Kreston BulMar
Kreston BulMar
Кратка история

Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница.
Година на създаване: 1996
Брой служители: 80
Адрес: ул. Нишка (Найчо Цанов) №172
Уеб-сайт: http://www.bulmar.com28.03.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж - документиране и изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.03.2016 в: Практическо Счетоводство5.14.5. Брак на Готова Продукция
Автор: ЕЛЕНА ПЕТРОВА
14.03.2016 в: Практическо Счетоводство5.14.5. Брак на Готова Продукция
Автор: ЕЛЕНА ПЕТРОВА
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониКодекс на Труда (КТ) - Резюме
Автор: христова христова, счетоводител
23.09.2015 в: Практически Заплати3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически Заплати4.4.1. Отпуск – основен и удължен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
01.04.2015 в: Данъчни ЗакониПромените в ЗДДС за 2015 г.
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
20.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
18.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на взаимоотношенията със свързани лица в годишната декларация по чл.92 от ЗКПО за 2014 год.
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Практически Заплати4.4.1. Отпуск – основен и удължен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.01.2015 в: Практическо Счетоводство7.6.2. ОПР по НСС с Формули за Изчисляване
Автор: Доника Маринова, директор одит
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.09.2014 в: Данъчни ЗакониНовият трудов договор - за стажуване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.08.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.07.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор – предмет и разлики с трудовия договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж - документиране и изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.04.2014 в: Практически Заплати3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониСИДДО - Резюме
Автор: Доника Маринова, директор одит
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромени при подаването на декларация 6 през 2014 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.03.2011 в: Практически ЗаплатиИзготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник

28.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
28.05.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на наизползван отпуск
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
28.05.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращения на персонал
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
27.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониНеизплатени осигуровки
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.71
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.05.2016 в: Данъчни ЗакониДоговор за отдаване под наем на работна сила
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.05.2016 в: Данъчни ЗакониНазначаване на Управител в ЕООД
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
26.05.2016 в: Данъчни ЗакониОбъркан контрагент в дневника за продажбите
Автор: Метин Сали, счетоводител
26.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.05.2016 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.05.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС за обезщетение при непогасяване на кредит
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДоставка на стоки
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониОблагане и документиране по ЗДДС на посредническа услуга към ЮЛ в Англия
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакупиване на ДА от ЕС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакупиване на ДА от ЕС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от бюрото по труда
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на плащания по ПОС терминал
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с организация от ЕС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиПомощ за лечение на служител
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониДистанционни продажби на стоки за Норвегия
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване при изтичане срока на Трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск при първа работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.05.2016 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
22.05.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата на родител
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
22.05.2016 в: Данъчни ЗакониИмуществена отговорност на служител
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
21.05.2016 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на местни данъци
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониСрок за обработка на болнични
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗапир на безработно лице
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
21.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
19.05.2016 в: Данъчни ЗакониСамоусигоряване на управител на ЕООД
Автор: Петя Иванова, счетоводител
18.05.2016 в: Данъчни ЗакониПолзване на бащинство
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
18.05.2016 в: Практически ЗаплатиПодновяване на запор при започване на нова работа
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
18.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор в изпитателен срок
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.05.2016 в: Данъчни ЗакониПреработка на интернет страница
Автор: Игор Жеков, счетоводител
16.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.326 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2016 в: Практическо СчетоводствоРазлика в количеството след обработка на стока
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
16.05.2016 в: Практическо СчетоводствоСправка за дължима такса смет
Автор: Игор Жеков, счетоводител
16.05.2016 в: Практическо СчетоводствоДневник на трудови книжки
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.05.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на МОЛ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2016 в: Счетоводни СтандартиНеобходим стаж за майчинство
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.05.2016 в: Данъчни ЗакониПридобиване право на пенсия
Автор: Метин Сали, счетоводител
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониТърговия в Англия
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониОпределане на дата за протокол по чл.117
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
15.05.2016 в: Данъчни ЗакониНаем на гаражи за лични нужди
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониПродожба на лек автомобил
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружник, неизвършващ трудова дейност в ООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разпределени дивиденти
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониМайчинство и доосигуряване
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на отпуск след болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.05.2016 в: Практически ЗаплатиИзтичане на изпитателен срок
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични дни по време на предизвестие
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
14.05.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск при работа на срочен трудов договор
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
13.05.2016 в: Практически ЗаплатиРабота по допълнителен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
11.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗаем без договор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
11.05.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкова сметка при работа по граждански договор
Автор: Цветан Терзийски, юристконсулт
11.05.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповед за прекратяване на ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.05.2016 в: Данъчни ЗакониНеустойки по договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
10.05.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа с предизвестие
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
10.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на отпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Практическо СчетоводствоУдържки от заплатата от ЧСИ
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.05.2016 в: Счетоводни СтандартиЗапор на заплата на майка
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗакон за местни данъци и такси за ново жилище
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.05.2016 в: Практически ЗаплатиПрофесионален опит
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на отпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Данъчни ЗакониДопълнителна дейност на заведение
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2016 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДОД
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
08.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор по чл. 71, ал. 1
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
08.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
08.05.2016 в: Практическо СчетоводствоИзвършване на гаранционен ремонт
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.05.2016 в: Практически ЗаплатиСрок за отговор на молба за прекратяване на трудов договор
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл.167а
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизползван платен отпуск
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНеобходим стаж за получаване на майчинство
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен годишен отпуск
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.05.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по програма
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониДанък на дерегистрирано МПС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор без предизвестие от страна на работодател
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
07.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на апатрамент придобит чрез замяна
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.05.2016 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивиденти
Автор: милко ангелов киров киров, ел,техник
06.05.2016 в: Практическо СчетоводствоЛихви при договор за физическо лице
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.05.2016 в: Данъчни ЗакониПротокол при продажба на самолетни билети
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.05.2016 в: Практически ЗаплатиПриложение № 6 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на апатрамент придобит чрез замяна
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор без предизвестие от страна на работодател
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗавеждане на активи в предприятие
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица по чл.331
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.05.2016 в: Практическо СчетоводствоАктиви под 700лв., отписани от САП
Автор: Доника Маринова, директор одит
05.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор от ДСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.05.2016 в: Практически ЗаплатиЗадържане на цялата заплата от банката
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.05.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор при непогасен кредит
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
04.05.2016 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки върху изплатени суми по граждански договори
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.05.2016 в: Данъчни ЗакониИзнос на стока до Македония
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
02.05.2016 в: Практическо СчетоводствоСИДДО с Естония за договор с физческо лице
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
02.05.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизионен акт
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
01.05.2016 в: Данъчни ЗакониПрава на служител с диабет
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
28.04.2016 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на разходи за маркетинг
Автор: Игор Жеков, счетоводител
28.04.2016 в: Данъчни ЗакониВОП от Германия
Автор: Игор Жеков, счетоводител
28.04.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС при извършване на услуга по електронен път
Автор: Игор Жеков, счетоводител
28.04.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на справка по чл. 73
Автор: Игор Жеков, счетоводител
25.04.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор без посочен срок на предизвестие
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониДарение към физическо лице
Автор: Игор Жеков, счетоводител
21.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване по сметка 411
Автор: Игор Жеков, счетоводител
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за лек автомобил категория N1
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигурявщо се лице в ЕООД
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигурявщо се лице в ЕООД
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
20.04.2016 в: Практическо СчетоводствоПлащания на ръка без каса
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
20.04.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск след майчинство
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
19.04.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа при закъснение на заплатата
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
19.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разход за годишна винетка
Автор: Игор Жеков, счетоводител
18.04.2016 в: Практическо СчетоводствоДекларация по чл.92
Автор: Николай Иванов, счетоводител
18.04.2016 в: Практически ЗаплатиНеявяване на работа след отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.04.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болничен след напускане на работа
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
18.04.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични след освобождаване от работа
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
15.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на букмейкърски пункт
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.04.2016 в: Практическо Счетоводство осчетоводяване на авансови плащания на клиент
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
15.04.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ВОП - Протокол по чл.117
Автор: Игор Жеков, счетоводител
14.04.2016 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство автосервиз
Автор: Метин Сали, счетоводител
14.04.2016 в: Практическо СчетоводствоФактура от испанска фирма
Автор: Игор Жеков, счетоводител
13.04.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен след напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.04.2016 в: Данъчни ЗакониПлащане на отписано вземане
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
11.04.2016 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС за дружество, което не е извършвало дейност
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиКорекция на уведомление по чл.62
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиАктуализация на заплата след отпуск по майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното място по време на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане при преместване на фирмата в друг град
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиПръвръщане на срочен трудов договор в безсрочен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 при отработен непълен месец
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практическо СчетоводствоНеплатен отпуск и започване на нова работа по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда за самоосигуряващо се лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Практически ЗаплатиДекларация за Постъпване за първи път
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение на служител с ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.04.2016 в: Данъчни ЗакониСключване на граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
06.04.2016 в: Счетоводни СтандартиПразни редове в годишните отчети
Автор: Метин Сали, счетоводител
06.04.2016 в: Практическо СчетоводствоКасов апарат - дневен отчет
Автор: Метин Сали, счетоводител
04.04.2016 в: Данъчни ЗакониНесъстоятелност на фирма
Автор: Игор Жеков, счетоводител
04.04.2016 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разход на гориво
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.04.2016 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.04.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
03.04.2016 в: Данъчни ЗакониКорекция по чл. 62
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
31.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажба на имот
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
30.03.2016 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация чл.50 ЗДДФЛ
Автор: Игор Жеков, счетоводител
30.03.2016 в: Данъчни ЗакониНормативни изисквания за счетоводна кантора
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на допълнителен осигурителен стаж
Автор: Петя Иванова, счетоводител
29.03.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на работа на 7 часов работен ден
Автор: Петя Иванова, счетоводител
29.03.2016 в: Практически ЗаплатиПенсиониране и ползване на обезщетения
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки от работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводяване на лизинг
Автор: Игор Жеков, счетоводител
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчна декларация на управител
Автор: Игор Жеков, счетоводител
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониЗахранване на каса от собственик
Автор: Игор Жеков, счетоводител
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация Образец 1 на осигурено лице с прекратена регистрация (починал служител)
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2016 в: Данъчни ЗакониДете с ТЕЛК
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2016 в: Практически ЗаплатиИнвалидна пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониСмяна на адрес на управление
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиУведомление по чл.328, ал.1, т.3 от КТ и ползване на болничен по време на предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиОснования за срочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.03.2016 в: Практически ЗаплатиНачисляване на заплати
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоУслуга от страна извън ЕС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтписване на напълно апортизирани ДМА
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажби в Амазон
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоЗакупена сграда със земя на името на фирма
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
23.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.328, ал.1, т.7
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониПреназначаване без изпитателен срок
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.03.2016 в: Данъчни ЗакониОповестяване на ГФО
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.03.2016 в: Практическо СчетоводствоКоригиране на счетоводна грешка
Автор: Игор Жеков, счетоводител
21.03.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.03.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Игор Жеков, счетоводител
21.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължения от 2009 година
Автор: Игор Жеков, счетоводител
20.03.2016 в: Счетоводни СтандартиСчетоводно отчитане на наем
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране през 2016 г.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеобходим стаж за получаване на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл.325, ал.1, т.4 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиOбезщетение при завръщане на титуляр
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за отглеждане на дете
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при закриване на фирмата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.03.2016 в: Практически ЗаплатиПризнаване на надбавка за трудов стаж и професионален опит със задна дата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.03.2016 в: Счетоводни СтандартиАктуален ли е МОС 700
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониЗа учителският стаж
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониОтлагане на отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.03.2016 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за приемен родител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на болнични
Автор: Доника Маринова, директор одит
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиЗаповеди за сумирано изчисляване на работното време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониОпределяне категория на труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване при навършване на години за пенсия
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиБременност по време на изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане при изтичане на срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиОформяне на договор за стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на постоянен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиНазначаване на пенсионер
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
18.03.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на вдовишка пенсия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
18.03.2016 в: Практически ЗаплатиИзменение на основната заплата след отпуск по майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзискуемост на задължение
Автор: Игор Жеков, счетоводител
16.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на болнични
Автор: Игор Жеков, счетоводител
16.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор с предизвестие
Автор: Игор Жеков, счетоводител
16.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор с предизвестие
Автор: Игор Жеков, счетоводител
15.03.2016 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при консултантска услуга
Автор: Игор Жеков, счетоводител
14.03.2016 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от комисионен договор
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
14.03.2016 в: Данъчни ЗакониДоходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
14.03.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПлатени осигуровки без документ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
14.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзвършване на услуга в Сърбия
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПокупка на автомобил чрез финансов лизинг
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор със срок на изпитване по време на болничен при бременност
Автор: Николай Иванов, счетоводител
12.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПродажба към лице извън територията на общността
Автор: Игор Жеков, счетоводител
12.03.2016 в: Практическо СчетоводствоИзвършване на оценка
Автор: Игор Жеков, счетоводител
11.03.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на платен отпуск
Автор: Георги Колев, счетоводител
11.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Георги Колев, счетоводител
10.03.2016 в: Данъчни ЗакониФактура към американска фирма
Автор: Георги Колев, счетоводител
10.03.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки от ЕС
Автор: Георги Колев, счетоводител
09.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПротокол по ДДС при услуга от ЕС от нестопанска организация
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтрицателен отчет продажби
Автор: Игор Жеков, счетоводител
09.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по чл.328 от КТ
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
08.03.2016 в: Практическо СчетоводствоОтписване на задължение
Автор: Георги Колев, счетоводител
08.03.2016 в: Данъчни ЗакониФактура към американска фирма
Автор: Георги Колев, счетоводител
08.03.2016 в: Данъчни ЗакониДокументиране на доставката на стоки по специалния ред на облагане на маржа
Автор: Георги Колев, счетоводител
08.03.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
07.03.2016 в: Счетоводни СтандартиБолничен по време на бременност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на смени
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониСтаж за съставител на ГФО
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна на график в държавно предприятие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоНеобходимост от въвеждане на СИРВ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на платен отпуск
Автор: Георги Колев, счетоводител
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен по време на изпитателен срок
Автор: Георги Колев, счетоводител
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен по време на изпитателен срок
Автор: Георги Колев, счетоводител
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониРабота на два трудови договора
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПротокол за резултатите от инвентаризация на разчети
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Практическо СчетоводствоНеосчетоводени лихви по депозити
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
07.03.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване по ДУК
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоДарение чрез SMS
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоСпециален режим на облагате на маржа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на срочен трудов договор
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
06.03.2016 в: Практическо СчетоводствоПропусната фактура в дневника за продажби
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор до завръщане на титуляра
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
06.03.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна по трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониОбещетение от бюрото по труда
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на бонус по време на отпуск
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на годишен отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.03.2016 в: Данъчни ЗакониЗа пенсионирането
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониДарение на юридическо лице
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен при прекратяване на трудов договор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПолзван данъчен кредит за актив преди регистрация по ЗДДС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПродавач консултант на 10-часов работен ден
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиПреподписване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониПопълване на справка за окончателен доход за 2014 г
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиДопълнително трудово възнаграждение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониУсловия за получаване на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практическо СчетоводствоТрудов стаж при граждански договори
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониБолничен при прекъснати здравно-осигурителни права
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиБонуси по време на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониРешение на ТЕЛК и годишна данъчна декларация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониРабота на два трудови договора
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Счетоводни СтандартиБолничен по време на бременност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск при невъзможност за осигуряване на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониСправка за окончателния размер на осигурителния доход
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчно облекчение за лице с намалена работоспособност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, ал.1, т.2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2016 в: Практически ЗаплатиСамоосигуряващо се лице, полагащо личен труд в ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на бременност и действащ болничен.
