител
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски върху разходите за тиймбилдинг
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот от ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот от ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониГоляма касова наличност
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, т. 3
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПропусната фактура в дневник на продажбите
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
28.10.2014 в: Практическо СчетоводствоНесъществени грешки във фактура
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
27.10.2014 в: Практическо СчетоводствоСтойности по митническа декларация
Автор: Рада Колева, счетоводител
27.10.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране при учител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация по чл. 55
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практическо СчетоводствоМинимален осигурителен доход за търговски представител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на амортизации
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
27.10.2014 в: Счетоводни СтандартиАмортизации
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор с изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен при договор по заместване
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.10.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при посредническа услуга
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор след майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
24.10.2014 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време поради тежки условия на труд
Автор: Рада Колева, счетоводител
22.10.2014 в: Счетоводни СтандартиФинансовите отчети и Счетоводни стандарти
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
22.10.2014 в: Практическо СчетоводствоДоброволна делба на ПИ, деклариране
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки само осигуряващ се
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиНеспазване на предизвестие за напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по чл.325
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.10.2014 в: Практическо СчетоводствоТретиране на разходи за фирмено тържество
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
20.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 224
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
20.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудови отношения по време на заместване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл. 117 за получена услуга по международен транспорт
Автор: Рада Колева, счетоводител
19.10.2014 в: Практическо СчетоводствоЗастрахователно обещетение
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПриспадане на аванс
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудови отношения по време на заместване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониВОП с право на пълен данъчен кредит
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониВОП с право на пълен данъчен кредит
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.10.2014 в: Практически ЗаплатиОтнети ли са ми правата?
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.10.2014 в: Данъчни ЗакониВъзтановяване на ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПраво на обезщетение
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване във фирма за извършване на определената работа на майка с дете да 3 год. възраст
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на обезщетение за безработица
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор на съдружник
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониНесъгласие за въвеждане на сумарно работно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗаключение на служба по трудова медицина
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване в изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване по чл. 325, т.4
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране след 2015 г.
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на майка с дете до 3 г.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониПенсионно осигуряване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен и майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.114
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсигряване при работа по втори договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на автомобили
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно парични обещетения при безработица
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
15.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор за стаж
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
15.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор в частно училище
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
14.10.2014 в: Данъчни ЗакониМеждународен транспорт
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
14.10.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос на стока от Турция
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
14.10.2014 в: Данъчни ЗакониПлащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лв
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
14.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.10.2014 в: Практически ЗаплатиХонорар последно тримесечие
Автор: Анелия Петрова, Управител
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониПлащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лв
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.10.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплатен годишен отпуск
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС при внос
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 54 от ЗМДТ
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит в месеца на регистрация по ДДС
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
12.10.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактури за рекламни материали
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
12.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на стоки в ЕС
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит в месеца на регистрация по ДДС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит в месеца на регистрация по ДДС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониСправка за ВОП
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
10.10.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на седалище на ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.10.2014 в: Данъчни ЗакониСанкция за неиздадена фактура
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиБременност и изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗабавени документи при прекратяване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.10.2014 в: Практическо СчетоводствоСъздаване на специализирано счетоводно предприятие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.10.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура от нерегестирано към регистрирано по ЗДДС юридическо лице
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
08.10.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.10.2014 в: Практическо СчетоводствоВодене на счетоводство на квартален хранителен магазин
Автор: Tanya Dimitrova, счетоводител
07.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗдравни и пенсионни осигуровки на безработен
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.10.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при неустойка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на средства за маркетинг
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време в изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване без едномесечно предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск при нов работодател
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизползван отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.10.2014 в: Данъчни ЗакониОблекчение на ДОД за инвалиди
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
03.10.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане поради неизплатени възнаграждения
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.10.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи за експлоатация на фирмен автомобил
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.10.2014 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска с лизингов актив
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.10.2014 в: Счетоводни СтандартиБиологични активи
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
02.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.10.2014 в: Данъчни ЗакониДанък при източника
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
30.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
29.09.2014 в: Данъчни ЗакониПреотстъпване на корпоративен данък
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на субсидия за читалище
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.09.2014 в: Практически ЗаплатиВременно назначаване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбратно начисляване по ЗДДС
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
29.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчен амортизационен план
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПредсрочно прекратяване на депозит
Автор: Рада Колева, счетоводител
28.09.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за наем и кетъринг за бизнес среща
Автор: Рада Колева, счетоводител
26.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчните временни разлики
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
Автор: Николай Иванов, счетоводител
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на лице наето по чл.230 от КТ
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
25.09.2014 в: Данъчни ЗакониЧл. 327 ал.1 т.1 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиМайчинсто след първата година
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
25.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на дълготрайни материални активи
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
25.09.2014 в: Данъчни ЗакониПарична глоба за неумишлена грешка на служител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониПарична глоба за неумишлена грешка на служител
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДублиране на касов бон и пощенски паричен превод
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДемонтаж на ДА
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоВлагане на материали
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на предоставени средства за извършване на сделки
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЕООД в ликвидация
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЗаписване на продажба на част от ДМА
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
24.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
Автор: Николай Иванов, счетоводител
23.09.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.09.2014 в: Практически ЗаплатиСпоразумение за прекратяване на ТД по чл. 325, ал. 1, т. 1
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
23.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
Автор: Николай Иванов, счетоводител
21.09.2014 в: Данъчни ЗакониСъставител на финансов отчет
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
21.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДопълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
21.09.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на дивиденти
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
21.09.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
19.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПромяна в командировъчно след допусната грешка
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
19.09.2014 в: Данъчни ЗакониПроформа фактура
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
18.09.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение към работодател
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
17.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументи доказващи извършена транспортна услуга
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
16.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на годишен платен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.09.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане преди изтичане срока на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за пенсионер
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по взаимно съгласие чл. 325 или чл. 328, ал. 1, т. 3
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
14.09.2014 в: Данъчни ЗакониТретиране на освободени услуги по ЗДДС
Автор: Рада Колева, счетоводител
14.09.2014 в: Данъчни ЗакониВОП на регестрирана по ДДС фирма
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
14.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС номер на контрагент от Италия
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПриключване на приходна сметка
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.09.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращения на работници
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.09.2014 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС при износ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониРаботно облекло
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация в Бюрото по Труда и стаж за НОИ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Практически ЗаплатиРабота в почивен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбжалване съгласно чл. 117, ал. 1, т. 2, буква Ж от КСО
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Практически ЗаплатиБременност при срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.326
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.09.2014 в: Данъчни ЗакониПриспадане на ДДС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
09.09.2014 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДДС
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
09.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2014 в: Счетоводни СтандартиСрок за получаване на ревизионен акт
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работа след пенсиониране
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиСправка за категория труд при пенсиониране
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактури от лице, упражняващо свободна професия
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиСрок за предизвестие
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение при безработица
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекъснати здравноосигурителни права на студент по вина на университета
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.09.2014 в: Данъчни ЗакониДължими данъци при продажба на жилищен имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.09.2014 в: Практически ЗаплатиНепостъпил на работа служител след назначение
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
06.09.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение в сферата на образованието
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
06.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на приходи от системата на skrill moneybookers
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиОтказ за неплатен годишен отпуск по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиКакъв е законният срок за подаване на предизвестие за напускане?
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.09.2014 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор с работник в отпуск по болест
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОтпадни продукти
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане на българин в Грузия
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониСтаж в областта на счетоводството
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДДС лек автомобил
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониСоциални придобивки при болничен
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиВременен трудов договор по заместване
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работник с решение на ТЕЛК
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.09.2014 в: Практически Заплати Коефициент по чл.18, ал.2 НСОРЗ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДавностен срок при наложена глоба съгласно чл. 181 от ЗДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие по трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на депозит срещу предоставяне на карта за достъп
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на дивиденти
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на ДК при внос на стоки от фирма, която не е собственик на стоките
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДоговор за финансиране от търговско дружество
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Практически Заплати Коефициент по чл.18, ал.2 НСОРЗ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба под себестойност
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониПенсионер след срочен ТД в болнични
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактури за износ
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиПътни по време на платен годишен отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разход за кафе
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА на изплащане
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониТретиране на фактури за нощувки в чужбина
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разход за кафе
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониИзисквания за счетоводна кантора
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за лек автомобил
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходите за трудова медицина
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониРазходи за автомобил под наем
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониСделка в ЕО
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониАвансова фактура
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониОткриване и закриване на банкови сметки на ЮЛНЦ
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС при сделки със свързани лица
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
02.09.2014 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на служител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови правотношения
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониOсигуряване на собственик и управител на ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
01.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на болен служител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.08.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
31.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по заместване
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
31.08.2014 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
31.08.2014 в: Практическо СчетоводствоГориво за командировка
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
31.08.2014 в: Данъчни ЗакониНазначение по чл. 70 и чл. 68
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.08.2014 в: Данъчни ЗакониПлащане без договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.08.2014 в: Данъчни ЗакониОрганизиране на международен конгрес
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.08.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на данни по дистанционна връзка на НАП за регистриране на доставка на течни горива
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
27.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПари в банков сейф
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за транспорт до ЕС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.08.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за МПС
Автор: Рада Колева, счетоводител
27.08.2014 в: Данъчни ЗакониИзмененията за лизинг на леки автомоболи
Автор: Рада Колева, счетоводител
27.08.2014 в: Практически ЗаплатиСанкции при неподписан трудов догоров
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.08.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен при подадено предизвестие за напускане
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
26.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.08.2014 в: Практически ЗаплатиРабота след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.08.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск при 4 часов работен ден
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПогрешно издадена фактура за услуга, включена във ВИЕС декларация
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
22.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗапитване за ТЕЛК
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
22.08.2014 в: Данъчни ЗакониНамиране на работа от Бюрото по труда
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
21.08.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура за стоки с и без право на ДК
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводена анулирана фактура от предходен месец
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
20.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводен отчет за шестмесечието на кооперативен съюз
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на срочен договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.08.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за безработица
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
20.08.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на служител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.08.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данък по граждански договор с руски гражданин
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.08.2014 в: Данъчни ЗакониНеизплатен платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.08.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане по време на болничен
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
19.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
19.08.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.325 от КТ
Автор: Рада Колева, счетоводител
19.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължителни застраховки от работодателя
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
18.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на нетна експозиция
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
18.08.2014 в: Данъчни ЗакониОтдаване под наем на машина
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
18.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТ
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
18.08.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнителна парична вноска в ООД
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
18.08.2014 в: Практическо СчетоводствоБезплатна услуга
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
18.08.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит при лизинг на автомобил, категория N1
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
17.08.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране на ООД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор на майка с дете до 3г.
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтказ на молба за ползване на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на средствата от Агенция по заетостта
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.08.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при постъпване в нова фирма
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
15.08.2014 в: Данъчни ЗакониГрешно подадени данни в дневник на продажби
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.08.2014 в: Данъчни ЗакониКасова бележка, издадена в следващия месец
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор, допълнителни хонорари и декларирането им
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониИзвънреден труд без заплащане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при уволнение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониНепопълнена трудова книжка
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение за неизползван отпуск при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониИнтрастат
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение за неизползван отпуск при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтлагане на ползване на отпуск на лице без 8 месеца трудов стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за зъботехническа лаборатория
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване на застрахователно обезщетение
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане три месеца преди изтичане на майчинството
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОбратно начисляване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка на стока в Гърция
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни и квартирни пари съгласно чл. 29, ал. 3 от НСКСЧ
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължение за обявяване на свободни работни места
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
11.08.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на длъжността след подадено уведомление по чл 123 т 7 от КТ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПреиздаване на фактура
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
11.08.2014 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на ЕООД без извършвана дейност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкови сметки
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.08.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС при услуги по гл.19 а от закона
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
08.08.2014 в: Данъчни ЗакониФактура за международен транспорт без начислен ДДС
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
08.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкови сметки
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСторниране при плащане с ПОС терминал
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.08.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при освобождаване по чл.331 КТ
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
05.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от физическо лице регистрирано по ДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне право на собственост върху лизингов автомобил
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Данъчни ЗакониЕтажна собственост
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на дължима дялова вноска
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за напускане по време на платения годишен отпуск.
