Kreston BulMar
Kreston BulMar
Кратка история

Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница.
Година на създаване: 1996
Брой служители: 80
Адрес: ул. Нишка (Найчо Цанов) №172
Уеб-сайт: http://www.bulmar.com13.03.2018 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
Автор: Доника Маринова, директор одит
24.08.2017 в: Практическо Счетоводство5.7.8. Дебитно Известие по Доставена Услуга в ЕС
Автор: ради атанасова
24.08.2017 в: Практическо Счетоводство5.7.6. Доставена Услуга в ЕС
Автор: ради атанасова
18.10.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.08.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.03.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж - документиране и изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.03.2016 в: Практическо Счетоводство5.14.5. Брак на Готова Продукция
Автор: ЕЛЕНА ПЕТРОВА
14.03.2016 в: Практическо Счетоводство5.14.5. Брак на Готова Продукция
Автор: ЕЛЕНА ПЕТРОВА
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониКодекс на Труда (КТ) - Резюме
Автор: христова христова, счетоводител
23.09.2015 в: Практически Заплати3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически Заплати4.4.1. Отпуск – основен и удължен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Практически Заплати4.4.1. Отпуск – основен и удължен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.01.2015 в: Практическо Счетоводство7.6.2. ОПР по НСС с Формули за Изчисляване
Автор: Доника Маринова, директор одит
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.09.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.08.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.07.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж - документиране и изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.04.2014 в: Практически Заплати3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониСИДДО - Резюме
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.03.2011 в: Практически ЗаплатиИзготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник

23.05.2018 в: Практически Заплатинапускане на работа с предизвестие
Автор: Виктория Петкова, счетоводител
23.05.2018 в: Данъчни ЗакониНастояща стойност на активите -чл.189б от ЗКПО
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.05.2018 в: Данъчни ЗакониНастояща стойност на активите -чл.189б от ЗКПО
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.05.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация чл.88 ЗКПО
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.05.2018 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.68, ал1, т,1 от КТ
Автор: Анелия Батлева, юрист
21.05.2018 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС при условия на доставка CPT
Автор: Салих Асанов, счетоводител
21.05.2018 в: Данъчни Закониобещетение при пенсиониране
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.05.2018 в: Данъчни ЗакониДоходите от сделки с финансови инструменти
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
20.05.2018 в: Данъчни Закониревизия от Нап
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
20.05.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация за трудови доходи в Германия
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
20.05.2018 в: Данъчни ЗакониДанък върху възнаграждение на чуждестранен управител
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
20.05.2018 в: Данъчни Законивнос на бельо
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
20.05.2018 в: Практическо СчетоводствоДоговор за услуги
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
20.05.2018 в: Практическо СчетоводствоСТОРНИРАНЕ НА СТАРА ФАКТУРА
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
20.05.2018 в: Практическо Счетоводствообезценка на стково-материални запаси
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
20.05.2018 в: Данъчни Закониказус по ЗДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
19.05.2018 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
17.05.2018 в: Практически ЗаплатиОтпуск при пенсиониране
Автор: Анелия Батлева, юрист
17.05.2018 в: Данъчни ЗакониПредизвестие по време на болничен
Автор: Анелия Батлева, юрист
17.05.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при туроператорска дейност
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
16.05.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
Автор: Салих Асанов, счетоводител
16.05.2018 в: Данъчни ЗакониТретиране на разходи за транспорт (такси) и храна на служители нощна смяна
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
14.05.2018 в: Практически Заплатипрекратяване на договор
Автор: Анелия Батлева, юрист
14.05.2018 в: Практическо СчетоводствоЛихва по кредит Джереми
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
14.05.2018 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължение към собственик
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
13.05.2018 в: Практическо СчетоводствоСделка по чл. чл.143 от ЗДДС
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
13.05.2018 в: Данъчни ЗакониЗаем от Физическо лице
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
13.05.2018 в: Данъчни Законитранспортни услуги да страна извън ЕС
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
13.05.2018 в: Данъчни ЗакониТуристическа услуга и ДДС
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
13.05.2018 в: Практически ЗаплатиПолагане на личен труд от собственик на ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.05.2018 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск вместо болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
13.05.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизползван годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.05.2018 в: Данъчни ЗакониФизическо лице продава машина на ООД с протокол, декларира ли по чл.50
Автор: Виктория Петкова, счетоводител
12.05.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор от работника и дължими обезщетения от работодателя
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
11.05.2018 в: Данъчни ЗакониДанък при дарен и продаден автомобил
Автор: Салих Асанов, счетоводител
10.05.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение по чл 222 2
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
08.05.2018 в: Данъчни ЗакониДоговор за стаж
Автор: Елизабет Петкова, асистент одитор
08.05.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на тд по челен 67 ал.1 т.1 е сключен договор трудов
Автор: Анелия Батлева, юрист
07.05.2018 в: Данъчни ЗакониДоговори за наем на земеделски стопанин
Автор: Елизабет Петкова, асистент одитор
05.05.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск на 4 часов работен ден
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
03.05.2018 в: Данъчни ЗакониГодишен отчет на самоосигуряващо се лице
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
02.05.2018 в: Практическо СчетоводствоАмортизация на нает имот
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
30.04.2018 в: Данъчни Законичл. 97 а от ЗДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.04.2018 в: Данъчни ЗакониПатентен данък
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.04.2018 в: Практическо СчетоводствоБрандирана реклама
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.04.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и работа по граждански договор под МРЗ
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
25.04.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Батлева, юрист
25.04.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Батлева, юрист
24.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС върху местен данък при покупка на жилище
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониНеобходим стаж за платено майчинство
Автор: Анелия Батлева, юрист
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при внос от Америка
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
23.04.2018 в: Практическо СчетоводствоПлатен депозит за спиране на изпълнение на решение на ВКС
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониСОЛ физическо лице с ЛНЧ
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
23.04.2018 в: Практически ЗаплатиОтпуск при кръводаряване
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониОтказан платен отпуск
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряване в България при работа в чужбина
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
23.04.2018 в: Практически ЗаплатиКорекции по Декларация 6
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
23.04.2018 в: Данъчни ЗакониНеобходими документи при ползване на ученически отпуск
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за обучение
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на длъжност
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Данъчни ЗакониПреназначаване на по-ниска длъжност
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация 6
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Данъчни ЗакониКонтрол върху доходите на физическите лица
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Данъчни ЗакониИзгубена служебна бележка по чл.45, ал.4
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Практическо СчетоводствоПромени в закон за счетоводство
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
22.04.2018 в: Практическо СчетоводствоОповестяване на информацията, която се изисква от СС за микропредприятията
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
20.04.2018 в: Данъчни ЗакониПрихващане на вземания и задължения
Автор: Виктория Петкова, счетоводител
20.04.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
20.04.2018 в: Счетоводни СтандартиОпределяне на размер на дневни при командировка в чужбина
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониФактура за посредническа услуга
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
19.04.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
18.04.2018 в: Данъчни ЗакониТрябва ли да регистрируем формата по зддс?
Автор: Виктория Петкова, счетоводител
17.04.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от борсата след прекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.04.2018 в: Данъчни ЗакониМясто на изпълнение на услуга
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
16.04.2018 в: Данъчни ЗакониМясто на изпълнение на услуга
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
16.04.2018 в: Данъчни ЗакониДавност на данък МПС
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
16.04.2018 в: Практическо СчетоводствоСделка в страна членка на ЕС
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
15.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС страна извън ЕС
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
15.04.2018 в: Данъчни ЗакониОтпуск след майчинство
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
15.04.2018 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен отпуск при смяна на работодател (без прекъсване на работа) през първите 6 месеца на годината
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
15.04.2018 в: Данъчни ЗакониДДС страна извън ЕС
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониЛиценз за ползване на стандартен софтуер и поддръжка - чл. 12 ЗКПО
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониЗА ПЕНСИЯ
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониОбновяване на ТЕЛК
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране с ТЕЛК
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониТЕЛК решение
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.04.2018 в: Практически ЗаплатиСлужебен отпуск за учителите при извънредни ваканции
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониВдовишка пенсия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.04.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа през объчителен период
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
11.04.2018 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
11.04.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за неактивност на фирма
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
11.04.2018 в: Данъчни ЗакониКупоини за храна в училищен стол
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.04.2018 в: Данъчни ЗакониДокументи за неамане на помещение между юридически лица
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
10.04.2018 в: Данъчни ЗакониКражба на стоки от вътрешно общностна търговия
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
10.04.2018 в: Данъчни ЗакониИма ли литература във връзка с новите изисквания за защита на личните данни към фирмите?
Автор: Анелия Батлева, юрист
10.04.2018 в: Практически ЗаплатиУволнение по чл.328
Автор: Анелия Батлева, юрист
10.04.2018 в: Практическо Счетоводстводанъчен кредит
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
10.04.2018 в: Практическо СчетоводствоВОП с една фактура и два транспорта
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
10.04.2018 в: Данъчни ЗакониВОП
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
09.04.2018 в: Данъчни ЗакониОбещетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2018 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на ДДС на ВОП
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.04.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
05.04.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на застраховка Злополука
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
04.04.2018 в: Практически ЗаплатиУволнение
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
03.04.2018 в: Практическо СчетоводствоДължими данъци за доходи от USA
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
02.04.2018 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл. 328 ал. 1 т. 5
Автор: Анелия Батлева, юрист
02.04.2018 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛ/по чл.45,ал.7 от ЗДДФЛ/
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.04.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на чужди парични средства
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
02.04.2018 в: Практическо СчетоводствоПропуснато начисляване на амортизация
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
01.04.2018 в: Счетоводни Стандартихонорар инвестиционно проектиране
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
01.04.2018 в: Практическо СчетоводствоET пенсионер
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
01.04.2018 в: Данъчни ЗакониПромяна на правен статут на търговско дружество
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
30.03.2018 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждения на членовете на съвета на директорите на АД
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
29.03.2018 в: Данъчни ЗакониОДИТ НА МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Автор: Елизабет Петкова, асистент одитор
28.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
28.03.2018 в: Практическо СчетоводствоИзготвяне на ГФО
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
28.03.2018 в: Данъчни ЗакониЧл.26 т.9 от ЗКПО
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
28.03.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на ДДС декларация
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
27.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
26.03.2018 в: Счетоводни СтандартиПриход от продажба на недвижим имот
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
26.03.2018 в: Практическо СчетоводствоПромяна в стойността на ДМА
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
25.03.2018 в: Практическо СчетоводствоПромяна в стойността на ДМА
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
25.03.2018 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга в ЕС
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
25.03.2018 в: Практическо СчетоводствоПромяна в стойността на ДМА
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
25.03.2018 в: Практическо СчетоводствоКоригиране на Декларация 1
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
25.03.2018 в: Практически ЗаплатиПолзване на обезщетение от НОИ
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
25.03.2018 в: Данъчни ЗакониНеотразена фактура
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.03.2018 в: Практическо СчетоводствоНеосчетоводени данъчни фактури
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.03.2018 в: Данъчни ЗакониСвързаност на лица
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
23.03.2018 в: Практически ЗаплатиФалит на фирма след майчинство
Автор: Анелия Батлева, юрист
21.03.2018 в: Практическо СчетоводствоБракуване на служебен автомобил
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
19.03.2018 в: Данъчни ЗакониЗаем от дружеството към управителя
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.03.2018 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛ/по чл.45,ал.7 от ЗДДФЛ/
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.03.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД като самоосигуряващо се лице
Автор: Анелия Батлева, юрист
19.03.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба под балансова стойност
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
19.03.2018 в: Практическо СчетоводствоТретиране на активи като социален разход
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
18.03.2018 в: Практическо СчетоводствоТранспортни разходи за учители според Наредба 1 на МОН от м. януари 2017г
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
18.03.2018 в: Практическо Счетоводствобрак на цветя/рязан цвят/
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.03.2018 в: Практически ЗаплатиНапускане при назначение по чл. 68 ал. 1 т. 3
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
16.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лиценз за ползване на програмен продукт
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
16.03.2018 в: Данъчни ЗакониВръщане на допълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
15.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки самоосигуряващо се лице
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
15.03.2018 в: Практическо СчетоводствоЧл.117
Автор: Салих Асанов, счетоводител
14.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки самоосигуряващо се лице
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
14.03.2018 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.331
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
12.03.2018 в: Данъчни ЗакониИздаване на протокол по чл.117
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.03.2018 в: Данъчни ЗакониЗастраховка Каско и ДДС на лизингов автомобил
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.03.2018 в: Данъчни ЗакониПротоколи по чл.117 ЗДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.03.2018 в: Данъчни ЗакониПогасяване по давност на данък МПС
Автор: Анелия Батлева, юрист
12.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на получена фактура от Англия за продажби по електронен път
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
12.03.2018 в: Данъчни ЗакониОбещетение при съкращение
Автор: Анелия Батлева, юрист
12.03.2018 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на получена фактура от Англия за продажби по електронен път
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
11.03.2018 в: Практически ЗаплатиРаботно облекло
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
11.03.2018 в: Данъчни ЗакониЗастраховка Каско и ДДС на лизингов автомобил
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
11.03.2018 в: Данъчни ЗакониПротоколи по чл.117 ЗДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
11.03.2018 в: Данъчни ЗакониИздаване на протокол по чл.117
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
11.03.2018 в: Данъчни ЗакониНотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
11.03.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица на лице съсобственик в ЕООД
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.03.2018 в: Практическо Счетоводствотаксиметров превоз
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
10.03.2018 в: Данъчни ЗакониСоциални разходи за роднини на служители
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
09.03.2018 в: Практически ЗаплатиНеизплатени суми от работодател
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2018 в: Практически ЗаплатиНеизплатена заплата при напускане
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.03.2018 в: Данъчни ЗакониНотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2018 в: Данъчни ЗакониИзчисляване размер на пенсия
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
09.03.2018 в: Практическо СчетоводствоНезаведено задължение от фирмата към публичен изпълнител
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
09.03.2018 в: Практическо СчетоводствоАкт обр.19 и оригинална фактура
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
09.03.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на отчети за фирма с приход до 500 лв.
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
09.03.2018 в: Данъчни ЗакониИздаване на протокол по чл. 117 за фактура от САЩ
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
09.03.2018 в: Практическо СчетоводствоРазходен касов ордер
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
08.03.2018 в: Данъчни ЗакониДневници за продажба на фирма, регистрирана по чл.97а от ЗДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.03.2018 в: Данъчни ЗакониДневници за продажба на фирма, регистрирана по чл.97а от ЗДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.03.2018 в: Практическо СчетоводствоЛизинг
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
06.03.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за продажба за стар период
Автор: Доника Маринова, директор одит
06.03.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.1
Автор: Доника Маринова, директор одит
06.03.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
Автор: Доника Маринова, директор одит
06.03.2018 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
06.03.2018 в: Данъчни ЗакониУдръжки върху граждански договор
Автор: Момчил Николов, счетоводител
05.03.2018 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна при прекратяване на договор
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
05.03.2018 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
05.03.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчни постоянни разлики
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
04.03.2018 в: Практическо СчетоводствоФирма без дейност с разход за данък сгради и смет
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
04.03.2018 в: Практическо СчетоводствоЗакупени материали от физическо лице
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
04.03.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка на стока в европейския съюз на фирма регистрирана в трета страна
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
03.03.2018 в: Практическо СчетоводствоНачислява ли се ДДС при продажба на машини от България за куповач в страна членка на Европейския съюз
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за неактивност на фирма
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониГФО за предприятие с нестопанска цел към Министерството на правосъдието
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониДавност при договор за заем
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.03.2018 в: Практически Заплатипрекратяване договор в изпитателен срок по време на болничен
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.03.2018 в: Данъчни ЗакониДоставка на туристическа услуга
Автор: Салих Асанов, счетоводител
02.03.2018 в: Практическо СчетоводствоКомисионни
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
01.03.2018 в: Данъчни ЗакониОблагане при граждански договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.03.2018 в: Данъчни ЗакониГФО за предприятие с нестопанска цел към Министерството на правосъдието
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.02.2018 в: Счетоводни СтандартиЗадължение за подаване на ГФО от ООД в ликвидация
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
28.02.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на консигнация в ЕС
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
27.02.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация за неактивност на фирма
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
27.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване по давност на данък
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
27.02.2018 в: Данъчни ЗакониСрок на граждански договор
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
26.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за услуга от САЩ
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
26.02.2018 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с пенсионер и ЗЗО
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
26.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПреотстъпен данък печалба
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
26.02.2018 в: Практическо СчетоводствоСтартиране на малък компютърен сервиз
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
26.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОпределяне ликвидационен, дружествен дял на починал съдружник в ООД
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
26.02.2018 в: Практическо СчетоводствоНадплатена сума към доставчик
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
25.02.2018 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
25.02.2018 в: Данъчни ЗакониСмърт на собственик ЕТ
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
25.02.2018 в: Практическо СчетоводствоСамоосигуряващо се лице и ДУК
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
25.02.2018 в: Практически ЗаплатиНазначаване на служител, който вече е работил в предприятието- по кой член?
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
25.02.2018 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата за неизплатен кредит
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
25.02.2018 в: Данъчни ЗакониНеподаден ГФО
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
25.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на работник
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
25.02.2018 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на работник
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
24.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за транспортни разходи, която превишава определен лимит
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие при ВОП
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация ДДФЛ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.02.2018 в: Данъчни ЗакониНужда от ДДС регирстрация при заплщане на такси към Amazon, eBay и други
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
22.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
22.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви от банков кредит -Режим на слаба капитализация.
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
22.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПаричен поток - косвен метод
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
22.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на материали
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
22.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви по банков кредит
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
21.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
21.02.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДДС за лек автомобил
Автор: Елизабет Петкова, асистент одитор
21.02.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
21.02.2018 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск при нов работодател
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
21.02.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
20.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПокупка на компютри и софтуер.
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
20.02.2018 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл. 114
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
20.02.2018 в: Практически ЗаплатиОбещетение за безработица при ТД, сключен по чл .70,ал.1
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на фирмен заем между свързани лица.
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониДейност в Търговски регистър
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след работа в чужбина
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДДС за лек автомобил
Автор: Елизабет Петкова, асистент одитор
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби през Амазон Великобритания
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
20.02.2018 в: Данъчни ЗакониФирмата - кредитодател заем през 2011/2012г.