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.03.2016 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на бременност и действащ болничен.
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
02.03.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
29.02.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактури за офис обзавеждане
Автор: Игор Жеков, счетоводител
29.02.2016 в: Данъчни ЗакониГаранциия при договор за СМР
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
29.02.2016 в: Практически ЗаплатиСъкращаване от работа
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.02.2016 в: Практическо СчетоводствоРазход за бъдещ период
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.02.2016 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигоровки и майчинство
Автор: Николай Иванов, счетоводител
26.02.2016 в: Практически ЗаплатиГъвкаво работно време
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.02.2016 в: Практически ЗаплатиОтпуск за погребение на роднина
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
24.02.2016 в: Практическо СчетоводствоЕлектронен магазин
Автор: Игор Жеков, счетоводител
23.02.2016 в: Практическо СчетоводствоПрилагане на слаба капитализация
Автор: Игор Жеков, счетоводител
23.02.2016 в: Практическо СчетоводствоТеглене на пари от фирмена сметка
Автор: Игор Жеков, счетоводител
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоТеглене на пари от фирмена сметка
Автор: Игор Жеков, счетоводител
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДавност на сгрешен превод
Автор: Игор Жеков, счетоводител
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит за гориво, при транспорт на служители
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиПовищение по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.02.2016 в: Данъчни ЗакониРоднини, работещи в една институция
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоПредоставяне на ДМА на фирма
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.02.2016 в: Данъчни ЗакониЕлектронни услуги към турска фирма
Автор: Ася Янакиева
22.02.2016 в: Данъчни ЗакониПрофесионален стаж на съставител на финансови отчети
Автор: Георги Колев, счетоводител
22.02.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на нулева фактура
Автор: Георги Колев, счетоводител
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиПлащане на задължение към кредитор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение по чл. 325, т. 4
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиАнекс за увеличаване срока на предизвестие
Автор: Игор Жеков, счетоводител
22.02.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Игор Жеков, счетоводител
21.02.2016 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на изпитателен срок
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
19.02.2016 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация на физическо лице
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
19.02.2016 в: Данъчни ЗакониПриспадане данъчен кредит на зъболекари
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
19.02.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на производствен отпадък
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
17.02.2016 в: Данъчни ЗакониОткраднат ДМА с нулева балансова стойност
Автор: Петя Иванова, счетоводител
16.02.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на сграда
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
16.02.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск в следваща година
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
16.02.2016 в: Данъчни ЗакониИзбор на вид сделка и определяне на цена при продажба на недвижим имот на ЕООД
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
16.02.2016 в: Практическо СчетоводствоФактуриране продажба на земя
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоИздаване на касов бон при плащане на виртуален ПОС терминал
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
15.02.2016 в: Данъчни ЗакониОтчитане на лотарийни билети
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоВнос от Украйна с купувач английска фирма
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
15.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДублиран приход от минали години
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.02.2016 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск преди 2009 г.
Автор: Игор Жеков, счетоводител
12.02.2016 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.02.2016 в: Данъчни ЗакониНачисляване на данък уикенд
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.02.2016 в: Данъчни ЗакониСоциална пенсия за инвалидност
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.02.2016 в: Данъчни ЗакониПонижаване в длъжност след болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
08.02.2016 в: Практическо СчетоводствоПогрешно осчетоводяване на лизинг
Автор: Игор Жеков, счетоводител
05.02.2016 в: Данъчни ЗакониСрок за съставяне на ревизионен доклад
Автор: Петя Иванова, счетоводител
05.02.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Игор Жеков, счетоводител
05.02.2016 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Игор Жеков, счетоводител
05.02.2016 в: Данъчни ЗакониНовите промени в ЗДДС за смесеното ползване на недвижимо имущество
Автор: Игор Жеков, счетоводител
05.02.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетения за безработица и майчинство
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
04.02.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна на позиция при назначаване
Автор: Игор Жеков, счетоводител
04.02.2016 в: Данъчни ЗакониИскане за възстановяване
Автор: Игор Жеков, счетоводител
02.02.2016 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължение
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
02.02.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС при продажба на семена
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
02.02.2016 в: Данъчни ЗакониЕднократна помощ при смърт на роднина
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
02.02.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
02.02.2016 в: Практически ЗаплатиПромяна на заплата при завършване на магистратура
Автор: Георги Колев, счетоводител
29.01.2016 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на лизинг към мобилен оператор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДокументи при освобождаване на работник в изпитателен срок
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.01.2016 в: Данъчни ЗакониЕлектронни услуги в Русия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
27.01.2016 в: Практическо СчетоводствоПодотчетно лице
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
27.01.2016 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на щат
Автор: Петя Иванова, счетоводител
25.01.2016 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при работа по договор за поръчка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.01.2016 в: Данъчни ЗакониТрудов стаж съгласно чл.355, ал.1, т.5
Автор: Соня Чобанова, асистент одитор
24.01.2016 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж за работа на 7 часа дневно при 8-часов работен ден
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно осчетоводено кредитно известие
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.01.2016 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
23.01.2016 в: Практически ЗаплатиВаучери за храна по време на майчинство
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
22.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.01.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск за обучение
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.01.2016 в: Данъчни ЗакониПродажба на стока
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.01.2016 в: Практически ЗаплатиТълкуване на чл.176а от КТ
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
20.01.2016 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка на автомобил от физическо лице
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения за отглеждане на деца
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.22в, ал.8 за данъчно облекчение
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониКетъринг като представителен разход
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Данъчни ЗакониБезлихвен паричен заем
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
19.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДДС на раздадена рента през 2015 г.
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.01.2016 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен тръдов договор по чл.68, ал.1, т.1
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиРаждане в чужбина
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при предсрочно пенсиониране
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.01.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на болничен
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна с изтекъл срок на валидност
Автор: Николай Иванов, счетоводител
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение под МРЗ
Автор: Игор Жеков, счетоводител
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиГрафик за изпозлване на платен годишен отпуск
Автор: Игор Жеков, счетоводител
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапочване на счетоводство на новооткрито ЕООД
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапочване на счетоводство на новооткрито ЕООД
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапочване на счетоводство на новооткрито ЕООД
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.01.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при уволнение без предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
17.01.2016 в: Данъчни ЗакониДопълнително споразумение по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение след прекратяване по чл.71, ал.1
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.01.2016 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.01.2016 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
15.01.2016 в: Данъчни ЗакониУволнение на защитен служител поради липса на професионална квалификация
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.01.2016 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на труд на анест. сестра
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.01.2016 в: Практическо СчетоводствоОбучение по счетоводство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.01.2016 в: Данъчни ЗакониОтпуск по настояване на работодателя
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.01.2016 в: Практическо СчетоводствоДоходи от наем
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.01.2016 в: Данъчни ЗакониСИДДО със САЩ и приспадане на платени дънък
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.01.2016 в: Данъчни ЗакониПраво на позлване на платен отпуск след изтичане на неплатен по чл.167а
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.01.2016 в: Данъчни ЗакониЖилище на ЕООД, дадено под наем
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.01.2016 в: Практическо СчетоводствоРемонт на сграда със собствени средства
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.01.2016 в: Практически ЗаплатиНяколко запора на трудово възнаграждение
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
07.01.2016 в: Данъчни ЗакониДневник покупки и грешно въведен доставчик
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
07.01.2016 в: Данъчни ЗакониБолнични при два трудови договора
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.01.2016 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониТрудов договор при вътрешно заместване
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.01.2016 в: Данъчни ЗакониПромяна на работното време от 4 на 8 часа
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.01.2016 в: Практическо СчетоводствоПлащане на обезценено вземане
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на приход от финансиране по мярка 121 "Модернизиране на селските стопанства"
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.01.2016 в: Практически ЗаплатиПроцент за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониПризнаване на приход от финансиране по мярка 121 "Модернизиране на селските стопанства"
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешка в дневника за продажбите
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.01.2016 в: Данъчни ЗакониЗапор върху обезщетение от трудовата борса
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
04.01.2016 в: Данъчни ЗакониОтпуск за бащата при раждане на дете
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
03.01.2016 в: Практическо СчетоводствоЗапор на пенсия
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониВтори трудов договор при 7-часов работен ден
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониИзплащане на доходи на инвеститори
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.01.2016 в: Практическо СчетоводствоГрешно маркирано плащане в брой
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.01.2016 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса след работа в друга страна
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.01.2016 в: Практически ЗаплатиМайчинство и безработица
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата и обезщетения след получаване на заповед за освобождаване
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.12.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при транспортна услуга
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на заплата и обезщетения след получаване на заповед за освобождаване
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
28.12.2015 в: Практически ЗаплатиУволнение на управител
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.12.2015 в: Практическо СчетоводствоКорекция на ДДС по чл.79
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на дейността по време на майчинство
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор чл.71, ал.1
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.12.2015 в: Данъчни ЗакониНеприспаднат аванс
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплащане при използван неплатен отпуск
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивидент
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониПропуснат срок за регистрация в Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.12.2015 в: Практическо СчетоводствоИзвършване на реклами в Интернет
Автор: Георги Колев, счетоводител
21.12.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на данък за МПС
Автор: Метин Сали, счетоводител
21.12.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на майчинство при работа по граждански договор
Автор: Метин Сали, счетоводител
20.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗадържане на работна заплата
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
19.12.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
17.12.2015 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС без ВОП и ВОД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на задължения
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗабрана за позлване на отпуск на определена дата
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при прекратяване финансов лизинг
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практическо СчетоводствоПолучено плащане след регистрация по ДДС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на работници
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
16.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.12.2015 в: Практически ЗаплатиОтлагане на отгпуск
Автор: Георги Колев, счетоводител
14.12.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на електронни книги on-line
Автор: Игор Жеков, счетоводител
14.12.2015 в: Практически ЗаплатиЗабрана за позлване на отпуск на определена дата
Автор: Георги Колев, счетоводител
14.12.2015 в: Практически ЗаплатиПодновяване на срочен трудов договор
Автор: Петя Иванова, счетоводител
14.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзгубена трудова книжка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.12.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.12.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
11.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреминаване от 8 на 4 часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
11.12.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит при покупка на лек автомобил
Автор: Игор Жеков, счетоводител
10.12.2015 в: Практическо СчетоводствоНерегистрирана фирма по ДДС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск при напускане
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.12.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор на управители на ООД без служители
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.12.2015 в: Данъчни ЗакониФактура към ливанска фирма
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
09.12.2015 в: Данъчни ЗакониФактура към ливанска фирма
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
09.12.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация на нов трудов договор
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
07.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чуждестранен гражданин по ДУК
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.12.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за ПГО на завърнала се от майчинство служителка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.12.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск - изчисляване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.22г от ЗДДФЛ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск след майчинство
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониЗавръщане на работа след майчинство
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане преди изтичане на предизвестието
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване и заплащане на нощен труд
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиНеподписан трудов договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониДДС за вносна стока - подарък
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.12.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск на нова работа
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение за безработица
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.12.2015 в: Данъчни ЗакониДарение към община
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
04.12.2015 в: Практически ЗаплатиПрава при напускане на работа
Автор: Георги Колев, счетоводител
03.12.2015 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на дарение
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
02.12.2015 в: Практическо СчетоводствоВОД на стока от Германия
Автор: Игор Жеков, счетоводител
02.12.2015 в: Счетоводни СтандартиОтчитане на финансиране по европейски проекти
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
02.12.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане и амортизация на ведомствена бензинколонка и фискално устройство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.12.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане и амортизация на ведомствена бензинколонка и фискално устройство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.12.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешно ореазена фактура
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
01.12.2015 в: Данъчни ЗакониПриходи от разпореждане с облигации и акции
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
01.12.2015 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на светещ рекламен надпис
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск при напускане
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.12.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.12.2015 в: Счетоводни СтандартиОбезщетение при оставане без работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.11.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на незаконно уволнен служител с влязло в сила съдебно решение
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтлагане на годишен платен отпуск за следващата календарна година
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
30.11.2015 в: Данъчни ЗакониДДС по продажба в ЕС
Автор: Георги Колев, счетоводител
30.11.2015 в: Практическо СчетоводствоРазмер на рисково-претеглени епскозиции
Автор: Игор Жеков, счетоводител
30.11.2015 в: Практически ЗаплатиСмяна на работното място
Автор: Игор Жеков, счетоводител
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск за следваща година
Автор: Вера Русинова, счетоводител
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониСтаж като счетоводител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на незаконно уволнен служител с влязло в сила съдебно решение
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониДивидент на чуждестранно физическо лице в АД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса след съкращение
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Данъчни ЗакониДивидент на чуждестранно физическо лице в АД
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Практически ЗаплатиОставащ годишен отпуск
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.11.2015 в: Счетоводни СтандартиОтчитане на ремонт (смяна на дограма)
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при освобождаване от работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на бивши служители
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен за гледане на член от семейството
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСъхраняване на счетоводна информация
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на годишен отпуск по време на празници
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Счетоводни СтандартиСъставяне на счетоводна статия
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.11.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване от ДУК към ТД
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.11.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на трудов договор при временна нетрудоспособност
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
27.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрава на работника при работа с химикали
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
27.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.11.2015 в: Данъчни ЗакониСгрешена фактура
Автор: Георги Колев, счетоводител
26.11.2015 в: Данъчни ЗакониГаранция по сключен договор за отдаване под наем на недвижим имот
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
26.11.2015 в: Практически ЗаплатиПпрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
26.11.2015 в: Данъчни ЗакониПовторно въвеждане на фактура
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.11.2015 в: Данъчни ЗакониЛичен труд на самоосигуряващо се лице
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
25.11.2015 в: Практически ЗаплатиУвеличение на заплатата със задна дата
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на МПС при продажба
Автор: Игор Жеков, счетоводител
25.11.2015 в: Практически ЗаплатиТрудови права на задочен студент
Автор: Петя Иванова, счетоводител
24.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
24.11.2015 в: Данъчни ЗакониИнвойс за аванс при закупуване на ДМА от Труция
Автор: Метин Сали, счетоводител
24.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНеприспаднати суми по сметка 402
Автор: Метин Сали, счетоводител
24.11.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен годишен отпуск за ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.11.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи по посрещане на бизнес партньори от чужбина
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
23.11.2015 в: Практически ЗаплатиБолест по време на отпуск
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
23.11.2015 в: Данъчни ЗакониРабота в агроаптека
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
23.11.2015 в: Практически ЗаплатиПредписание за възнаграждение по ГД
Автор: Николай Иванов, счетоводител
23.11.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на частичен или пълен данъчен кредит и признаване на разход
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск при смърт на роднина
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.11.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение при заместване на отсъстващ служител
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
22.11.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Практическо СчетоводствоЗавеждане на книги в библиотека
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиСъхранение на копие от лична карта на служител
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване от работа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване от работа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.11.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения за отглеждане на деца
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
20.11.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за наем на техника за минал период
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
18.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на Трудов договор след майчинство
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
18.11.2015 в: Данъчни ЗакониУчастие на директор в синдикат
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
18.11.2015 в: Данъчни ЗакониКредитно известие след регистрация по ДДС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
16.11.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
16.11.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
14.11.2015 в: Данъчни ЗакониСанкции за работодател при работа без трудов договор
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНулеви стойности във фактура
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.11.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на платено ДДС с митническа декларация
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.11.2015 в: Данъчни ЗакониДДС върху местен данък
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.11.2015 в: Практическо СчетоводствоИнвестиционни имоти
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.11.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи по посрещане на бизнес партньори от чужбина
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.11.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.11.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на покупка на валута
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.11.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНощен труд
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоПриходи за бъдещи периоди