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за отглеждане на дете до 8 години
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
04.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от физическо лице регистрирано по ДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.08.2014 в: Практически ЗаплатиОсчетоводяване на ведомост за заплати при закъснял болничен
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.08.2014 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на онлайн услуги
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
01.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънредни часове при сумарно работно време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
31.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС при предоставен паркинг на фирма от ЕС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
31.07.2014 в: Практическо СчетоводствоФирмaтa в която съм по мaйчинство откaзвa дa приеме документите ми
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
31.07.2014 в: Данъчни ЗакониДДС по фактура за семинар от държава-членка на ЕС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
31.07.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.07.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на недвижим имот
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
30.07.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на недвижим имот
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
29.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на името на гражданин на друга държава във фактура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
29.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на името на гражданин на друга държава във фактура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
29.07.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение при нетрудоспособност преди пенсиониране
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно трудов договор по чл. 111 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болничен поради бременност
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6 при неплатени осигуровки
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониПроцент прослужено време
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на получена услуга
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.07.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на чартърен полет
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6 при неплатени осигуровки
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 за работник в самоотлъчка
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на дата в декл. обр.1 на едно лице от персонала, без промяна на декл. обр. 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиКъсно представен болничен лист
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен след прекратяване на ТД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрактически заплати
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
28.07.2014 в: Практическо СчетоводствоНапускане на работа
Автор: Рада Колева, счетоводител
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки
Автор: Рада Колева, счетоводител
25.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.07.2014 в: Данъчни ЗакониСтроеж на обект от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД с предизвестие
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗаместване
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
23.07.2014 в: Данъчни ЗакониДарение на църква
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
23.07.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на подарък
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор преди дата на на влизането му в сила
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на заплата при платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.07.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
21.07.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
20.07.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане с ДДС на предоставен бонус
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
20.07.2014 в: Счетоводни СтандартиНИРД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапориране на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониЗапочване на нова работа и срок за започването и
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки на пенсионери
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОтработване на предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИнвестиционен имот
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониПарична помощ при смърт
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа при бременност
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при фалит на фирма
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД и на собственик на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател за първите три дни боничен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжностната характеристика
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиДългосрочен неплатен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение по извънтрудово правоотношение на лице, което се осигурява извън България
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониСъчетаване на сумирани работно време с допълнителен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на главен счетоводител от работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано изчисляване на работно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД и на собственик на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониБорса
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.07.2014 в: Практически ЗаплатиПътни, дневни и квартирни при командировка над 30 дни в ЕС
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
14.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен и майчински при срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.07.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително трудово споразумение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.07.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на служител в болнични при пълна ликвидация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.07.2014 в: Практически ЗаплатиКакви права имам след приключване на отпуска за отглеждане на дете до 2г.
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
13.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.244 ал.1 от КТ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
13.07.2014 в: Данъчни ЗакониПриравняване на граждански към трудов договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
11.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при прекратяване на трудов договор с изпитателен срок
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.07.2014 в: Данъчни ЗакониПатентна дейност на ЕТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.07.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на взаимоотношения
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.07.2014 в: Данъчни ЗакониЛекарска комисия
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
09.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсновен и допълнителен тудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.07.2014 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.07.2014 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване и приспадане на ДДС
Автор: Рада Колева, счетоводител
08.07.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане по време на болничен
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
08.07.2014 в: Практически ЗаплатиМеждународни транспорт - глоби
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.07.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в чужбина
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
07.07.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходи
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходи
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
07.07.2014 в: Практическо СчетоводствоПредставителни разходи
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбучение
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при неизползван платен годишен отпуск
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.07.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на ДДС при продажба на сграда, която е продукция
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжка на заплата при напускане
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при временна нетрудоспособност
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
04.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолнични
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.07.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на тантиеми
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.07.2014 в: Данъчни ЗакониВОП
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
04.07.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на председател на земеделска кооперация
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
03.07.2014 в: Практическо СчетоводствоООД нерегистрирано по ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиНамаляване на трудово вънаграждение със съгласие на служителя
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументи изисквани от Инспекция по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиУП 2 и отпуск за отглеждане на малко дете
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.71
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.114
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно съкращение по чл.328 ал.1 т.2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Данъчни ЗакониOсвобождаване по чл.325 ал1 т.3 от КТ по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл. 328 ал1 т7
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.328
Автор: Вера Русинова, счетоводител
02.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДублиран разходен документ
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
01.07.2014 в: Данъчни ЗакониЧл.45 ал.7 от ЗДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
01.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата при получаване възнаграждението на ръка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
01.07.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС на българско дружество в друга държава-членка
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
01.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата при получаване възнаграждението на ръка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.06.2014 в: Данъчни ЗакониНеобходима ли е регистрация по ДДС
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
30.06.2014 в: Практически ЗаплатиОтработване на предизвестие
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
30.06.2014 в: Данъчни ЗакониРазход на фирмата ли е покупката на помещение
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоРемонт на наети ДМА
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на брак
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
30.06.2014 в: Счетоводни СтандартиОсчетоводяване на отстъпка, която е начислена в банково извлечение на клиент на банка по договор за сътрудничество
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
30.06.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.68 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 70 ал.1
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
29.06.2014 в: Практическо СчетоводствоДопълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ
Автор: Рада Колева, счетоводител
29.06.2014 в: Данъчни ЗакониБременност и осигуровки
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплата при дисциплинарно уволнение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчна загуба
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплата при дисциплинарно уволнение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на работник
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
26.06.2014 в: Практическо СчетоводствоКасов бон
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
26.06.2014 в: Данъчни ЗакониБременност и осгуровки
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.06.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване за пенсия на безработен
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.06.2014 в: Счетоводни СтандартиДялов капитал
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.06.2014 в: Практическо СчетоводствоНалагане на запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОблагане на обезщетение за неизползван отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
23.06.2014 в: Данъчни ЗакониКасов апарат за вендинг машина
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
23.06.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време при командировка в чужбина
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.06.2014 в: Счетоводни СтандартиРазходи за НИРД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
22.06.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
22.06.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуск за писане на дипломна работа
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
20.06.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на общо основание
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиДокументи по напускане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.06.2014 в: Практически ЗаплатиДокументи по напускане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на полагаем отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.06.2014 в: Практическо СчетоводствоТърговски Регистър
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
17.06.2014 в: Практически ЗаплатиДобавки за нощен и извънреден труд
Автор: Вера Русинова, счетоводител
17.06.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
17.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОбявяване на протокол на ОС, регламентиращ начин на работа на ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиПродължителен неплатен отпуск
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониПублична продан
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиДобавки за нощен и извънреден труд
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониПопълване на приложение 9 - опис на документите
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониЩе имам ли право на борса
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на пълен календарен месец - отработен за запис в трудова книжка
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониБюро по труда
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при чужденец
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при препродажба
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на отпуск при пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуска след майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониОтчитане на инвестиция
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.06.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.06.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за имуществена отговорност
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониД1 и Д6 при неплатен отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
14.06.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
14.06.2014 в: Практически ЗаплатиМайчинство
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
14.06.2014 в: Счетоводни СтандартиМитническа декларация
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
14.06.2014 в: Данъчни ЗакониАвансова фактура
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
14.06.2014 в: Данъчни ЗакониФактура за тръжни документи от Сърбия
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
13.06.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки под реалната заплата - майчинство и болничен
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
13.06.2014 в: Практическо СчетоводствоПокриване на загуба от 2013 год.
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
12.06.2014 в: Практическо СчетоводствоПокриване на загуба от 2013 год.
Автор: Тони Аспарухов, счетоводител
12.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен отпуск при напускане
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
12.06.2014 в: Данъчни ЗакониФинансов лизинг с опция
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФирма с две дейности
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОтносно Отчет за продажбите
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.06.2014 в: Данъчни ЗакониОткриване дейност на фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно удържане на трудово възнаграждение
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС нач. салдо по с-ка 498
Автор: Николай Иванов, счетоводител
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен годишен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониVIES декларация
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
10.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониСпонсориране или договор за реклама
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФирма на чужденец
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.06.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични при анекс
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне за следващи години на натрупан платен годишен отпуск след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични при анекс
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2014 в: Практическо СчетоводствоДепозит за наем на склад
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
09.06.2014 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл 62,5
Автор: Рада Колева, счетоводител
08.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на финансов отчет
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
08.06.2014 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл 62,5
Автор: Рада Колева, счетоводител
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен годишен отпуск
Автор: Рада Колева, счетоводител
08.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна операция
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
08.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна операция
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.06.2014 в: Данъчни ЗакониУдръжка от заплата
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиНарушаване на права
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.06.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.06.2014 в: Практически ЗаплатиИпотека
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.06.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при смърт на служител от заболяване
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
06.06.2014 в: Практическо СчетоводствоИзгонване от работа по време на бременност
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
06.06.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в чужбина за работа и специализация
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.06.2014 в: Данъчни ЗакониУдръжка от заплата
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.06.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 год.
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
05.06.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.06.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл 224
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
04.06.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов Договор - Прекратяване
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.06.2014 в: Практическо СчетоводствоУП-2 и преизчисляване на дни във временна неработоспособност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
03.06.2014 в: Практическо СчетоводствоТърговски регистър и публикуване
Автор: Камелия Стойнева, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.06.2014 в: Практическо СчетоводствоУП-2 и преизчисляване на дни във временна неработоспособност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен лист при двама работодатели
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.06.2014 в: Практическо СчетоводствоВърната сума от внос от Китай
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за нает автомобил
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониФактура брокерска комисионна от страна извън ЕС
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониПосредничество на великобританска компания
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на ДДС за закупени велосипеди
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане на пенсионно осигуряване от САЩ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.05.2014 в: Данъчни ЗакониКомпенсация по време на отпуск по болест
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжки върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване съдружник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
30.05.2014 в: Практически ЗаплатиУправител на ЕООД на трудов договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеплащане на извънреден труд
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие и фактуриране на услуга
Автор: Доника Маринова, директор одит
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониФирмaтa в която съм по мaйчинство уж е фaлирaлa
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониПрекъсва ли се майчинство за назначени по заместване при завръщане на титуляра
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
30.05.2014 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВърната сума от внос от Китай
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗадължителна междуседмична почивка
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
29.05.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължения на наследници
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при дарение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.05.2014 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплати и осигуровки
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неползван отпуск при частично изпълнение на предизвестие за напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на прослужено време
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
26.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.68 ал.1т.3
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.05.2014 в: Практически ЗаплатиСъдружник в ДЗЗД и обезщетение от НОИ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.05.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизинг
Автор: Рада Колева, счетоводител
25.05.2014 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице на работа в чужбина
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
25.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане по време на болничен
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на изплатени суми за наем
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при замяна на УПИ-та
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на трудов договор в частта му "основна заплата"
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплати и осигуровки
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.05.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиВременен договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.68
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоя дата се пише в УП3
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.05.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на магазин
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
21.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.05.2014 в: Практически ЗаплатиНещатни синдикални дейци
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.05.2014 в: Практическо СчетоводствоКод по КИД
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
20.05.2014 в: Практическо СчетоводствоХвърчащо спонсорство
Автор: Доника Маринова, директор одит
20.05.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на част от сграда с прилежащ терен
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДДС за награди на служители
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен синдикален отпуск по чл.159 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на процент за прослужено време при платен отпуск
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПреобразуване по ЗКПО
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно масови съкращения
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на Трудов договор
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониОткраднат ДМА на лизинг
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПостоянен договор по чл. 67 и бременност
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониСъдружник и управител в ООД - основна дейност и самоосигуряване
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация обр.1 за допълнителните осигуровки
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиРаботещ инвалид52%-диабет спира работа-варианти?
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониТрябва ли пенсионерите да правят авансови здравноосигурителни вноски за месеците, когато имат допълнителен доход
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки върху сума от наем на безработно лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиСмяна на длъжността
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови взаймоотношения
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗакриване на длъжност и преназначаване от безсрочен на срочен ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоБрой членове инвентаризационна и приемателна комисия
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване като стажанти на производствената практика
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на недвижим имот
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стоки без фактура
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване безсрочен ТД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗадължително предписание от НОИ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПроизводство на енергия от възобновяеми източници
Автор: Рада Колева, счетоводител
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на капитал
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск 14мес. непосредствено преди пенсиониране и 6-те брутни заплати
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониУслуга
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служител поради придобито право на пенсия
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.177 от КТ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиЕдностранна промяна от страна на работодателя
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на пенсионер по трудов и по граждански договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.05.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на осигуровки за минал период
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срочен договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониДокументи граждански договор
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониПосредник при продажба на стоки, не регистриран по ЗДДС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.05.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране от Бюрото по труда
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327,ал.1 на работник с ТЕЛК
Автор: Рада Колева, счетоводител
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониДокументи граждански договор
Автор: Венцислав Колев, счетоводител
16.05.2014 в: Практическо СчетоводствоРазход на бензин на кола газ-бензин
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.68
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за изработка на дипломна работа
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониПодписване заповед за прекратяване на ТД
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиНеприето предизвестие за напускане
Автор: Рада Колева, счетоводител
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ и граждански договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониКомандироване на международни шофьори
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при освобождаване
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
15.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение по чл. 224 ал. 1
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на ВОД и транспорт
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване не неизползван платен отпуск при напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на записан капитал в ООД
Автор: Рада Колева, счетоводител
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоГоляма касова наличност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониПокупка на употребяван автомобил
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониСправка по чл. 73 и Агенция за недвижими имоти
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ и граждански договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониГФО в ТР на Д-во в ликвидация
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на активи от физическо лице на ЕООД, на която физическото лице е собственик
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване при двама работодатели
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.05.2014 в: Данъчни ЗакониЛице с увреждане, работи по трудов договор, ползване на дан. облекчения?