Автор: Салих Асанов, счетоводител
19.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на неразпределена печалба във валута
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
19.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по време на болничен
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониИздаване на документ за плащане на годишен данък
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
19.02.2018 в: Практически ЗаплатиЗапор на цялата заплата
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
19.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОпределяне отчетна стойност на закупена стара сграда за магазин
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
19.02.2018 в: Данъчни ЗакониЛихви от банков кредит -Режим на слаба капитализация.
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
18.02.2018 в: Практическо Счетоводствосчетоводство
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
18.02.2018 в: Практически ЗаплатиБолничен лист преди освобождаване от работа по взаймно съгласие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониГДД чл.92 на ЮЛНЦ без стопанска дейност
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.02.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.02.2018 в: Данъчни Законифактура към страна извън ЕС
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониПаричен заем и ЗОПБ
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониАвансови вноски по ЗКПО
Автор: Велислава Василева, счетоводител
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониВнос на стоки от Германия
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
18.02.2018 в: Практическо СчетоводствоНачин на Плащане на фактури без касова бележка и без банкова сметка.
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
18.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за гориво
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониРег. по ЗДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
18.02.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби през Амазон Великобритания
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
17.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФинансиране за ДМА
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.02.2018 в: Данъчни ЗакониГФО ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.02.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуряване във второ ЕООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.02.2018 в: Счетоводни СтандартиГФО на ЮЛНЦ
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.02.2018 в: Данъчни Законинеплатени МДТ и ГДД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.02.2018 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стоки
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
16.02.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДДС за лек автомобил
Автор: Елизабет Петкова, асистент одитор
16.02.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на ДДС за лек автомобил
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
15.02.2018 в: Практически ЗаплатиЕжмесечни осигуровки по граждански договор
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
15.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуровки за хонорар под МРЗ
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
14.02.2018 в: Данъчни ЗакониВОП и ДДС
Автор: Салих Асанов, счетоводител
14.02.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за дарение на физическо лице за оперативно лечение
Автор: Салих Асанов, счетоводител
14.02.2018 в: Данъчни ЗакониДоброволна регистрация по ДДС
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
13.02.2018 в: Данъчни ЗакониДДС и ВОП
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
13.02.2018 в: Практическо СчетоводствоБрак на работно облекло
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
12.02.2018 в: Данъчни ЗакониДоговор с член на Одитен комитет.
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.02.2018 в: Практическо СчетоводствоНепризнати разходи
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.02.2018 в: Данъчни ЗакониУчителска пенсия
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.02.2018 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл.169 за редовно обучение
Автор: Елизабет Петкова, асистент одитор
12.02.2018 в: Практическо СчетоводствоКаса на червено
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
12.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФонд Резервен
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониПенсиониране без необходим стаж
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2018 в: Практическо СчетоводствоУдръжка за открадната стока
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2018 в: Практически ЗаплатиВнезапно освобождаване от работа
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониОблагане на ЕТ
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на управител на постоянен трудов договор
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки на безработни
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
11.02.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на винетка
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониФактура от физическо лице
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
11.02.2018 в: Практическо СчетоводствоДоговор за присъединяване към EVN
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
11.02.2018 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на пътни разходи с личен автомобил
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониСол - обещетение за безработица
Автор: Салих Асанов, счетоводител
11.02.2018 в: Практически ЗаплатиПраво на борса при съкращение
Автор: Салих Асанов, счетоводител
10.02.2018 в: Практическо СчетоводствоФонд Резервен
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.02.2018 в: Данъчни ЗакониДневни пари за командировка в страната
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
09.02.2018 в: Данъчни ЗакониПРОПУСНАТА ПРОЦЕДУРА ДДС
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
07.02.2018 в: Данъчни ЗакониУслуга от ЮЛНЦ нерегистрирано по ЗДДС към фирма от ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.02.2018 в: Практическо СчетоводствоДължат ли се осигуровки по граждански договор с пенсионер
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
05.02.2018 в: Практическо СчетоводствоРазпределяне на дивиденти
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
05.02.2018 в: Практическо СчетоводствоТристранна ли е операцията с фирма участник извън ЕС?
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониИнвалидна пенсия и осигуровки
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.02.2018 в: Практическо СчетоводствоВинетката като разход
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониДанък лично ползване
Автор: Велислава Василева, счетоводител
04.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуровки СОЛ
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължения за наем към ФЛ
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор със задна дата
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация - самоосигуряващо се лице, при доход над максималния
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
04.02.2018 в: Данъчни Законирегистрация по ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониНепризнаване на данъчен кредит
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.02.2018 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на актив, предназначен за подарък
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
03.02.2018 в: Практическо СчетоводствоКредити
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
03.02.2018 в: Практически ЗаплатиТрудово право преназмначение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
03.02.2018 в: Практически ЗаплатиТрудово право преназмначение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.02.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчна основа за данъка върху разходите, свързани с превозни средства
Автор: Мануела Чонкова, асистент одитор
02.02.2018 в: Данъчни ЗакониРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТ В ЕООД В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Автор: Салих Асанов, счетоводител
02.02.2018 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на борса
Автор: Салих Асанов, счетоводител
02.02.2018 в: Практически ЗаплатиПериод за ползване на борса
Автор: Салих Асанов, счетоводител
02.02.2018 в: Практическо СчетоводствоТрудов стаж - запис в трудова книжка
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
30.01.2018 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
30.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение при пенсиониране
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
29.01.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
28.01.2018 в: Практическо Счетоводствопроцент отстъпка
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.01.2018 в: Практическо СчетоводствоРезерви
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПродажба на лек автомобил след лизинг
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.01.2018 в: Данъчни ЗакониОборот за регистрация по ЗДДС във Франция
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.01.2018 в: Счетоводни СтандартиАмортизации на лозя и овощни градини
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПокупко - продажба на МПС
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.01.2018 в: Данъчни ЗакониДеклариране на дожоди на пенсионер от наем
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.01.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на бижута онлайн в ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.01.2018 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на банков кредит на съдружник
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
28.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73 ЗЗДФЛ
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
27.01.2018 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за услуга с място на изпълнение на територията на страната
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
27.01.2018 в: Данъчни ЗакониДекларация самооцигуряващ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.01.2018 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице, ДУК, НАЕМ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзменение на графика за работа при отпуски и болнични
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
26.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзменение на графика за работа при отпуски и болнични
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
26.01.2018 в: Данъчни ЗакониНапускане
Автор: Салих Асанов, счетоводител
25.01.2018 в: Практически ЗаплатиДавност на платен отпуск в период на болничен
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
25.01.2018 в: Данъчни ЗакониVIES декларация
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.01.2018 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход в справка по чл.73 от ЗДДФЛ - код на дохода 501
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.01.2018 в: Данъчни ЗакониДоходи от дивиденти и ликвидационни дялове
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
22.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при напускане
Автор: Салих Асанов, счетоводител
22.01.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за бонус оборот
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
22.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус
Автор: Николай Иванов, счетоводител
21.01.2018 в: Практическо СчетоводствоАмортизации в ЮЛНЦ
Автор: Велислава Василева, счетоводител
21.01.2018 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на ГФО и ГДД по чл.92 от ЗКПО в несъстоятелност
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
21.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПаричен поток - косвен метод
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус
Автор: Николай Иванов, счетоводител
21.01.2018 в: Практическо СчетоводствоНачисляване и изплащане на дивидент и валутна разлика
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на детски стоки от Англия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС и отчитане на оборот
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
21.01.2018 в: Практически Заплатиплатен отпуск по втори трудов договор
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
21.01.2018 в: Данъчни ЗакониСправка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изп. доходи - Доход с код 306 нотариус
Автор: Николай Иванов, счетоводител
21.01.2018 в: Счетоводни СтандартиОсигуровки на СОЛ
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
20.01.2018 в: Счетоводни Стандартиразпределяне на дивиденти
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
19.01.2018 в: Данъчни ЗакониДДС във фактура за превоз
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
18.01.2018 в: Данъчни ЗакониДавност на фишове от КАТ
Автор: Салих Асанов, счетоводител
17.01.2018 в: Данъчни ЗакониДневни пари на строителни работници
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
17.01.2018 в: Практически ЗаплатиИма ли право работодателтя да намаля работната заплата без предупреждение?
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
16.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД с работещ пенсионер
Автор: Салих Асанов, счетоводител
15.01.2018 в: Практическо СчетоводствоДМА НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.01.2018 в: Данъчни ЗакониДанъци на чужденец
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.01.2018 в: Данъчни ЗакониДанък при продажба на ново жилище
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
15.01.2018 в: Практическо СчетоводствоОтписване на амортизирани активи
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
15.01.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на справка по чл.73 от ЗДДФЛ
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
15.01.2018 в: Данъчни Законипротокол 117 анулиране
Автор: Велислава Василева, счетоводител
14.01.2018 в: Практически Заплати"Учител" или "Старши учител"
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
14.01.2018 в: Данъчни ЗакониЗАПОР НА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
14.01.2018 в: Практически ЗаплатиДоговор в изпитателен срок
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.01.2018 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение и отпуск за бременност и майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.01.2018 в: Практически ЗаплатиМайчинство при срочен ТД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.01.2018 в: Данъчни ЗакониИзпитателен срок
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
14.01.2018 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
14.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по ЗДДС
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
14.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по ЗДДС
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
13.01.2018 в: Практическо СчетоводствоФинансиране на новосъздадена фирма
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
13.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПродажба на стоки
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
13.01.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
13.01.2018 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
13.01.2018 в: Практически ЗаплатиСъкращаване след смяна на позиция
Автор: Николай Иванов, счетоводител
13.01.2018 в: Практическо СчетоводствоВалутна разлика
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.01.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки управители на ООД
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
13.01.2018 в: Данъчни ЗакониОсигуровки управители на ООД
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
12.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор преди изтичане на изпитателен срок
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
12.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор преди изтичане на изпитателен срок
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
11.01.2018 в: Данъчни ЗакониЧСИ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
08.01.2018 в: Данъчни ЗакониВОД
Автор: Салих Асанов, счетоводител
08.01.2018 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на извънреден труд
Автор: Салих Асанов, счетоводител
08.01.2018 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение и отпуск за бременност и майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
08.01.2018 в: Данъчни ЗакониПодаване на уведомления при смяна на адреса на търговски обект
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
08.01.2018 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при прекратяване на трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.01.2018 в: Практическо СчетоводствоОтписване на непогасен заем
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
07.01.2018 в: Практическо СчетоводствоИздаване на Протокол по чл.117
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
07.01.2018 в: Данъчни Законикодекс на труда
Автор: Велислава Василева, счетоводител
07.01.2018 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск след болнични
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.01.2018 в: Практическо Счетоводство бракуване на лекарства, с изтекъл срок
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
05.01.2018 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа.
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.01.2018 в: Практическо СчетоводствоСметка Други резерви
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
05.01.2018 в: Практическо СчетоводствоСметка Други резерви
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
05.01.2018 в: Данъчни ЗакониДДС регистрация
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
05.01.2018 в: Данъчни ЗакониДДС
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
05.01.2018 в: Практическо СчетоводствоГодишна данъчна декларация
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
05.01.2018 в: Практическо Счетоводствовнос на стока от Китай
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
03.01.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на самоосигуряващо се лице, собственик на две дружества
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.01.2018 в: Данъчни ЗакониКомандировка на чуждестранно лице, собственик на ЕООД
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрилагане на СИДДО между България и Турция
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.01.2018 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неползван платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.01.2018 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при съкращение по чл.71 КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПриключване на сметка 125
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.01.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.01.2018 в: Данъчни ЗакониЗА ПЕНСИЯ
Автор: Доника Маринова, директор одит
21.12.2017 в: Данъчни ЗакониНезависима икономическа дейност
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
16.12.2017 в: Данъчни Законитд
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.12.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор по време на майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.12.2017 в: Данъчни ЗакониНеизползван платен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.12.2017 в: Практически ЗаплатиВъпрос за обезщетение
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.12.2017 в: Данъчни ЗакониВносител на данък по граждански договор
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
10.12.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура за наем
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.12.2017 в: Практически Заплатимайчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.12.2017 в: Практически Заплатиобезщетение за неизползван отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.12.2017 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга от трета страна
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.12.2017 в: Данъчни ЗакониКредитно известие за стока продадена във валута
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.12.2017 в: Практически ЗаплатиИзчисление на брой дни платен отпуск
Автор: Ваня Йорданова, Счетоводител
05.12.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа в края на изпитателния срок
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
04.12.2017 в: Данъчни ЗакониДанъчни временни разлики
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
04.12.2017 в: Данъчни ЗакониОбжалване на Телк решение
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
02.12.2017 в: Практически Заплати ТД - назначаване
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониФактура с или без ДДС за чужбина?
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
01.12.2017 в: Практически ЗаплатиОбедна почивка
Автор: Салих Асанов, счетоводител
01.12.2017 в: Данъчни Закониотносно чл. 319 от КТ
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
01.12.2017 в: Практически ЗаплатиЗдравна осигуровка на пенсионер с ТЕЛК при граждански договор
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониСъставяне и подписване на ГФО
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
01.12.2017 в: Данъчни ЗакониДДС и финансиране от ЕС
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
01.12.2017 в: Практически ЗаплатиНалага се да напусна след само 2 седмици работа
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на процент за прослужено време със задна дата
Автор: Доника Маринова, директор одит
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиНазначаване на трудов договор за определено време
Автор: Доника Маринова, директор одит
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониВаучери флекси пас
Автор: Кристина Кондратюк, счетоводител
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Доника Маринова, директор одит
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониДопълнителни отговорности на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиОпределяне на основен и удължен отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониКорекция на ползван данъчен кредит за закупен ДМА
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на възраст за пенсиониране
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиИзгубена трудова книжка
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониВОП на автомобил
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
30.11.2017 в: Практическо СчетоводствоОтносно ДДС
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониСчетоводител на трудов и граждански договор
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение по чл.222, ал.3
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при ВОП
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на земя /УПИ/
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.11.2017 в: Практическо СчетоводствоИзнос за Македония
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
30.11.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС за възстановяване
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
30.11.2017 в: Практическо СчетоводствоГраждански договор
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
30.11.2017 в: Практически Заплатиобезщетение за майчинство
Автор: Велислава Василева, счетоводител
30.11.2017 в: Практическо СчетоводствоНЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониНеспазване на предизвестие от работник
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.11.2017 в: Практическо Счетоводствоосчетоводяване на дарение
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
27.11.2017 в: Практическо СчетоводствоРазходи за гориво
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
27.11.2017 в: Практически ЗаплатиЗаплата
Автор: Момчил Николов, счетоводител
27.11.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
26.11.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация ЕООД и трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.11.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане с тримесечно предизвестие!
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.11.2017 в: Практическо СчетоводствоЗдравейте
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.11.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане с едномесечно предизвестие!
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.11.2017 в: Данъчни ЗакониВиртуални стоки и ДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.11.2017 в: Практически ЗаплатиПолагане на Извънреден Труд
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
22.11.2017 в: Практическо СчетоводствоОнлайн продажби
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
17.11.2017 в: Данъчни Законикредитно известие
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
16.11.2017 в: Данъчни ЗакониУдължаване срок на ревизия
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.11.2017 в: Данъчни Закониизменение на работно време
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.11.2017 в: Данъчни Закони3 Месеца неплатен отпуск и обезщетение за безработица
Автор: Салих Асанов, счетоводител
16.11.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица след майчинство
Автор: Салих Асанов, счетоводител
16.11.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на обезщетение при прекратяване на договора без предизвестие
Автор: Салих Асанов, счетоводител
16.11.2017 в: Практически ЗаплатиПовишаване на пенсиите
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.11.2017 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на счетоводна статия
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
14.11.2017 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.11.2017 в: Практическо СчетоводствоДокументална обоснованост за представителни разходи
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.11.2017 в: Практическо Счетоводстворазходи
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
06.11.2017 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
03.11.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на закупена от Румъния стока директно на румънско дружество
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.11.2017 в: Практическо Счетоводствоучредено / преотстъпено право на строеж
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.11.2017 в: Практическо СчетоводствоМясто на стопанска дейност
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.11.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на закупена от Румъния стока директно на румънско дружество
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
02.11.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС за услуги в САЩ
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
01.11.2017 в: Практическо СчетоводствоДоговор за лизинг
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
27.10.2017 в: Практическо СчетоводствоТърговия със стоки втора употреба
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
26.10.2017 в: Практически ЗаплатиЛичен труд
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
25.10.2017 в: Данъчни Законидекларация чл.55 ЗДДФЛ
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
24.10.2017 в: Данъчни ЗакониДанъци
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
24.10.2017 в: Практическо Счетоводствофактура за транспортиране на строителни отпадъци
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
24.10.2017 в: Практическо СчетоводствоДарение на ДМА от държава членка на ЕС
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
23.10.2017 в: Данъчни ЗакониНаем и разходи по наетия имот
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониВОП
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при транзитна продажба на стоки
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониСборна фактура включваща бонове от целия месец
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониПропусната тримесечна процедура по ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониВОП
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониКазус за ДДС при ВОП
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониВОП - дата на фактура, след дата на дан.събитие
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни Законивнос канарски острови
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониПРАВО НА ДДС ПРИ ТРАНСПОРТ ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.10.2017 в: Данъчни ЗакониЗакупено МПС от Гермяния
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
20.10.2017 в: Данъчни ЗакониНаем и разходи по наетия имот
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
20.10.2017 в: Данъчни Законипенсиониране
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
19.10.2017 в: Практическо Счетоводствопродажба на незаведено МПС
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
18.10.2017 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на автомобил от ЕС
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
18.10.2017 в: Данъчни Законипрекъсване на почивка
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
18.10.2017 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на автомобил от ЕС
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
17.10.2017 в: Практически Заплатиизплащане на болнични листове
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
13.10.2017 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуги в САЩ
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
13.10.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
13.10.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
12.10.2017 в: Данъчни ЗакониПревод по еврова вместо доларова сметка.