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.11.2015 в: Практическо СчетоводствоНапускане на съдружник в ООД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за платен годишен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
12.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
12.11.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.11.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен при работа на две места
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
11.11.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура от Фейсбук
Автор: Метин Сали, счетоводител
10.11.2015 в: Счетоводни СтандартиОпределяне на производство
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.11.2015 в: Практическо СчетоводствоКвартирни по командировка в чужбина над определите размери
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.11.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на амортизиран ДМА
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за ученичество
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
09.11.2015 в: Данъчни ЗакониИзнос с куриер за трета страна
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на лице, избрано за кмет
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.11.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване собственик на ЕООД на договор по чл.107а от КТ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСгрешена входяща фактура
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониОсигурителен стаж при два договора
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение при неявяване на работа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на заплати
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжки от обезщетение при съкращение
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса при съкращеие по чл.331 КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСгрешена входяща фактура
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.11.2015 в: Данъчни ЗакониПринудителен платен отпуск
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
07.11.2015 в: Практическо СчетоводствоБизнес с вендинг автомати
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
07.11.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
06.11.2015 в: Практическо СчетоводствоДеклариране на услуги, извършени в ЕС
Автор: Метин Сали, счетоводител
06.11.2015 в: Данъчни ЗакониНеосчетоводена фактура за ВОД
Автор: Метин Сали, счетоводител
06.11.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 - основание и дата
Автор: Метин Сали, счетоводител
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониНадвнесена сума по ВОП
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониСключваане на втори срочен договор със същия работодател
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
04.11.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетововодство на ЖСК
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на пенсиониран учител от съшия работодател
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
04.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на автомобил
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
03.11.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход на земеделски производители за получаване на семейни помощи
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от борсата след срочен трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониДневни и квартирни пари за строителни работници
Автор: Вера Русинова, счетоводител
02.11.2015 в: Данъчни ЗакониОтдаване под наем на съоръжение в ЕС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
02.11.2015 в: Практически ЗаплатиГрешно изплатена заплата
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.11.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
31.10.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство по време на изпитателен срок
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на работна заплата
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
30.10.2015 в: Практически ЗаплатиОснование за освобождаване при пенсиониране на служител с ТЕЛК
Автор: Петя Иванова, счетоводител
29.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на специализиран софтуер от Швейцария
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
28.10.2015 в: Данъчни ЗакониТърговия с регистрирани и нерегистрирани лица в ЕС
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
28.10.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за издаване на протокол по чл.117 при ВОП
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
28.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на специализиран софтуер от Швейцария
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
28.10.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ за връщане на документи
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.10.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на категориен работник
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
28.10.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на извънреден труд през национален празник
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
28.10.2015 в: Практическо СчетоводствоУдръжка от ЧСИ
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
28.10.2015 в: Практически ЗаплатиВръщане в отпуск по майчинство
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
27.10.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл.157, ал.1, т.3 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
27.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на натрупан отпуск след майчинство в следваща година
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
27.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на пенсионер, собственик на фирма
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
27.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на приходи от реклама в Интернет
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
27.10.2015 в: Практическо СчетоводствоРазписка от ПОС терминал
Автор: Метин Сали, счетоводител
27.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПодаване на Декларация 1 при промяна на длъжността
Автор: Метин Сали, счетоводител
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на транспорт до Германия без регистрация по ЗДДС
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
26.10.2015 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на конкурсна позиция
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на отпуск
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
26.10.2015 в: Практическо СчетоводствоУправител на ветеринарномедицинско заведение
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
26.10.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за прекратяване на договор
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
26.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.10.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск на служител с ТЕЛК
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
26.10.2015 в: Практическо СчетоводствоДневни пари при командировка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на изборна длъжност
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.10.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.10.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнителна дейност на фирма ЕТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.10.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионно осигуряване на безработен
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисление на клас за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.10.2015 в: Практическо СчетоводствоУпълномощаване от МОЛ при извършване на инвентаризация
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.10.2015 в: Данъчни ЗакониОпределяне на място на изпълнение
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
24.10.2015 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактури на физически лица в и извън ЕС
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
24.10.2015 в: Данъчни ЗакониСоциално майчинство
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
24.10.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на договор на 4 часа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
23.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на амортизации
Автор: Метин Сали, счетоводител
23.10.2015 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на фира на хранителен продукт
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
22.10.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнително трудово споразумение
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.10.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация 1
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.10.2015 в: Данъчни ЗакониРабота по граждански договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзпитателен срок при по-късно започване на работа
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.10.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 от ЗДДС
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
21.10.2015 в: Практическо СчетоводствоКонтировки при плащане с наложен платеж
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОпределяне на дължим ДДС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониРешение на общо събрание за разпределение на дивиденти
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.10.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение при временна неработоспособност при неплатен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на нощен и извънреден труд
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.10.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство при недостигащ осигурителен стаж
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониДанък върху комисион
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗачитане на осигурителен стаж като управител на ООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониУправител на ЕООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68, ал.1, т. 2
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиАктуализация на заплатата след майчинство
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониВнос на стока от Турция
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиНепредвижена молба за отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиТакса за неизползвана кредитна карта
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониНаемане на преподавател-лектор от Великобритания
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзпитателен срок при по-късно започване на работа
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониСкладиране на стоки в ЕС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониКурс за преквалификация
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл.111 от КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПриход от вторични суровини
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане по електронна поща
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Практическо СчетоводствоВдигане на ипотека след изплащане на заем
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Счетоводни СтандартиНазначаване на два трудови договора с различни работодатели
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониГрешка при подаването на Декларация 6
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗачитане на стаж от чужбина
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Данъчни ЗакониГрешка при подаването на Декларация 6
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащания през виртуален ПОС терминал
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
17.10.2015 в: Практическо СчетоводствоГарантиране на комисионна при внос/износ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.10.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране по инициатива на работодателя
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.10.2015 в: Данъчни ЗакониСключен Граждански договор за услуга с пенсионер с инвалидна пенсия
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.10.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
Автор: Метин Сали, счетоводител
16.10.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
Автор: Метин Сали, счетоводител
16.10.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване на изпитателен срок над 6 месеца
Автор: Метин Сали, счетоводител
15.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПодаване на УП 3
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Счетоводни СтандартиФормиране на справедливата стойност на биологични активи
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при морски транспорт
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура при неустойка за просрочен наем
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен и неплатен отпуск
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение чл.222, ал.3
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на резервни части
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане по електронна поща
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на възнаграждения
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
14.10.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация за безработица в НОИ
Автор: Петя Иванова, счетоводител
14.10.2015 в: Практически ЗаплатиОпределяне на допълнително възнаграждение според вътрешни правила
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиПроцедура по пенсиониране
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при безработица
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗДДС за медицински център
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на пенсионер
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониКуриерски услуги в Италия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.10.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.10.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при работа в Русия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗаповед за прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.71, ал.1 от КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.10.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешка при попълване на касова книга
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.10.2015 в: Практическо СчетоводствоСпиране на амортизация на катастрофирал автомобил
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.10.2015 в: Данъчни ЗакониДействия при отказ на служител за заемане на нова длъжност
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки върху социални разходи в натура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
09.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки върху социални разходи в натура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
09.10.2015 в: Практически ЗаплатиНеизползван отпуск за текуща година
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
08.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
08.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
08.10.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при обезценка и преоценяване на актив
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
07.10.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за работа, свършена преди 2 години
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
07.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване осигуряването на директор по договор за управление в ЕАД
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониРазликата между напускане по взаимно съгласие и по чл.327, ал.1, т.2
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониПридобиване право на наследствена пенсия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоБезвъзмездно прехвърляне на ППС след изтичане на договор за лизинг
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни командировъчни
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониЕлектронни кредитни известия
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при трудов договор и допълнителен доход като собственик на ЕООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърлане на МПС от лизингодател
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНачет на МОЛ
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
06.10.2015 в: Счетоводни СтандартиПари за облекло по втори трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНепредставен болничен
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗаповед, променяща длъжностната характеристика
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация в трудовата борса за завръщащи се от чужбина
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
05.10.2015 в: Счетоводни СтандартиКомпенсиране между активи и пасиви
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиДопънително възнаграждение
Автор: Метин Сали, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване поради закриване на отдел към предприятие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониСИДДО-данък при ДУК с чуждестранно лице
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониВтора бременност по време на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратен трудов договор по време на болничен
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПредстоящо сключване на договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство при трудов стаж под 2 години
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения на пенсионер, собственик на ЕООД
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Счетоводни СтандартиПопълване на Декларация образец 1
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПриход от отстъпено право на строеж
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНедопускане до работното място
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство на бащата
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на услуга по отдаване под наем
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНедопускане до работното място
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиСгрешен стаж по специалността
Автор: Метин Сали, счетоводител
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на фирма по време на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПолуремарке - категория ДМА
Автор: Петя Иванова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ за парично обезщетение по болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на учител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиЛишаване от преия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудови взаимоотношения след изпълнение на срочен трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични листа при рискова бременност
Автор: Метин Сали, счетоводител
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на доверителна сметка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск поради смърт на роднина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
05.10.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане при срочен договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Практическо СчетоводствоНесъществуваща факртура отразена в дневници по ДДС
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
05.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване в срока на изпитване на лице с ТЕЛК
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.10.2015 в: Данъчни ЗакониПродължаване на работа след придобиване право на пенсия
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
04.10.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на трудов договор с ТЕЛК решение
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
04.10.2015 в: Данъчни ЗакониОборот за регистрация по ДДС Гърция
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
04.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на приход от реклама
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
04.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за мобилни услуги
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
03.10.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на субсидии от ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
03.10.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по чл.71, ал.1
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониЗакриване на фирма по време на майчинство
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониУдължаване на срочен трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониГрешки при съставянето на протоколи по чл.117
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на платен годишен отпуск за следваща година
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезпечение - изплащане след напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
02.10.2015 в: Данъчни ЗакониОбезпечение - изплащане след напускане по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане при срочен договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор по време на майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител, чуждестранен гражданин
Автор: Метин Сали, счетоводител
01.10.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител, чуждестранен гражданин
Автор: Метин Сали, счетоводител
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл.327, ал.1, т.6
Автор: Метин Сали, счетоводител
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиРабота след края на работното време
Автор: Метин Сали, счетоводител
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане след получаване на по-малка заплата
Автор: Метин Сали, счетоводител
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителна отпуска на лице с ТЕЛК
Автор: Метин Сали, счетоводител
30.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за рекламни материали
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.09.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.09.2015 в: Практически ЗаплатиНепризнат болничен лист на напуснал служител
Автор: Петя Иванова, счетоводител
29.09.2015 в: Данъчни ЗакониНаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
29.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа по чл.327, ал.1, т.2 от КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на собственик и управител в ЕООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиДавност при задължения по кредитни карти
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от Европа чрез агент
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжки от поръчител при запор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ за потребителски кредит
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работа
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на отработен ден
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Данъчни ЗакониФактури от и извън ЕС
Автор: Метин Сали, счетоводител
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Вера Русинова, счетоводител
28.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
27.09.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
26.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при постоянен договор и клауза
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на тр. договор след 2г отпуск за отглеждане на дете
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Практическо СчетоводствоВключване на производствени разходи в себестойността на продукцията
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС от туроператор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.09.2015 в: Практически ЗаплатиБременност при срочен договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.325, ал.1
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
24.09.2015 в: Данъчни ЗакониСчетоводител на граждански договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.67, ал.1, т.1
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
23.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗачитане на неплатен отпуск като трудов стаж
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониСрочен трудов договор
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за преотстъпване на авторски права
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониПредсрочно прекратяване на срочен трудов договор
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
22.09.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение при безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при наем на ДМА от трета страна
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
21.09.2015 в: Практическо СчетоводствоНесъществуваща факртура отразена в дневници по ДДС
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
20.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.67, ал.1, т.1
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиРабота в почивни дни
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице на трудов договор, придобива 50% от дяловете на дружеството. Как да се осигурява?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор преди изтичане на изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Практическо СчетоводствоСъкращение след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за собственик на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониКазус при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице на трудов договор, придобива 50% от дяловете на дружеството. Как да се осигурява?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.09.2015 в: Данъчни ЗакониГДД по чл. 51
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.09.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за туристическа услуга
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.09.2015 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време и обезщетение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиНатрупан отпуск от минали години
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на международни шофьри при командироване за повече от 30 дни в ЕС
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиРаботно време с променливи граници
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение поради пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични при работа на сумарно работно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиГраждански договор на пенсионер
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време и обезщетение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониМинус часове - отработване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на едномесечно предизвестие за напускане по чл.226 ал.1 т.4 от ЗМВР
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж за пенсия при 4-часов работен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота като дизайнер на свободна практика
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиНужно ли е да има отработени дни между майчинството и ползването на натрупаната отпуска?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониРаботата след пенсиониране влияе ли на обезщетението?