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични при частично прекъснато осигуряване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
13.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит за храна на куче пазач
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.05.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор върху болничен
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос на стока от трета страна на стойност 14$
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
12.05.2014 в: Данъчни ЗакониНарушена процедура по ДДС
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
11.05.2014 в: Практическо СчетоводствоРазход за минерална вода
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга от трета страна
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.05.2014 в: Данъчни ЗакониФактура за транспорт от БГ фирма
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
10.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекращаване на трудовите правоотношения по реда на чл. 325, ал.1 т. 4 КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2014 в: Данъчни ЗакониПокупка на акции от чуждестранно ЮЛ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
09.05.2014 в: Данъчни ЗакониПререгистрирано ООД от ЧСИ - кой да подава ГФО
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.05.2014 в: Практически ЗаплатиМинимална работна заплата
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на ЕТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониМестни данъци и такси
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация на борса
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиУведомление към НАП за срочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение 4 към ГДД чл.92
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Счетоводни СтандартиГФО едноличен търговец наследство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониСделка в Румъния
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
06.05.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на предизвестие при срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.05.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
03.05.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП с отделна фактура за транспорт
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
02.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВОП в дневник Продажби
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
02.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
01.05.2014 в: Данъчни ЗакониДължими осигуровки при сключен единствено граждански договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
30.04.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на пенсия след подаване на документи за пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
29.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на безсрочен трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ на патент
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.04.2014 в: Практически ЗаплатиПри двама работодатели как се представя болничен и кога се изплаща
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 попълване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки при граждански договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация 1
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.04.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на лек автомобел
Автор: Рада Колева, счетоводител
25.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.04.2014 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на платени салда
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.04.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на работещ по втори трудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.04.2014 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск за гледане на малко дете
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.04.2014 в: Данъчни ЗакониВъпрос по чл.40а на ЗЗО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.04.2014 в: Практическо СчетоводствоРазход за служебна кола
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониПрава на работника при пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониНаемане на автомобил от собственика на фирмата
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониФУВАС за вендинг автомати и връзка с НАП
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониПрава на работника при пенсиониране
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониВодене на счетоводство на ЕООД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.04.2014 в: Практически ЗаплатиСБКО
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на съдружник в ЕООД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиСумирано изчисляване на работното време
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиУвеличение на възнаграждение по време на отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПриемо-предавателен протокол
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.04.2014 в: Данъчни ЗакониГФО
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиВнасяне на ДОД за получен аванс
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по здравословни причини, без решение на ТЕЛК
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиДиректор в борд на директорите на граждански договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по здравословни причини, без решение на ТЕЛК
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходи за проект
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуски
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.04.2014 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивиденти
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.04.2014 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска в ООД от съдружник
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане на Доход на Физическо Лице от Продажба на имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно задължени лица по ЗМДТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониСофтуер за онлайн залози
Автор: Доника Маринова, директор одит
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониПредоставен заем от Заложна къща
Автор: Доника Маринова, директор одит
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация обр.1 за лица по граждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за прослужено време при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониГлоби за неподадена данъчна декларация на неработещо ООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандироване на външно лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСоциални разходи
Автор: Рада Колева, счетоводител
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониХотелско настаняване ЕС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване декл. по чл.50 ЗДДФЛ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
13.04.2014 в: Данъчни ЗакониОпределяне на осигурителен доход за самоосигуряващо се лице
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратен трудов договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.04.2014 в: Практически ЗаплатиСлед майчинство
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониДоход от наем
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивиденти
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПодаване на ГДД
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.04.2014 в: Практически ЗаплатиФирма на пенсионер
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониПреизчисляване на пенсия
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
11.04.2014 в: Практическо СчетоводствоГДД за ООД, което е преобразувано в ЕООД
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.04.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на разходи за обучение
Автор: Доника Маринова, директор одит
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на договор и заплата при смяна на собственика на фирмата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на договор и заплата при смяна на собственика на фирмата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално обезщетение от борсата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар при втори работодател
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСключване на нов трудов договор по време на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от НОИ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиНова работа след майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Данъчни ЗакониСофтуер за онлайн залози
Автор: Доника Маринова, директор одит
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращаване след майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване по трудов и по граждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСметка за изплатени суми по наем
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрава на трудоустроен работник
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.04.2014 в: Практическо СчетоводствоДоговор за услуга
Автор: Красимир Николов, Интернет маркетинг
08.04.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за прослужено време при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.04.2014 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки СОЛ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОптисване по давност
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониВреме, което се признава за трудов стаж, без да е съществувало трудово правоотношение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за ДОО за работещ пенсионер
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължителна регистрация по ЗДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на платен отпуск след завръщане от майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор съгл чл 71 ал 1
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоТаблица 1 и 2 към ГДД
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументи за изплатен наем на физическо лице
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след 2г. майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.04.2014 в: Данъчни ЗакониВъвеждане на сумирано работно време
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизиониен акт
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПаричен заем между две фирми
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при туристическа услуга
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.04.2014 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на авансовите вноски
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.04.2014 в: Данъчни ЗакониКорпоративен данък в Германия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПокупка на МПС от физическо лице
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.03.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение № 4 от Годишна декларация по чл. 92 за 2013г.
Автор: Рада Колева, счетоводител
31.03.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на сделка с румънска фирма
Автор: Рада Колева, счетоводител
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при продажба на земя на загуба
Автор: Рада Колева, счетоводител
30.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на загуба
Автор: Рада Колева, счетоводител
30.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на отстъпка
Автор: Рада Колева, счетоводител
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване по трудов и по граждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа след изтичане на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониПлащане на данъци за доход от наем
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониЗа СБКО
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в Дружество по ЗЗД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониДекларации образец 1 и 6 за лица изпратени на работа в чужбина от български посредник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъци и осигуровки
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиУведомление в НАП при прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСвързани лица
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.03.2014 в: Данъчни ЗакониПопълване на Приложение 4 към ГДД
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.03.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на грешно подадено уведомление за прекратяване на ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.03.2014 в: Данъчни ЗакониКакво да направя, за да мога да отида на борсата?
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиСоциални разходи - база за осигуряване
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.03.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.03.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
26.03.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониСпедиторска услуга
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплати
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение на председател на ТГПК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплащане отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.03.2014 в: Практически ЗаплатиТормоз от работодателя
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.03.2014 в: Данъчни ЗакониПредизвестие
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.03.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоЗаличаване на непререгистрирано ООД/ЕООД
Автор: Слави Микински, съдружник и директор правни услуги
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПреотстъпване на Данък Печалба
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на социални разходи за храна
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО на фондация
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство в бюджетно предприятие
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО на фондация
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
19.03.2014 в: Данъчни ЗакониРодител на дете със Синдром на Даун
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно събитие при предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониНеобходими регистрации при започване на търговска дейност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване по давност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.03.2014 в: Счетоводни СтандартиСравнителен анализ на стандарти
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.03.2014 в: Практически ЗаплатиНезачетено предизвестие
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.03.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.03.2014 в: Практически ЗаплатиTранспортни разходи
Автор: Рада Колева, счетоводител
16.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрогнозна печалба за 2013
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.03.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.03.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за представяне на документ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.03.2014 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.03.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга в ЕС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение - инвалидизиране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиМогат ли да ме освободят от работа по време на болничен?
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиД6 - попълване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на Д6 - корекция
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение - инвалидизиране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониГраждански договори
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от БТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.325, т.1 от Кодекса на труда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониПункт за изкупуване на вълна срещу прежда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на земя
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.03.2014 в: Практически ЗаплатиБаза за определяне на часова ставка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит от фактури по опис при регистрация по ДДС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на земя
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.03.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониМеждународен транспорт
Автор: Николай Иванов, счетоводител
09.03.2014 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС върху липси, установени при инвентаризация
Автор: Рада Колева, счетоводител
09.03.2014 в: Данъчни ЗакониАвансов корпоративен данък
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.03.2014 в: Практическо СчетоводствоРазходи несвързани с дейността
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.03.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на протоколи за услуги от ЕО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониГДД чл.50 от ЗДДФЛ -2013 - неработещо лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правни отношения от страна на работник/служител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониДокументи за майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониКое е по правилно да се пише като основание
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл.328 т.1 ал.12
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС върху спедиторска услуга
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.03.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на трудов и граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2014 в: Практически ЗаплатиПроменя ли се СБКО при промяна в основната заплата
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на трудов и граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на индивидуална глоба от фирмена сметка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсвободен работник по чл.325 т.1 от КТ не се явява да подпише заповедта
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа поради съкращение на длъжността
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на платени неустойки, лихви и разноски
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониРаботно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по инициатива на работодателя
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчна загуба
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.03.2014 в: Практическо СчетоводствоБолничен - връщане на пари на работодателя
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.03.2014 в: Данъчни ЗакониУникалното работно време и последиците от него
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.03.2014 в: Практическо СчетоводствоЗадължително ли е публикуване на отчет за приходи и разходи и баланс в Търговския регистър за дружества без дейност
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
28.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на такси за паркинг, фериботи, винетни такси
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.02.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане без да се спази едномесечно предизвестие
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
28.02.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане без да се спази едномесечно предизвестие
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
27.02.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
Автор: Доника Маринова, директор одит
27.02.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисление на платен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.02.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисление на платен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.02.2014 в: Данъчни ЗакониУП-2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
26.02.2014 в: Практически ЗаплатиТрудово-правни отношения
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.02.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение и неизплатен годишен отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.02.2014 в: Данъчни ЗакониПризнава ли се за данъчни цели неустойка по договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
25.02.2014 в: Данъчни ЗакониДоход на самоосигуряващ се собственик, гражданин на страна от ЕС - данъчни и осигурителни аспекти
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиСрок на изплащане на обезщетение при прекратяване на договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиЗаверка на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лица.
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониДекл 1 и 6 за януари
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиСБКО
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониАвансов данък за доход от субсидия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
23.02.2014 в: Счетоводни СтандартиОтразяване на кредитно известие издадено в 2014 за сделка в 2013
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.02.2014 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор на 4 часа по време на майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от дивидент
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от наем
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониГДД И отчети на ЕООД без дейност
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларации и справки от самоосигуряващи се
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение и неизплатен годишен отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.02.2014 в: Практическо СчетоводствоГодишно приключване в бюджет
Автор: Николай Иванов, счетоводител
23.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на МПС
Автор: Николай Иванов, счетоводител
22.02.2014 в: Данъчни ЗакониСчетоводно приключване
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 9
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиКУТ мандат
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
21.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзравняването на доходите към края на годината за самоосигуряващи се лица
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтдаване на персонал
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиКомпенсиране на отработени часове след изтичане срока на СИРВ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуски
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтпуск по чл. 164
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Практическо СчетоводствоДекларация по чл.45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждения и осигуровки при СИРВ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиЗачитане на майчинство като трудов стаж
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 6 за м. Декември 2013
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.02.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПри отваряне на ЕТ трябва ли да се осигурявам при положение, че се самоосигурявам кат земеделски производител?
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониЗаплати от 2012
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.02.2014 в: Практическо СчетоводствоДопълнителни парични вноски
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.02.2014 в: Практическо СчетоводствоСделка между свързани лица
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.02.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране от Бюрото по труда
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване на вземания с изтекъл повече от 5 години давностен срок
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.02.2014 в: Практически ЗаплатиВръщане на пари за униформа при напускане
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.02.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизация на дадени под наем активи
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
19.02.2014 в: Данъчни ЗакониПри отваряне на ЕТ трябва ли да се осигурявам при положение, че се самоосигурявам кат земеделски производител?