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.10.2017 в: Практическо СчетоводствоДарение на имот от ООД на ФЛ
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
10.10.2017 в: Данъчни Законимеждувароден транспорт
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.10.2017 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни собственик на ЕООД
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
08.10.2017 в: Практическо Счетоводствоотносно трудов стаж
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.10.2017 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при срочен договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.10.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение при неползван отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.10.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на картина
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
04.10.2017 в: Практическо СчетоводствоЗапор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
04.10.2017 в: Данъчни Законирегистрация на борсата по труда по чл.71
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
04.10.2017 в: Данъчни ЗакониФактуриране на брак - получател в ЕС
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
01.10.2017 в: Практическо СчетоводствоЗапор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
01.10.2017 в: Практически ЗаплатиЮридически стаж
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на краткотраен актив или дълготраен на бокс палети
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониОблагане доход на физическо лице от продажба на движимо имущество придобито по наследство
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗаем между свързани лица
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоСамоначисляване на ДДС във връзка с чл.163 а, ал.2 ЗДДС
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на земеделски производител
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониСгрешена дата на фактура
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.09.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на транспортни разходи на пътуващи педагози
Автор: Розалина Тодорова, асистент одитор
28.09.2017 в: Практическо Счетоводстволизингов договор по МСС
Автор: Момчил Николов, счетоводител
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониФактура от Италия
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение за неползван платен годишен отпуск
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониООД
Автор: Розалина Тодорова, асистент одитор
28.09.2017 в: Практическо СчетоводствоВаучери чрез Грабо-касови бележки и счетоводни записвания
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.09.2017 в: Практически ЗаплатиНОЩЕН ТРУД,РАБОТНИ СМЕНИ
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониКомандировка
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
28.09.2017 в: Счетоводни СтандартиКонсолидиран финансов отчет или индивидуален финансов отчет
Автор: Розалина Тодорова, асистент одитор
28.09.2017 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ДЗЗД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.09.2017 в: Данъчни Закони Дерегистрация по ЗДДС и заличаване
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
27.09.2017 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в страната с ЛПС
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
27.09.2017 в: Практическо Счетоводствопризнаване на разход за данъчни цели
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
26.09.2017 в: Практическо СчетоводствоПоложен личен труд от собственик
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.09.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура от минала година
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.09.2017 в: Практическо СчетоводствоФактуриране
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.09.2017 в: Практическо СчетоводствоЗадължение за регистрация по ЗДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.09.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор със срок на изпитване
Автор: Салих Асанов, счетоводител
22.09.2017 в: Данъчни ЗакониТърговия в Англия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
21.09.2017 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен годишен отпуск
Автор: Салих Асанов, счетоводител
20.09.2017 в: Данъчни Закониданък при източника чл.195
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
18.09.2017 в: Практически Заплатимайчинство и заплата
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.09.2017 в: Данъчни Законикодекс на труда
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.09.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с предизвестие и възможност за ползване на обезщетение от борсата?
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.09.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
07.09.2017 в: Практическо Счетоводствоавансов корпоративен данък
Автор: Салих Асанов, счетоводител
06.09.2017 в: Практически ЗаплатиБолнични за СО и ДУК
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.09.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
06.09.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
05.09.2017 в: Практически ЗаплатиПрава на обезщетение
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
04.09.2017 в: Счетоводни СтандартиПреоценка на стоки
Автор: Салих Асанов, счетоводител
04.09.2017 в: Данъчни ЗакониПлаща ли се ДДС при директна поръчка на стоки от Китай до САЩ?
Автор: Салих Асанов, счетоводител
04.09.2017 в: Практически ЗаплатиПрава на обезщетение
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
04.09.2017 в: Данъчни ЗакониПоследствия при унищожен архив
Автор: Салих Асанов, счетоводител
04.09.2017 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудово правоотношение по време на предизвестие
Автор: Салих Асанов, счетоводител
04.09.2017 в: Данъчни ЗакониПредизвестие по време на болничен
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
01.09.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура за ползван паркинг в ЕС
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
01.09.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на приход при Акт за начет
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
01.09.2017 в: Практически ЗаплатиЗаплати по банков път
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
01.09.2017 в: Практически ЗаплатиКомандировка с личен автомобил
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
01.09.2017 в: Данъчни Законитранспорт на персонал до месторабота
Автор: Момчил Николов, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне право на собственост върху автомобил по финансов лизинг между лизингодатели
Автор: Розалина Тодорова, асистент одитор
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиБрутни заплати при пенсиониране на учители
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управител на ООД
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоЛизинг в бюджетно предприятие
Автор: Митко Димов, счетоводител
31.08.2017 в: Счетоводни СтандартиИздаване на фактура при начисляване на неустойка
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОтпуск на учител в детска градина
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониУправител в отпуск по майчинство
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на 10 заплати при пенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоПраво на осигуряване за 2 часа труд
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОтписване на актив
Автор: Маргарита Петларова, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни документи при свободна професия
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал. 3 от Кодекса на труда
Автор: Салих Асанов, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПогасяване по давност МПС
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониОсигурителен стаж
Автор: Митко Димов, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дарения
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с почасово заплащане
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониОбещетение при пенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониОблагане с патентен данък
Автор: Маргарита Петларова, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на болнични по майчинство след ползване на други болнични
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПридобиване право на пенсия
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНадплатена сума при банков превод
Автор: Момчил Николов, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиЗаплащане по допълнителен трудов договор
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПостановление за пенсиониране на учители
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение за майчинство
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС на МПС към Физ.лице
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОтказ за предоставяне на неплатен отпуск
Автор: Митко Димов, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител навършил 57 годишна възраст
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониГрешки при прекратяване на ТД
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзнос без регистрация по ДДС
Автор: Момчил Николов, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация в Бюро по труда след съкращаване по чл. 71, ал. 1
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно завеждане на земи и сгради
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониДанъчната основа за данъка върху разходите в натура
Автор: Митко Димов, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониАУАН за ненавременно подадена Декларация обр 1 и 6
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониКомандировка в чужбина
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониТрупане на стаж като счетоводител при граждански договор
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНеподадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиЗабавяне на последна заплата и обезщетение след напускане
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиЕлементи на брутното трудово възнаграждение при изплащане на обезщетение при пенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоИзнос на зърно за държава в ЕС
Автор: Велислава Василева, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на бус
Автор: Маргарита Петларова, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНеобходими документи за борса слез 3 годишна работа в Англия
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоСъставяне на счетоводна статия
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоАвансово плащане при ВОП
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
31.08.2017 в: Практически Заплатиосигурителна книжка на СОЛ
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПарично обещетение за безработица
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПредизвестие по време на болничен
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск от 2015 и 2016 година при напускане на работа
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПодаване на ГДД при невнесени осигуровки на СОЛ
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на продажба към турска фирма
Автор: Розалина Тодорова, асистент одитор
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониРанно учителско пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиБаза за изчисляване на платен отпуск при променено възнаграждение
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи
Автор: Митко Димов, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоДоставка на автомобили втора употреба
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиДвойно подадена декларация 6 за минала година на СОЛ
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на отпуск
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж на СОЛ признава ли се по право на трудов стаж!
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоКорекция на ползван данъчен кредит за ДМА
Автор: Маргарита Петларова, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоДаване на заем от физическо на юридическо лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.08.2017 в: Практически Заплатинапускане на работа с предизвестие
Автор: Митко Димов, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоФирма без приходи
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиУчителски пенсионен фонд и платен отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПрава на обезщетение
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониНетни приходи от продажби
Автор: Митко Димов, счетоводител
31.08.2017 в: Практическо СчетоводствоЗабавено плащане на фактура, по-малко платена сума
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при дропшипинг
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.08.2017 в: Данъчни ЗакониВОП
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.08.2017 в: Данъчни Законикодекс на труда
Автор: Салих Асанов, счетоводител
30.08.2017 в: Данъчни Закониразход за самолетен билет
Автор: Салих Асанов, счетоводител
29.08.2017 в: Данъчни ЗакониДДС възстановяване
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.08.2017 в: Практически ЗаплатиПроцент прослужено време
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.08.2017 в: Практически ЗаплатиПропуснато уведомление към НАП за назначаване
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.08.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - грешка
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.08.2017 в: Данъчни Законивръщане на бюро по труда
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
20.08.2017 в: Данъчни ЗакониЧСИ
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.08.2017 в: Практически ЗаплатиПраво на вдовишка пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.08.2017 в: Практически ЗаплатиМолба за отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.08.2017 в: Данъчни ЗакониЗаплата
Автор: Салих Асанов, счетоводител
16.08.2017 в: Практически Заплатичл.71 от КТ
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
15.08.2017 в: Данъчни ЗакониКръводаряване и болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.08.2017 в: Практически ЗаплатиМайчинство -отпуска
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.08.2017 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за напускане на работа
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.08.2017 в: Практически Заплатитрудови отношения
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.08.2017 в: Практически ЗаплатиПраво на борса
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на среднодневно брутно възнаграждение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониПътен данък на кола-давност за наследници
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониКомандироване в ЕС
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
14.08.2017 в: Практически Заплатиизчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение за платен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след стаж в Шотландия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониНазначени лица на трудов договор под 18 години
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
Автор: Салих Асанов, счетоводител
14.08.2017 в: Данъчни ЗакониСделка в ЕС с участието на българско дружество
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.08.2017 в: Данъчни ЗакониПриспадане на ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.08.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при отказ на служителя да отработи предизвестието
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване при изплащане на дневни командировъчни разходи ГД,ДУК
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
10.08.2017 в: Практическо СчетоводствоПриход от продажба на ДМА
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
09.08.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов договор на 4 часа
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.08.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.08.2017 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа по време на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.08.2017 в: Практическо СчетоводствоИзписване като разход
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на пенсиониране без подадено заявление до работодателя
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиПраво на заплати при пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Практическо СчетоводствоPенсия от починал съпруг
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение при пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониПреназначение по допълнителен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониЗадължение за обявяване на свободните работни места
Автор: Доника Маринова, директор одит
01.08.2017 в: Данъчни ЗакониЗастраховка
Автор: Доника Маринова, директор одит
01.08.2017 в: Данъчни ЗакониОтложен отпуск
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
31.07.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл 55
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
31.07.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск при 3-часов работен ден
Автор: Анелия Петрова, Управител
31.07.2017 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на 4-часов работен ден
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
31.07.2017 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на 4-часов работен ден
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
30.07.2017 в: Практически Заплатиизчисляване на отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.07.2017 в: Практически ЗаплатиОтносно платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиХонорат на менингови агенции
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиВменяване на допълнителни задължения
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПолзване на допълнителен платен годишен отпуск съгласно нови условия на КТД
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПолзване на допълнителен платен годишен отпуск съгласно нови условия на КТД
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПолзване на допълнителен платен годишен отпуск съгласно нови условия на КТД
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониДистанционна продажба във Великобритания
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиOсигуровки на ЕТ смятат ли се за разход?
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониФактура към Дружество регистрирано в Хонг Конг
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на Митническа декларация
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиОтпуск при втори трудов договор
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониВОД с оставане на стоката в България
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониЧл.10 а от ЗДДС
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за получена услуга от страна извън ЕС
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиРабота по два трудови договора при един работодател
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов догавор
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоИзточниците на счетоводна информация
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение с предложение за граждански договор
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит на товарен автомобил
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониРоднина работи при земеделски производител
Автор: Петя Лазарова, асистент одитор
28.07.2017 в: Счетоводни СтандартиКодекс на труда - сумарно изчисляване на работното време
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиПринудителен платен отпуск
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониКонсултантски услуги към фирма от ЕС
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониФактуриране по авансово плащане
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.07.2017 в: Данъчни Закони50% лично ползване на автомобил 6+1
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни Закониосигурителен стаж при майчинство
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране разход към ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОтработване на болнични
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОтработване на болнични
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОтработване на болнични
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Практически Заплатиобезщетение чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониУчредяване право на строеж срещу задължение за строителство
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониПроцедура по възстановяване на ДДС
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоАвансово плащане на материали
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиОсновно трудово възнаграждение и МРЗ
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоИздаване на КИ
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.07.2017 в: Счетоводни СтандартиСвързани лица
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониПредплатен наем и регистрация по ДДС
Автор: Тодор Тодоров, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониЗадължение за обявяване на свободните работни места
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониАнулиране на фактура
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.07.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица при съкращаване по чл.331 от КТ
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.07.2017 в: Практическо СчетоводствоРазлика в сумите по фактура и касов бон
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.07.2017 в: Практически ЗаплатиВременно прекъсване на майчинство
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
27.07.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане на съдружници в ООД
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
27.07.2017 в: Счетоводни СтандартиВъпрос към адвокат
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
27.07.2017 в: Практически Заплатиотказ от заплащане на трудово възнаграждение при прекратяване на трудов договор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
26.07.2017 в: Практически Заплатина борсата по време на майчинство
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
25.07.2017 в: Данъчни ЗакониПриключване на майчинство
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
19.07.2017 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.07.2017 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.07.2017 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6 за самоосигуряващо се лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.07.2017 в: Данъчни ЗакониПовече от едно ДС към ТД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за продажба на имот
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
17.07.2017 в: Данъчни ЗакониВръщане на данъчен кредит пти продажба на недвижим имот
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
17.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за лек автомобил
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
17.07.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за лек автомобил
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
07.07.2017 в: Практическо СчетоводствоВнос на товарен автомобил от Румъния
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2017 в: Данъчни ЗакониОсигурителен доход ли е получено обезщетеие от Бюрото по труда за безработица
Автор: Салих Асанов, счетоводител
07.07.2017 в: Данъчни ЗакониПризнаване на трудов стаж
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
07.07.2017 в: Практически ЗаплатиОпит за прекратяване на майка с дете на 1 годинка
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
07.07.2017 в: Практическо Счетоводстводва пъти осчетоводена фактура
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
06.07.2017 в: Практически ЗаплатиБаза за обезщетение по чл. 224
Автор: Салих Асанов, счетоводител
05.07.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на болнични
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.07.2017 в: Данъчни ЗакониПреотдаване под наем
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.07.2017 в: Данъчни ЗакониАвансово плащане при ВОП
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.07.2017 в: Практически Заплатисрочен договор
Автор: Салих Асанов, счетоводител
03.07.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор на пенсионер
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.07.2017 в: Практически ЗаплатиПраво на борса при прекъснат трудов стаж
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.07.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
02.07.2017 в: Данъчни Законисамофинансиране
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
30.06.2017 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Митко Димов, счетоводител
30.06.2017 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС за извършени услуги за САЩ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС дневници клиент от ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.06.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Салих Асанов, счетоводител
21.06.2017 в: Практическо СчетоводствоВръщане на ДДС
Автор: Салих Асанов, счетоводител
21.06.2017 в: Практическо СчетоводствоВръщане на ДДС
Автор: Салих Асанов, счетоводител
21.06.2017 в: Практическо СчетоводствоВръщане на ДДС
Автор: Салих Асанов, счетоводител
21.06.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
Автор: Салих Асанов, счетоводител
21.06.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот
Автор: Салих Асанов, счетоводител
21.06.2017 в: Практическо СчетоводствоВръщане на ДДС
Автор: Салих Асанов, счетоводител
20.06.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
20.06.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
18.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за възстановяване
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.06.2017 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.06.2017 в: Данъчни ЗакониКонсултация
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.06.2017 в: Практически ЗаплатиСъдружници в ООД - самоосигуряващи се лица и работа в собственото дружество по трудов договор
Автор: Митко Димов, счетоводител
14.06.2017 в: Практически ЗаплатиТрудов договор на щат
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
13.06.2017 в: Счетоводни СтандартиГФО на малко или микропредприятие
Автор: Салих Асанов, счетоводител
13.06.2017 в: Практически ЗаплатиНеползван платен отпуск
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
12.06.2017 в: Данъчни ЗакониДМА на ЮЛНЦ
Автор: Салих Асанов, счетоводител
12.06.2017 в: Счетоводни СтандартиГФО на малко или микропредприятие
Автор: Салих Асанов, счетоводител
12.06.2017 в: Данъчни ЗакониПаричен заем и ЗОПБ
Автор: Салих Асанов, счетоводител
10.06.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС възстановено от ЕС
Автор: Доника Маринова, директор одит
10.06.2017 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
09.06.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на семеен имот и последваща регистрация по ДДС
Автор: Салих Асанов, счетоводител
09.06.2017 в: Данъчни ЗакониВписване на продажба на евро в дневниците по ДДС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.06.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор в срок на изпитване
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.06.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство и нов работодател
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.06.2017 в: Практическо СчетоводствоНов съдружник
Автор: Салих Асанов, счетоводител
08.06.2017 в: Данъчни ЗакониСанкция за невнесено ДДС при ВОП
Автор: Салих Асанов, счетоводител
08.06.2017 в: Практическо СчетоводствоПлащане над 10 000 лв. в брой при различни дати на данъчно събитие
Автор: Салих Асанов, счетоводител
08.06.2017 в: Практическо СчетоводствоНов съдружник
Автор: Салих Асанов, счетоводител
08.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби на имоти от ЕООД
Автор: Салих Асанов, счетоводител
07.06.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на употребяван автомобил
Автор: Салих Асанов, счетоводител
02.06.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при безработица
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
02.06.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при СИРВ на 2 часа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
02.06.2017 в: Практически ЗаплатиСправки за извънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
02.06.2017 в: Практическо СчетоводствоЗаплащане по граждански договор и завеждане на изработена стока
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.06.2017 в: Данъчни ЗакониДарение на парични средства за лечение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.05.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство и нов работодател
Автор: Анелия Петрова, Управител
31.05.2017 в: Практически ЗаплатиИзгубена трудова книжка
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
31.05.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.05.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за ЕООД на пенсионер
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
29.05.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура от 2015 год
Автор: Салих Асанов, счетоводител
26.05.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен и предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.05.2017 в: Практически ЗаплатиЮридически стаж
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
18.05.2017 в: Данъчни ЗакониНачало дейност на фирма
Автор: Салих Асанов, счетоводител
18.05.2017 в: Счетоводни СтандартиСебестойност на продукция
Автор: Салих Асанов, счетоводител
16.05.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на касов бон
Автор: Салих Асанов, счетоводител
16.05.2017 в: Счетоводни СтандартиСебестойност на продукция
Автор: Салих Асанов, счетоводител
12.05.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД и борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.05.2017 в: Практическо СчетоводствоПроцедура по ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.05.2017 в: Практическо СчетоводствоФактура без ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.05.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудв договор в срок на изпитване
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудв договор в срок на изпитване
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2017 в: Данъчни ЗакониПопълване на трудова книжка при 2-часов работен ден
Автор: Пламена Стоянчева, счетоводител
08.05.2017 в: Счетоводни СтандартиПраво на парично обещетение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.05.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на цесия
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.05.2017 в: Данъчни ЗакониПопълване на трудова книжка при 2-часов работен ден
Автор: Пламена Стоянчева, счетоводител
05.05.2017 в: Практически ЗаплатиУдържане на пари за работно облекло при напускане
Автор: Пламена Стоянчева, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОпределяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониУдържане на данък при комисионен договор
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоОткрита счетоводна грешка за 2015г.