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на отпуск по майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиПолагане на нощен труд в почивен ден при СИРВ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на майчинство поради втора бременност
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.09.2015 в: Практически ЗаплатиНеискат да ми изплатят заплатата
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
16.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при внос на стока от държава членка на ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
16.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор от ЧСИ за потребителски кредит
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониРеклама в интернет на фирма, нерегистрирана по ДДС
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по взаимно съгласие след завръщане от отпуск по майчинсто
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.09.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС за гориво на автомобил
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
15.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане гориво на личен автомобил
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на прекратен отпуск по майчинство
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониОпит за неправомерно уволнение
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
15.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор с фиксирани дати
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
14.09.2015 в: Практическо СчетоводствоСтопански операции при заличаване на кораб за скрап
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.09.2015 в: Практическо СчетоводствоКредитна нота за възстановено ДДС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.09.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на щата от цял на половин щат
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.09.2015 в: Данъчни ЗакониАвансови плащания след регистрация по ДДС
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
14.09.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на работник с ТЕЛК
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане гориво на личен автомобил
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117 ЗДДС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратявяне на трудов договор
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратявяне на трудов договор
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на управител в няколко дружества
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на възнаграждения
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.09.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие и болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС ВОП
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор с инвалид
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при освобождаване по чл. 325.9 от КТ
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзтичане на майчинство
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер - застраховател
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПротокол по чл.117
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
11.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗаплата или самоосигуряване?
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на отпуск за гледане на дете до 8 години
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на електрическа енергия на помещение под наем
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие поради забавяне на изплащане на заплати
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоИнвойс по ДДС
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониКорекция на фактура при ВОД
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониПарично обещетение за дете до 2 год. при трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на прокурист в ЕТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПромяна на универсален пенсионен фонд
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПромяна на универсален пенсионен фонд
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПокупка на автомобил от Италия
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при смърт на роднина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство на второ дете по време на първо майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане при договор по заместване
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПоследствие от заличаване на непререгистрирано ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.09.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакупуване на имот
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск след майчинство
Автор: Петя Иванова, счетоводител
10.09.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.09.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен след изтекло предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране по ЗМВР
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониУведомление по чл.62, ал.4 от КТ – Приложение №1
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиВръщане на работа след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапазване на права на трудовата борса при напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен отпуск при смяна на работодател
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.09.2015 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие за предходен период
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.09.2015 в: Практически ЗаплатиМинимално възнаграждение-осигурителен праг
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониКазуса за пенсиониране по ЗМВР
Автор: Петя Иванова, счетоводител
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на майчинство и заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на инвалидна пенсия
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на майчинство и заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
09.09.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на майчинство и заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2015 в: Данъчни ЗакониПринудително освобождаване от работа на служител в пенсионна възраст
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2015 в: Практически ЗаплатиОпределяне на парична санкция в трудов договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПокупка на автомобил от Италия
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоВъзнаграждение по договор за управление
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на борса след майчински
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор при неизплащане на възнаграждения
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на командировъчни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПриход от куриерска фирма
Автор: Николай Иванов, счетоводител
07.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтпуск при два договора с един работодател
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на заплата при напускане без предизвестие
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоПриход от куриерска фирма
Автор: Николай Иванов, счетоводител
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиМагистратура и работа след майчинство
Автор: Николай Иванов, счетоводител
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван отпуск
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване срока на договор по чл.68 ал.1 т1
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.09.2015 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на сътрудник при адвокат
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на майчинство и заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтказан отпуск
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.09.2015 в: Данъчни ЗакониДДС дерегистрация и повторна регистрация
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
05.09.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС по фактури, издадени на чуждестранни физически лица
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
05.09.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на държавни такси
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
05.09.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 при повече от 30 дни неплатен отпуск
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
05.09.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка със служебен автомобил
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
04.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисление и счетоводни записвания за компенсируеми отпуски
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
04.09.2015 в: Данъчни ЗакониВтори трудов договор и майчинство
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
04.09.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на заплати при прекратяване по чл.71, ал.1 от КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплащане на дължими суми при освобождаване
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при съкращение по чл.328
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
03.09.2015 в: Практически ЗаплатиПостъпване на работа
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониКомпенсиране на извънреден труд при СИРВ
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на фирма
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
03.09.2015 в: Данъчни ЗакониБолнични преди натрупване на 6-месечен осигурителен стаж
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
02.09.2015 в: Данъчни ЗакониПовторно назначаване по чл.68 ал.1 т.2
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиУдържане на 1 заплата при прекратяване на трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗаличаване на Декларация обр. 7
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.09.2015 в: Данъчни ЗакониОтносно трудова борса
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.09.2015 в: Данъчни ЗакониДопълнителен трудов договор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
01.09.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 114
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
01.09.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на ижалидна пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониДДС дневници при международен транспорт
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на срочен трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при обявяване на несъстоятелност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.08.2015 в: Практически ЗаплатиПреминаване на 6-часов работен ден
Автор: Николай Иванов, счетоводител
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор и чисто месечно възнаграждение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониНекоректен съдия изпълнител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониОтносно ГПК
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПриходи от услуги за физически лица
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
31.08.2015 в: Данъчни ЗакониОбещетение след съкращение
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
29.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПропуснато издаване на месечен отчет
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.08.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС към авансови фактури при ВОД и износ извън ЕС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.08.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при износ на стоки извън ЕС
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
28.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудови взаимоотношения по програма "Младежка Заетост"
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на автомобил
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
27.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
27.08.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
27.08.2015 в: Данъчни ЗакониОтчитане на ВОП при лизинг
Автор: Петя Иванова, счетоводител
27.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на ижалидна пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на ижалидна пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.08.2015 в: Данъчни ЗакониФактуриране на авансов превод при ВОД
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при съкращаване на щата
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при неизползван платен годишен отпуск
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неизползван платен годишен отпуск при промчна на длъжността при същия работодател
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация за заплата пред банка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор на редовен студент
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж за получаване на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на срок на обезщетение
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на болничен по време на едномесечно предизвестие
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗащита на самотна майка от съкращение
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПраво на обещетение за майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрава и право на обезщетения на служител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на трудовата характеристика
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по време на болничен
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
25.08.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка със служебен автомобил
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
25.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
24.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратен трудов договор
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
24.08.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на разпределяне на дивидент
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.08.2015 в: Практически ЗаплатиНепостоянен трудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.08.2015 в: Практически ЗаплатиВъпрос по чл. 107а, т.4 от Кодекса на Труда
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
22.08.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка със служебен автомобил
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
22.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.08.2015 в: Данъчни ЗакониОтписване на задължения по давност
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
21.08.2015 в: Практическо СчетоводствоНазначаване на управител в ЕООД
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
21.08.2015 в: Данъчни ЗакониЧл. 171, ал. 1 от ДОПК?
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
21.08.2015 в: Практически ЗаплатиВъпрос по чл. 107а, т.4 от Кодекса на Труда
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
21.08.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.08.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на отпуск по време на предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Петя Иванова, счетоводител
20.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата и пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиНесеквестируем минимум при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуски при напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониУстановяване на трудов стаж за пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.08.2015 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.08.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване по член 328, ал. 1, т.2
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.08.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на майка с дете до 3 год.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор за наем
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на кредитно салдо
Автор: Вера Русинова, счетоводител
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониОграничение за плащания в брой
Автор: Вера Русинова, счетоводител
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Николай Иванов, счетоводител
17.08.2015 в: Практическо СчетоводствоБракуване на хранителни стоки
Автор: Петя Иванова, счетоводител
17.08.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов договор с условие за стажуване - чл.255б от КТ
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
17.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
17.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при освобождаване по чл.328, ал.1, т.5
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
16.08.2015 в: Практическо СчетоводствоKоефициент по чл.73, ал. 5
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
16.08.2015 в: Практически ЗаплатиПравила при работа на открито
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.08.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служителка преди раждане
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
16.08.2015 в: Данъчни ЗакониНадплатени суми по вземания
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
16.08.2015 в: Данъчни ЗакониРазходи по внедряване на софтуер, собственост на фирмата майка
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
16.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на стоки с частично плащане
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
15.08.2015 в: Данъчни ЗакониИзнос на стока от Русия в Казахстан
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
15.08.2015 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС чрез Протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС за самолетен билет
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.08.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за хотел в ЕС
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.08.2015 в: Данъчни ЗакониТранспортна услуга в ЕС
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
14.08.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на консорциум
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.08.2015 в: Данъчни ЗакониПромени в КТ от 1 юли 2015 г.