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.02.2014 в: Данъчни ЗакониЗащита от уволнение на служител с ТЕЛК
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.02.2014 в: Данъчни ЗакониУП-2
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.02.2014 в: Данъчни ЗакониГаранция за добро изпълнение
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
16.02.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на социални разходи
Автор: Рада Колева, счетоводител
16.02.2014 в: Данъчни ЗакониПринудително преминаване на намалено работно време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване ДДС на просрочено вземане
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.02.2014 в: Счетоводни СтандартиИмат ли амортизационни отчисления тези артикули
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.02.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС за възстановяване
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
14.02.2014 в: Практическо СчетоводствоНеобходима информация и документи
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
14.02.2014 в: Данъчни ЗакониГаранция за добро изпълнение
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
14.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по чл.328 ал.1 т.7
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.02.2014 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация за 2014 г.
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране при условията на втора категория труд през 2015г.
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониФактуриране на ликвидационни дялове
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониФактура при ВОД
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтстъпка от такса
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониОбратно начисляване на ДДС за земеделски производители
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на ДМА
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дарение
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.02.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица при изтичане на срочен трудов договор
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на ДМА
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоTърговски регистър
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.02.2014 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.02.2014 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.02.2014 в: Данъчни ЗакониКасови апарати и дистанционна връзка с НАП на вендинг автомати
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.02.2014 в: Практически ЗаплатиРазходи за възнаграждения по проект
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтстъпка от такса
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на ПГО
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзнос
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2014 в: Данъчни ЗакониФактура при ВОД
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтчитане на средства за лечение (операция) на работник
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2014 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждения и осигуровки при СИРВ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.02.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
10.02.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 6 при късно представен болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.02.2014 в: Данъчни Закониосигуровки и заплати
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране учители
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.02.2014 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на търговска марка
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски при незаконно уволнение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониДанък недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.02.2014 в: Данъчни ЗакониЗащита на ръководител при злоупотреба от служител пред работодателя
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
09.02.2014 в: Практически ЗаплатиНовите декларации обр.1 и 6
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.02.2014 в: Практически ЗаплатиУволение без предизвестие
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.02.2014 в: Практическо СчетоводствоПокриване на загуба
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.02.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ с дейност по ДДДФЛ и патент
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
08.02.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура от 2013г, отложено ДДС осчетоводяване
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на управител ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОсвободена доставка по ЗДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.02.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.02.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл.163 от Кодекса на труда
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.02.2014 в: Данъчни ЗакониOтчитане на приход от Бюрото по труда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.02.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 6
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.02.2014 в: Данъчни ЗакониПосредническа услуга
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на парично обезщетение за временна безработица
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Практически ЗаплатиРегистриран ЗП и работещ по ТД на 8 часов работен ден
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Практически ЗаплатиПодновяване на срочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски при незаконно уволнение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.02.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 6
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Практически ЗаплатиПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на майчинство за преназначаване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Практическо СчетоводствоПрекъсване на отпуск по майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2014 в: Данъчни ЗакониФункционираща фирма на загуба
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониФункционираща фирма на загуба
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на възнаграждението при преминаване на 4-часов работен ден
Автор: Николай Иванов, счетоводител
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.02.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.02.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО и ГДД
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.02.2014 в: Данъчни ЗакониДоставка на стока от Франция, фактурирана от сръбско ЮЛ
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
02.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на продукция собствено производство и влагането и в ново производство
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
02.02.2014 в: Данъчни ЗакониДДС и протокол по чл. 126 от ЗДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.02.2014 в: Практическо СчетоводствоТрансформиране на продукция в дълготраен актив
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.02.2014 в: Данъчни ЗакониКоригиране на декл.по чл. 55 ал.1 образец 4001
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.02.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на два трудови договора и специализация
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзтекъл давностен срок повече от 5 г.
Автор: Рада Колева, счетоводител
01.02.2014 в: Практически ЗаплатиРаботници в майчинство при прекратяване на фирма
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 от ЗЗДФЛ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на пенсия
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болнични от НОИ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
01.02.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на пътни разходи
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
30.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
30.01.2014 в: Практическо СчетоводствоНормативно изискване за Главна книга и Оборотна ведомост
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониMоже ли да ми прекратят майчинствотo?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ за раждане на дете
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за инвалидност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.01.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.01.2014 в: Данъчни ЗакониMоже ли да ми прекратят майчинствотo?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ за раждане на дете
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.01.2014 в: Практически ЗаплатиВидеонаблюдение на работното място - законно или не?
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за регистриране в Бюрото по труда
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при прекратяване на договора
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на горивото
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.01.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна в добавката за прослужено време от 2014-та
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониНеподадена декл по чл 55 от ЗДДФЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.01.2014 в: Данъчни ЗакониMоже ли да ми прекратят майчинствотo?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на съдружник
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониMоже ли да ми прекратят майчинствотo?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиУдържане на пари от премия
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време след връщане от майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиИма ли ограничение за назначаване на пенсионер
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониДейност по намиране на работа в чужбина.
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониПълно обезщетение за безработица при напускане на служителя по собствено желание
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
27.01.2014 в: Данъчни ЗакониНовите прагове за осигурителен доход и максимална пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка по чл.45,ал.1 и период, който следва да се включи в нея
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиНачисляване на процент за прослужено време
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.01.2014 в: Практическо СчетоводствоKлиенти по аванси
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор от служителя без предизвестие
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.01.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл.328 т7
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.01.2014 в: Практическо СчетоводствоРегистрационен формуляр при интрастат
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
27.01.2014 в: Практическо СчетоводствоИзисквания към фактура издадена от косултант на свободна професия
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
26.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на осигуряването при продължителен отпуск
Автор: Рада Колева, счетоводител
26.01.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на намалено работно време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.01.2014 в: Данъчни ЗакониНаем на чуждестранно физическо лице
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.01.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на пълно парично обезщетение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.01.2014 в: Практическо СчетоводствоКазус по договори
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.01.2014 в: Практически ЗаплатиУволнена без предизвестие на безсрочен договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.01.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране по проект
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
25.01.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура от предходна година
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.01.2014 в: Данъчни ЗакониДК за гориво и ремонт на нает лек автомобил
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.01.2014 в: Практическо СчетоводствоИзплатени дивиденти
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.01.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.01.2014 в: Практическо СчетоводствоРазходи за закупуване на ДА
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.01.2014 в: Данъчни ЗакониДФЛ върху доход по граждански договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.01.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличаване стойността на ДМА
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиПризовка и отчитане на работно време
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.01.2014 в: Данъчни ЗакониМайчинство за второ дете
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.01.2014 в: Практически ЗаплатиПризовка и отчитане на работно време
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.01.2014 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор и болнични
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.01.2014 в: Практически ЗаплатиЗаявление за напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.01.2014 в: Данъчни ЗакониДекларации за земеделски производител
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
22.01.2014 в: Данъчни ЗакониДАНС и счетоводител на граждански договор
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
22.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПовторна продажба на апартамент
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.01.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на земя - УПИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.01.2014 в: Практически ЗаплатиЗаявление за напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.01.2014 в: Данъчни ЗакониНадвнесен корпоративен данък за 2013 г.
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.01.2014 в: Практическо СчетоводствоРевизия по ЗДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗадържане на трудова книжка
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоТърговия с валута и Договор за разлика
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоРазходи за СМР на търговски обект
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране за ДМА и строителство
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониОткрита грешка за минал период, която не оказва влияние на данъчният финансов резултат
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховки
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Практически ЗаплатиПровизии неизползвана отпуска
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизации на ДМА при покупка с договор за разсрочено плащане
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на кредит
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на пенсионер
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при смърт
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗадържане на трудова книжка
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
20.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховки
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
20.01.2014 в: Практическо Счетоводствоосчетоводяване на неусвоен аванс
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи от източник в чужбина
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
20.01.2014 в: Данъчни ЗакониПосредническа услуга при покупко-продажба на дружествени дялове
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
19.01.2014 в: Практическо СчетоводствоСъхраняване на първични документи в цифров вид
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониПодобрения и ремонти на наета производствена сграда
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск за държавен изпит
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.01.2014 в: Практическо СчетоводствоБрак на МПС
Автор: Рада Колева, счетоводител
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониГориво на нает товарен автомобил
Автор: Рада Колева, счетоводител
19.01.2014 в: Данъчни ЗакониБолнични по бременност
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.01.2014 в: Практически Заплати Сключване на договор по ЗЗД от непълнолетен и осигуряване
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
18.01.2014 в: Практическо СчетоводствоВъпрос за Фактура
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
18.01.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
18.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
18.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиКомандировки
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване и прекратяване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за минал период
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиУдължено работно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиПонижаване в длъжност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по време на майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен при работа по програма на Бюрото по труда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ДМА
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на транспортно средство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и контрол
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време и доработки
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.01.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68, ал. 1 т. 3 КТ - напускане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониСанкции при неподадена декларация по чл. 55, ал. 1
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониНадвишена прогнозна печалба
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗадържана трудова книжка при напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на пенсионер
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.01.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на дружествен капитал
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.01.2014 в: Практическо СчетоводствоУвеличение на дружествен капитал
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.01.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на обезщетение към НОИ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на служебен автомобил за лични цели
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.01.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.01.2014 в: Практически ЗаплатиТрудоустрояване
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки на социални разходи
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоЗадължения на синдика
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.01.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане при Изипей услуги
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.01.2014 в: Практически ЗаплатиУченически отпуск
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
12.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на абонаментни карти
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.01.2014 в: Практическо СчетоводствоПрокурист
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
12.01.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатена отпуска в случай на съкращение
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
12.01.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за услуга от офшорна фирма
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
12.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрокурист на ЕТ и трудов договор
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
11.01.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.01.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки и разходи в ЕООД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск по договор за извънтрудови правоотношения
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
10.01.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на съдружник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор и изплащане на отпуска
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.01.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация чл. 55 чл.1 и корекция
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
06.01.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при непостоянен доход
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.01.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение по време на полагаема се отпуска
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониПреизчисляване на пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.01.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки и авансови плащания
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.01.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при наследствена пенсия
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
06.01.2014 в: Практическо СчетоводствоВърната надплатена сума от доставчик
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониАнулиране на фактура с Протокол по чл.116 и Уведомяване по чл.126 ал.3
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониДопълнителен отпуск по чл. 139 от Кодекса на труда
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.01.2014 в: Практически ЗаплатиИзменение на Наредба № Н-8
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.01.2014 в: Практически ЗаплатиКъм коя заплата се начисляват 6-те заплати обезщетение при пенсиониране
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониБременност
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРешение на ТЕЛК
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение по чл.71 ал.1 от КТ
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.45
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
05.01.2014 в: Практически ЗаплатиБременност при договор по заместване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
05.01.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на безсрочен трудов договор
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
05.01.2014 в: Практическо СчетоводствоИзплатено възнаграждение по ДУК за м.12.2013 през м.12.2013
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
05.01.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители през 2014 г.
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след 4 години майчинство
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиУвеличаване на платения годишен отпуск
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск преди пенсиониране
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на втори трудов договор на 1 или 2 часа
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
04.01.2014 в: Практическо СчетоводствоГодишно приключване
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване и осигуровки за управител в ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.01.2014 в: Практическо СчетоводствоБюро по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.01.2014 в: Практически ЗаплатиДеклариране на договор за възлагане на управление
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.01.2014 в: Счетоводни СтандартиПриходи от Бюро по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.01.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
Автор: Рада Колева, счетоводител
03.01.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл 222 и граждански договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.01.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.01.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на ранно пенсиониране за учители
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.01.2014 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на майчинските
Автор: Рада Колева, счетоводител
30.12.2013 в: Практически ЗаплатиДУК
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
30.12.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.12.2013 в: Данъчни ЗакониОблага ли се с данък продажбата на акции?
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.12.2013 в: Данъчни ЗакониПогасяване на данък МПС по давност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.12.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки управител ЕООД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.12.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.12.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на осигуровки
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на фамилия на управител
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреминаване он ДУК към СОЛ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.12.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на физическо лице земеделски производител
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
27.12.2013 в: Практически ЗаплатиСрок на изтичане на договор в неработен ден
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
26.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск и напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.12.2013 в: Практически Заплатиосвобождаване от работа
Автор: Николай Иванов, счетоводител
18.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреминаване от осигуряване по ДУК към самоосигуряване
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.12.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при ТЕЛК 50% н.т.р.
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск преди пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за 2013 и 2014г.