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоКатегоризация на активи
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониЧМР митница
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж и осигуровки
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при условията на втора категория труд
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор на земеделски производител, регистриран по ДДС
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор под МРЗ при отпуск за отглеждане на дете
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на ДДС в Митническа декларация
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на разходите за лизингови автомобили
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониТълкувателно пешение №2 от 26.06.2015 на Върховния касационен съд
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоЗакупен автомобил от Италия
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнава ли се Данък натура за разход?
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС на основание чл. 97а
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигоровки и майчинство
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиОтработване на болничен
Автор: Пламена Стоянчева, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиДопълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ЕООД
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПенсиониранe по болест
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПенсиониране в друга държава
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на финансов лизинг на автомобил на трето лице
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоНеопходим стаж за подписване на ГФО
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка и продажба в страна от Европейски съюз
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка и продажба в страна от Европейски съюз
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка и продажба в страна от Европейски съюз
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоTрудо договор за 1 час
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиПолучаване на 13-та заплата след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на съдружници в ООД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоМолба за помощ
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура на физическо лице без посочено ЕГН
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДоговор за управление на собственик
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПропуск про подаване на декларация 6
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНадвнесен корпоративен данък
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при нов работодател от 3 месеца
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДивиденти в земеделска кооперация
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНулева ставка по ДДС при ВОД
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониЗадължение за подаване на декларация за физическо лице
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПропуснато приспадане на ДДС
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоГрешни салда на контрагенти
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при нов работодател от 3 месеца
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониВъпрос относно КТД
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиНамален бонус при платен отпуск
Автор: Пламена Стоянчева, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоВъртешно заместваме на работник
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на ГДД за 2016 г. на ЕТ заличено в ТР на 15.12.2016г.
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл.167а от КТ - земдедлски производител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на транспорт от местожевеене до работно място и обратно
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоОтписване за вземане по договор за встъпване в дълг
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоНапускане на работа по чл.327
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониСъставител на отчет училищно настоятелство
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоФактури от руски фирми
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС за комисионни от Сърбия
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиОтговорност при кражба на пари от служебен автомобил
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура към чуждестранна фирма
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПризнване на стаж от чужбина
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОборотна ведомост на земеделски производител
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на СОЛ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониСъставители на финансови отчети
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоИзисквания за съставител на ГФО
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДанък за МПС при ТЕЛК
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНазначаване на работник по заместване
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при напускане
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиНесъстоятелност на фирма след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониСумарни пасиви
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПрава на стажантка при бременност
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на УПИ от ЕООД, регистрирано от чужд гражданин
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на разходите за лизингови автомобили
Автор: Димона Стоянова, счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводен бюлетин
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониМайчинство
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНаказателно постановление от КАТ
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.04.2017 в: Счетоводни СтандартиКапитализиране на разходи за лихви
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.142, ал.5 ДОПК
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки на земеделски производител
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиЗаместване
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на вземания и ДОПК
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане на изработка на мобилни приложения
Автор: Митко Димов, счетоводител
28.04.2017 в: Счетоводни СтандартиИздаване на фактура в щатски долари
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски при вид осигурен 94
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиЗабрана за работа като доброволец по време на платен отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса за земеделски производител
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониВръщане на обезпечение за придобиване на стоки с висок фискален риск
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиПридобиване на ЕООД по време на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиПридобиване на ЕООД по време на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНачисляване на осигуровки върху тримесечни бонуси
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониА1 за чуждестранно лице
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Счетоводни СтандартиОтпуск по време на инвентаризация
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоНеобходим стаж за съставяне на ГФО
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиУвеличение на заплата по време на болничен
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНачислен ДДС във фактура от ЕС
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при напускане
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник - чужденец и освобождаване от двойно данъчно облагане
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПрепродажба на офис закупен през 2016 г.
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиНеизплатен болничен при допълнително сключено споразумение към основен трудов договор?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониВнос на стоки без регистрация по ЗДДС
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПротоколи при ВОП
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични от НОИ
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониАкциз на смазочни масла с нулева ставка
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПредимства на разсроченото плащане на акцизите и ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНеизплатени осигуровки
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на недвижим имот
Автор: Салих Асанов, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 222, ал. 3
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониСбъркани номера на фактури от продажби
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДанък върху таксиметров превоз на пътници
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДокументи при ВОД със собствен транспорт
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОтпуск при смърт на роднина
Автор: Иван Георгиев, счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки за стар период
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониДвойно данъчно облагане
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониОтписване на данък за МПС по давност
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.04.2017 в: Счетоводни СтандартиСметкоплан
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
28.04.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение към трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.04.2017 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
27.04.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.04.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на трудов стаж на 2 часа работно време
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
27.04.2017 в: Данъчни ЗакониДанъци при продажба на идеални части от наследствен имот
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
27.04.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.04.2017 в: Практически ЗаплатиСрок за получаване на обезщетение за трудова неработоспособност
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.04.2017 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 55
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.04.2017 в: Данъчни ЗакониПродажба на повече от едно МПС
Автор: Даниъл Славчев, Асистент
25.04.2017 в: Данъчни ЗакониАпортна вноска
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.04.2017 в: Данъчни ЗакониУправител, който е самоосигуряващо се лице без да е собственик
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
25.04.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при безработица по чл.54а
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.04.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.04.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване след закриване на обект
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.04.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при напускане по взаймно съгласие
Автор: Анелия Петрова, Управител
13.04.2017 в: Данъчни Законимайка на дете с 50% ТЕЛК
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
11.04.2017 в: Практическо СчетоводствоСгрешена фактура при ВОД
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
10.04.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица на съдружник в ООД
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.04.2017 в: Данъчни ЗакониАнулиране по давност
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.04.2017 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.04.2017 в: Данъчни ЗакониОтчитане на такса за посетители от ФЛ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
09.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС за леки автомобири
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
09.04.2017 в: Практическо СчетоводствоМайчинство при срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.04.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПечалба в ОПР и баланс
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.04.2017 в: Данъчни ЗакониФинансова помощ по чл.134 от ТЗ
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.04.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.04.2017 в: Практически ЗаплатиУдръжки по неплатен кредит
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
07.04.2017 в: Данъчни ЗакониДДС върху пощенска услуга
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
06.04.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на командировъчни
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
06.04.2017 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж по гражданси договор
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
06.04.2017 в: Практически ЗаплатиКлас прослужено време при работа на 2 места
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониДавностен срок за глоба от КАТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.04.2017 в: Практически ЗаплатиНезачитане на трудовия кодекс
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.04.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лично ползуване на автомобил от управител
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониСобственик на две ЕООД-та
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа по чл. 325, ал. 1, т. 9
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.04.2017 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на показател EBITDA
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.04.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС за леки автомобири
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.04.2017 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице СОЛ с личен труд
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.04.2017 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за прекратяване на работа
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.04.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен по майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.04.2017 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за прекратяване на работа
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
03.04.2017 в: Практическо СчетоводствоПраво на данъчен кредит при закупуване на употребяван автомобил
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
03.04.2017 в: Данъчни ЗакониВнос на стоки от Турция
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
03.04.2017 в: Данъчни ЗакониДанък лично ползване ЗДДФЛ
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
30.03.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
28.03.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по чл. 97а
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.03.2017 в: Практически ЗаплатиСрочен договор
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
26.03.2017 в: Практическо СчетоводствоПризнат разход
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
26.03.2017 в: Практическо СчетоводствоКатегория предприятие
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
23.03.2017 в: Данъчни ЗакониСъкращение от работа след възстановяване на същата от съда
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
22.03.2017 в: Данъчни ЗакониОсигуряване по граждански договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.03.2017 в: Счетоводни СтандартиТеглене на вноска от несеквестируема част на заплатата
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
21.03.2017 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛ
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
20.03.2017 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
20.03.2017 в: Практическо СчетоводствоПреминаване от ЕТ към ЕООД
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
20.03.2017 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛ
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
17.03.2017 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивидент и ГДД
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
13.03.2017 в: Практическо СчетоводствоНаем на апартамент за командировани лица
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
09.03.2017 в: Практическо СчетоводствоЗакупена и продадена стока от една в друга държава
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.03.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация за фирма без дейност
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.03.2017 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение по чл.222, ал.1
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
04.03.2017 в: Данъчни ЗакониНапускане по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.03.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.02.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
27.02.2017 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице работещо и на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.02.2017 в: Данъчни ЗакониВтори запор на заплата
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
22.02.2017 в: Практическо СчетоводствоВноска от съдружник в ДЗЗД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
22.02.2017 в: Практическо СчетоводствоВноска от съдружник в ДЗЗД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.02.2017 в: Данъчни ЗакониВтори запор на заплата
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
21.02.2017 в: Данъчни ЗакониИзпитателен срок при промяна на условията по договор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
20.02.2017 в: Практическо СчетоводствоПродажба на стока, закупена на лизинг
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
19.02.2017 в: Практическо СчетоводствоИзравняване ДОД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
15.02.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от борсата след прекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
13.02.2017 в: Практически ЗаплатиОбещетение по чл. 220 за не спазено предизвестие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.02.2017 в: Данъчни ЗакониДоход при източника
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.02.2017 в: Практическо СчетоводствоВалутна преоценка
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.02.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация за обезщетение при оставане без работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.02.2017 в: Практически ЗаплатиОсигуряване чрез ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.02.2017 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на Управител
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.02.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след напускане по чл.327, ал.1, т.2
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.02.2017 в: Счетоводни СтандартиПроформа фактура в дневници за ДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.02.2017 в: Данъчни ЗакониНеоблагаеми сделки/услуги по чл.21 ал.4 от ЗДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
11.02.2017 в: Данъчни ЗакониДоход при източника
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.02.2017 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.02.2017 в: Данъчни ЗакониПодаване на документи за получаване на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.02.2017 в: Практическо СчетоводствоЗаем от фирма
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
05.02.2017 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура за наем и консумативи от наемател
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.02.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3
Автор: Виктория Йотова, счетоводител
04.02.2017 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2 след изтичане на срока по чл.326, ал.2
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.02.2017 в: Практическо СчетоводствоПопкупка на ДМА и последващи разходи
Автор: Митко Димов, счетоводител
03.02.2017 в: Данъчни ЗакониКапаро за хотелски услуги
Автор: Елена Матеева
03.02.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС при продажба на апартамент от ЧСИ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.02.2017 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на фактура за наем и консумативи от наемател
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.02.2017 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управител на ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.02.2017 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивидент
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.02.2017 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура от физическо лице пенсионер
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
02.02.2017 в: Данъчни ЗакониДДС по договор за наем
Автор: Елена Матеева
01.02.2017 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при прекратяване на трудов договор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
31.01.2017 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на финансиране от бюрото по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
31.01.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на ТД поради намаляване на обема на работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2017 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2 след изтичане на срока по чл.326, ал.2
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2017 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактури от програма и от кочан
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2017 в: Данъчни ЗакониСмяна на лична карта при промяна на фамилията
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
29.01.2017 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ремонт по щета
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.01.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен в почивен ден
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
26.01.2017 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни статии за модернизиране на закупен стар актив
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.01.2017 в: Данъчни ЗакониГДД на съпруг на земеделски производител
Автор: Елена Матеева
25.01.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател при съкращение по чл. 328, ал.1, т.2
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.01.2017 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.71, ал.2 и 3
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.01.2017 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.71, ал.2 и 3
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.01.2017 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на финансиране от бюрото по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.01.2017 в: Данъчни ЗакониДДС при online търговия в Китай
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
23.01.2017 в: Практически ЗаплатиТрудов договор до заемане на длъжност с конкурс
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
22.01.2017 в: Данъчни ЗакониСгрешен контрагент
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.01.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.01.2017 в: Практически ЗаплатиЗапор при работа на минимална работна заплата
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
16.01.2017 в: Практическо СчетоводствоДМА закупен от членка на ЕС
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.01.2017 в: Практическо СчетоводствоРазходи за консултантски услуги
Автор: Елена Матеева
16.01.2017 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит за гориво
Автор: Елена Матеева
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиНощен труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиАктуализация на заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.01.2017 в: Практически ЗаплатиИздаване на болничен със задна дата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.01.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.224 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
15.01.2017 в: Данъчни ЗакониДДС и митнически такси при внос на стоки от Турция
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.01.2017 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на неизползвана отпуска при новия работодател
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.01.2017 в: Практическо СчетоводствоДМА закупен от ЕС
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.01.2017 в: Практическо СчетоводствоНужен ли е касов апарат когато няма касови плащания
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.01.2017 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.01.2017 в: Практически ЗаплатиДокументи при напускане на работа
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
05.01.2017 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор поради забавено плащане
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.01.2017 в: Данъчни ЗакониПо коя дата се изчислява срокът за обезщетение от борсата
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.01.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.01.2017 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.01.2017 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с лице на трудов договор в същата фирма
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
04.01.2017 в: Практически ЗаплатиНазначаване на държавен служител по проект
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
02.01.2017 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.01.2017 в: Практически ЗаплатиПлащане на издръжка
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
02.01.2017 в: Данъчни ЗакониДарение на ЮЛНЦ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
02.01.2017 в: Практически ЗаплатиНеизплатени заплати
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
02.01.2017 в: Счетоводни СтандартиАмртизация на ДМА
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.01.2017 в: Практически ЗаплатиУсловия за ползване на платен отпуск при сключване на брак
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
02.01.2017 в: Практическо СчетоводствоДавностен срок на глоба от КАТ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
01.01.2017 в: Данъчни ЗакониБолничен след прекратен ТД
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.12.2016 в: Практически ЗаплатиРаботно облекло за периода на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.12.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични по време на бременност
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.12.2016 в: Практически ЗаплатиРаботно облекло за периода на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрослужени години
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрослужени години
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.12.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
18.12.2016 в: Данъчни ЗакониОтказ за ползване на платен годишен отпуск от работодател
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.12.2016 в: Данъчни ЗакониРазяснение на НАП за осигурените по договор за управление и контрол лица
Автор: Даринка Станкова, Икономист
15.12.2016 в: Практически ЗаплатиГодишна данъчна декларация
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.12.2016 в: Данъчни ЗакониПатентен (алтернативен) данък за таксиметрови превози
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
14.12.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след съкращаване по чл.328 ал.1 т.3 от КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.12.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване по чл. 71
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.12.2016 в: Практическо СчетоводствоДоходи от наем
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
14.12.2016 в: Практически ЗаплатиСрок за отговор на молба за отпуск
Автор: Елена Матеева
13.12.2016 в: Практически ЗаплатиПрекъсване на майчинството
Автор: Анелия Петрова, Управител
13.12.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на ТД поради намаляване на обема на работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.12.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
12.12.2016 в: Данъчни ЗакониДанък върху приходите от наеми
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.12.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС -процедура по възстановяване ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.12.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Лилия Димитрова
07.12.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС -процедура по възстановяване ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.12.2016 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на майчинство
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
06.12.2016 в: Практическо СчетоводствоЗабравени месечени отчети
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
06.12.2016 в: Данъчни ЗакониФактура за закупен актив от Англия
Автор: Недялка Куфарова, счетоводител
06.12.2016 в: Данъчни ЗакониГрешка в справка декларация по ЗДДС
Автор: Елена Матеева
05.12.2016 в: Практическо СчетоводствоЗабравени месечени отчети
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
05.12.2016 в: Данъчни ЗакониДължима лихва по чл. 89 от ЗКПО
Автор: Мариана Ганчева, счетоводител
04.12.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.12.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане и неизплатен отпуск при несъстоятелност
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.12.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на земя от физическо лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.12.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при напускане
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.12.2016 в: Практически ЗаплатиНеизползван годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.12.2016 в: Данъчни ЗакониСрок за коригиране на Декларация 6
Автор: Елена Матеева
30.11.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител в срок на изпитване, който не се явява на работа под предтекст, че е в болничен?
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.11.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител в срок на изпитване, който не се явява на работа под предтекст, че е в болничен?
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.11.2016 в: Практическо СчетоводствоИзписване на стока
Автор: Елена Матеева
30.11.2016 в: Данъчни ЗакониОтписани по давност вземания и задължения
Автор: Елена Матеева
29.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на ЕТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.11.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.11.2016 в: Данъчни ЗакониПосещение на лекар в работно време
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
29.11.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизползван отпуск
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
29.11.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума по договор за наем на инструменти
Автор: Елена Матеева
28.11.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.11.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.11.2016 в: Практически ЗаплатиЗаемане на длъжност
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.11.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при използване на логистичен център
Автор: Мариана Ганчева, счетоводител
27.11.2016 в: Практическо СчетоводствоЗакупен автомобил по ОП РЧР
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
27.11.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на употребявано МПС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
27.11.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222 , ал. 1 от КТ и отразяването му в Д1 и Д6
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
27.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка - годишна корекция на ДДС ?
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
27.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка - годишна корекция на ДДС ?
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
27.11.2016 в: Данъчни ЗакониДДС на починал ЕТ
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
27.11.2016 в: Практическо СчетоводствоОбещетение за неизползван отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.11.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен след подаване на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.11.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа от страна на работника
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.11.2016 в: Данъчни ЗакониФактура към фирма в САЩ
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
25.11.2016 в: Данъчни ЗакониФактура към фирма в САЩ
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
24.11.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.11.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума по договор за наем на инструменти
Автор: Елена Матеева
22.11.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
22.11.2016 в: Практически ЗаплатиУдръжки от заплата при работа на половин работен ден
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
22.11.2016 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура към фирма на Сейшели
Автор: Митко Димов, счетоводител
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на ПГО
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.11.2016 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лектори
Автор: Ирина Петрова, счетоводител
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониИзпращане на работници в чужбина
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониОтчитане на лекарства
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониПокупка на стоки от ЕС ненапускащи територията на ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
21.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка - годишна корекция на ДДС ?