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
13.08.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор на сметка на юридическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор за издръжка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.08.2015 в: Практически ЗаплатиУдръжки за работно облекло
Автор: Величка Павлова, асистент одитор
12.08.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск на нова работа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
12.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигурителен стаж по граждански договор
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
12.08.2015 в: Практически ЗаплатиНаемане на осъждано лице
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
12.08.2015 в: Данъчни ЗакониПринудително ползване на платен отпуск
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.08.2015 в: Данъчни ЗакониУслуги по изработка и поддръжка на интернет сайтове
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
12.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на осигурителен стаж
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.08.2015 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск по време на майчинството
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.08.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл.328, т.2
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на алкохолни и безалкохолни напитки
Автор: Борис Тенчев
10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДве оборотни ведомости за един период
Автор: Борис Тенчев
10.08.2015 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение
Автор: Доника Маринова, директор одит
10.08.2015 в: Практическо СчетоводствоФискален бон с нулева стойност
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.08.2015 в: Практически ЗаплатиНеобходими документи при проверка от Инспекцията от труда
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.08.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на лихва по неизвършена услуга
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.08.2015 в: Практически ЗаплатиСключване на нов трудов договор по време на предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.08.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при работа на 4-часов работен ден
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.08.2015 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на услуга
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
08.08.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за получена услуга - спедиция от Швейцария
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
08.08.2015 в: Данъчни ЗакониПопкупка на стоки от ЕС
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
07.08.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи за ремонт и гориво на нает мотокар
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
07.08.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на лихва по неизвършена услуга
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.08.2015 в: Данъчни ЗакониОграничение за запор върху заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
06.08.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на служител в отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.08.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
05.08.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без изработване на предизвестието
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2015 в: Практическо СчетоводствоОткриване на ЕООД за продажба на хранителни стоки
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на единствен имот при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на единствен имот при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДистанционна продажба
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл. 331
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.08.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.08.2015 в: Счетоводни СтандартиДоговор за опрощаване на заем
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.08.2015 в: Данъчни ЗакониОбида към управител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.08.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от борсата при освобождаване по чл.328
Автор: Петя Иванова, счетоводител
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране през 2015 г.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор при пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
03.08.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителни работни смени
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.08.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.08.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на урегулиран имот от ЕООД на физическо лице
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
02.08.2015 в: Данъчни ЗакониПодадена ДДС декларация след 14-ти
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
02.08.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит за разходи за реклама
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
02.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС в туризма
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
01.08.2015 в: Данъчни ЗакониДарение
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
01.08.2015 в: Данъчни ЗакониТристранна операция
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
01.08.2015 в: Практическо СчетоводствоДистанционна продажба
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
01.08.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при затваряне на обект
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
01.08.2015 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на обещетение за второ майчинство
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
01.08.2015 в: Данъчни ЗакониДанъци върху печалба от конкурс
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
01.08.2015 в: Данъчни ЗакониАрхитектурни услуги с място на изпълнение Германия
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
31.07.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работно място и право на обезщетение
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониДостигане на възраст за пенсиониране
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
31.07.2015 в: Данъчни ЗакониПрекъсване на отпуск по майчинство за гледане на дете до 2 годишна възраст.
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на автомобил
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
31.07.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при даряване на кръв
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
31.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.07.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск по време на предизвестие
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
30.07.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа веднага
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване за почасова работа на студент
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
30.07.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на служител на минимална заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на изплатен наем на физически лица
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.07.2015 в: Данъчни Закони6 брутни заплати при пенсиониране
Автор: Петя Иванова, счетоводител
30.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при продължаване на работа след пенсиониране
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
30.07.2015 в: Данъчни ЗакониНаемане на трудоустроен служител
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
29.07.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на безлихвени кредити
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на възстановена банкова такса
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС при внос и износ в ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиЕднодневни командировъчни
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ДДС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане преди изтичане на предизвестието
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
28.07.2015 в: Практически ЗаплатиЗапочване на нова работа преди изтичане на предизвестие
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на автомобил
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
28.07.2015 в: Практическо СчетоводствоТрудов договор по чл.68
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
27.07.2015 в: Счетоводни СтандартиПечалба във вид на стока
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДоговор за продажба
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоБракуване на материални запаси
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоТристранен протокол при сгрешен превод на сума
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
Автор: Борис Тенчев
27.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Десислава Христова, директор счетоводство
27.07.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация на трудовата борса
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
26.07.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на уеб услуги на физическо лице в Италия
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
26.07.2015 в: Данъчни ЗакониСъдебен спор след напускане без предизвестие
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
25.07.2015 в: Практически ЗаплатиПреместване на фирмата на нов адрес
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.07.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор без предизвестие
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
24.07.2015 в: Практически ЗаплатиВтори запор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.07.2015 в: Данъчни ЗакониСрочен договор по чл. 68, ал. 4
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.07.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на допълнителен трудов договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
23.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
23.07.2015 в: Данъчни ЗакониНаем или покупка на помещение в друга държава
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на поземлен имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.07.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване договор на пенсионер
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при закриване
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по чл.328, ал.1, т.7
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиПечат в трудова книжка
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор по чл.114 КТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.07.2015 в: Данъчни ЗакониСанкции за служителя при работа без договор
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
22.07.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие и болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.07.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на АКТ, съставен от КАТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.07.2015 в: Практически ЗаплатиСИРВ при седем часови смени
Автор: Петя Иванова, счетоводител
21.07.2015 в: Данъчни ЗакониГрешно качен протокол в справката за ДДС и дневник продажби.
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
20.07.2015 в: Практически ЗаплатиСумарно работно време
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.07.2015 в: Практически ЗаплатиПолучаване на документи от некоректен работодател
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
20.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване данък за наем от платеца
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
20.07.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка в ЕС, но фактуриране на турска фирма
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
20.07.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
20.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзползване на личен автомобил от управител
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.07.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзползване на личен автомобил от управител
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
17.07.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
16.07.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск за обучение
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
15.07.2015 в: Данъчни ЗакониДДС на лизинг на автомобил с N1 сертификат за 3+1 места
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
15.07.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително възложени задължения
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение към общината
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
14.07.2015 в: Данъчни ЗакониНесъстоятелност на фирмата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.07.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата на личен асистент
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиУдръжки от пенсия
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиРаботен график в МБАЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на платен годишен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при навършване на пенсионна възраст
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбещетение при пенсиониране
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на 2 работни заплати при освобождаване
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение за неизползван годишен отпуск при пенсиониране
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение за неизползван годишен отпуск при пенсиониране
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзискване на трудова книжка от служител
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на грешка в протокол и сметка 304
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
10.07.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на служител
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на митническа декларация
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.07.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обещетение от бюрото по труда при работа в чужбина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
08.07.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск след изтичане на първите 8 месеца на трудоотношението
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
08.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.07.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
08.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.07.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на договор по време на майчинство и започване на нова работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на стока
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
07.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрава по проект кам Бурото по труда - "Младешка заетост"
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при прекратяване
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетпвпдяваме ма фактура
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.07.2015 в: Практически ЗаплатиМайка на договор по заместване
Автор: Петя Иванова, счетоводител
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗакупуване на стаж
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение към общината
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
07.07.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на учител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на възраст за пенсиониране
Автор: Вера Русинова, счетоводител
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по заместване и майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
06.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДопълнителен резерв
Автор: Доника Маринова, директор одит
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиВторо майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
06.07.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срочен договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
05.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизползван годишен отпуск
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
05.07.2015 в: Практически ЗаплатиОтчитане на наднормени часове за месец и година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.07.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на майка на дете до 3 годишна възраст
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.07.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неизползван годишен отпуск
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
05.07.2015 в: Данъчни ЗакониДългосрочна командировка на горски работници
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.07.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.07.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
04.07.2015 в: Счетоводни СтандартиБалансова стойност на част от недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.07.2015 в: Практически ЗаплатиРешение по търкувателно дело 2/2013 на ВКС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.07.2015 в: Данъчни ЗакониВаучери за храна по време на продължителен болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на ДМА
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на автомобил
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен годишен отпуск при напускане
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиБрутна заплата, по-малка от МОД
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
03.07.2015 в: Практическо СчетоводствоПротоколи за ВОП
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
03.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДопълнителен резерв
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиТД с условие за обучение по време на работа
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане с предизвестие
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
03.07.2015 в: Практическо СчетоводствоУнищожаване на счетоводен архив
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
03.07.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на производствен процес
Автор: Петя Иванова, счетоводител
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониДългосрочна командировка на горски работници
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
03.07.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на служител от работа по време на болничен
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
03.07.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.07.2015 в: Данъчни ЗакониЗакриване на щат по време на майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
02.07.2015 в: Практически ЗаплатиТрудови договори след изтичане на срока на изпитване
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
02.07.2015 в: Данъчни ЗакониПолзване на отпуск при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
30.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване след навършване на пенсионна възраст
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.06.2015 в: Данъчни ЗакониГледане на пенсионер на легло
Автор: Николай Иванов, счетоводител
30.06.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск по майчинство
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
30.06.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и контрол на чуждестранно лице
Автор: Петя Иванова, счетоводител
30.06.2015 в: Практически ЗаплатиДействие при наложен запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПриемо-предавателен протокол при продажба на земеделска продукция
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
30.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на пенсия
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
29.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанък при източника
Автор: Петя Иванова, счетоводител
29.06.2015 в: Практическо СчетоводствоОтнасяне на разходи
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
29.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.06.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 224 от КТ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
29.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД поради неплащане по чл. 327, ал. 1 т. 2 от КТ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
29.06.2015 в: Практически ЗаплатиПреместване на работното място
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
28.06.2015 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.06.2015 в: Данъчни ЗакониГлоба в извънработно време
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на кухненско обзавеждане и техника по ЗДДС и ЗКПО
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.06.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ваучери за храна
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
26.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредид по фактури за наем на лек автомобил
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
26.06.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болнични
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониНаем от физическо лице
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредид по фактури за наем на лек автомобил
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок без предизвестие
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоАвтомобил закупен като стока
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор със собственик на ЕТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.06.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор със собственик на ЕТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
25.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПовредена стока при международен танспорт
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.06.2015 в: Практически Заплати6 заплати при навършване на 10 години в предприятието
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на майчинство на бабата
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.06.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на наследствена пенсия
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
23.06.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на бежанец под 18 г.
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониРабота в неопределени дни от седмицата
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен трудов договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на обезщетение за безработица
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68, ал.1, т. 3
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практическо СчетоводствоРазлично работно време в офисите на една фирма
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПовторно назначаване на ТД със срок на изпитване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на трудов стаж - трудов договор по чл.114 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по здравословни причини
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане по здравословни причини
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.06.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на доценти
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.06.2015 в: Практически ЗаплатиРабота без договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПридобиване на ДМА чрез нотариален акт по давност и наследство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.06.2015 в: Практическо СчетоводствоДарение от ФЛ на ЮЛ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
19.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на продукция
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониИзтичане на изпитателен срок
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор на редовен студент
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на декларация 1 и корекция на декларация 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за безработица
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръчване на предизвестие по време на платен годишен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и СОЛ с доход по ТД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор с предизвестие
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
19.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане от майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиКлас трудов стаж на пенсиониран учител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на месечна норма часове при смесена смяна
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиВъпрос относно изчисляване на месечна норма часове
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиВъзнаграждение на извънщатни служители по часова ставка
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение за безработица на лице собственик и управител в ЕООД, работещо по трудов договор на друго място
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
18.06.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.06.2015 в: Практически ЗаплатиИздаване на УП2 за трудов стаж след 1997г.
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗакрита фирма по време на майчинство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.06.2015 в: Данъчни ЗакониМоже ли да се продаде имот на цена под данъчната оценка?