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтчитане на стаж по втори трудов договор при същия работодател
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониНевъзможност за контакт с работодател
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране през 2014-та
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.12.2013 в: Практическо СчетоводствоРекламни материали и тестери
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
16.12.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура и Договор за покупко-продажба на ДМА
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
Трудов договор по чл.67, ал.1 във връзка с чл.70
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор на съдружник в ООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване на два трудови договора
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиБолнични
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониУволнение по чл.328, ал.1, т.12
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.12.2013 в: Практически ЗаплатиЧужденец нает от БГ фирма работещ в ЕС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
15.12.2013 в: Практически ЗаплатиУвеличение на нощното работно време с коефициент 1.143
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.12.2013 в: Практическо СчетоводствоПротокол за прихващане
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.12.2013 в: Практически Заплати13-та заплата за служителка в майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.12.2013 в: Практическо СчетоводствоГражданска отговорност
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.12.2013 в: Данъчни ЗакониБолничен на самоосигуряващо се лице
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.12.2013 в: Данъчни ЗакониУволнение по чл.328, ал.1, т.12
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.12.2013 в: Практически ЗаплатиГрафик за работно време
Автор: Рада Колева, счетоводител
15.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърлянето на дни от отпуската
Автор: Рада Колева, счетоводител
14.12.2013 в: Практически ЗаплатиОсигурителен доход
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.12.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за лице по ДУК
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.12.2013 в: Данъчни ЗакониДоговор с Бюрото по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.12.2013 в: Практически ЗаплатиКак да да се ползва платения отпуск за 2013
Автор: Анелия Петрова, Управител
13.12.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 88 ОТ ЗКПО
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
12.12.2013 в: Практически ЗаплатиНалагане на график за ползване на отпуски
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.12.2013 в: Данъчни ЗакониГаранционен депозит
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
11.12.2013 в: Практическо СчетоводствоВърната стока
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
10.12.2013 в: Данъчни ЗакониДанък при доброволна делба на наследство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.12.2013 в: Практически ЗаплатиПолучено УП 3 при напускане, без документи за прекратен договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплати и осигуровки за м.декември
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителни трудови възнаграждения
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на ползване облекчение за лице с увреждане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиСОЛ график на работно време
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 68, ал. 1 т. 3
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониОтразяване на пропуснато ДДС при дистанционна продажба с място на изп. в страната
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониДоговор с болници и плащане на 3 месеца
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
09.12.2013 в: Практическо СчетоводствоТърговско представителство,посредническа услуга
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
09.12.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировки в страната
Автор: Рада Колева, счетоводител
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониКак става превръщането на лекторски часове в осиг.стаж
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на отпуск по реда на чл.176 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезценка стоки
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.88 от ЗКПО
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиНеизползван годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на заплати и осигуровки за м.декември
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Практическо СчетоводствоИнвентаризации
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиБаза за изчисляване на СБКО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.12.2013 в: Данъчни ЗакониТълкувание на чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за дежурство през празничните дни
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.12.2013 в: Практическо СчетоводствоПътни пари
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
08.12.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.12.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен договор с изпитване 6 месеца
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на отпуск по реда на чл. 176, ал.4 от КТ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.12.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна на постоянен договор в срочен договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.12.2013 в: Данъчни ЗакониРабота в празничен ден
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.12.2013 в: Практическо СчетоводствоПрисъдено вземане
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.12.2013 в: Данъчни ЗакониОблекчение за лице с увреждане
Автор: Рада Колева, счетоводител
07.12.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
06.12.2013 в: Практически ЗаплатиРабота на график и ползване на отпуска
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.12.2013 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП2 и УП3
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.12.2013 в: Практическо СчетоводствоНеиздаден протокол по чл.117
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни и данъчни амортизации
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
06.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.12.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатено обезщетение
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.12.2013 в: Данъчни ЗакониЗапор на болничен
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.12.2013 в: Практическо СчетоводствоНаем на помещение от физическо лице
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
05.12.2013 в: Практически ЗаплатиЗакрила при уволнение
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.12.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на касов бон и фактура
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2013 в: Практически ЗаплатиЛице назначено по договор за управление и контрол
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреназначаване и съкращение
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониЧл. 60, ал. 1 от ЗКПО
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониСделка в Италия
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатени комисионни възнаграждения
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиРегистрация в бюрото по труда
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиДопьлнително споразумение за намаляване на заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуски
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуски
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониКато срочен или като безсрочен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониОтразяване на покупка на имот в дневник покупки
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при бартер с физическо лице
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоКомандировки в страната
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дарение от банка
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониПреназначаване и съкращение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониЧл. 60, ал. 1 от ЗКПО
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Данъчни ЗакониЧл. 60, ал. 1 от ЗКПО
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиПринудително пенсиониране
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
02.12.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след прекратяване по чл.325 ал.1 от КТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.12.2013 в: Практически ЗаплатиДоговор за застрахователен консултант
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.12.2013 в: Практически ЗаплатиДоговор за застрахователен консултант
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.12.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.12.2013 в: Практически ЗаплатиПредставяне на болничен лист след напускане
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.12.2013 в: Данъчни ЗакониОтносно договор по чл. 111 от КТ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.12.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на платен отпуск
Автор: Рада Колева, счетоводител
01.12.2013 в: Данъчни ЗакониВъпрос за пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.12.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС на ФЛ
Автор: Рада Колева, счетоводител
01.12.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на седалище и адрес на управление или само смяна на адрес за кореспонденция
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
30.11.2013 в: Практически ЗаплатиНачисляване на % прослужено време на длъжностни лица
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
29.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПлащане от банкова сметка на физическо лице
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.11.2013 в: Данъчни ЗакониСлужебна бележка
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.11.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатено обезщетение
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.11.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.11.2013 в: Практически ЗаплатиПридобиване право на платен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация в НАП за започване на дейността
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2013 в: Практически ЗаплатиПридобиване право на платен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 7 от ЗГВРС
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
26.11.2013 в: Данъчни ЗакониЗаприходяване закупен нов апартамент
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПредоставен заем
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОтносно безвъзмездна помощ от ДФЗ
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.11.2013 в: Данъчни ЗакониПолагане на нощен труд
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.11.2013 в: Данъчни Закони Имам ли право на обезщетение от Бюро по труда при прекратяване по чл.327 ал.2
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.11.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение по чл 325 т 4
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.11.2013 в: Практическо СчетоводствоВписване на ЕГН във фактура към физическо лице
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
25.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда
Автор: Николай Иванов, счетоводител
25.11.2013 в: Данъчни ЗакониИма ли начин
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.11.2013 в: Данъчни ЗакониТБО
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
25.11.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане на сума от премия
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
25.11.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПристройка към сграда изградена чрез възлагане
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбжалване по чл. 117 ал. 1 т.2 буква ж
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит за нает лек автомобил
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониПрепродаване на актив от ВОП
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.11.2013 в: Практическо СчетоводствоИзписване отчетна стойност на стоките и работа с коректив
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.11.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на товарен автомобил, закупен без ДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.11.2013 в: Практическо СчетоводствоНеправилно внесени суми в НАП
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.11.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на болничен по време на предизвестие
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.11.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 88 ОТ ЗКПО
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на осигурителен доход
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на осигурителен доход
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на ПГО по чл. 176
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практическо СчетоводствоЮридическо лице свободна професия
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително осигуряване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практическо СчетоводствоВъзнаграждение на съдружник за положен личен труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане на сума от премия
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор с физическо лице от ЕС
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиПолагане на труд през неработен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиКИД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа на изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2013 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска
Автор: Рада Колева, счетоводител
21.11.2013 в: Практически ЗаплатиПенсиониране
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониПовторна регистрация по ЗДДС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
Автор: Рада Колева, счетоводител
21.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.224 от КТ при дисциплинарно уволнение
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
21.11.2013 в: Практическо СчетоводствоДоставка на стока от трета страна, транспотирана от ЕС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
21.11.2013 в: Практически ЗаплатиДопъклнителен отпуск за ТЕЛК
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
20.11.2013 в: Данъчни ЗакониДивидент
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.11.2013 в: Данъчни ЗакониПрисъдена издръжка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.11.2013 в: Практическо СчетоводствоНеиздаден протокол по чл.117
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.11.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатени заплати
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
Автор: Рада Колева, счетоводител
18.11.2013 в: Практическо СчетоводствоНеиздаден протокол по чл.117
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониИзнос за Ирак
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при препродажба на автомобил
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци върху социалните разходи в натура
Автор: Рада Колева, счетоводител
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на коефициент за пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониНеплатено трудово възнаграждение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.11.2013 в: Практически ЗаплатиИмам ли право на обезщетение от борсата
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатени заплати
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.11.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на собственик на две ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за обезщетение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.11.2013 в: Практическо СчетоводствоДоставка до трета страна
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
18.11.2013 в: Практическо СчетоводствоДДС за транзитно преминаващи през страната стоки
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
17.11.2013 в: Практически ЗаплатиПодадено уведомление за прекратяване на договор без подписана заповед за уволнение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.11.2013 в: Практически ЗаплатиСумирано изчисляване на работното време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.11.2013 в: Данъчни ЗакониСрокове за налагане на дисциплинарни наказания
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.11.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за отглеждане на дете
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.11.2013 в: Практическо СчетоводствоТекущи разходи
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.11.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на болничен при започване на работа за първи път
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.11.2013 в: Практически ЗаплатиОсновна дейност
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.11.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор за извършване на определена работа
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.11.2013 в: Данъчни ЗакониСъбиране на такси по договор
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
14.11.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнителен отпуск за инвалидност по чл.319 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.11.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на земя и сгради, закупени от ДСИ
Автор: Рада Колева, счетоводител
14.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Рада Колева, счетоводител
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряване за ветеринарен лекар
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониСофтуер от Страна членка
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
13.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСгрешени данни във фактури
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониБаза за обезщетение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониДекл. обр. 6
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
13.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на протокол по чл.117
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбратно начисляване на ДДС от 01.10.2013 год
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
13.11.2013 в: Данъчни ЗакониПроцедура ДДС
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.11.2013 в: Практическо СчетоводствоЛиквидационни дялове
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.11.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор по чл.114 КТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
11.11.2013 в: Данъчни ЗакониЛиквидационен дял от държава членка
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
11.11.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуски от 2013-та година
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
11.11.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
11.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разход за ДМА
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
11.11.2013 в: Практически ЗаплатиДисциплинално уволнение
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
11.11.2013 в: Данъчни ЗакониВдовишка надбавка докато се чака решение за пенсиониране
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
11.11.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице с ТЕЛК
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
11.11.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск за инвалидност
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
11.11.2013 в: Данъчни ЗакониКупуване на осигурителен стаж
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
11.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда при започване на докторантура
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
11.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.11.2013 в: Практически ЗаплатиСумарно отчитане на работното време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПокупка на ДМА
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
10.11.2013 в: Практически ЗаплатиАкт за прекратяване на ТД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.11.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Рада Колева, счетоводител
10.11.2013 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на по-ниска длъжност
Автор: Рада Колева, счетоводител
10.11.2013 в: Данъчни ЗакониДавност за обезщетение при прекратяване на договор по чл.330, ал.6 от КТ
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
10.11.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на износ на услуга
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на ДЗЗД
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.11.2013 в: Данъчни ЗакониЛихва за забавено плащане
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на внос и износ
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПрепродажба на стоки
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.11.2013 в: Практическо СчетоводствоВалутен курс за отчет за приходи и разходи на дъщерно предприятие в чужбина
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
09.11.2013 в: Данъчни ЗакониРаботник с ТЕЛК
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.11.2013 в: Практически ЗаплатиВнасяне на осигуровки със задна дата
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.11.2013 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ЗДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.11.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
08.11.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
08.11.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
08.11.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след маичинство
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
08.11.2013 в: Данъчни ЗакониФалит на фирма и майчинство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.11.2013 в: Данъчни ЗакониПрисъдена от държавата издръжка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.11.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на майчинство
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
07.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи за командировка в страната и документи за разходите
Автор: Доника Маринова, директор одит
07.11.2013 в: Практически ЗаплатиПраво за ползване на ПГО
Автор: Рада Колева, счетоводител
06.11.2013 в: Данъчни ЗакониКорекция на ДДС
Автор: Доника Маринова, директор одит
06.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОтносно сметкоплана
Автор: Доника Маринова, директор одит
06.11.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаличаване на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСпиране на дейност на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСпиране на дейност на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи за командировка в страната и документи за разходите
Автор: Доника Маринова, директор одит
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатени осигуровки по време на майчинство
Автор: Доника Маринова, директор одит
05.11.2013 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСпиране на дейност на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиДлъжностна характеристика
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване не неизползван платен отпуск при напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиОтлагане на ПГО по чл. 173, ал. 1 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.11.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при право на пенсия
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
04.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ел. енергия
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
04.11.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.11.2013 в: Практически ЗаплатиПревръщане на нощни часове в дневни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.11.2013 в: Практическо СчетоводствоСалдо заем
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.11.2013 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка при граждански договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.11.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор при 18-20 часова работна седмица
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ел. енергия
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоКлетка 71 от СД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоКлетка 71 от СД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.11.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник в ООД по трудов договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.11.2013 в: Данъчни ЗакониПрератяване на договор по време на болнични
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониРабота в отдалечен обект
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
01.11.2013 в: Практически ЗаплатиПревръщане на нощни часове в дневни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващи се лица
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при бременност и майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониПлащания от каса
Автор: Доника Маринова, директор одит
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониНощен пазач
Автор: Рада Колева, счетоводител
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране за учителите
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране за учителите
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониСпорове за условията в работната среда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на лице с намалена работоспособност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практическо СчетоводствоОборотка
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
31.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на автомобил под балансовата стойност. Осчетоводяване
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно наказание забележка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониОкончателен осигурителен доход на СОЛ, което е работило по ТД в началото на годината
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен или неплатен отпуск при невъзможност за изпълняване на служебните задължения
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониЗаключване на работното място
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна в длъжностната характеристика
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиДоговор по заместване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиРабота по заместване и отпуск на титуляра
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.326
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониБременост при договор по заместване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиОтказ от работодател да приеме болничен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиВписване на стаж по чл. 222, ал. 1 в ТК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при бременност и майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.10.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на собственник на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.10.2013 в: Практически ЗаплатиОблагане при намален работен ден
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение
Автор: Рада Колева, счетоводител
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит при покупка на автомобил и оперативен лизинг
Автор: Рада Колева, счетоводител
28.10.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ и декларация 1
Автор: Рада Колева, счетоводител
28.10.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.10.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.10.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при прекратяване по чл. 328
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна на работно място след майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиПринудителен неплатен отпуск
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.10.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от уволнение на родител на болно дете
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
27.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.10.2013 в: Данъчни ЗакониМайчинство при трудов стаж под 1 година
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
27.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
27.10.2013 в: Данъчни ЗакониНадзорна политика на КФН
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиПенсиониране
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за изпращане на уведомление за извънреден труд
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.10.2013 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на временен трудов договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПодобрение на ДА
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
27.10.2013 в: Практическо СчетоводствоДанъчен актив
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
25.10.2013 в: Данъчни ЗакониМясто на изпълнение при доставка на услуги
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.10.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор със самоосигуряващо се лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.10.2013 в: Данъчни ЗакониДанък за наем
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.10.2013 в: Практически ЗаплатиЗабавена декларация за обезщетения при бременност и раждане
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.10.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения към доставчици
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЗакупен актив преди регистрация по ДДС
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
24.10.2013 в: Практическо СчетоводствоГлавна книга
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.10.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор със същия работодател
Автор: Николай Иванов, счетоводител
22.10.2013 в: Данъчни ЗакониДанък при граждански договор
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на мостра
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисионна за посредническа услуга
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
22.10.2013 в: Данъчни ЗакониОграничения за плащане в брой
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоБрак на учебници, учебни тетрадки и книги
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоДоказване на непреодолима сила
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
22.10.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ПОС терминал
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
22.10.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРемонт офис на ООД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоДарение
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониГр. договор със самоосигуряващо се лице, което е в майчинство за отглеждане на дете до 2 год.