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
19.11.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, т.3
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.11.2016 в: Практически ЗаплатиБланка за график при СИРВ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.11.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.11.2016 в: Данъчни ЗакониЗащита при освобождаване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.11.2016 в: Практически ЗаплатиДължат ли се осигурителни вноски при самоотлъчка
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.327, ал.1, т.1
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.11.2016 в: Практическо СчетоводствоСправка за задължения
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
16.11.2016 в: Данъчни ЗакониОблагане с ДДС
Автор: Петър Петров, счетоводител
16.11.2016 в: Практическо СчетоводствоПътни листове и командировъчни
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
16.11.2016 в: Данъчни ЗакониПолучаване на социално майчинство
Автор: Ина Ганева, счетоводител
15.11.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск за погребение на роднина
Автор: Даниела Стоименова, счетоводител
14.11.2016 в: Данъчни ЗакониНужна ли е ДДС регистрация
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.11.2016 в: Данъчни ЗакониМостри от страна член на ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.11.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос на дрехи от Турция
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.11.2016 в: Данъчни ЗакониКоригиране на справка декларация извън срока
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
14.11.2016 в: Данъчни ЗакониКоригиране на справка декларация извън срока
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
11.11.2016 в: Данъчни ЗакониГФО на фирми без дейност за 2015
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.11.2016 в: Данъчни ЗакониГФО на фирми без дейност за 2015
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.11.2016 в: Данъчни ЗакониКредитна нота от трета страна
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.11.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС и прекратяване на ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху доходи от наем на безработно лице
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
09.11.2016 в: Данъчни ЗакониОтписване на актив от САП и ДАП
Автор: Елена Матеева
09.11.2016 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
09.11.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно подадена стоййност в дневник покупки
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.11.2016 в: Данъчни ЗакониТретиране по ЗДДС на търговия с място на изпълнение в друга държава-членка
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
05.11.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно подадена стоййност в дневник покупки
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.11.2016 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки при двама работодатели
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.11.2016 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск за следващата година
Автор: Вера Русинова, счетоводител
02.11.2016 в: Данъчни ЗакониДоходи от наем
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
02.11.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване с документ с невярно съдържание
Автор: Мариана Ганчева, счетоводител
02.11.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по време на майчинство
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
02.11.2016 в: Практическо СчетоводствоТурска фирма в България
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.11.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на коледни подаръци
Автор: Мариана Ганчева, счетоводител
31.10.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов договор и ДУК
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.10.2016 в: Данъчни ЗакониДДС върху възстановена сума в каса
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
31.10.2016 в: Практически Заплатипрекратяване на договор с предизвестие по време на изпитателен срок
Автор: Светлана Милорадова, ТРЗ специалист
31.10.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа след майчинство
Автор: Светлана Милорадова, ТРЗ специалист
31.10.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на МПС от физическо лице, регистрирано по ДДС
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
31.10.2016 в: Практически ЗаплатиКорекция на сгрешен срок на срочен ТД
Автор: Николай Иванов, счетоводител
30.10.2016 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки на физическо лице
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.10.2016 в: Практически ЗаплатиКод за основна икономическа дейност от няколко икономически дейности
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.10.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуска преди 8 месеца стаж
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.10.2016 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие преди дата на фактуриране
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
27.10.2016 в: Данъчни ЗакониОпределяне на данъчна основа по чл.27, ал.5 от ЗДДС
Автор: Елена Матеева
27.10.2016 в: Данъчни ЗакониИздаване на ТЕЛК решение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
26.10.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на майчинство на семестриално завършила студентка
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
26.10.2016 в: Данъчни ЗакониДДС за продажба на риболовни билети
Автор: Мариана Ганчева, счетоводител
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
24.10.2016 в: Практически ЗаплатиПарично обезщетение при пенсиониране на учител
Автор: Доника Маринова, директор одит
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Доника Маринова, директор одит
24.10.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск и обезщетение при ранно пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониРабота след пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
24.10.2016 в: Практически ЗаплатиПродължителен неплатен отпуск и ранно пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
24.10.2016 в: Практически ЗаплатиЗадължения на работодател след изтичане на срочен договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониВръщане на стока на доставчик
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор със задна дата
Автор: Вера Русинова, счетоводител
23.10.2016 в: Практически ЗаплатиНеподадени документи за майчинство в НОИ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.10.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.10.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа без предизвестие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.10.2016 в: Практически ЗаплатиПреназначаване с по-ниско възнаграждение и ново местоположение
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониКорекция на ДДС основа при внос
Автор: Доника Маринова, директор одит
21.10.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на авансов данък и подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ
Автор: Даринка Станкова, Икономист
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониОпределяне на обезщетение при пенсиониране
Автор: Даринка Станкова, Икономист
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониСчетоводна грешка
Автор: Доника Маринова, директор одит
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониУправление и контрол на ООД
Автор: Даринка Станкова, Икономист
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониОпределяне на данъчна основа по чл.27, ал.5 от ЗДДС
Автор: Елена Матеева
21.10.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на изпитателен срок
Автор: Даринка Станкова, Икономист
21.10.2016 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск в следващата календарна година
Автор: Светлана Милорадова, ТРЗ специалист
21.10.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на плащане от трето лице
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
19.10.2016 в: Практическо СчетоводствоЗаприходяване на мотоциклет като ДМА
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
19.10.2016 в: Практическо СчетоводствоЗаприходяване на мотоциклет като ДМА
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
19.10.2016 в: Практическо СчетоводствоЗаприходяване на мотоциклет като ДМА
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
19.10.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на МПС между ЕТ и ЕООД
Автор: Елена Матеева
18.10.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на дневни при командировка
Автор: Лилия Веселинова , счетоводител
17.10.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.10.2016 в: Данъчни ЗакониПриходи по ОП РЧР и разпоредбите на чл. 26 ал. 2 т.3 от ЗДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.10.2016 в: Практическо СчетоводствоОтпускане на безлихвен заем
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
16.10.2016 в: Практическо СчетоводствоВръщане на пари, отчетени с касов бон в предходен месец
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл 114
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.10.2016 в: Данъчни ЗакониПолучаване ня 50% майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиЕжемесечно подновяване на граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.10.2016 в: Данъчни ЗакониЛихви по запор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиНеправилно посочена длъжност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор със СОЛ, пенсионер
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.10.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.10.2016 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение на собственик и управител на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.10.2016 в: Практическо СчетоводствоПредоставяне на услуги към лица в и извън ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.10.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на дарение на парични средства
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.10.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудовоправоотношение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
10.10.2016 в: Счетоводни СтандартиПродавач на граждански договор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.10.2016 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за напускане
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.10.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на пенсия
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.10.2016 в: Данъчни ЗакониГодишна декларация на ЕТ без дейност
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
09.10.2016 в: Практическо СчетоводствоСайт за детегледачки - посредник между две лица
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
09.10.2016 в: Данъчни ЗакониУслуги на територията на Сърбия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
09.10.2016 в: Данъчни ЗакониОтразяване на фактура от Румъния
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.10.2016 в: Данъчни ЗакониДанък и осигуровки при договор за управление и контрол
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.10.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при закриване на предприятието
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.10.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса при съкращеие по чл.331 КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.10.2016 в: Счетоводни СтандартиПродавач на граждански договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.10.2016 в: Практическо СчетоводствоЛизингодател физическо лице
Автор: Ина Ганева, счетоводител
07.10.2016 в: Данъчни ЗакониОбхват на необлагаемите доходи по чл. 13, ал. 1, т. 1, букви „„б" от ЗДДФЛ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.10.2016 в: Данъчни ЗакониДата на фактура при продажба на имот
Автор: Яница Стоянова, счетоводител
06.10.2016 в: Данъчни ЗакониЕдин работодател - няколко осигурители
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
30.09.2016 в: Данъчни ЗакониПридoбиване на ЕТ от ЕООД по чл.15 от ТЗ
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
29.09.2016 в: Данъчни ЗакониАвансова вноска за получени средства от ДФЗ
Автор: Елена Матеева
26.09.2016 в: Данъчни ЗакониОтчитане на оборотни пари
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
26.09.2016 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
26.09.2016 в: Практическо СчетоводствоДанъци на ЕООД при работа на трудов договор в друга фирма
Автор: Кремена Петрова, Управляващ съдружник
25.09.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325 ал.1 от Кодекса на труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск при два трудови договора на 4 часов работен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.114
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.4
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониПолучаване на обез]етение от трудовата борса
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна в работното време на самотна майка
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен отпуск преди майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиИнформация при напускащ служител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен при втори работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Практически ЗаплатиНеобходими документи при сключване на граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на стоки в ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
24.09.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на стоки по интернет в ЕС от нерегистрирана по ЗДДС българска фирма
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
24.09.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки и продажба в друга държава членка
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.09.2016 в: Практически ЗаплатиНазначаване на жена с изтекло майчинство, освободена от работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.09.2016 в: Практически ЗаплатиОпределяне на платен годишен отпуск при работа по втори договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.09.2016 в: Практическо СчетоводствоДанъци на ЕООД при работа на трудов договор в друга фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.09.2016 в: Практически ЗаплатиБременност при трудов договор със срок на изпитване
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.09.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неизползван платен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.09.2016 в: Практически ЗаплатиСъкращаване от работа
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.09.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума за получаване при болничен
Автор: Николай Иванов, счетоводител
13.09.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на сума за получаване при болничен
Автор: Николай Иванов, счетоводител
12.09.2016 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на служител по заместване
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.09.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на управител без трудова дейност
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
12.09.2016 в: Практически ЗаплатиМолба/Предизвестие за напускане
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
12.09.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на трудово възнаграждение при непълен изработен месец
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
10.09.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стари фактури
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68 или 67 от КТ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
09.09.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неизползван платен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68 или 67 от КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2016 в: Данъчни ЗакониВписване в Дневник Покупки
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.09.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск, натрупан през майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.09.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на временен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.09.2016 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при прекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.09.2016 в: Практически ЗаплатиПолагаем годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.09.2016 в: Данъчни ЗакониЛихви
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.09.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при покупка на самолетни билети
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.08.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск по чл.171 от КТ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
30.08.2016 в: Данъчни ЗакониТакси ЧСИ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
29.08.2016 в: Практически ЗаплатиПодаване Декларация 1 на собственик на ЕООД
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
29.08.2016 в: Данъчни ЗакониТранспортни услуги в ЕС
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
29.08.2016 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
29.08.2016 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС в Белгия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.08.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения за инвалиди
Автор: Николай Иванов, счетоводител
28.08.2016 в: Практически ЗаплатиПогасяване на кредит от физическо лице на МРЗ и с ТЕЛК
Автор: Николай Иванов, счетоводител
27.08.2016 в: Данъчни ЗакониМитническа декларация в дневник покупки
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.08.2016 в: Данъчни ЗакониБременост в изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.08.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица след 5 месеца трудов стаж
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.08.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от НОИ за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.08.2016 в: Данъчни ЗакониТърговия по интернет
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
26.08.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов договор по чл.70
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
25.08.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС на унищожени при пожар стоки
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.08.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на пари по болничен
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
24.08.2016 в: Практически ЗаплатиГраждански договор с пенсионер
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
22.08.2016 в: Данъчни ЗакониРевизия след искане за възстановяване на ДДС и кредитно известие
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.08.2016 в: Данъчни ЗакониПрихващане на ДДС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.08.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.08.2016 в: Практическо СчетоводствоНаредба за медицинска експертиза на работоспособноста, чл.26, ал. 4
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониПопълване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониНазначаване по граждански или трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониМайчинство при договор по заместване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗаличаване на уведомление и корекция на декларации 1 и 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониДоговор за стаж със студент
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор върху доходи
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор при работа по два трудови договора
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиНазначаване на управител
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.08.2016 в: Данъчни ЗакониЗакриване на позиция по време на майчиство
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж за майчинство
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при 4-часов работен ден
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при 4-часов работен ден
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.08.2016 в: Данъчни ЗакониПопълване на Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиУдължен редовен платен годишен отпуск при 4 часов работен ден
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиНеспазено предизвестие при съкращение на служител
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен отпуск на лице, което няма 8 месеца трудов стаж
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.08.2016 в: Данъчни ЗакониНаредба за командировки в чужбина
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.08.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на второ майчинство
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
17.08.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане без спазено предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.08.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане без спазено предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.08.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа със задна дата по време на отпуск
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.08.2016 в: Данъчни ЗакониОткза за приемане на предизвестие
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
15.08.2016 в: Данъчни ЗакониСлед 410 дни за майчинство прехвърлено на бащата кой продължава да получава майчинство?