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор при закриване на част от предприятието
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
17.06.2015 в: Практически ЗаплатиКорекция на декларации 1 и 6
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при освобождаване по чл.325 т.1 ал.1
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство при закриване на фирмата
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.06.2015 в: Данъчни ЗакониЗапори на банкова сметка и на трудово възнаграждение
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращение
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
16.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиКорекция на декларации 1 и 6
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.06.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращение
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор при бременност
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане на работа
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониПродължаване на срочен договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск по майчинство
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиЗаличаване на подадена декларация 1 с грешно ЕГН
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПроцедура по назначаване по ДУК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Данъчни ЗакониНазначаване на пенсионер за ползване на майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при двама работодатели
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиЗабавени възнаграждения
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
14.06.2015 в: Практически ЗаплатиПричини за напускане на работа без предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудови правоотношения
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.06.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониПравомощия на органа по приходите и публичния изпълнител - чл.12 ДОПК
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониФактура за ВОП и протокол по чл.117
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.06.2015 в: Практическо СчетоводствоИздаване на обобщаваща фактура в края на месеца
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
12.06.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на Декларация Обр. 1
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
12.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор с предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.06.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор с предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрепазначаване на друга длъжност
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.06.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.06.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл. 325
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.06.2015 в: Данъчни ЗакониЧастен клуб
Автор: Петя Иванова, счетоводител
10.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.06.2015 в: Практически Заплати12 часаови смени при СИРВ
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
10.06.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.06.2015 в: Данъчни ЗакониПроменено седалище на фирма
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
09.06.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращение по чл. 325
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.06.2015 в: Практически ЗаплатиВръщане на работа след майчинство
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
08.06.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.06.2015 в: Данъчни ЗакониСделка със земя - УПИ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
08.06.2015 в: Практическо СчетоводствоСрок за подаване на анекс към ДУ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
08.06.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на построена къща
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.06.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор по чл 325, ал. 1, т. 3
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.06.2015 в: Данъчни ЗакониЛичен автомобил за служебни цели
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
06.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен договор без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.06.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на построена къща
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.06.2015 в: Практическо СчетоводствоФирма с 2 различни дейности
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на трудоустроен работник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.06.2015 в: Данъчни ЗакониСъкратена длъжност по време на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.06.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на построена къща
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
05.06.2015 в: Практически ЗаплатиСпиране на удръжки по изпълнително дело след издължаване
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
05.06.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор върху трудово възнаграждение
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за 1 година при трудов договор с определен срок
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиПредсрочно прекратяване на срочен трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на пенсионер на трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор върху трудово възнаграждение
Автор: Венета Родева, ТРЗ специалист в Kreston BulMar Враца
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на комисионна
Автор: Николай Иванов, счетоводител
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за напускане по време на болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.06.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платенгодишен отпуск принапускане
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск за 1 година при трудов договор с определен срок
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж при 5-часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиСтаж при 5-часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.06.2015 в: Данъчни ЗакониМайчинство без трудов стаж
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.06.2015 в: Данъчни ЗакониРабота в Англия по време на майчинство в България
Автор: Петя Иванова, счетоводител
03.06.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.06.2015 в: Данъчни ЗакониДЗЗД със служители от друго ЮЛ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.06.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на данаци за МПС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.06.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 служебен код 0000
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониРазмер и начин на изплащане на дневни пари при командировка в страната
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна в имената на дирекциите
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионно и здравно осигуряване след дългогодишна работа в чужбина
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиПовторна регистрация в бюрото по труда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиЗастъпване на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.06.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
01.06.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при покупка от нерегистрирано по ЗДДС лице
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
30.05.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи по посрещане на бизнес-партньори
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
30.05.2015 в: Данъчни ЗакониАктуални промени свързани с прилагането на чл. 42
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
30.05.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.05.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране при кражба на актив
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.05.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС при посреднически услуги
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане и документиране по ЗДДС на посредническа услуга
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по труда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПостъпление по изпълнително дело
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониДължими лихви към НАП
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониУдостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.05.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране при кражба на актив
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.05.2015 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки върху определен при ревизия от органите на НАП облагаем доход от други източници
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониГодишно преизчисляване на ДОД
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.05.2015 в: Данъчни ЗакониСъздаване на ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.05.2015 в: Практически ЗаплатиВъзстановяване на работа след съдебно дело
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗАПЛАТИ
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при услуги към Швейцарска фирма
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
24.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандироване на собственик в Германия
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
24.05.2015 в: Практически Заплатичл.110 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл.325, т.11
Автор: Николай Иванов, счетоводител
21.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 служебен код 0000
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗадължения на ЕТ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониТрудоустрояване и неплатен отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
21.05.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на болничен
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониНе ми дават да напусна
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониНе ми дават да напусна
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.05.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане при чл. 68, ал. 3
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка към друга българска фирма на територията на Румъния
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
20.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка към друга българска фирма на територията на Румъния
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
20.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на празничен труд
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.05.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
18.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПокупка на машини от Русия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.05.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен при бременност по време на предизвестие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения от борсата при съкращение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
18.05.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен при прекратяване
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.05.2015 в: Данъчни Законидокументи при ВОП и ВОД
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
15.05.2015 в: Данъчни ЗакониВъзраст за пенсиониране
Автор: Николай Иванов, счетоводител
15.05.2015 в: Практически ЗаплатиТЕЛК ограничения при цироза
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.05.2015 в: Данъчни ЗакониПризнаване на лихви при финансов лизинг
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на инвалидна пенсия
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
13.05.2015 в: Практическо СчетоводствоНеразпределена печалба на ЕТ
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеприспаднати нормативно признати разходи
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация №1 и №6
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Практическо СчетоводствоОтразяване отстъпка от наем
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониДоход от наем - наемодател физическо лице, наемател юридическо лице
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиСумарно работно време
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС при доставка на услуга в страна извън ЕС
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки в страната
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиКомандировки в страната
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на транспортно средсво
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Счетоводни СтандартиОсигуровки на управител на ЕООД
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
13.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.05.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор от работодател
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзмемения в СИРВ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
12.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
12.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиНалагане на глоба
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиНалагане на глоба
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбединение от физически лица - възнаграждение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиОбединение от физически лица - възнаграждение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗадържане на документи по чл.315 от ТЗ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.05.2015 в: Практически ЗаплатиЗадържане на първа заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗадължения на ЕТ, обявен в несъстоятелност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.05.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на транспортно средсво
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеподадена декларация за започване на дейност
Автор: Борис Тенчев
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходи за строителство
Автор: Борис Тенчев
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
Автор: Борис Тенчев
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура за продажба на отпадъци
Автор: Борис Тенчев
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен за събота и неделя при работа на смени
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация за регистрация на СОЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 при болничен на освободено лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониИзравнителен доход СОЛ и данъчна декларация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишно изравняване на осигуровки СОЛ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за напускане при болничен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониМайчински
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител с ТЕЛК решение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Практическо СчетоводствоЗемеделски производител физическо лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.05.2015 в: Данъчни ЗакониОбещетение за платен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.05.2015 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактура за Италия
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
08.05.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
06.05.2015 в: Практическо СчетоводствоКъсно издадена фактура
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
06.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатен отпуск при прекратяване на трудов договор
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
05.05.2015 в: Данъчни ЗакониУдържане на обезщетение от бюрото по труда
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
04.05.2015 в: Практическо СчетоводствоГрешен превод към Митница
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.05.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходи от наем на пенсионер с ТЕЛК
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.05.2015 в: Практически ЗаплатиПари за работно облекло младши учител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.05.2015 в: Данъчни ЗакониБолнични дни за една година
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на възстановяване на ДДС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на сделки в ЕС
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.05.2015 в: Практическо СчетоводствоКъсно издадена фактура
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
03.05.2015 в: Данъчни ЗакониНеизплатени възнаграждения след напускане
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
02.05.2015 в: Данъчни ЗакониЗдравни услуги за чужденци
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
01.05.2015 в: Практическо СчетоводствоПриемане на ГФО на дъщерно дружество
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
30.04.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор с предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
30.04.2015 в: Данъчни ЗакониДекларация на работодател по граждански договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
30.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкова сметка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.04.2015 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срока на предизвестието при използване на болничен лист
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
29.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение по чл.325, ал.1, т.3
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
29.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор върху обезщетение по чл.222, ал.3
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
29.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.04.2015 в: Практически ЗаплатиПодновяване на регистрация в Бюрото по труда
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
28.04.2015 в: Практически ЗаплатиНекоректно освобождаване от работа
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
28.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуровки без възнаграждение
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
28.04.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за връщане на трудова книжка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоброволна регистрация по ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.04.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.04.2015 в: Данъчни Закони Преотсъпен данък за земеделски производител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на ЕТ с притежаван недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.04.2015 в: Практически ЗаплатиИскат ли се доказателства за "намален обем работа"
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониОбявяване на официални празници за работни дни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ на работодател да пусне служител
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на финансиране
Автор: Борис Тенчев
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоходи от наем на автомобил
Автор: Борис Тенчев
26.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство към работещ родител на постоянен трудов договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
26.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор поради забавена заплата
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол при транспорт, включен във фактурата на доставчика
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение при пенсиониране
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониПредаване на старо желязо в страна от ЕС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониНает лек автомобил от физическо лице
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониГодишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.04.2015 в: Данъчни ЗакониПредаване на старо желязо в страна от ЕС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.04.2015 в: Практически ЗаплатиУточнява ли се работното място в трудовия договор
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОценяване и отчитане на готовата селскостопанска продукция
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на декларация по чл. 55
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на декларация по чл.50 за СОЛ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВОП на стоки
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПризнаване на субсидия за приход
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване управител на ЕООД
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по Труда
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоТРЗ
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ за ползване на платен отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
23.04.2015 в: Практически ЗаплатиНеизплатени трудови възнаграждения
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониДата на последният работен ден на предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВнос на суровина и износ на продукция
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
22.04.2015 в: Практически ЗаплатиМолба за напускане без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.04.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск при запор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
Автор: Красимир Николов, Интернет маркетинг
21.04.2015 в: Практически ЗаплатиВалидност на клауза по трудов договор
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
21.04.2015 в: Практически ЗаплатиПоведение при прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на УПИ и земеделски имот на загуба
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на добавка по граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДМА на загуба
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоходи от имоти, получени от отстъпено право на строеж
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониДвойно заплащани имуществени данъци
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Счетоводни СтандартиПенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиПоведение при прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични листове след пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на добавка по граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказано предизвестие за напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
19.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по майчинство
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.04.2015 в: Данъчни ЗакониПлатен отпуск по решение на директора
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.04.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на палетн отпуск
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.04.2015 в: Практическо СчетоводствоВнос на стоки от Турция
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗдравни осигуровки на студент, работещ на студентска бригада
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на трудово възнаграждение
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПодписан трудов договор, без работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор със срок на изпитване по време на бременност и болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на обещетение при прекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на обезщетение при пенсиониране
Автор: Доника Маринова, директор одит
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониДавностен срок на задължение към доставчик
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на борса след болнични
Автор: Доника Маринова, директор одит
17.04.2015 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на такса за обслужване при самолетни билети
Автор: Доника Маринова, директор одит
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониОспорване на наказание - "Предупреждение за уволнение"
Автор: Доника Маринова, директор одит
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониФактуриране при бартерни сделки
Автор: Петя Иванова, счетоводител
15.04.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по граждански договор
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
14.04.2015 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск при прекратяване на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
14.04.2015 в: Практическо СчетоводствоРазход за минерална вода
Автор: Станислав Колев, Счетоводител в Kreston BulMar
14.04.2015 в: Практическо СчетоводствоНалагане на запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониПродажби на лотарийни билети от дистрибутор
Автор: Методи Христов, Директор бизнес консултации в Kreston BulMar
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за прекратяване договори за наеми
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ за назначаване на непълнолетно лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.04.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за прекратяване договори за наеми
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.04.2015 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на лихви
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
13.04.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от трудови правоотношения в Германия
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
13.04.2015 в: Данъчни ЗакониПопълване на ГДД по чл.50
Автор: Самуил Димитров, Счетоводител в Kreston BulMar
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишен доклад за дейността
Автор: Борис Тенчев
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсновни средства
Автор: Борис Тенчев
13.04.2015 в: Практическо СчетоводствоСтоки на консигнация
Автор: Борис Тенчев
12.04.2015 в: Практическо СчетоводствоБолничен по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.04.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от бюрото по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.04.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер, назначен като управител на ООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер, назначен като управител на ООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни Законинапускане поради неизплатени заплати
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване управител на ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на автомобил
Автор: Петя Иванова, счетоводител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени социални осигуровки
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор на майка
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗаконна лихва във валута
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониФактура от изминал период
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗаконна лихва във валута
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.04.2015 в: Практически ЗаплатиНарушено право на отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.04.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от продажба на недвижими имоти в декларация чл.50
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
09.04.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор върху обезщетение при съкращаване
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване от работа
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на работа от вкъщи
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327, ал.1, т.1
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
08.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиПолагаема почивка на работното място
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
08.04.2015 в: Практически ЗаплатиРаботно време и почивки
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратено допълнително споразумание
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиЗаповед за напускане на работното място
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиУдържане на командировъчни по запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиРабота без трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ от изплащане на платен отпуск при напускане
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.04.2015 в: Данъчни ЗакониДоход на физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.04.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.327, ал.1, т.1
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
06.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при смърт на роднина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
06.04.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск при смърт на роднина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
05.04.2015 в: Счетоводни СтандартиКомуникация на служители със счетоводството
Автор: Борис Тенчев
05.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на софтуерен продукт
Автор: Борис Тенчев
05.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на обезценка на ДМА
Автор: Борис Тенчев
05.04.2015 в: Счетоводни СтандартиРекласифициране на инвестиционен имот
Автор: Борис Тенчев
04.04.2015 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на ДМА
Автор: Петя Иванова, счетоводител
03.04.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по чл.327, ал.1, т.2
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.04.2015 в: Данъчни ЗакониПочинал собственик на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.04.2015 в: Данъчни ЗакониПризовка за принудително изпълнение от ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
01.04.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
31.03.2015 в: Данъчни ЗакониПенсия за инвалидност
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
31.03.2015 в: Данъчни ЗакониФалит на фирма по време на майчинство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на ЕТ в ЕООД
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплащане на заплати
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на безсрочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор по чл.328, ал.1, т.3
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбида на работното място
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
29.03.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.03.2015 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване по чл.326, ал.1
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.03.2015 в: Данъчни ЗакониСумирано изчисляване на работното време
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск при ТЕЛК над 50%
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.03.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиИскане за изплаюане на заплата по банка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на съдлъжник
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиЗакъснение при заплащане на заплата
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтписване на имот
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
26.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за наследниците на служител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.03.2015 в: Практически ЗаплатиПоследствия при напускане без спазване на срока на предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродължителност на работно време
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи за фирми, работещи за износ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи по изпълнителен лист по дело
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.03.2015 в: Практически ЗаплатиЧл. 71 от Кодекса на труда
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониДата на прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство на по-ниска длъжност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за преизчисляване на надвнесен данък
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.03.2015 в: Счетоводни СтандартиСрок на годност на дълготрайни активи
Автор: Борис Тенчев
22.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПриключване на сметка 493 и сметка 460
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
22.03.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на гараж от фирма
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доходи по ЗДДФЛ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчни загуби
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониДДС върху такса битови отпадъци при договор за безвъзмездно ползване
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактура при покупко-продажба на имот и еднакв
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на лек автомобил
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор с мобилен оператор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на апартамент
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително материално стимулиране или премия
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой и майчинство
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиТРЗ-нощен труд
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониЗакрила при бременност
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониГраждански договор и обезщетение за безработица
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително заплащане при работа в почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониСправка за окончателния размер на самоосигуряващо се лице при личен труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониРаботно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки при смяна на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител в майчиство при спиране дейноста на фирма
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.03.2015 в: Практически ЗаплатиКакъв е размера на запора който мога да получа
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 години на ТД и работно време
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски производител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониЧаст IV от ГДД чл. 92 за 2015 г.