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониРазмер на запор на болничен при бременност и майчинство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 и обезщетение по чл. 224 от КТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоНотариална такса и данъци при продажба на дялове
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоБаланс и ДА
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЗадължение за регистрация като администратор на лични данни
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРента на земя
Автор: Рада Колева, счетоводител
21.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРемонт офис на ООД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.10.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на щата ли е?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при неплатен болничен за майчинстмо
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2013 в: Данъчни Закони60% обезщетение при безработица
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониНачало на дейност и осигуровки на собственик на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.10.2013 в: Практически ЗаплатиРабота по заместване и майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване след инвитро процедури
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 и обезщетение по чл. 224 от КТ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.10.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице на две ЕООД-та
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
19.10.2013 в: Данъчни ЗакониСтроеж върху земя под наем
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.10.2013 в: Практически ЗаплатиУведомяване за удължаване на работно време за определен ден
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.10.2013 в: Практически ЗаплатиМесечен график
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.10.2013 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на възнаграждение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.10.2013 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение за положен допълнителен труд
Автор: Рада Колева, счетоводител
15.10.2013 в: Практически ЗаплатиУволнение по чл.328 ал.1 т.6
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониРазмер на запор на болничен при бременност и майчинство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониСъставители на финансови отчети
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица на управител
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС върху подобрения на нает и апортиран актив
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при получени фактури за транспорт от и извън ЕС
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоВземане по съдебен спор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.10.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор под мрз и декларация 6
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбжалване на отказ на болничен
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониРемонт на автомобил
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоВъпроси СМЗ
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоГДД по чл. 92
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоБалансова стойност на актив и ОПР
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоИзграждане на ДМА от външен изпълнител
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие при ВОП
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
14.10.2013 в: Практическо СчетоводствоГДД по чл. 92
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху изплатен аванс
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на осигуровки
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониУправител в ООД и майчинство
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
14.10.2013 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за прекратяване чрез пълномощник
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДФЛ, граждански договор и ДДФЛ от наем
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.10.2013 в: Данъчни ЗакониЗадължение за подаване на Декларация 7
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
13.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
13.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводени разходи
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.10.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.10.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатена заплата след напускане
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.10.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура без право на данъчен кредит
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.10.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за издаване на протокол по ЗДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.10.2013 в: Практически ЗаплатиУволнение по чл.328 ал.1 т.6
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЕООД изкупува ЕТ член 15 ТЗ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.10.2013 в: Данъчни Законичл.42, ал.4 от ЗКПО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
10.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.10.2013 в: Практическо СчетоводствоЛиквидационни дялове
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
09.10.2013 в: Практически ЗаплатиПредизвесте при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.10.2013 в: Данъчни ЗакониФактура от трета страна за обучение в България
Автор: Рада Колева, счетоводител
08.10.2013 в: Практически ЗаплатиНеправомерно наказание
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик на ЕТ
Автор: Николай Иванов, счетоводител
07.10.2013 в: Практическо СчетоводствоРевизия в хранителен магазин
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониСтавка за командировъчни в чужбина
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС казус
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониПриспадане на данък по чл.92, ал.1, т.2 и т.3 от ЗДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.10.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.10.2013 в: Практически ЗаплатиПринудителен неплатен отпуск
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.10.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане след работно време
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
06.10.2013 в: Данъчни ЗакониПрава върху натрупани суми от социално и здравно осигуряване на покойник
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
06.10.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
06.10.2013 в: Данъчни ЗакониФактура от трета страна за обучение в България
Автор: Рада Колева, счетоводител
06.10.2013 в: Данъчни ЗакониОтказ за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
06.10.2013 в: Практическо СчетоводствоТакси за регистрация на ЕООД
Автор: Слави Микински, съдружник и директор правни услуги
05.10.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на трудоустроен работник
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
04.10.2013 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставяне на ГФО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
04.10.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудовия договор по член 325т1
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
04.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСалдо по сметка 305
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
04.10.2013 в: Практическо СчетоводствоСтъпки за назначаване на самоосигуряващо се лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.10.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставяне на ГФО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.10.2013 в: Практически ЗаплатиУведомление НАП допълнително споразумение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при извънреден труд
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
02.10.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура продажби към Англия
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.10.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация 1
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране при 1 категория труд
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.10.2013 в: Практически ЗаплатиНамаляване на заплата
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при износ за Русия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониСОЛ и личен труд
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.10.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на поземлен имот
Автор: Рада Колева, счетоводител
01.10.2013 в: Практически ЗаплатиСтаж и отпуск при втори трудов договор на 4 часа
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.10.2013 в: Практическо СчетоводствоГрешен контрагент в дневник покупки
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
01.10.2013 в: Практически ЗаплатиАванс по време на болнични
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след освобождаване по чл.71
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
01.10.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане за неползван платен отпуск
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониДанък върху парична награда
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
01.10.2013 в: Практически ЗаплатиПочивка за храна при непрекъснат трудов процес
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.10.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращение на трудоустроен по чл.331 или чл.328
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
01.10.2013 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДДС
Автор: Рада Колева, счетоводител
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониФактура с контрагент чуждестранна фирма
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит за гориво на нает автомобил
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Спас Колаксъзов, счетоводител
30.09.2013 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДДС
Автор: Рада Колева, счетоводител
30.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбещетения при напускане
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониГориво личен автомобил
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
30.09.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск по чл.158, ал.2 от Кодекса на труда
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
30.09.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор на управител на ЕООД
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
30.09.2013 в: Практически ЗаплатиНапускащ работа студент
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
29.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКак се формира цената на суровините?
Автор: Рада Колева, счетоводител
29.09.2013 в: Практическо Счетоводство Отчитане на продукцията
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
29.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСофтуер за ДМА
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
29.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни разлики между ЕТ и ЕАД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
29.09.2013 в: Практическо СчетоводствоАналитичност Земи
Автор: Рада Колева, счетоводител
29.09.2013 в: Данъчни ЗакониКак се отчита ДДС при липса на материали?