Автор: Николай Иванов, счетоводител
14.08.2016 в: Данъчни ЗакониПротокол по ЗДДС за възстановена сума от наши служители
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
14.08.2016 в: Данъчни ЗакониФактура при покупка на имот
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.08.2016 в: Практическо СчетоводствоПревод в лева към сметка в евро
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
12.08.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа с предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.08.2016 в: Практическо СчетоводствоКасов апарат за нов обект
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.08.2016 в: Счетоводни СтандартиЗапор на цялата пенсия
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
09.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
09.08.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на стока на физическо лице от ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
09.08.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на стока на физическо лице от ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
09.08.2016 в: Данъчни ЗакониДанък Уикенд
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
08.08.2016 в: Практически ЗаплатиЗаписване на трудовата борса
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.08.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен ТД
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
08.08.2016 в: Данъчни ЗакониТуроператор към туроператор в страна извън ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.08.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за оставане без работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.08.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 от КТ при основен и допълнителен ТД при един работодател
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.08.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор при преместване на фирмата в друг град
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.08.2016 в: Данъчни ЗакониФактура за самолетен билет
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.08.2016 в: Практическо СчетоводствоОнлайн продажби в чужбина и ДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.08.2016 в: Данъчни ЗакониДоход на чужденец от България
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.08.2016 в: Данъчни ЗакониПокриване на загуба с печалба
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.08.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане на студент без предизвестие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.07.2016 в: Практически ЗаплатиОпределане размер на вноска по запор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
28.07.2016 в: Данъчни ЗакониПреизчисляване на инвалидна пенсия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
27.07.2016 в: Данъчни ЗакониДопусната грешка в подадена СД за ДДС
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
25.07.2016 в: Данъчни ЗакониБонус на управител
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.07.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на база при платен годишен отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.07.2016 в: Практическо СчетоводствоИзплатена щета от застраховател
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.07.2016 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на отпуск при напускане
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.07.2016 в: Практическо СчетоводствоЗагуба на трудова книжка
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.07.2016 в: Практически ЗаплатиМайчинство с договор по чл.67, ал.3
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.07.2016 в: Данъчни ЗакониВнасяне на осигуровки към граждански договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.07.2016 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
23.07.2016 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на електроенергия и вода на наемател
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
21.07.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на командировъчни дневни разходи
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
20.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор от ЧСИ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
19.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на обезщетение за безработица
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
18.07.2016 в: Данъчни ЗакониИзвършена услуга между български дружества на територията на друга държава, членка на ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
17.07.2016 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на амортизации
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.07.2016 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на приходи и разходи на ЕООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.07.2016 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен отпуск по чл.156 от КТ
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
17.07.2016 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на самолетен билет
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.07.2016 в: Практически ЗаплатиОтпсука след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на кредитна карта
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.07.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на отписани задължения
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на кредитна карта
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
15.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор от ЧСИ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
15.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на кредитна карта
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
15.07.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа преди изтичане на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.07.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ваучери от търговец
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.07.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по чл.325, ал.1
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.07.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа преди изтичане на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.07.2016 в: Практическо СчетоводствоНевнесени осигуровки на ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
13.07.2016 в: Данъчни ЗакониДанък "Уикенд"
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.07.2016 в: Счетоводни СтандартиПубликуване в ТР на "нулев" отчет
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониСмяна на длъжност по желание на работодателя
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониДлъжност с по-ниско заплащане
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.07.2016 в: Практически ЗаплатиБазова месечна работна заплата
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на наследствена пенсия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониВписване на стаж по чл.222, ал.1 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.07.2016 в: Данъчни ЗакониПрилагане на чл.50 отЗДДС при продажбата на недвижим имот, който не е стар
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
09.07.2016 в: Практическо СчетоводствоРазходи за абонаментни карти за градски транспорт
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
09.07.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисление на платен отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
09.07.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск при починал роднина
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
09.07.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.07.2016 в: Данъчни ЗакониПогасяване на заем към физическо лице
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.07.2016 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа по чл.325, т.4
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.07.2016 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.233б от КТ
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
06.07.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на изпитателен срок
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
05.07.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на банкова сметка
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
04.07.2016 в: Практическо СчетоводствоПолзване на платен отпуск и напускане на работа след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.07.2016 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.3 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.07.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
04.07.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
04.07.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
03.07.2016 в: Данъчни ЗакониФактура за наем на сървър от Русия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.07.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на употребяван автомобил от ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.07.2016 в: Данъчни ЗакониДДС за съпровождащ автомобил
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.07.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажби в Румъния
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.07.2016 в: Практическо СчетоводствоНаем помещение от физическо лице и ДДС дневници
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.07.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск след постъпване на работа в нова фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.07.2016 в: Практически ЗаплатиОсигоровки при смяна на работа
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
30.06.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.06.2016 в: Данъчни ЗакониМеждународен транспорт
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
28.06.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.06.2016 в: Практическо СчетоводствоПродажба на недвижим имот от фирма
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.06.2016 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение за неизползван отпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.06.2016 в: Данъчни ЗакониКорекция на декларация 1 и декларация 6
Автор: Temenuzhka Kolarova, TRZ
23.06.2016 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.06.2016 в: Практическо СчетоводствоПолучaвaне нa мaйчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.06.2016 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.06.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация образец 1
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
20.06.2016 в: Практическо СчетоводствоПолзване на платен отпуск и напускане на работа след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от постоянен на договор с изпитателен срок
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
20.06.2016 в: Данъчни ЗакониИзпитателен срок при промяна на длъжност
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкова сметка
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиВъзстановяване след дисциплинарно уволнение
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
20.06.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил втора употреба
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуск по чл.167а от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.06.2016 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск по бащинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични при временна нетрудоспособност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
20.06.2016 в: Данъчни ЗакониИзползване на отпуск след майчинство
Автор: Николай Иванов, счетоводител
18.06.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
17.06.2016 в: Практически ЗаплатиОпределяне на платен отпуск
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
15.06.2016 в: Данъчни ЗакониПолучаване право на пенсия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране една година по-рано
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.06.2016 в: Данъчни Закони Подаване на молба за напускане по време на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониПродадена фирма и майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониНеполатен отпуск за отглеждане на дете
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
13.06.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение след майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични при прекъснати здравноосигурителни права
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвободена доставка
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
13.06.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Васил Пантев, Мениджър знание
13.06.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзтичане на срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на Управител на ЕООД, работещ на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповед за прекратяване на трудови взаимоотношения, издадена по време на болничен.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по време на бременност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсигурителен доход на управител, самоосигуряващо се лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиНедостатъчен стаж за майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск за обучение по чл.169
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиВръщане на работа след 1 година майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониСмяна на работа, по време на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониУсловия за получаване на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзтичане на срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинството в друга фирма
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на трудов стаж по чл.114 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиНевявяване на работа при график по СИРВ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониНазначаване по граждански договор
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониНеспазена клауза в трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.06.2016 в: Данъчни ЗакониОтпуск след болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.06.2016 в: Практически ЗаплатиСключване на трудов договор със собственик на ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.06.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.06.2016 в: Практически ЗаплатиПълно обещетение от БТ при освобождаване по чл.71
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.06.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на пълен размер за обезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.06.2016 в: Данъчни ЗакониЗакупиване на ДА от ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
06.06.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата на поръчител
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
06.06.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор при придобиване право на пенсия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.06.2016 в: Практическо СчетоводствоФинансов анализ на предприятие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.06.2016 в: Данъчни ЗакониНачислено ДДС за престой в хотел в рамките на Европейския съюз
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.06.2016 в: Практическо СчетоводствоЗаем предоставен от юридическо на физическо лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.06.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане на нова работа
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
04.06.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.06.2016 в: Данъчни ЗакониОттегляне на молба за напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.06.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
02.06.2016 в: Данъчни ЗакониПочивни дни при даряване на кръв
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
01.06.2016 в: Данъчни ЗакониСчетоводно обслужване на собствена фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.06.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
30.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на кредитно известие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.05.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна в осигуряването на пенсионер СОЛ, собственик на ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.05.2016 в: Практическо СчетоводствоДистанционни продажби по интернет
Автор: Вера Русинова, счетоводител
29.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на разходи за минали периоди
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
29.05.2016 в: Данъчни ЗакониДоставка на услуга извън ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
29.05.2016 в: Данъчни ЗакониОпрееделяне на работна заплата
Автор: Николай Иванов, счетоводител
29.05.2016 в: Практически ЗаплатиСъкращение при договор по заместване
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
28.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
28.05.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на наизползван отпуск
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
28.05.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращения на персонал
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
27.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониНеизплатени осигуровки
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.71
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониДоговор за отдаване под наем на работна сила
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.05.2016 в: Данъчни ЗакониНазначаване на Управител в ЕООД
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
26.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.05.2016 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС за обезщетение при непогасяване на кредит
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДоставка на стоки
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониОблагане и документиране по ЗДДС на посредническа услуга към ЮЛ в Англия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакупиване на ДА от ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакупиване на ДА от ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от бюрото по труда
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на плащания по ПОС терминал
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с организация от ЕС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиПомощ за лечение на служител
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДистанционни продажби на стоки за Норвегия
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване при изтичане срока на Трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск при първа работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
22.05.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата на родител
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
22.05.2016 в: Данъчни ЗакониИмуществена отговорност на служител
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
21.05.2016 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на местни данъци
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониСрок за обработка на болнични
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗапир на безработно лице
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
21.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
18.05.2016 в: Данъчни ЗакониПолзване на бащинство
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
18.05.2016 в: Практически ЗаплатиПодновяване на запор при започване на нова работа
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
18.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор в изпитателен срок
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.326 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2016 в: Практическо СчетоводствоРазлика в количеството след обработка на стока
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
16.05.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на МОЛ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2016 в: Счетоводни СтандартиНеобходим стаж за майчинство
Автор: Николай Иванов, счетоводител
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониТърговия в Англия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониОпределане на дата за протокол по чл.117
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониНаем на гаражи за лични нужди
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродожба на лек автомобил
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник, неизвършващ трудова дейност в ООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разпределени дивиденти
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониМайчинство и доосигуряване
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуск след болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Практически ЗаплатиИзтичане на изпитателен срок
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
13.05.2016 в: Практически ЗаплатиРабота по допълнителен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗаем без договор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
11.05.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкова сметка при работа по граждански договор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
11.05.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповед за прекратяване на ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.05.2016 в: Данъчни ЗакониНеустойки по договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
10.05.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа с предизвестие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
10.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на отпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Практическо СчетоводствоУдържки от заплатата от ЧСИ
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.05.2016 в: Счетоводни СтандартиЗапор на заплата на майка
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакон за местни данъци и такси за ново жилище
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрофесионален опит
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на отпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониДопълнителна дейност на заведение
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДОД
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
08.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
08.05.2016 в: Практическо СчетоводствоИзвършване на гаранционен ремонт
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен годишен отпуск
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по програма
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанък на дерегистрирано МПС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор без предизвестие от страна на работодател
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на апатрамент придобит чрез замяна
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.05.2016 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивиденти
Автор: милко ангелов киров киров, ел,техник
06.05.2016 в: Практическо СчетоводствоЛихви при договор за физическо лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.05.2016 в: Данъчни ЗакониПротокол при продажба на самолетни билети
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.05.2016 в: Практически ЗаплатиПриложение № 6 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на апатрамент придобит чрез замяна
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор без предизвестие от страна на работодател
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗавеждане на активи в предприятие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица по чл.331
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Практическо СчетоводствоАктиви под 700лв., отписани от САП
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки върху изплатени суми по граждански договори
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.05.2016 в: Данъчни ЗакониИзнос на стока до Македония
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
02.05.2016 в: Практическо СчетоводствоСИДДО с Естония за договор с физческо лице
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
02.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизионен акт
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за лек автомобил категория N1
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигурявщо се лице в ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигурявщо се лице в ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
20.04.2016 в: Практическо СчетоводствоПлащания на ръка без каса
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.04.2016 в: Практическо СчетоводствоДекларация по чл.92
Автор: Николай Иванов, счетоводител
18.04.2016 в: Практически ЗаплатиНеявяване на работа след отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на букмейкърски пункт
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.04.2016 в: Практическо Счетоводство осчетоводяване на авансови плащания на клиент
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
15.04.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.04.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен след напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.04.2016 в: Данъчни ЗакониПлащане на отписано вземане
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
11.04.2016 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС за дружество, което не е извършвало дейност
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиКорекция на уведомление по чл.62
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиАктуализация на заплата след отпуск по майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното място по време на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане при преместване на фирмата в друг град
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиПръвръщане на срочен трудов договор в безсрочен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 при отработен непълен месец
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практическо СчетоводствоНеплатен отпуск и започване на нова работа по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда за самоосигуряващо се лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиДекларация за Постъпване за първи път
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение на служител с ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разход на гориво
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.04.2016 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.04.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониКорекция по чл. 62
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажба на имот
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
30.03.2016 в: Данъчни ЗакониНормативни изисквания за счетоводна кантора
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.03.2016 в: Практически ЗаплатиПенсиониране и ползване на обезщетения
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки от работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация Образец 1 на осигурено лице с прекратена регистрация (починал служител)
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониДете с ТЕЛК
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2016 в: Практически ЗаплатиИнвалидна пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониСмяна на адрес на управление
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиУведомление по чл.328, ал.1, т.3 от КТ и ползване на болничен по време на предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиОснования за срочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиНачисляване на заплати
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоУслуга от страна извън ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтписване на напълно апортизирани ДМА
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажби в Амазон
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоЗакупена сграда със земя на името на фирма
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
23.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.328, ал.1, т.7
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониПреназначаване без изпитателен срок
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониОповестяване на ГФО
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
21.03.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.03.2016 в: Счетоводни СтандартиСчетоводно отчитане на наем
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране през 2016 г.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеобходим стаж за получаване на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл.325, ал.1, т.4 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиOбезщетение при завръщане на титуляр
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за отглеждане на дете
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при закриване на фирмата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиПризнаване на надбавка за трудов стаж и професионален опит със задна дата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.03.2016 в: Счетоводни СтандартиАктуален ли е МОС 700
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониЗа учителският стаж
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониОтлагане на отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.03.2016 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за приемен родител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на болнични
Автор: Доника Маринова, директор одит
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповеди за сумирано изчисляване на работното време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониОпределяне категория на труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване при навършване на години за пенсия
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиБременност по време на изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане при изтичане на срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиОформяне на договор за стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на постоянен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на вдовишка пенсия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиИзменение на основната заплата след отпуск по майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.03.2016 в: Данъчни ЗакониДоходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
14.03.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПлатени осигуровки без документ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
14.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзвършване на услуга в Сърбия
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПокупка на автомобил чрез финансов лизинг
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор със срок на изпитване по време на болничен при бременност
Автор: Николай Иванов, счетоводител
09.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПротокол по ДДС при услуга от ЕС от нестопанска организация
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.03.2016 в: Счетоводни СтандартиБолничен по време на бременност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на смени
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставител на ГФО
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна на график в държавно предприятие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоНеобходимост от въвеждане на СИРВ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониРабота на два трудови договора
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПротокол за резултатите от инвентаризация на разчети
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоНеосчетоводени лихви по депозити
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване по ДУК
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДарение чрез SMS
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоСпециален режим на облагате на маржа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПропусната фактура в дневника за продажби
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна по трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониОбещетение от бюрото по труда
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на бонус по време на отпуск
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на годишен отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониЗа пенсионирането
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониДарение на юридическо лице
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен при прекратяване на трудов договор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПолзван данъчен кредит за актив преди регистрация по ЗДДС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПродавач консултант на 10-часов работен ден
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиПреподписване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПопълване на справка за окончателен доход за 2014 г
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиДопълнително трудово възнаграждение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониУсловия за получаване на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практическо СчетоводствоТрудов стаж при граждански договори
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен при прекъснати здравно-осигурителни права
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиБонуси по време на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониРешение на ТЕЛК и годишна данъчна декларация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониРабота на два трудови договора
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Счетоводни СтандартиБолничен по време на бременност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск при невъзможност за осигуряване на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониСправка за окончателния размер на осигурителния доход
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за лице с намалена работоспособност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на бременност и действащ болничен.
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на бременност и действащ болничен.
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.02.2016 в: Данъчни ЗакониГаранциия при договор за СМР
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
29.02.2016 в: Практически ЗаплатиСъкращаване от работа
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.02.2016 в: Практическо СчетоводствоРазход за бъдещ период
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.02.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигоровки и майчинство
Автор: Николай Иванов, счетоводител
26.02.2016 в: Практически ЗаплатиГъвкаво работно време
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит за гориво, при транспорт на служители
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиПовищение по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.02.2016 в: Данъчни ЗакониРоднини, работещи в една институция
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоПредоставяне на ДМА на фирма
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.02.2016 в: Данъчни ЗакониЕлектронни услуги към турска фирма
Автор: Ася Янакиева
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиПлащане на задължение към кредитор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.02.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на изпитателен срок
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
19.02.2016 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация на физическо лице
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
19.02.2016 в: Данъчни ЗакониПриспадане данъчен кредит на зъболекари
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
19.02.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на производствен отпадък
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.02.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на сграда
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
16.02.2016 в: Данъчни ЗакониИзбор на вид сделка и определяне на цена при продажба на недвижим имот на ЕООД
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
16.02.2016 в: Практическо СчетоводствоФактуриране продажба на земя
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоИздаване на касов бон при плащане на виртуален ПОС терминал
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
15.02.2016 в: Данъчни ЗакониОтчитане на лотарийни билети
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос от Украйна с купувач английска фирма
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДублиран приход от минали години
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.02.2016 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.02.2016 в: Данъчни ЗакониНачисляване на данък уикенд
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.02.2016 в: Данъчни ЗакониСоциална пенсия за инвалидност
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.02.2016 в: Данъчни ЗакониПонижаване в длъжност след болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.02.2016 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
02.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажба на семена
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
02.02.2016 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ при смърт на роднина
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
02.02.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.01.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лизинг към мобилен оператор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДокументи при освобождаване на работник в изпитателен срок
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.01.2016 в: Данъчни ЗакониЕлектронни услуги в Русия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
27.01.2016 в: Практическо СчетоводствоПодотчетно лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.01.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при работа по договор за поръчка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.01.2016 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж за работа на 7 часа дневно при 8-часов работен ден
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
24.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно осчетоводено кредитно известие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
24.01.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.01.2016 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна по време на майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
22.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на автомобил от физическо лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения за отглеждане на деца
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.22в, ал.8 за данъчно облекчение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониКетъринг като представителен разход
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониБезлихвен паричен заем
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС на раздадена рента през 2015 г.