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПренасяне на данъчни загуби
Автор: Димитър Пашов, управляващ съдружник счетоводно обслужване
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеизплатени разходи и възнаграждение по командировка
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране без прекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от фирма в Монако
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на билети за транспорт
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на стока на фирма от ЕС
Автор: Доника Маринова, директор одит
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.03.2015 в: Счетоводни СтандартиЗаприхождаване на ДНА и амортизации
Автор: Борис Тенчев
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на изпитване при преназначаване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на управител на ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на удръжки при ТЕЛК решение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за неплатен годишен отпуск за 10 работни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор при спиране дейноста на фирма
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при уволнение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОтговорност на счетоводител
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоКонсервиране на Актив
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни времеви разлики
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане през ПОС терминал
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Счетоводни СтандартиПървоначална оценка на създадени нематериални активи
Автор: Борис Тенчев
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни статии про продажба на ДМА
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от собственик на ЕООД като самоосигуряващ се
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на данъчен кредит от покупка на МПС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.03.2015 в: Практически ЗаплатиКомпенсация за неизползван отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
11.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на болничен
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.03.2015 в: Практическо СчетоводствоВъвеждане във владение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудово взаимоотношение с предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222 ал.1 и чл.224
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.328, ал.1, т.3
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониНаддадено парично обезщетение от НОИ
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване по време на майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на персонала по време на майчински
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПо кой член от КТ се назначава пенсионер
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по чл.325, ал.1, т.1
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.03.2015 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне собственост на лизингов автомобил
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
09.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на дялове на ООД и счетоводни особености
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.03.2015 в: Практически Заплатипредизвестие за напускане на работа
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
08.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от трудовата борса при регистрация на ЕООД
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
08.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзползване на личен автомобил за служебни цели
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.03.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за превеждане на болнични от НОИ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.03.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и контрол
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на ДМА в процес на придобиване
Автор: Борис Тенчев
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоРемонт на амортизиран актив
Автор: Борис Тенчев
07.03.2015 в: Счетоводни СтандартиПървоначална оценка на създадени нематериални активи
Автор: Борис Тенчев
07.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОПР- намаление/ увеличение на продукцията и незавършеното производство
Автор: Борис Тенчев
06.03.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуровки
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
05.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане по чл. 327
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
05.03.2015 в: Практически ЗаплатиTрудов договор по чл.114
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от собственик на ЕООД като самоосигуряващ се
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоКулинарен магазин
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПолзване на данъчен кредит от покупка на МПС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВноски за втора пенсия по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиПродължаване на работа след пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за регистриране в Бюрото по труда
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на предизвестие, при сключен договор по чл.68, ал.1, т.3
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиОтказ на работик за последва производството
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониДДС при хотелиери
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониВОП на ДА, оставащ при доставчика
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
04.03.2015 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.03.2015 в: Практическо СчетоводствоМазмачаване на служител с ТЕЛК по граждански договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониДанъчни облекчения при наемане на служител с намалена работоспособност
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПлащане по граждански договори
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на образец 1010а
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажби на услуги в САЩ
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониУдръжка на авансов данък
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониЛихва корпоративен данък
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо Счетоводствофирма без дейност за 2014
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платена отпуска
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоПриключвателни операции
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране на учител
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониСъдружник на граждаски договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на стаж за пенсия
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Практическо СчетоводствоИмам един сложен въпрос...
Автор: Николай Иванов, счетоводител
02.03.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по КСО на съкратен държавен служител
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
01.03.2015 в: Практически ЗаплатиПроценти за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване фактура на куриерска фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.03.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при магазин за продажба на хранителни стоки
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.03.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие по време на изпитателен срок
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
27.02.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за управление и трудов договор
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
26.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониОткраднат автомобил
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск след майчинство
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониДарение от ЕТ към физическо лице
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доходите на управител - чуждестранно лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиПраво на болничен
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
25.02.2015 в: Практическо Счетоводствоправата ми
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследен имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследен имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на автомобил, получен като дарение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.02.2015 в: Практически Заплатиосигурителен доход
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на наследство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиПенсиониране при липса на необходим трудов стаж
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2015 в: Данъчни ЗакониРабота в чуждестранна фирма
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на обезщетения, детски и дарения
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
24.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка на строителна услуга - подизпълнител извън ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на печалба от минали години
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.02.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
23.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавноста на актовете на КАТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на частично получени стоки
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНамаляване на капитала
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезценка на вземания
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на ДА
Автор: Борис Тенчев
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиМайчинство при изтичане на договор за заместване
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦ
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на дарение, направено от и за ЮЛНЦ
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Счетоводни СтандартиАвансова лихва при депозит
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на почивните дни в седмицата
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиСлужебна бележка за детски надбавки
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за квалификация и преквалификация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск по чл.164 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при прекратяване на дейността на фирмата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на земеделски стопанин
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониПромяна на длъжността след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Данъчни ЗакониФизическо лице с булстат
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.02.2015 в: Практически ЗаплатиНачисляване на прослужено време със задна дада
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на поръчител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на сметка при получаване на заплата от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавноста на актовете на КАТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиВдигане на запор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на изравнителна осигурителна вноска
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНеактивна фирма
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.02.2015 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудово правоотношение
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПолучени пари по фирмена сметка
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на програма от Бюрото по труда
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано отчитане на работното време
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.02.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация по чл.50 от ЗДФЛ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на бременност
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД по време на бременност
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониКонфликт на интереси
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Практически ЗаплатиПредизвестие за прекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
18.02.2015 в: Данъчни ЗакониПокупка на стока от китайски продавач
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.02.2015 в: Практически ЗаплатиПреместване на времето с един час назад
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.02.2015 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска от съдружник
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
17.02.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоНевключена фактура по ДДС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността след майчинство
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФактура от ЕС с ДДС
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекъсване на майчинство
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.02.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
Автор: Детелина Попова, мениджър юридически услуги
16.02.2015 в: Данъчни ЗакониПраво на платен отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.02.2015 в: Практически ЗаплатиЛихва при запор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
15.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания на доставчици по аванси
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
14.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
13.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за наем
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на ученици
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура, платена през POS терминал
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоЗагуба към 31.12.2014
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практическо СчетоводствоДаване на аванс на подотчетни лица
Автор: Борис Тенчев
13.02.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор за охрана
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.02.2015 в: Практическо СчетоводствоПрекратяване на трудов договор от борсата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.02.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по чл. 169 от КТ
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
12.02.2015 в: Данъчни ЗакониЕТ без касов апарат и банкова сметка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимален неплатена отпуск за една календарна година
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.02.2015 в: Данъчни ЗакониОбжалване съгласно чл.117, ал.1, т2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.02.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на ЕООД в майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиДанъчно облагане на лица, командировани в чужбина
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапорирана заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗаявлението по чл. 67, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.02.2015 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на предизвестие за напускане
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРазходи свързани с извършена услуга
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на мулти-левъл маркетинг
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоФинансов отчет на спортни клубове през 2014
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоАмортизация при финансов лизинг с опция за придобиване на актива
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на изплатена застраховка
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоРезервни части за поддръжка на амортизиран актив
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на фирма с две дейности
Автор: Борис Тенчев
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапорирана заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по чл. 167а от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗаявлението по чл. 67, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на чужденец по ДУК в 2015
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Практически ЗаплатиНамалено работно време и допълнителен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониПенсиониране втора категория труд
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на здравноосигурителни права
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониЧужденстранно физическо лице - наемодател
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.02.2015 в: Данъчни ЗакониТрудов соговор по чл.114 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.02.2015 в: Счетоводни СтандартиВтора категория труд
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
06.02.2015 в: Данъчни ЗакониДанъци за таксиметрови шофьоти
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
06.02.2015 в: Данъчни ЗакониКатегория за пенсиониране
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
05.02.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неспазено предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.02.2015 в: Данъчни ЗакониСобственик на ЕООД в майчинство
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониИзпълнение на запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониНеправомерно взети пари от ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.02.2015 в: Данъчни ЗакониБолничен лист при няколко договора
Автор: Вера Русинова, счетоводител
03.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.02.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане на доход от продажба на дарен имот
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.02.2015 в: Данъчни ЗакониДоставка на стока в ЕС на нерегистрирано лице
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.02.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.02.2015 в: Данъчни ЗакониЛипса на стоки
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОблагане на земеделски производител
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониМясто на изпълнение на услуги
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление и контрол
Автор: Николай Иванов, счетоводител
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж на управител на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоБолничен при работа по график
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение по чл. 224 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ и чл.28 /3/, т.2 от КТД на СБУ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки по гражднски договор на самоосигуряващо се лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродан на недвижим имот от ЧСИ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.01.2015 в: Практически ЗаплатиЗапор на майчинство
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.01.2015 в: Данъчни ЗакониСвързани лица
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация на ЕООД на безработен
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Доника Маринова, директор одит
27.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.01.2015 в: Данъчни ЗакониНаследствена пенсия по чл. 80 и 82 от КСО
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДанъчна декларация
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПарични обезщетения за безработица
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на служител след болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиПопълване на декларация образец 1 при болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоТристранна операция
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониДоход на ветеринарен лекар
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДДС при земеделски производител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбещетение след уволнение по чл. 328, ал. 1, т.10а
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониОсигуровки на докторант
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиНанасяне на промяна в трудова книжка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониПлащане от чужбина при извършване на доставка в страната
Автор: Николай Иванов, счетоводител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоИзкупуване на ДЗЗД от ООД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПреизчисляване на годишен данък
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение и уведомление в НАП
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
26.01.2015 в: Данъчни ЗакониБолнични обезщетения
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
26.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при смяна на местоживеенето
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.01.2015 в: Практически ЗаплатиПовторно подаване на декларации 1 и 6 след 25-то число на месеца
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониНеплатени осигуровки и майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониПредизвестие за напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платен отпуск при напускане след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по взаимно съгласие
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.01.2015 в: Данъчни ЗакониРабота по Граждански договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
22.01.2015 в: Данъчни ЗакониСрок на граждански договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПродажба на недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
21.01.2015 в: Данъчни ЗакониВтори трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
21.01.2015 в: Счетоводни СтандартиНамаляване на командировъчни при липса на документ за нощувка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиРазлика между осигурителен доход и брутна заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакъсняло получаване на сума по кредитно известие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапочване и прекъсване на дейност
Автор: Борис Тенчев
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПоказатели и критерии за определяне на бална оценка
Автор: Борис Тенчев
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДневник с входящи и изходящи номера
Автор: Борис Тенчев
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване при закриване на набирателна сметка
Автор: Борис Тенчев
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониГрешно осчетоводена фактура за продажба на зърно
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониОблагане при изплащане на дивидент на физическо лице от Белгия
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка на стока, повредена при транспорт
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд на официален празник
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при напускане на работа
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗакъсняло получаване на сума по кредитно известие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиПодаване на декларация 6 за Данък върху доходите за м.декември 2014
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиНепопълнен стаж в трудова книжка
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.01.2015 в: Данъчни ЗакониДерегистрация по ЗДДС
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоДоставка с място на изпълнение извън територията на страната
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиСрок за изплащане на обезщететия по чл.222, ал.3
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.01.2015 в: Практическо СчетоводствоНепризнати разходи
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане преди изтичане на майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтчитане на командировки в чужбина
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на самоосигуряващо се лице като разход за ЕООД
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониСмяна на работата по време на майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.01.2015 в: Практически ЗаплатиНапускане по време на отпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониПромени в условията за ранно пенсиониране
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.01.2015 в: Практически Заплатипенсиониране на 2 категория
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.01.2015 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.01.2015 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на ДДС при подажба на товарно МПС
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
16.01.2015 в: Практическо СчетоводствоКвартирни пари за командировка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж на СОЛ
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиДекларация при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.01.2015 в: Практически ЗаплатиЛихви при запор на заплатата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.01.2015 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране на минен инженер
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на получени суми без фактура
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на устройство на лизинг от мобилен оператор
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
14.01.2015 в: Практически ЗаплатиЛихви при запор на заплатата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.01.2015 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.01.2015 в: Счетоводни СтандартиЛихви по заем
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
13.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство на конна база
Автор: Борис Тенчев
12.01.2015 в: Практическо СчетоводствоВременна финансова помощ
Автор: Борис Тенчев
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПопълване на Декларация 1
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоГодишно изравняване на ДОД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на управител в ООД с втори трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Счетоводни СтандартиСрок за получаване на заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Данъчни ЗакониДавност на допълнителен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиОтпуск по време на предизвестие
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на обезщетение за неизползван отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжността
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.01.2015 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа по взаимно съгласие.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС по чл.156
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
06.01.2015 в: Практически ЗаплатиГодишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.01.2015 в: Данъчни ЗакониУчредяване право на строеж
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор при наличие на ДМС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.01.2015 в: Данъчни ЗакониПреназначение на временен договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗемеделски стопанин
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
06.01.2015 в: Практическо СчетоводствоЗапор при наличие на ДМС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.01.2015 в: Практическо СчетоводствоРабота на график при СИРВ
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС издаден, но отразен в следващ данъчен период
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот и ДДС от физическо лице
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.01.2015 в: Данъчни ЗакониВътрешен правилник за определяне на основна заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
04.01.2015 в: Практическо СчетоводствоПредставяне на Удостоверение УП-3 за допълнителен осигурителен стаж до НОИ от пенсионер
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.01.2015 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация при напускане на работа