Автор: Рада Колева, счетоводител
29.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на украински гражданин
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.09.2013 в: Практически ЗаплатиНапускащ работа студент
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.09.2013 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик на ЕТ
Автор: Николай Иванов, счетоводител
26.09.2013 в: Данъчни ЗакониAпорт на земеделска техника
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.09.2013 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.09.2013 в: Данъчни ЗакониФинансова политика
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
25.09.2013 в: Данъчни ЗакониAвансови вноски по ЗКПО
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
25.09.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на апартамент
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
25.09.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване в момент на болничен преди раждане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен лист по време на предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен лист по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен преди раждане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.09.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на апартамент
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
24.09.2013 в: Практическо СчетоводствоРегистрация на ЕООД
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.09.2013 в: Данъчни ЗакониНеизплатено обещетение и отпуски при ликвидация на фирма
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.09.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.328 ал.2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониДоход от продажба на акции
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониБолнични при раждане на дете, обещетение до 410 дни и майчинство за управител на ООД
Автор: Николай Иванов, счетоводител
23.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтписване на актив
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ДЗЗД
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
23.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво без наличие на превозно средство
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.328 ал.2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск след майчинство
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
23.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзнос
Автор: Рада Колева, счетоводител
22.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем от собственик с непогасена част към края на годината
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
22.09.2013 в: Данъчни ЗакониПари за майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
22.09.2013 в: Практически ЗаплатиПроцент прослужено време при втори трудов договор
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
22.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОборотна ведомост
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
21.09.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на почивка на детските учителки
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.09.2013 в: Данъчни ЗакониПари за майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзпитателен срок
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на извънсъдебно споразумение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.09.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за компенсиране или изплащане на извънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на ДЗЗД
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разходи
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиИздаване на нова Трудова книжка
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиУвеличение на основната заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на втори трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на втори трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при продължителен болничен
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиЗаплаха за уволнение при отказ за полагане на нерегламентиран труд
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиПродължение на осигурителна книжка на СОЛ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за управител на ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване без спазване срока на предизвестие от страна на работника
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.09.2013 в: Данъчни ЗакониПериод за упражняване правото на данъчен кредит
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиСключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т.3
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.09.2013 в: Практически ЗаплатиСключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т.3
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
18.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск с удръжки от заплатата
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиНамаляване на заплата
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем платен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращение след болничен
Автор: Николай Иванов, счетоводител
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване на КТ
Автор: Детелина Костадинова, мениджър юридически услуги
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно и документално отразяване на получени различия при инвентаризация в бюджетна организация
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за продажба на МПС
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на ЕТ на ЕООД
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем платен годишен отпуск
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗадбалансов актив над прага на същественост
Автор: Рада Колева, счетоводител
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДокументи за подаване при майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно временни разлики и данъчно постоянни разлики
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на полагаем платен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировка управител - самоосигуряващо се лице
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗабавяне по пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониСделка по време на регистрация на ДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониСИДДО при възнаграждения от Англия
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане без отговор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.09.2013 в: Счетоводни СтандартиФинансов лизинг и връщане на актив
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаплащане на щета при лизингов автомобил
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда при уволнение по чл.325 ал.1
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониВОП и износ
Автор: Рада Колева, счетоводител
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно признаване на разходи за реклама
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск след майчинство
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКонсорциум
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоУсвояване на кредит
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 на СОЛ, което има и приходи от лихви от заем с дружеството
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДДС по сделка в Сърбия
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониВаучери за храна
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение на държавен служител
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиОтчитане на болнични при непрекъснат работен цикъл
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на приходи от лихви
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиЧастен бизнес по време на отпуск
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за гориво на лек автомобил за транспорт на работници до месторабота
Автор: Доника Маринова, директор одит
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоЗапитване относно назначение
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоРазходи за земеделие
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на служител в майчинство със запазване правото на обезщетение
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за прекратяване на трудов договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и смяна на адресна регистрация
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и смяна на адресна регистрация
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиПреподписване на трудови договори при преминаване от ООД към ЕООД
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за представяне на удостоверение за местно лице от чуждестранен доставчик
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоРазход за бъдещ период
Автор: Рада Колева, счетоводител
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск за отглеждане на дете до 2 години и фалит на фирма
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиВъзстановен на работа - осигуровки, отпуски
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.09.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време за онкохематолог
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.09.2013 в: Данъчни Закони Право на ранно пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при неявяване на работа
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиНа разположение извън работно време
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно наказание при нерегламентирано положен извънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.1 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониНекоректен работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлашат ме с уволнение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение към трудов договор по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиПреосвидетелстване на дете с ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиОтнемане на платен годишен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328 ал.1 т.12
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение след смърт на служител
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327, ал.1, т.1
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за безработица след прекратяване по чл.326, ал.1 от КТ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
15.09.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор след майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.09.2013 в: Практически ЗаплатиТрудови правоотношения със студенти-стажанти
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение на майка с дете до 3 годишна възраст
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.09.2013 в: Данъчни ЗакониНекоректен подбор при назначаване на учител
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на срок за придобиване на право за пенсия
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.09.2013 в: Данъчни ЗакониКога би трябвало да придобия право на пенсия
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.09.2013 в: Данъчни ЗакониКога имаме право на 5% отстъпка при подаване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
14.09.2013 в: Счетоводни СтандартиМодел на цената на придобиване при инвестиционните имоти
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
13.09.2013 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
13.09.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен годишен отпуск
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоВедомости при сделка по чл.15 от Търговския Закон
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоВедомости при сделка по чл.15 от Търговския Закон
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоХонорар за връщане на ДДС
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.09.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.09.2013 в: Данъчни ЗакониПридобиване на собственост
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на адрес за кореспонденция
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.09.2013 в: Данъчни ЗакониНОИ отказва да изплати болничен
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.09.2013 в: Практическо СчетоводствоСъвместяване на електронно и традиционно фактуриране
Автор: Рада Колева, счетоводител
09.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки собственик на ЕООД
Автор: Жасмин Ангелова, асистент мениджър финансов одит
07.09.2013 в: Счетоводни СтандартиОпределяне на амортизируема стойност
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПраво на клас по втори трудов договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
Автор: Николай Иванов, счетоводител
07.09.2013 в: Практически ЗаплатиУведомяване на ИТ за положен извънреден труд
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след напускане
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.09.2013 в: Данъчни ЗакониМедицинска сестра като самоосигуряващо се лице
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
05.09.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба за трета страна
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.09.2013 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение при болничен
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.09.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време по втори трудов договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзискване за стаж за длъжност главен счетоводител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане скоро след постъпване на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за компенсиране или изплащане на извънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиЗадържане на първа заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на стара отпуска след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение преди майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данъци
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване от работа с ТЕЛК решение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на парична награда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониЗа чия сметка за осигуровките на служителя
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице и управител на ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиПромяна на безсрочен договор в срочен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиПравилник за вътрешния трудов ред
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониРаботно време на съдружник
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Практически ЗаплатиИзменения на трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328 ал.1 т.12
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на служител в болнични
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.09.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328 т.1 ал.1
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.09.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при бременност
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.09.2013 в: Данъчни ЗакониТри различни дати по сделка съгл. ЗДДС
Автор: Рада Колева, счетоводител
03.09.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск, натрупан преди и след майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.08.2013 в: Данъчни Закони12 часов работен ден
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.08.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.08.2013 в: Данъчни ЗакониФалит на фирмата по време на майчинство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор поради болест
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
28.08.2013 в: Практическо СчетоводствоИнвентар с нулева стойност
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
28.08.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неизползван отпуск по време на майчинство
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болнични
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудова злополука
Автор: Рада Колева, счетоводител
27.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болнични
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл 117 с нулева ставка по ДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.08.2013 в: Данъчни ЗакониФинансова санкция при напускане
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.08.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск по втори трудов договор
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
25.08.2013 в: Практическо СчетоводствоНеосчетоводени фактури за стоки от 2012 г.
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.08.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.08.2013 в: Практически ЗаплатиНеприета молба за напускане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
22.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
Автор: Рада Колева, счетоводител
21.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудово осигуряване в Испания
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудово осигуряване в Испания
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болнични
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на по-ниска ставка в последната година преди пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.08.2013 в: Данъчни ЗакониОтговорност при ревизия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДействащ договор с фирма, която се влива в друга
Автор: Рада Колева, счетоводител
16.08.2013 в: Данъчни ЗакониПридобиване на стока в Германия и продажба на фирма извън ЕС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
15.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.08.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране по болест на самоосигуряващо се лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на обезщетение при пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли декларация по чл.50 самоосигуряващо се лице без доход
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.225 КТ при пенсиониране
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
13.08.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на болнични
Автор: Николай Иванов, счетоводител
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на дял от ООД
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване и изплащане на болнични дни при работа на смени
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоМога ли да отворя онлайн магазин, без да съм юридическо лице?
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за приходи от наем на местно юридическо лице
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДДС по сделка извън страната
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на доход
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониНенормирано и непълно работно време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗаплата на немец-собственик на ЕООД
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанък при източника и декл.55
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на осигурителен стаж при допълнителен трудов договор
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДейност в Малта
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиНеоснователна промяна на длъжностна характеристика
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониФинансиране на фирма
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на разходите за организиране на семинар-обучение
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след съкращение
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на прокурист в ЕТ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониКак се третират получените субсидии според ЗДДС
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДоговор за безвъзмездно ползване на МПС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за гледане на дете
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
12.08.2013 в: Практическо СчетоводствоУчредяване право на строеж
Автор: Николай Иванов, счетоводител
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанък МПС за задържан от МВР автомобил
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи за експлоатация на фирмен автомобил
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиРаботещ пенсионер с ТЕЛК
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанък гориво
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗДДС и методология
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.08.2013 в: Данъчни ЗакониКупуване на точки за стаж
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
10.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на допълнително материално стимулране
Автор: Николай Иванов, счетоводител
10.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура от Люксембург с ДДС ставка 15%
Автор: Николай Иванов, счетоводител
09.08.2013 в: Практическо СчетоводствоЗМИП и лица, които по занятие извършват счетоводни услуги
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониУсловия за ранно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение за работа по заместване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиВременно заместване на служител с различни отговорности
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на осигуровки на база брутно възнаграждение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на бонус по време на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от уволнение преди пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониПовторно съкращение по чл.328, ал.1, т.2 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиСключване на ТД по време на предизвестие за прекратяване на друг ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на временен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител, който е и съдружник в ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониДължим данък върху наличните активи при дерегистрация
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониИма ли право на командировъчни
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практическо СчетоводствоДоговор за управление и ТР
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване като представител на ЕТ
Автор: Слави Микински, съдружник и директор правни услуги
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж по време на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.08.2013 в: Практическо СчетоводствоБрак на хранителни стоки
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоГФО за консорциум
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разходи за гориво и поддръжка на лек автомобил отписан от ДАП
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрябва ли да се самоначисли ДДС
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоНапускане на съдружник от ООД
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на такса битови отпадъци
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировка на СОЛ в ЕООД
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониВнос на стоки от трета страна и последващо предоставяне на мостри на територията на България
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратен трудов договор
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна за минали месеци
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица
Автор: Доника Маринова, директор одит
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониОтчетни регистри при ЮЛ регистрирано по чл.97а ЗДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониОпределяне на брутно трудово възнаграждение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на работник поради злоупотреба
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
07.08.2013 в: Практически ЗаплатиУдържане на заплата при напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.08.2013 в: Практическо СчетоводствоРазносна търговия
Автор: Рада Колева, счетоводител
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на обезщетение при пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.08.2013 в: Практическо СчетоводствоВ коя клетка се включва неиздадена фактура в дневник Продажби
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониСрок на давност за парично обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.08.2013 в: Практически ЗаплатиОпределяне момента на започване на трудовата дейност на самоосигуряващо се лице в ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониПлащане в брой
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на физическо лице
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониДавност за изплащане на извънреден труд
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист в ЕТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист в ЕТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.08.2013 в: Практически ЗаплатиСъкращение преди навършване на 3 години на дете
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониДържавна минимална помощ
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
05.08.2013 в: Данъчни ЗакониЧужденец собственик на фирма в България
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.08.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.08.2013 в: Практически ЗаплатиЗабавяне на заплати при напускане
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.08.2013 в: Практически ЗаплатиУправител на ЕООД по трудов договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.08.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на парично обезщетение
Автор: Рада Колева, счетоводител
01.08.2013 в: Практическо СчетоводствоФактуриране с авансово плащане
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.08.2013 в: Данъчни ЗакониИма ли право на командировъчни
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
31.07.2013 в: Данъчни ЗакониРазсрочване на такса по Закона за управление на отпадъците свързана с МПС
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
31.07.2013 в: Данъчни ЗакониНеподадена Декларация чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ в срок
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
30.07.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на обезщетение от борсата след съкращаване
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен отпуск след майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.07.2013 в: Практическо СчетоводствоВъпроси от бюджетните предприятия
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
28.07.2013 в: Данъчни ЗакониВнос на Автомобили от Австрия
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
28.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
28.07.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на изпълнителен директор на АД без дейност
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
28.07.2013 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа по чл.71 от КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.07.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор със срок на изпитване
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.07.2013 в: Данъчни ЗакониПрихващане на загуби от минали години с текуща печалба
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Счетоводни СтандартиПридобиване на ДМА по стопански начин
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем между несвързани фирми
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Счетоводни СтандартиПризнаване на актив по отсрочен данък
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховка Живот
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоКак се осчетоводява извънреден труд по изборите
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Счетоводни СтандартиНематериалните активи
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на ЕООД с основна дейност специализирана медицинска помощ
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на платен, неплатен отпуск и болнични за сметка на работодател
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на ДМА в инвестиционни дружества
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Данъчни ЗакониФинансова политика
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Данъчни ЗакониВодене на счетоводство
Автор: Борис Тенчев, Управляващ съдружник и Директор счетоводство
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаем от собственика и декл. по чл. 50
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на командировъчни с нощувка
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиПрава при прекратяване на трудов договор с изпитателен срок
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетен билет
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщететени при напускане без предизвестие
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
26.07.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от Бюрото по труда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
26.07.2013 в: Практическо СчетоводствоБУЛСТАТ за консултант в мултилевъл фирма
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.07.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизползван отпуск при освобождаване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.07.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при прекратяване по чл.71 ал.1 от Кодекса на труда
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.07.2013 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на обезщетение по чл.220
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.07.2013 в: Данъчни ЗакониИмам ли право на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.07.2013 в: Практически ЗаплатиУдържат ми от заплатата за платен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.07.2013 в: Практическо СчетоводствоФинансов отчет за ЕООД, нерегистрирано по ДДС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
22.07.2013 в: Данъчни ЗакониРегистриране в БТ след прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.07.2013 в: Данъчни ЗакониРегистриране в БТ след прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.07.2013 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.07.2013 в: Практически ЗаплатиПочивни дни при ненормирано работно време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
20.07.2013 в: Практически ЗаплатиУдържат ми от заплатата за платен годишен отпуск
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при меджународни сделки
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониОблагане на такса по консултантска услуга
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при липса на актив
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
19.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзлизане в майчинство при договор по заместване
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтказ за изплащане на обезщетение при пенсиониране, поради прекъсване на трудовия стаж
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.07.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли се декл.1 за лице по извън трудово правоотношение, което е осигурено на друго основание върху 2200 лв.?