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.01.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен тръдов договор по чл.68, ал.1, т.1
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиРаждане в чужбина
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при предсрочно пенсиониране
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.01.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на болничен
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна с изтекъл срок на валидност
Автор: Николай Иванов, счетоводител
17.01.2016 в: Данъчни ЗакониДопълнително споразумение по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване по чл.71, ал.1
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.01.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
15.01.2016 в: Данъчни ЗакониУволнение на защитен служител поради липса на професионална квалификация
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.01.2016 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на труд на анест. сестра
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.01.2016 в: Практическо СчетоводствоОбучение по счетоводство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.01.2016 в: Данъчни ЗакониОтпуск по настояване на работодателя
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДоходи от наем
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.01.2016 в: Данъчни ЗакониСИДДО със САЩ и приспадане на платени дънък
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.01.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на позлване на платен отпуск след изтичане на неплатен по чл.167а
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.01.2016 в: Данъчни ЗакониДневник покупки и грешно въведен доставчик
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.01.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични при два трудови договора
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.01.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониТрудов договор при вътрешно заместване
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна на работното време от 4 на 8 часа
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.01.2016 в: Практическо СчетоводствоПлащане на обезценено вземане
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на приход от финансиране по мярка 121 "Модернизиране на селските стопанства"
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.01.2016 в: Практически ЗаплатиПроцент за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на приход от финансиране по мярка 121 "Модернизиране на селските стопанства"
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешка в дневника за продажбите
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор върху обезщетение от трудовата борса
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.01.2016 в: Данъчни ЗакониОтпуск за бащата при раждане на дете
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор на пенсия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониВтори трудов договор при 7-часов работен ден
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на доходи на инвеститори
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно маркирано плащане в брой
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса след работа в друга страна
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.01.2016 в: Практически ЗаплатиМайчинство и безработица
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата и обезщетения след получаване на заповед за освобождаване
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.12.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при транспортна услуга
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата и обезщетения след получаване на заповед за освобождаване
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиУволнение на управител
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.12.2015 в: Практическо СчетоводствоКорекция на ДДС по чл.79
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на дейността по време на майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.12.2015 в: Данъчни ЗакониНеприспаднат аванс
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплащане при използван неплатен отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивидент
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониПропуснат срок за регистрация в Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
20.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗадържане на работна заплата
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
19.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
17.12.2015 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС без ВОП и ВОД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на задължения
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗабрана за позлване на отпуск на определена дата
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при прекратяване финансов лизинг
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПолучено плащане след регистрация по ДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на работници
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзгубена трудова книжка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.12.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.12.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
11.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреминаване от 8 на 4 часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.12.2015 в: Практическо СчетоводствоНерегистрирана фирма по ДДС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск при напускане
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.12.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор на управители на ООД без служители
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.12.2015 в: Данъчни ЗакониФактура към ливанска фирма
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
09.12.2015 в: Данъчни ЗакониФактура към ливанска фирма
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чуждестранен гражданин по ДУК
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.12.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за ПГО на завърнала се от майчинство служителка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.12.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониДарение към община
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на дарение
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
02.12.2015 в: Счетоводни СтандартиОтчитане на финансиране по европейски проекти
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.12.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане и амортизация на ведомствена бензинколонка и фискално устройство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.12.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане и амортизация на ведомствена бензинколонка и фискално устройство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.12.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешно ореазена фактура
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.12.2015 в: Данъчни ЗакониПриходи от разпореждане с облигации и акции
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.12.2015 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на светещ рекламен надпис
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при напускане
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.12.2015 в: Счетоводни СтандартиОбезщетение при оставане без работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.11.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на незаконно уволнен служител с влязло в сила съдебно решение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтлагане на годишен платен отпуск за следващата календарна година
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск за следваща година
Автор: Вера Русинова, счетоводител
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониСтаж като счетоводител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на незаконно уволнен служител с влязло в сила съдебно решение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониДивидент на чуждестранно физическо лице в АД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса след съкращение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониДивидент на чуждестранно физическо лице в АД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиОставащ годишен отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Счетоводни СтандартиОтчитане на ремонт (смяна на дограма)
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при освобождаване от работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на бивши служители
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен за гледане на член от семейството
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСъхраняване на счетоводна информация
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на годишен отпуск по време на празници
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Счетоводни СтандартиСъставяне на счетоводна статия
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.11.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на трудов договор при временна нетрудоспособност
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
27.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрава на работника при работа с химикали
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
27.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.11.2015 в: Данъчни ЗакониГаранция по сключен договор за отдаване под наем на недвижим имот
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.11.2015 в: Практически ЗаплатиПпрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.11.2015 в: Данъчни ЗакониПовторно въвеждане на фактура
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.11.2015 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на самоосигуряващо се лице
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
25.11.2015 в: Практически ЗаплатиУвеличение на заплатата със задна дата
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.11.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.11.2015 в: Практически ЗаплатиПредписание за възнаграждение по ГД
Автор: Николай Иванов, счетоводител
23.11.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на частичен или пълен данъчен кредит и признаване на разход
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск при смърт на роднина
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.11.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение при заместване на отсъстващ служител
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
22.11.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на книги в библиотека
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиСъхранение на копие от лична карта на служител
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване от работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване от работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения за отглеждане на деца
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.11.2015 в: Данъчни ЗакониКредитно известие след регистрация по ДДС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНощен труд
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоПриходи за бъдещи периоди
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНапускане на съдружник в ООД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен годишен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
12.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
12.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.11.2015 в: Счетоводни СтандартиОпределяне на производство
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.11.2015 в: Практическо СчетоводствоКвартирни по командировка в чужбина над определите размери
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.11.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на амортизиран ДМА
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за ученичество
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
09.11.2015 в: Данъчни ЗакониИзнос с куриер за трета страна
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на лице, избрано за кмет
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване собственик на ЕООД на договор по чл.107а от КТ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСгрешена входяща фактура
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониОсигурителен стаж при два договора
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение при неявяване на работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на заплати
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжки от обезщетение при съкращение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса при съкращеие по чл.331 КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСгрешена входяща фактура
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониПринудителен платен отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.11.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониСключваане на втори срочен договор със същия работодател
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
04.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетововодство на ЖСК
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на пенсиониран учител от съшия работодател
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на автомобил
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
03.11.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход на земеделски производители за получаване на семейни помощи
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от борсата след срочен трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониДневни и квартирни пари за строителни работници
Автор: Вера Русинова, счетоводител
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтдаване под наем на съоръжение в ЕС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
02.11.2015 в: Практически ЗаплатиГрешно изплатена заплата
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.11.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
31.10.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство по време на изпитателен срок
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на работна заплата
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
28.10.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ за връщане на документи
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
27.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на пенсионер, собственик на фирма
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
27.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на приходи от реклама в Интернет
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
26.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.10.2015 в: Практическо СчетоводствоДневни пари при командировка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на изборна длъжност
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.10.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнителна дейност на фирма ЕТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.10.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионно осигуряване на безработен
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисление на клас за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.10.2015 в: Практическо СчетоводствоУпълномощаване от МОЛ при извършване на инвентаризация
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
24.10.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на договор на 4 часа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.10.2015 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на фира на хранителен продукт
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
22.10.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 от ЗДДС
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониРешение на общо събрание за разпределение на дивиденти
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.10.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение при временна неработоспособност при неплатен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на нощен и извънреден труд
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство при недостигащ осигурителен стаж
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗачитане на осигурителен стаж като управител на ООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониУправител на ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68, ал.1, т. 2
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиНепредвижена молба за отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониНаемане на преподавател-лектор от Великобритания
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониСкладиране на стоки в ЕС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониКурс за преквалификация
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл.111 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПриход от вторични суровини
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане по електронна поща
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Практическо СчетоводствоВдигане на ипотека след изплащане на заем
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Счетоводни СтандартиНазначаване на два трудови договора с различни работодатели
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониГрешка при подаването на Декларация 6
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗачитане на стаж от чужбина
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониГрешка при подаването на Декларация 6
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащания през виртуален ПОС терминал
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.10.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране по инициатива на работодателя
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.10.2015 в: Данъчни ЗакониСключен Граждански договор за услуга с пенсионер с инвалидна пенсия
Автор: Николай Иванов, счетоводител
15.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПодаване на УП 3
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Счетоводни СтандартиФормиране на справедливата стойност на биологични активи
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при морски транспорт
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура при неустойка за просрочен наем
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен и неплатен отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение чл.222, ал.3
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на резервни части
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане по електронна поща
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиПроцедура по пенсиониране
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при безработица
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗДДС за медицински център
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на пенсионер
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониКуриерски услуги в Италия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при работа в Русия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗаповед за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.71, ал.1 от КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.10.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешка при попълване на касова книга
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.10.2015 в: Практическо СчетоводствоСпиране на амортизация на катастрофирал автомобил
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.10.2015 в: Данъчни ЗакониДействия при отказ на служител за заемане на нова длъжност
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки върху социални разходи в натура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
09.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки върху социални разходи в натура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
08.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
08.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
08.10.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при обезценка и преоценяване на актив
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване осигуряването на директор по договор за управление в ЕАД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониРазликата между напускане по взаимно съгласие и по чл.327, ал.1, т.2
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониПридобиване право на наследствена пенсия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоБезвъзмездно прехвърляне на ППС след изтичане на договор за лизинг
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониЕлектронни кредитни известия
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при трудов договор и допълнителен доход като собственик на ЕООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърлане на МПС от лизингодател
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНачет на МОЛ
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Счетоводни СтандартиПари за облекло по втори трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНепредставен болничен
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗаповед, променяща длъжностната характеристика
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация в трудовата борса за завръщащи се от чужбина
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
05.10.2015 в: Счетоводни СтандартиКомпенсиране между активи и пасиви
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване поради закриване на отдел към предприятие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониВтора бременност по време на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратен трудов договор по време на болничен
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПредстоящо сключване на договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство при трудов стаж под 2 години
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения на пенсионер, собственик на ЕООД
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Счетоводни СтандартиПопълване на Декларация образец 1
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПриход от отстъпено право на строеж
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНедопускане до работното място
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на услуга по отдаване под наем
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНедопускане до работното място
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на фирма по време на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ за парично обезщетение по болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на учител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиЛишаване от преия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на доверителна сметка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане при срочен договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване в срока на изпитване на лице с ТЕЛК
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.10.2015 в: Данъчни ЗакониПродължаване на работа след придобиване право на пенсия
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.10.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на трудов договор с ТЕЛК решение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.10.2015 в: Данъчни ЗакониОборот за регистрация по ДДС Гърция
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
04.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на приход от реклама
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за мобилни услуги
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на субсидии от ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.10.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по чл.71, ал.1
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезпечение - изплащане след напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезпечение - изплащане след напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане при срочен договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор по време на майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
30.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за рекламни материали
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.09.2015 в: Данъчни ЗакониНаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
29.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на собственик и управител в ЕООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от Европа чрез агент
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжки от поръчител при запор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ за потребителски кредит
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работа
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на отработен ден
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
27.09.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на тр. договор след 2г отпуск за отглеждане на дете
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Практическо СчетоводствоВключване на производствени разходи в себестойността на продукцията
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС от туроператор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиБременност при срочен договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.325, ал.1
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
24.09.2015 в: Данъчни ЗакониСчетоводител на граждански договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
24.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.67, ал.1, т.1
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗачитане на неплатен отпуск като трудов стаж
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониСрочен трудов договор
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за преотстъпване на авторски права
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониПредсрочно прекратяване на срочен трудов договор
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.09.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение при безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при наем на ДМА от трета страна
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
20.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.67, ал.1, т.1
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиРабота в почивни дни
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице на трудов договор, придобива 50% от дяловете на дружеството. Как да се осигурява?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор преди изтичане на изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Практическо СчетоводствоСъкращение след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за собственик на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониКазус при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице на трудов договор, придобива 50% от дяловете на дружеството. Как да се осигурява?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време и обезщетение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиНатрупан отпуск от минали години
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на международни шофьри при командироване за повече от 30 дни в ЕС
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиРаботно време с променливи граници
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение поради пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични при работа на сумарно работно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиГраждански договор на пенсионер
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време и обезщетение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониМинус часове - отработване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на едномесечно предизвестие за напускане по чл.226 ал.1 т.4 от ЗМВР
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж за пенсия при 4-часов работен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота като дизайнер на свободна практика
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиНужно ли е да има отработени дни между майчинството и ползването на натрупаната отпуска?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониРаботата след пенсиониране влияе ли на обезщетението?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на отпуск по майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиПолагане на нощен труд в почивен ден при СИРВ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на майчинство поради втора бременност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиНеискат да ми изплатят заплатата
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
16.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на стока от държава членка на ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ за потребителски кредит
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по взаимно съгласие след завръщане от отпуск по майчинсто
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониОпит за неправомерно уволнение
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
14.09.2015 в: Практическо СчетоводствоСтопански операции при заличаване на кораб за скрап
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.09.2015 в: Практическо СчетоводствоКредитна нота за възстановено ДДС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.09.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на щата от цял на половин щат
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.09.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на работник с ТЕЛК
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратявяне на трудов договор
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратявяне на трудов договор
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител в няколко дружества
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС ВОП
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с инвалид
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при освобождаване по чл. 325.9 от КТ
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзтичане на майчинство
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер - застраховател
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
11.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
11.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплата или самоосигуряване?
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на електрическа енергия на помещение под наем
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие поради забавяне на изплащане на заплати
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониПарично обещетение за дете до 2 год. при трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист в ЕТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство на второ дете по време на първо майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане при договор по заместване
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПоследствие от заличаване на непререгистрирано ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен след изтекло предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране по ЗМВР
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл.62, ал.4 от КТ – Приложение №1
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиВръщане на работа след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапазване на права на трудовата борса при напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен отпуск при смяна на работодател
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие за предходен период
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиМинимално възнаграждение-осигурителен праг
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на инвалидна пенсия
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоВъзнаграждение по договор за управление
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на командировъчни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПриход от куриерска фирма
Автор: Николай Иванов, счетоводител
07.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск при два договора с един работодател
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на заплата при напускане без предизвестие
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПриход от куриерска фирма
Автор: Николай Иванов, счетоводител
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиМагистратура и работа след майчинство
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтказан отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисление и счетоводни записвания за компенсируеми отпуски
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
04.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на заплати при прекратяване по чл.71, ал.1 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплащане на дължими суми при освобождаване
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при съкращение по чл.328
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
03.09.2015 в: Практически ЗаплатиПостъпване на работа
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониКомпенсиране на извънреден труд при СИРВ
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониБолнични преди натрупване на 6-месечен осигурителен стаж
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
02.09.2015 в: Данъчни ЗакониПовторно назначаване по чл.68 ал.1 т.2
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиУдържане на 1 заплата при прекратяване на трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗаличаване на Декларация обр. 7
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтносно трудова борса
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.09.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнителен трудов договор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиПреминаване на 6-часов работен ден
Автор: Николай Иванов, счетоводител
31.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПриходи от услуги за физически лица
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
29.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПропуснато издаване на месечен отчет
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.08.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС към авансови фактури при ВОД и износ извън ЕС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.08.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при износ на стоки извън ЕС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудови взаимоотношения по програма "Младежка Заетост"
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на автомобил
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
27.08.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при съкращаване на щата
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен годишен отпуск при промчна на длъжността при същия работодател
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж за получаване на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на болничен по време на едномесечно предизвестие
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗащита на самотна майка от съкращение
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПраво на обещетение за майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрава и право на обезщетения на служител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на трудовата характеристика
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.08.2015 в: Практически ЗаплатиНепостоянен трудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.08.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължения по давност
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
21.08.2015 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на управител в ЕООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
21.08.2015 в: Данъчни ЗакониЧл. 171, ал. 1 от ДОПК?
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
20.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуски при напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониУстановяване на трудов стаж за пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.08.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване по член 328, ал. 1, т.2
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.08.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на майка с дете до 3 год.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор за наем
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на кредитно салдо
Автор: Вера Русинова, счетоводител
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониОграничение за плащания в брой
Автор: Вера Русинова, счетоводител
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Николай Иванов, счетоводител
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.08.2015 в: Практически ЗаплатиУдръжки за работно облекло
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
12.08.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск на нова работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
12.08.2015 в: Данъчни ЗакониПринудително ползване на платен отпуск
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на осигурителен стаж
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск по време на майчинството
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.08.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, т.2
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на алкохолни и безалкохолни напитки
Автор: Борис Тенчев
10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДве оборотни ведомости за един период
Автор: Борис Тенчев
10.08.2015 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение
Автор: Доника Маринова, директор одит
10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоФискален бон с нулева стойност
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.08.2015 в: Практически ЗаплатиНеобходими документи при проверка от Инспекцията от труда
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.08.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на 4-часов работен ден
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.08.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител в отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.08.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
04.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОткриване на ЕООД за продажба на хранителни стоки
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл. 331
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране през 2015 г.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор при пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на урегулиран имот от ЕООД на физическо лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.08.2015 в: Данъчни ЗакониПодадена ДДС декларация след 14-ти
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.08.2015 в: Данъчни ЗакониАрхитектурни услуги с място на изпълнение Германия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
31.07.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работно място и право на обезщетение
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониДостигане на възраст за пенсиониране
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на отпуск по майчинство за гледане на дете до 2 годишна възраст.
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.07.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при даряване на кръв
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
31.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на изплатен наем на физически лица
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.07.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на безлихвени кредити
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиЕднодневни командировъчни
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане преди изтичане на предизвестието
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиЗапочване на нова работа преди изтичане на предизвестие
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
27.07.2015 в: Счетоводни СтандартиПечалба във вид на стока
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор за продажба
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоБракуване на материални запаси
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоТристранен протокол при сгрешен превод на сума
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация на трудовата борса
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
26.07.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на уеб услуги на физическо лице в Италия
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
26.07.2015 в: Данъчни ЗакониСъдебен спор след напускане без предизвестие
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор по чл.114 КТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.07.2015 в: Данъчни ЗакониСанкции за служителя при работа без договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.07.2015 в: Практически ЗаплатиПолучаване на документи от некоректен работодател
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
16.07.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск за обучение
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
15.07.2015 в: Данъчни ЗакониДДС на лизинг на автомобил с N1 сертификат за 3+1 места
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение към общината
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиУдръжки от пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиРаботен график в МБАЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на платен годишен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при навършване на пенсионна възраст
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбещетение при пенсиониране
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на 2 работни заплати при освобождаване
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзискване на трудова книжка от служител
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на грешка в протокол и сметка 304
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
10.07.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на служител
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
08.07.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск след изтичане на първите 8 месеца на трудоотношението
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на договор по време на майчинство и започване на нова работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрава по проект кам Бурото по труда - "Младешка заетост"
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при прекратяване
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетпвпдяваме ма фактура
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на стаж
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение към общината
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на учител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на възраст за пенсиониране
Автор: Вера Русинова, счетоводител
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по заместване и майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
06.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДопълнителен резерв
Автор: Доника Маринова, директор одит
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиВторо майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срочен договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизползван годишен отпуск
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
05.07.2015 в: Практически ЗаплатиОтчитане на наднормени часове за месец и година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.07.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на майка на дете до 3 годишна възраст
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.07.2015 в: Данъчни ЗакониДългосрочна командировка на горски работници
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
04.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
03.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДопълнителен резерв
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониДългосрочна командировка на горски работници
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служител от работа по време на болничен
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗакриване на щат по време на майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
02.07.2015 в: Практически ЗаплатиТрудови договори след изтичане на срока на изпитване
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
02.07.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
30.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване след навършване на пенсионна възраст
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
30.06.2015 в: Данъчни ЗакониГледане на пенсионер на легло
Автор: Николай Иванов, счетоводител
30.06.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск по майчинство
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
29.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на кухненско обзавеждане и техника по ЗДДС и ЗКПО
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.06.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ваучери за храна
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
26.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредид по фактури за наем на лек автомобил
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониНаем от физическо лице
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредид по фактури за наем на лек автомобил
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок без предизвестие
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил закупен като стока
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор със собственик на ЕТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор със собственик на ЕТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПовредена стока при международен танспорт
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.06.2015 в: Практически Заплати6 заплати при навършване на 10 години в предприятието
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
24.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство на бабата
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68, ал.1, т. 3
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практическо СчетоводствоРазлично работно време в офисите на една фирма
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПовторно назначаване на ТД със срок на изпитване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по здравословни причини
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по здравословни причини
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на доценти
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на продукция
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на декларация 1 и корекция на декларация 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за безработица
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръчване на предизвестие по време на платен годишен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и СОЛ с доход по ТД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор с предизвестие
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане от майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиКлас трудов стаж на пенсиониран учител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на месечна норма часове при смесена смяна
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиВъпрос относно изчисляване на месечна норма часове
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение на извънщатни служители по часова ставка
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение за безработица на лице собственик и управител в ЕООД, работещо по трудов договор на друго място
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.06.2015 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП2 за трудов стаж след 1997г.