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.07.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при прекъснат трудов стаж
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2013 в: Практически ЗаплатиОтказ за ползване на неплатен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск при прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.07.2013 в: Практическо СчетоводствоФиш за превишена скорост
Автор: Николай Иванов, счетоводител
17.07.2013 в: Данъчни ЗакониКраен срок за внасяне на осигуровки на самоосигуряващ се ЕТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.07.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за управител на ЕООД при прекратяване на дейност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтпуск за родител на първокласник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.07.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД без предизвестие при надвишаване на работното време
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.07.2013 в: Практически ЗаплатиРаботодател отказва да прекрати трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.07.2013 в: Данъчни ЗакониРаботно време и почивка
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.07.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово възнаграждение за продължителна работа при 2 часа работа дневно
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.07.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при покупка на автомобил
Автор: Рада Колева, счетоводител
16.07.2013 в: Практически ЗаплатиПреназначаване по време на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.07.2013 в: Данъчни ЗакониНамалено работно време на майка с дете до 3 години
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.07.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли се декл.1 за лице по извън трудово правоотношение, което е осигурено на друго основание върху 2200 лв.?
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.07.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуровки по граждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.07.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на болничен от новоназначен служител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.07.2013 в: Данъчни ЗакониБракуване на стоки
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.07.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на електронен фиш
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.07.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при прекратяване на дейност
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.07.2013 в: Практически ЗаплатиПоследици при изгубени ведомости и трудови досиета
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.07.2013 в: Данъчни ЗакониНекоректен работодател
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.07.2013 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа без предизвестие за майка на дете до 3 год.
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.07.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие поради увеличено работно време
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.07.2013 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при прекратяване по взаимно съгласие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЕлектронен подпис
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.07.2013 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.07.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно облекло и надбавки по втори трудов договор
Автор: Рада Колева, счетоводител
11.07.2013 в: Данъчни ЗакониТрудов договор чужденец
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
11.07.2013 в: Данъчни ЗакониСумирано отчитане на рааботното време
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
11.07.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на ВОП
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
11.07.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор на пенсионер
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
11.07.2013 в: Практическо СчетоводствоСмяна на седалище на фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.07.2013 в: Практическо СчетоводствоЗакупен ДА
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.07.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД в срок на изпитване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
09.07.2013 в: Данъчни ЗакониПътен лист за транспорт до Румъния
Автор: Доника Маринова, директор одит
09.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтдаване на помещение под наем от ЕТ
Автор: Доника Маринова, директор одит
07.07.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетениепри напускане след сключване на граждански брак
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
06.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение - чл.46 ал.2 ЗКПО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
06.07.2013 в: Данъчни ЗакониОсигурителен стаж за пенсия при работа на граждански договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.07.2013 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставител на ГФО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
05.07.2013 в: Данъчни ЗакониНезаконно уволнение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.07.2013 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за договор по заместване
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на камион от Италия
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониЗакрила при фалит на майка с дете под 3 години
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително медицинско удостоверение при полагане на нощен труд
Автор: Рада Колева, счетоводител
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониПарични обезщетения за безработица
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.07.2013 в: Практически ЗаплатиОтчита ли се майчинството към класа за прослужено време
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.07.2013 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.07.2013 в: Данъчни ЗакониБолнични при срочен трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
30.06.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително заплащане в почивни дни при работа на смени
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
30.06.2013 в: Данъчни ЗакониДавност на данъка за МПС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
28.06.2013 в: Данъчни ЗакониЗапазване на работното място при преотстъпено майчинство
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
28.06.2013 в: Данъчни ЗакониРабота на редовна смяна за майка на малко дете
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
28.06.2013 в: Данъчни ЗакониПродължаване на трудов договор с вече пенсиониран служител
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
28.06.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда при напускане по собствено желание
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониРаботно време
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.06.2013 в: Практически ЗаплатиПравата на освободения служител
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониФактури от Италия с основание за неначисляване на ДДС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.06.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Рада Колева, счетоводител
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от 6 заплати на учител при напускане
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.06.2013 в: Данъчни ЗакониНачисляване на дивиденти и обявяване на информация за разпределение на печалбата
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
26.06.2013 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на доставка на услуга извън ЕС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
26.06.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск след кръводаряване
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
25.06.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.06.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск при временен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.06.2013 в: Данъчни ЗакониДесетразряден номер на фактура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на ЕТ след смърт на собственика
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.06.2013 в: Данъчни ЗакониФинансов лизинг с опция
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
25.06.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.06.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.06.2013 в: Данъчни ЗакониДДС брак ВОД/ВОП
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиСБКО към работната заплата
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.06.2013 в: Данъчни ЗакониГлоба заради грешка на друг служител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
Прекратяване на срочен трудов договор по заместване
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор за 1 месец
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
24.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПлатени и дължими лихви
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиКак да бъда освободена за да получа максимално обезщетение
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
24.06.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
23.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПлатени и дължими лихви
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.06.2013 в: Практическо СчетоводствоНеподаден ГФО
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
23.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по време на болничен
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
21.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОсновен капитал
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.06.2013 в: Данъчни ЗакониЗадължителен ли е ДУК за управителите на фирми
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.06.2013 в: Практическо СчетоводствоЗаплащане на дружествен дял, само по банков път ли?
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
20.06.2013 в: Данъчни ЗакониОграничение за работно време по втори трудов договор по чл.111 от КТ
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
20.06.2013 в: Данъчни ЗакониБременност на кметски наместник със сключен срочен трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.06.2013 в: Данъчни ЗакониВОП и износ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
19.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.06.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
19.06.2013 в: Данъчни ЗакониУдуржане на данък и осигуровки от хонорар на чуждестранно физическо лице
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.06.2013 в: Практическо СчетоводствоАнулиране на фактура за продажба на услуга
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил, който не е лек
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за служител без отработени дни
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор за заместване
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиOсигурителния стаж зачита ли се при изчисляване на тр.стаж и профес.опит
Автор: Николай Иванов, счетоводител
17.06.2013 в: Данъчни ЗакониVAT number
Автор: Николай Иванов, счетоводител
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПреназначаване преди майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.06.2013 в: Счетоводни СтандартиАктив по отсрочен данък
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
16.06.2013 в: Практически ЗаплатиЗадължение за инструктаж
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
15.06.2013 в: Практически ЗаплатиБюджетен работодател
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
15.06.2013 в: Данъчни ЗакониДарение на ДМА
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
14.06.2013 в: Практически ЗаплатиРабота на втори трудов договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.06.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация 7 по електронен път
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеизплатено възнаграждение при прекратяване на трудов договор със срок на изпитване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.06.2013 в: Данъчни ЗакониИзчисляване размера на болничния и отпуска за отглеждане на второ дете
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
13.06.2013 в: Данъчни ЗакониНетна търговска площ при патент
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
13.06.2013 в: Практическо СчетоводствоДДС авансов превод
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
13.06.2013 в: Практическо СчетоводствоИзнос за трета страна
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
13.06.2013 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.06.2013 в: Данъчни ЗакониМайчинство след по-малко от година трудов стаж
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
12.06.2013 в: Практически ЗаплатиПринудително ползване на годишен отпуск
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониМаксимален размер на запор върху заплата
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониИндивидуалнеи размер на основна заплата под нормата в чл.107 от КТ
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на пенсионер
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск на съпруга на военнослужащ
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор и болнични
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор и болнични
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор в строителството
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиГраждански договор в строителството
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик и управител на еоод
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониБолнични за гледане на малко дете
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПодаване на Ж1 в Агенция по вписванията при заличаване на СД
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиУдържане на заплата при напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиУдържане на заплата при напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.06.2013 в: Практически ЗаплатиTRUDOVO-PRAVEN VAPROS
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Николай Иванов, счетоводител
11.06.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.225 КТ
Автор: Николай Иванов, счетоводител
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПреобразуване на ЕООД в ООД
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоТуристическа агенция
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
10.06.2013 в: Практически ЗаплатиПозволение от работодателя за ползване на неплатен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.06.2013 в: Данъчни ЗакониДва трудови договора
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоГрешен ЕИК в дневник продажби
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на проджаби на софтуер по интернет (ООД)
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПродажба на имот под балансова стойност
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.06.2013 в: Данъчни ЗакониРазход за ремонт на офис
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
10.06.2013 в: Практическо СчетоводствоИзнос и ВОД
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на болнични и след освобождаване
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по инициатива на работодателя
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.06.2013 в: Практическо СчетоводствоБартерна сделка с ДМА
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на полагаем платен годишен отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеизползвани отпуски по време на майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониГрешна ДДС справка-декларация
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по инициатива на работодателя
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониПолзване на платен отпуск преди съкрашение
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от продажба на имот
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2013 в: Данъчни ЗакониСчетоводство ЗП
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
07.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на болничен лист от страна на работодателя
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на пенсионер
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на платен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиОтказан неплатен отпуск на служител
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на болничен лист от страна на работодателя
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
06.06.2013 в: Практически ЗаплатиОтпуск за служутел-студент
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
05.06.2013 в: Практическо СчетоводствоПротоколи за прихващане на насрещни вземания / задължения
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
05.06.2013 в: Практическо СчетоводствоЗа ЕООД не регистрирано по ДДС
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
05.06.2013 в: Практически ЗаплатиПопълване на сл. бележка по чл.45
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
05.06.2013 в: Данъчни ЗакониПодаване на ГФО за фирма без дейност
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
05.06.2013 в: Практически ЗаплатиТрудов договор без право на напускане
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
04.06.2013 в: Практически ЗаплатиНаредба за експертиза на работоспособността
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
04.06.2013 в: Практически ЗаплатиРабота на няколко трудови договора
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
04.06.2013 в: Практическо СчетоводствоКорекция на Декларация 1
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
04.06.2013 в: Практически ЗаплатиКакви права имам при напускане на работа
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
04.06.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск и болничен преди майчинство
Автор: Ваня Трифонова, управляващ съдружник в Kreston BulMar - Бургас
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониСъвместяване на отпуск и командировка
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на длъжности при сливане на две училища
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договр на служителка по майчинство
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиОсигурителни вноски по граждански договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониСИДДО България - Украйна - център на жизнени интереси
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониЧЛ.17 (4 ) от ЗДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на родител, който се грижи за дете инвалид
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
03.06.2013 в: Практическо СчетоводствоЛизинг
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време или след майчинство
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониПлащане на осигуровки през дебитна карта на трето лице
Автор: Николай Иванов, счетоводител
03.06.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетения от Бюрото по труда за собственик на фирма
Автор: Николай Иванов, счетоводител
03.06.2013 в: Данъчни ЗакониИзплащане на отпуска след майчинство
Автор: Димитър Пашов, директор счетоводно обслужване
02.06.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на работещ пенсионер
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
02.06.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на щата
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
30.05.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 самоосигуряващо се лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
30.05.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа преди изтичане на предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
30.05.2013 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на процент СБКО към заплатата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
29.05.2013 в: Практически ЗаплатиЧл. 119 във връзка с чл. 68 ал.1 т.4
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.05.2013 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
27.05.2013 в: Практическо СчетоводствоРегистрация и управление на фирма за социални услуги
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиПлащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация ДДС
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.05.2013 в: Практическо СчетоводствоФактура без касов бон
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониДва последователни различни болнични
Автор: Николай Иванов, счетоводител
27.05.2013 в: Практическо СчетоводствоГФО на дружество в ликвидация
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи по нает имот
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиРабота по време на майчинство
Автор: Николай Иванов, счетоводител
27.05.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение на основание чл.328 ал.1 т. 4 от 17.12.2012 год.
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи от наем
Автор: Адриян Велчев, счетоводител
27.05.2013 в: Данъчни ЗакониГраждански договор със служител на организацията
Автор: Виктор Баталов, счетоводител
24.05.2013 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониНачисляване ДДС на кетъринг
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.05.2013 в: Практически ЗаплатиСтажант на почасов срочен договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗдравно осигуряване на лице, работещо в чужбина
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на пенсионер по болест, собственик на ЕТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с чужденец извън ЕС
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.05.2013 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура на английски език
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.05.2013 в: Данъчни ЗакониБолничен
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за плащане на осигуровки за освободен служител
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след изтичане на договор с изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.05.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за собственик на ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиПо кой член от КТ е най-изгодно за мен да бъде прекратен трудовия ми договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.05.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на приходи от организация с нестопанска цел
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по основен трудов договор и сключване на втори договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.05.2013 в: Практически ЗаплатиНормативна база да бъде спряно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.05.2013 в: Практическо СчетоводствоПриемане на нов съдружник
Автор: Слави Микински, съдружник и директор правни услуги
21.05.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.05.2013 в: Данъчни Закони