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.06.2015 в: Практически ЗаплатиКорекция на декларации 1 и 6
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиКорекция на декларации 1 и 6
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПроцедура по назначаване по ДУК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на пенсионер за ползване на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при двама работодатели
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониПравомощия на органа по приходите и публичния изпълнител - чл.12 ДОПК
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за ВОП и протокол по чл.117
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.06.2015 в: Практическо СчетоводствоИздаване на обобщаваща фактура в края на месеца
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
12.06.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на Декларация Обр. 1
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.06.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.06.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
08.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.06.2015 в: Практическо СчетоводствоФирма с 2 различни дейности
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на трудоустроен работник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.06.2015 в: Данъчни ЗакониСъкратена длъжност по време на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиСпиране на удръжки по изпълнително дело след издължаване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
Автор: Николай Иванов, счетоводител
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж при 5-часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж при 5-часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.06.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство без трудов стаж
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
02.06.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 служебен код 0000
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна в имената на дирекциите
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионно и здравно осигуряване след дългогодишна работа в чужбина
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиПовторна регистрация в бюрото по труда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиЗастъпване на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
30.05.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи по посрещане на бизнес-партньори
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
28.05.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС при посреднически услуги
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане и документиране по ЗДДС на посредническа услуга
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
26.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху определен при ревизия от органите на НАП облагаем доход от други източници
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониСъздаване на ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.05.2015 в: Практически ЗаплатиВъзстановяване на работа след съдебно дело
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗАПЛАТИ
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
24.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при услуги към Швейцарска фирма
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325, т.11
Автор: Николай Иванов, счетоводител
21.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 служебен код 0000
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗадължения на ЕТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване и неплатен отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
21.05.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на болничен
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
20.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка към друга българска фирма на територията на Румъния
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
20.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка към друга българска фирма на територията на Румъния
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
20.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на празничен труд
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.05.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
18.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПокупка на машини от Русия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.05.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен при бременност по време на предизвестие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения от борсата при съкращение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.05.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при прекратяване
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.05.2015 в: Данъчни ЗакониВъзраст за пенсиониране
Автор: Николай Иванов, счетоводител
15.05.2015 в: Практически ЗаплатиТЕЛК ограничения при цироза
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.05.2015 в: Данъчни ЗакониПризнаване на лихви при финансов лизинг
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на инвалидна пенсия
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки в страната
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки в страната
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на транспортно средсво
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Счетоводни СтандартиОсигуровки на управител на ЕООД
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзмемения в СИРВ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
12.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
12.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеподадена декларация за започване на дейност
Автор: Борис Тенчев
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходи за строителство
Автор: Борис Тенчев
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
Автор: Борис Тенчев
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за продажба на отпадъци
Автор: Борис Тенчев
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен за събота и неделя при работа на смени
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация за регистрация на СОЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 при болничен на освободено лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониИзравнителен доход СОЛ и данъчна декларация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишно изравняване на осигуровки СОЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане при болничен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониМайчински
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител с ТЕЛК решение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоЗемеделски производител физическо лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбещетение за платен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
06.05.2015 в: Практическо СчетоводствоКъсно издадена фактура
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
06.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатен отпуск при прекратяване на трудов договор
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
04.05.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешен превод към Митница
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.05.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходи от наем на пенсионер с ТЕЛК
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.05.2015 в: Практически ЗаплатиПари за работно облекло младши учител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.05.2015 в: Данъчни ЗакониБолнични дни за една година
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на възстановяване на ДДС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на сделки в ЕС
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.05.2015 в: Практическо СчетоводствоКъсно издадена фактура
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатени възнаграждения след напускане
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
01.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПриемане на ГФО на дъщерно дружество
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
30.04.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация на работодател по граждански договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
29.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение по чл.325, ал.1, т.3
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
29.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.04.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за връщане на трудова книжка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоброволна регистрация по ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.04.2015 в: Практически ЗаплатиИскат ли се доказателства за "намален обем работа"
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониОбявяване на официални празници за работни дни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на финансиране
Автор: Борис Тенчев
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоходи от наем на автомобил
Автор: Борис Тенчев
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство към работещ родител на постоянен трудов договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
26.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор поради забавена заплата
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение при пенсиониране
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
23.04.2015 в: Практически ЗаплатиУточнява ли се работното място в трудовия договор
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОценяване и отчитане на готовата селскостопанска продукция
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на декларация по чл. 55
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на декларация по чл.50 за СОЛ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПризнаване на субсидия за приход
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване управител на ЕООД
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по Труда
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоТРЗ
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ за ползване на платен отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
22.04.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Красимир Николов, Интернет маркетинг
21.04.2015 в: Практически ЗаплатиВалидност на клауза по трудов договор
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
21.04.2015 в: Практически ЗаплатиПоведение при прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на добавка по граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Счетоводни СтандартиПенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиПоведение при прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични листове след пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на добавка по граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказано предизвестие за напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на трудово възнаграждение
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПодписан трудов договор, без работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор със срок на изпитване по време на бременност и болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обещетение при прекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на обезщетение при пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониДавностен срок на задължение към доставчик
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на борса след болнични
Автор: Доника Маринова, директор одит
17.04.2015 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на такса за обслужване при самолетни билети
Автор: Доника Маринова, директор одит
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониОспорване на наказание - "Предупреждение за уволнение"
Автор: Доника Маринова, директор одит
15.04.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по граждански договор
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
14.04.2015 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск при прекратяване на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
14.04.2015 в: Практическо СчетоводствоРазход за минерална вода
Автор: Станислав Колев, QA and CRM мениджър в Kreston BulMar
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониПродажби на лотарийни билети от дистрибутор
Автор: Методи Христов, данъчен консултант
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишен доклад за дейността
Автор: Борис Тенчев
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсновни средства
Автор: Борис Тенчев
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоСтоки на консигнация
Автор: Борис Тенчев
12.04.2015 в: Практическо СчетоводствоБолничен по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.04.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от бюрото по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.04.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер, назначен като управител на ООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер, назначен като управител на ООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни Законинапускане поради неизплатени заплати
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване управител на ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени социални осигуровки
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор на майка
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.04.2015 в: Практически ЗаплатиНарушено право на отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на работа от вкъщи
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327, ал.1, т.1
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиПолагаема почивка на работното място
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиРаботно време и почивки
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратено допълнително споразумание
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗаповед за напускане на работното място
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиРабота без трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ от изплащане на платен отпуск при напускане
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327, ал.1, т.1
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.04.2015 в: Счетоводни СтандартиКомуникация на служители със счетоводството
Автор: Борис Тенчев
05.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на софтуерен продукт
Автор: Борис Тенчев
05.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
Автор: Борис Тенчев
05.04.2015 в: Счетоводни СтандартиРекласифициране на инвестиционен имот
Автор: Борис Тенчев
02.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по чл.327, ал.1, т.2
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.04.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
31.03.2015 в: Данъчни ЗакониПенсия за инвалидност
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
30.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплащане на заплати
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на безсрочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор по чл.328, ал.1, т.3
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбида на работното място
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.03.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.326, ал.1
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.03.2015 в: Данъчни ЗакониСумирано изчисляване на работното време
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск при ТЕЛК над 50%
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.03.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиЗакъснение при заплащане на заплата
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на имот
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за наследниците на служител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониДата на прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство на по-ниска длъжност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за преизчисляване на надвнесен данък
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.03.2015 в: Счетоводни СтандартиСрок на годност на дълготрайни активи
Автор: Борис Тенчев
21.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително материално стимулиране или премия
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой и майчинство
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиТРЗ-нощен труд
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониЗакрила при бременност
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор и обезщетение за безработица
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително заплащане при работа в почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониСправка за окончателния размер на самоосигуряващо се лице при личен труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при смяна на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 години на ТД и работно време
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониЧаст IV от ГДД чл. 92 за 2015 г.
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчни загуби
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеизплатени разходи и възнаграждение по командировка
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от фирма в Монако
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на билети за транспорт
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на стока на фирма от ЕС
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.03.2015 в: Счетоводни СтандартиЗаприхождаване на ДНА и амортизации
Автор: Борис Тенчев
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на изпитване при преназначаване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на удръжки при ТЕЛК решение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неплатен годишен отпуск за 10 работни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при спиране дейноста на фирма
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при уволнение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтговорност на счетоводител
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоКонсервиране на Актив
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни времеви разлики
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане през ПОС терминал
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Счетоводни СтандартиПървоначална оценка на създадени нематериални активи
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни статии про продажба на ДМА
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от собственик на ЕООД като самоосигуряващ се
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на данъчен кредит от покупка на МПС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за неизползван отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониНаддадено парично обезщетение от НОИ
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване по време на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на персонала по време на майчински
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.325, ал.1, т.1
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне собственост на лизингов автомобил
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на дялове на ООД и счетоводни особености
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса при регистрация на ЕООД
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на ДМА в процес на придобиване
Автор: Борис Тенчев
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на амортизиран актив
Автор: Борис Тенчев
07.03.2015 в: Счетоводни СтандартиПървоначална оценка на създадени нематериални активи
Автор: Борис Тенчев
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОПР- намаление/ увеличение на продукцията и незавършеното производство
Автор: Борис Тенчев
06.03.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуровки
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
05.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане по чл. 327
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
05.03.2015 в: Практически ЗаплатиTрудов договор по чл.114
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от собственик на ЕООД като самоосигуряващ се
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоКулинарен магазин
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на данъчен кредит от покупка на МПС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВноски за втора пенсия по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиПродължаване на работа след пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистриране в Бюрото по труда
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на предизвестие, при сключен договор по чл.68, ал.1, т.3
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ на работик за последва производството
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоМазмачаване на служител с ТЕЛК по граждански договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения при наемане на служител с намалена работоспособност
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане по граждански договори
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на образец 1010а
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажби на услуги в САЩ
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжка на авансов данък
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониЛихва корпоративен данък
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо Счетоводствофирма без дейност за 2014
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платена отпуска
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПриключвателни операции
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране на учител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониСъдружник на граждаски договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на стаж за пенсия
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоИмам един сложен въпрос...
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по КСО на съкратен държавен служител
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.03.2015 в: Практически ЗаплатиПроценти за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване фактура на куриерска фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при магазин за продажба на хранителни стоки
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониОткраднат автомобил
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск след майчинство
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходите на управител - чуждестранно лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на болничен
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
25.02.2015 в: Практическо Счетоводствоправата ми
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.02.2015 в: Практически Заплатиосигурителен доход
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при липса на необходим трудов стаж
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2015 в: Данъчни ЗакониРабота в чуждестранна фирма
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на обезщетения, детски и дарения
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка на строителна услуга - подизпълнител извън ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на печалба от минали години
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.02.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на частично получени стоки
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНамаляване на капитала
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на вземания
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДА
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство при изтичане на договор за заместване
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦ
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦ
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Счетоводни СтандартиАвансова лихва при депозит
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на почивните дни в седмицата
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка за детски надбавки
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за квалификация и преквалификация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск по чл.164 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при прекратяване на дейността на фирмата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски стопанин
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна на длъжността след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице с булстат
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиНачисляване на прослужено време със задна дада
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на програма от Бюрото по труда
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на бременност
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на бременност
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на стока от китайски продавач
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиПреместване на времето с един час назад
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.02.2015 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска от съдружник
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНевключена фактура по ДДС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността след майчинство
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура от ЕС с ДДС
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекъсване на майчинство
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
13.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на ученици
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура, платена през POS терминал
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоЗагуба към 31.12.2014
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДаване на аванс на подотчетни лица
Автор: Борис Тенчев
12.02.2015 в: Данъчни ЗакониЕТ без касов апарат и банкова сметка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониОбжалване съгласно чл.117, ал.1, т2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.02.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на ЕООД в майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиДанъчно облагане на лица, командировани в чужбина
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапорирана заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗаявлението по чл. 67, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи свързани с извършена услуга
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на мулти-левъл маркетинг
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФинансов отчет на спортни клубове през 2014
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоАмортизация при финансов лизинг с опция за придобиване на актива
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на изплатена застраховка
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРезервни части за поддръжка на амортизиран актив
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на фирма с две дейности
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапорирана заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл. 167а от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗаявлението по чл. 67, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чужденец по ДУК в 2015
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиНамалено работно време и допълнителен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
06.02.2015 в: Данъчни ЗакониДанъци за таксиметрови шофьоти
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
06.02.2015 в: Данъчни ЗакониКатегория за пенсиониране
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
05.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неспазено предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.02.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на ЕООД в майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при няколко договора
Автор: Вера Русинова, счетоводител
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОблагане на земеделски производител
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониМясто на изпълнение на услуги
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление и контрол
Автор: Николай Иванов, счетоводител
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж на управител на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоБолничен при работа по график
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение по чл. 224 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ и чл.28 /3/, т.2 от КТД на СБУ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по гражднски договор на самоосигуряващо се лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация на ЕООД на безработен
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Доника Маринова, директор одит
27.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.01.2015 в: Данъчни ЗакониНаследствена пенсия по чл. 80 и 82 от КСО
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПарични обезщетения за безработица
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на служител след болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация образец 1 при болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоход на ветеринарен лекар
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС при земеделски производител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на докторант
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиНанасяне на промяна в трудова книжка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониПлащане от чужбина при извършване на доставка в страната
Автор: Николай Иванов, счетоводител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИзкупуване на ДЗЗД от ООД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониБолнични обезщетения
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при смяна на местоживеенето
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.01.2015 в: Практически ЗаплатиПовторно подаване на декларации 1 и 6 след 25-то число на месеца
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки и майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платен отпуск при напускане след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по взаимно съгласие
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.01.2015 в: Счетоводни СтандартиНамаляване на командировъчни при липса на документ за нощувка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапочване и прекъсване на дейност
Автор: Борис Тенчев
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПоказатели и критерии за определяне на бална оценка
Автор: Борис Тенчев
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДневник с входящи и изходящи номера
Автор: Борис Тенчев
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване при закриване на набирателна сметка
Автор: Борис Тенчев
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониГрешно осчетоводена фактура за продажба на зърно
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане при изплащане на дивидент на физическо лице от Белгия
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка на стока, повредена при транспорт
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при напускане на работа
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на декларация 6 за Данък върху доходите за м.декември 2014
Автор: Николай Иванов, счетоводител
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на самоосигуряващо се лице като разход за ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониСмяна на работата по време на майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на отпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.01.2015 в: Практическо СчетоводствоКвартирни пари за командировка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж на СОЛ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.01.2015 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране на минен инженер
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на получени суми без фактура
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на устройство на лизинг от мобилен оператор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на конна база
Автор: Борис Тенчев
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоВременна финансова помощ
Автор: Борис Тенчев
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПопълване на Декларация 1
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишно изравняване на ДОД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управител в ООД с втори трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Счетоводни СтандартиСрок за получаване на заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на допълнителен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение за неизползван отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа по взаимно съгласие.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС по чл.156
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
06.01.2015 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗемеделски стопанин
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на график при СИРВ
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот и ДДС от физическо лице
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониВътрешен правилник за определяне на основна заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПредставяне на Удостоверение УП-3 за допълнителен осигурителен стаж до НОИ от пенсионер
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.01.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация при напускане на работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.12.2014 в: Практическо Счетоводствоплащане на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетни билети
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.12.2014 в: Счетоводни СтандартиОсчетоводяване на апорт на парични заеми
Автор: Доника Маринова, директор одит
27.12.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране за първа категория
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.12.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение на общински съветник с ТЕЛК
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване по чл. 71, ал. 1
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиДанъчни облекчения при работа на 4 часов работен ден
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на промяна в осигуровките
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на управител в ООД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониПомощ за майка студентка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.12.2014 в: Практически ЗаплатиОпределяне на среднодневно брутно трудово възнаграждение за болничен
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при трудоустрояване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониДоход от наем при ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неползван отпуск преди 2009 г.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на бащата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на услуги за ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.12.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
Автор: Борис Тенчев
08.12.2014 в: Счетоводни СтандартиКомперсируеми отпуски
Автор: Борис Тенчев
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониИнтрастат декларация
Автор: Вера Русинова, счетоводител
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 224
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стоки при покупка и формиране цена на придобиване
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизинг за един месец
Автор: Николай Иванов, счетоводител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при ВОП
Автор: Николай Иванов, счетоводител
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизиране на нивомерна система
Автор: Борис Тенчев
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане при производство на машина (ДМА) за основна дейност
Автор: Борис Тенчев
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
06.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение на безработен
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна отчетност при наследяване на фирма
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиСпиране на осигуряването по договор за управление и контрол
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Данъчни ЗакониСтаж при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при работа на две места
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при освобождаване по чл. 325
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониНазначение на пенсионер по болест по чл. 67
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСтаж за съставител на финансови отчети
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониЗапорира ли се обещетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиПризнаване на стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за промяна на обстоятелствата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиСлужебен отпуск (синдикален)
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и лицензионни възнаграждения
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониИзползване на платен отпуск при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиРабота по празниците
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 328
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.11.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното място по време на майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.11.2014 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление и контрол
Автор: Николай Иванов, счетоводител
24.11.2014 в: Данъчни ЗакониДанък печалба и продобиване на ново ДМА
Автор: Борис Тенчев
24.11.2014 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на предизвестие за напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.11.2014 в: Данъчни ЗакониНеизплатена годишна отпуска при напускане
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
20.11.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск на служител с ТЕЛК
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.11.2014 в: Данъчни ЗакониПреназначаване на служител на 4 часов работен дан.
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
19.11.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по принуда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.11.2014 в: Практически ЗаплатиКлас за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.11.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при напускане по чл. 325
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на пари, получени от куриер
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки при повишаване на заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск без прекъсване, продължаващ 2 месеца
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониНевзет отпуск при преминаване на 4-часов работен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по принуда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на собственик на неработещо ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател про прекратяване по чл. 71
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПокупка на ДМА с договор за покупко-продажба
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск на служител на сумирано работно време и 2-часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
12.11.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на счетоводни записвания от една фирма към друга
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
11.11.2014 в: Счетоводни Стандарти Безвъзмездно получена машина от свързана компания от ЕС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
11.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 327, поради неизплатени заплати
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане поради неизплатени възнаграждения
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 327, поради неизплатени заплати
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.11.2014 в: Практически ЗаплатиНачисление на доп.трудово възнаграждение на лице в отпуск по майчинство?!
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
10.11.2014 в: Практическо Счетоводствомайчинство при второ дете
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.11.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при работа на 12 часови смени
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.11.2014 в: Счетоводни СтандартиВид на сделки с 3 страни от и извън ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.11.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл. 325 и изчисляване на обезщетение
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
06.11.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл. 325 и изчисляване на обезщетение
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
06.11.2014 в: Практически ЗаплатиНачисление на доп.трудово възнаграждение на лице в отпуск по майчинство?!
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.11.2014 в: Практическо СчетоводствоВъзстановена вноска от съдружник
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.11.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсионирване
Автор: Вера Русинова, счетоводител
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на уведомление
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при настъпило заболяване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практическо СчетоводствоБолничен за самоосигуряващо лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практическо СчетоводствоСрочен трудов договор за 1 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на две места
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиТрудоустрояване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок по време на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиБюро по Труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски върху разходите за тиймбилдинг
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониГоляма касова наличност
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, т. 3
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПропусната фактура в дневник на продажбите
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.10.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране при учител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация по чл. 55
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практическо СчетоводствоМинимален осигурителен доход за търговски представител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор с изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен при договор по заместване
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки само осигуряващ се
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиНеспазване на предизвестие за напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по чл.325
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.10.2014 в: Практически ЗаплатиОтнети ли са ми правата?
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.10.2014 в: Данъчни ЗакониВъзтановяване на ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПраво на обезщете