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.12.2014 в: Практическо Счетоводствоплащане на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.12.2014 в: Данъчни ЗакониПреназначаване по чл. 259
Автор: Мая Митева, Управляващ съдружник
28.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетни билети
Автор: Доника Маринова, директор одит
28.12.2014 в: Счетоводни СтандартиОсчетоводяване на апорт на парични заеми
Автор: Доника Маринова, директор одит
27.12.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране за първа категория
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
27.12.2014 в: Данъчни ЗакониДоговор със срок за изпитване
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.12.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов доровор и право на обезщетение
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
26.12.2014 в: Практическо СчетоводствоДокумент за неустойка
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
24.12.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение на общински съветник с ТЕЛК
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
23.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзтичане на временен трудов договор по време на болничен
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
23.12.2014 в: Практическо СчетоводствоТретиране на неустойка
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
23.12.2014 в: Практическо СчетоводствоЗапор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при напускане по чл.327, т.2
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
22.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от трудовата борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване по чл. 71, ал. 1
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Практически ЗаплатиДанъчни облекчения при работа на 4 часов работен ден
Автор: Анелия Петрова, Управител
20.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на промяна в осигуровките
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.12.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане без предизвестие
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.12.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор върху заплата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на управител в ООД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от PayPal
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
17.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
17.12.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на продавач консултант
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
15.12.2014 в: Данъчни ЗакониПомощ за майка студентка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
15.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение от трудовата борса
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.12.2014 в: Практически ЗаплатиОпределяне на среднодневно брутно трудово възнаграждение за болничен
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.12.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на авансови вноски
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
14.12.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за учене при срочен договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на графика и работа в почивни дни
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.12.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСанкции за невнесен данък на МПС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.12.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване на данък за МПС по давност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониНеустойка по договор
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при трудоустрояване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониДоход от наем при ТЕЛК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбявяване на престой от работодател
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение за неползван отпуск преди 2009 г.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство на бащата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.12.2014 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на услуги за ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.12.2014 в: Практическо СчетоводствоООД предобразувано в ЕООД
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониУпълномощаване от собственик на ЕТ на друго лице за управляване на дейността
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониОтписване на данък за МПС по давност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониСанкции за невнесен данък на МПС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на работното място при запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Практическо СчетоводствоПраво на строеж
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.12.2014 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на постоянен договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
11.12.2014 в: Данъчни ЗакониНощувка над лимита при командировка в чужбина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.12.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
Автор: Борис Тенчев
10.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор по чл. 446
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
10.12.2014 в: Практическо СчетоводствоНомерация на обикновени фактури
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
09.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор по чл. 446
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
08.12.2014 в: Счетоводни СтандартиКомперсируеми отпуски
Автор: Борис Тенчев
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиПрехвърляне на отпуск за отглеждане на дете
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониИнтрастат декларация
Автор: Вера Русинова, счетоводител
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 224
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на стоки при покупка и формиране цена на придобиване
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансов лизинг за един месец
Автор: Николай Иванов, счетоводител
08.12.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при ВОП
Автор: Николай Иванов, счетоводител
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизиране на нивомерна система
Автор: Борис Тенчев
08.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно отчитане при производство на машина (ДМА) за основна дейност
Автор: Борис Тенчев
08.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
06.12.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение на безработен
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.12.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на несеквестируем доход
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
05.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна отчетност при наследяване на фирма
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиСпиране на осигуряването по договор за управление и контрол
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Практически ЗаплатиНенормиран работен ден и почивни дни
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Данъчни ЗакониСтаж при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.12.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при работа на две места
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.12.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
04.12.2014 в: Практически ЗаплатиРабота след изпитателен срок
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при освобождаване по чл. 325
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониНазначение на пенсионер по болест по чл. 67
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСтаж за съставител на финансови отчети
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониЗапорира ли се обещетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиПризнаване на стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за промяна на обстоятелствата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиСлужебен отпуск (синдикален)
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение за безработица и лицензионни възнаграждения
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониИзползване на платен отпуск при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Практически ЗаплатиРабота по празниците
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.12.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониПротоколи по чл. 117 ЗДДС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
02.12.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.12.2014 в: Практически ЗаплатиНалагане на втори запор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
01.12.2014 в: Данъчни ЗакониРазходи и данъчен кредит за лек автомобил на ЕООД
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
01.12.2014 в: Практическо СчетоводствоСпедиторска дейност
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.11.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
29.11.2014 в: Данъчни ЗакониСрок на предизвестие за напускане
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
28.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 328
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.11.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС при търговия извън страната
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
26.11.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното място по време на майчинство
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоЗапор
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура към чуждестранна фирма
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане продажба при производство на безалкохолни напитки с ДДС
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
25.11.2014 в: Практическо СчетоводствоРегистрация по ЗДДС при внос
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
24.11.2014 в: Данъчни ЗакониДоговор за управление и контрол
Автор: Николай Иванов, счетоводител
24.11.2014 в: Данъчни ЗакониДанък печалба и продобиване на ново ДМА
Автор: Борис Тенчев
24.11.2014 в: Практически ЗаплатиУволнение по време на предизвестие за напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
22.11.2014 в: Практически ЗаплатиУволнение без уточняване на причина
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
22.11.2014 в: Данъчни ЗакониТърговска тайна
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на стоки за продажба като ДМА
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
20.11.2014 в: Данъчни ЗакониНеизплатена годишна отпуска при напускане
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
20.11.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен отпуск на служител с ТЕЛК
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.11.2014 в: Данъчни ЗакониПреназначаване на служител на 4 часов работен дан.
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
19.11.2014 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по принуда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониБордни карти - отчитане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониЛипсващи разплащателни ведомости
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониБордни карти - отчитане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.11.2014 в: Данъчни ЗакониНачисляване на ДДС при дистанционна продажба на компютри
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
18.11.2014 в: Практически ЗаплатиКлас за прослужено време
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.11.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие при напускане по чл. 325
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоКасова бележка с грешна дата
Автор: Цветомир Аврамов, счетоводител
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на пари, получени от куриер
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки при повишаване на заплата
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск без прекъсване, продължаващ 2 месеца
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониНевзет отпуск при преминаване на 4-часов работен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по принуда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоОсигуряване на собственик на неработещо ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.11.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател про прекратяване по чл. 71
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПокупка на ДМА с договор за покупко-продажба
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на болничен
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.11.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗапорира ли се обещетение по чл.222 ал.3 от КТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични по време на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск на служител на сумирано работно време и 2-часов работен ден
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
12.11.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране по ЗДДС при форекс (валутна) търговия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.11.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на счетоводни записвания от една фирма към друга
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
11.11.2014 в: Счетоводни Стандарти Безвъзмездно получена машина от свързана компания от ЕС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
11.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 327, поради неизплатени заплати
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане поради неизплатени възнаграждения
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване по чл. 327, поради неизплатени заплати
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.11.2014 в: Практически ЗаплатиНачисление на доп.трудово възнаграждение на лице в отпуск по майчинство?!
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
10.11.2014 в: Практическо Счетоводствомайчинство при второ дете
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.11.2014 в: Практически ЗаплатиКонкуренция на запори
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.11.2014 в: Данъчни ЗакониПлатен годишен отпуск при работа на 12 часови смени
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.11.2014 в: Счетоводни СтандартиВид на сделки с 3 страни от и извън ЕС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.11.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл. 325 и изчисляване на обезщетение
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
06.11.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл. 325 и изчисляване на обезщетение
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
06.11.2014 в: Практически ЗаплатиНачисление на доп.трудово възнаграждение на лице в отпуск по майчинство?!
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.11.2014 в: Практическо СчетоводствоВъзстановена вноска от съдружник
Автор: Николай Иванов, счетоводител
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.11.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.11.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсионирване
Автор: Вера Русинова, счетоводител
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗаличаване на уведомление
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване при настъпило заболяване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практическо СчетоводствоБолничен за самоосигуряващо лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практическо СчетоводствоСрочен трудов договор за 1 година
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на две места
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиТрудоустрояване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПредизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор с изпитателен срок по време на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
01.11.2014 в: Практически ЗаплатиБюро по Труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
31.10.2014 в: Счетоводни СтандартиПлащане на рента от ЗП на ФЛ, когато са едно и също лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при напускане по чл. 326
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсигурителни вноски върху разходите за тиймбилдинг
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
29.10.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот от ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на имот от ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.10.2014 в: Данъчни ЗакониГоляма касова наличност
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, т. 3
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПропусната фактура в дневник на продажбите
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.10.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране при учител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация по чл. 55
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практическо СчетоводствоМинимален осигурителен доход за търговски представител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор с изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен при договор по заместване
Автор: Анелия Петрова, Управител
24.10.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при посредническа услуга
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
24.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор след майчинство
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
22.10.2014 в: Практическо СчетоводствоДоброволна делба на ПИ, деклариране
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки само осигуряващ се
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиНеспазване на предизвестие за напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по чл.325
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
20.10.2014 в: Практическо СчетоводствоТретиране на разходи за фирмено тържество
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
20.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 224
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
20.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудови отношения по време на заместване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Практическо СчетоводствоЗастрахователно обещетение
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониПринудително пенсиониране
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПриспадане на аванс
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудови отношения по време на заместване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониВОП с право на пълен данъчен кредит
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.10.2014 в: Данъчни ЗакониВОП с право на пълен данъчен кредит
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.10.2014 в: Практически ЗаплатиОтнети ли са ми правата?
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.10.2014 в: Данъчни ЗакониВъзтановяване на ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
18.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПраво на обезщетение
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване във фирма за извършване на определената работа на майка с дете да 3 год. възраст
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на обезщетение за безработица
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор на съдружник
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Данъчни ЗакониНесъгласие за въвеждане на сумарно работно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗаключение на служба по трудова медицина
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване в изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване по чл. 325, т.4
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.10.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране след 2015 г.
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращаване на майка с дете до 3 г.
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониПенсионно осигуряване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен и майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.114
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсигряване при работа по втори договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на автомобили
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
16.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.10.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.10.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно парични обещетения при безработица
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
15.10.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор за стаж
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
15.10.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор в частно училище
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
14.10.2014 в: Данъчни ЗакониПлащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лв
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
14.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.10.2014 в: Практически ЗаплатиХонорар последно тримесечие
Автор: Анелия Петрова, Управител
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониПлащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лв
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС при внос
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.10.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл. 54 от ЗМДТ
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит в месеца на регистрация по ДДС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит в месеца на регистрация по ДДС
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
12.10.2014 в: Данъчни ЗакониСправка за ВОП
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
10.10.2014 в: Данъчни ЗакониСмяна на седалище на ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.10.2014 в: Данъчни ЗакониСанкция за неиздадена фактура
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиБременност и изпитателен срок
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗабавени документи при прекратяване на договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.10.2014 в: Практическо СчетоводствоСъздаване на специализирано счетоводно предприятие
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.10.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура от нерегестирано към регистрирано по ЗДДС юридическо лице
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
08.10.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
07.10.2014 в: Практическо СчетоводствоВодене на счетоводство на квартален хранителен магазин
Автор: Tanya Dimitrova, счетоводител
07.10.2014 в: Практически ЗаплатиЗдравни и пенсионни осигуровки на безработен
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.10.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при неустойка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.10.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на средства за маркетинг
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на работното време в изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване без едномесечно предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиПолзване на отпуск при нов работодател
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.10.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за неизползван отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.10.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане поради неизплатени възнаграждения
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
02.10.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи за експлоатация на фирмен автомобил
Автор: Доника Маринова, директор одит
02.10.2014 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска с лизингов актив
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.10.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
30.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
29.09.2014 в: Данъчни ЗакониПреотстъпване на корпоративен данък
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на субсидия за читалище
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.09.2014 в: Практически ЗаплатиВременно назначаване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбратно начисляване по ЗДДС
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
29.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на натрупан отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
29.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчен амортизационен план
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
26.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчните временни разлики
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
Автор: Николай Иванов, счетоводител
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки на лице наето по чл.230 от КТ
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
25.09.2014 в: Данъчни ЗакониЧл. 327 ал.1 т.1 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиМайчинсто след първата година
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
25.09.2014 в: Данъчни ЗакониПарична глоба за неумишлена грешка на служител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониПарична глоба за неумишлена грешка на служител
Автор: Борис Тенчев
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДублиране на касов бон и пощенски паричен превод
Автор: Борис Тенчев
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДемонтаж на ДА
Автор: Борис Тенчев
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоВлагане на материали
Автор: Борис Тенчев
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на предоставени средства за извършване на сделки
Автор: Борис Тенчев
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЕООД в ликвидация
Автор: Борис Тенчев
24.09.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЗаписване на продажба на част от ДМА
Автор: Борис Тенчев
24.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
24.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
Автор: Николай Иванов, счетоводител
23.09.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.09.2014 в: Практически ЗаплатиСпоразумение за прекратяване на ТД по чл. 325, ал. 1, т. 1
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
23.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
22.09.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
Автор: Николай Иванов, счетоводител
19.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПромяна в командировъчно след допусната грешка
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
19.09.2014 в: Данъчни ЗакониПроформа фактура
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
18.09.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение към работодател
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
16.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на годишен платен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.09.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане преди изтичане срока на предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки за пенсионер
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по взаимно съгласие чл. 325 или чл. 328, ал. 1, т. 3
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
15.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на ТД
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПриключване на приходна сметка
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.09.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращения на работници
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на законна лихва
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.09.2014 в: Данъчни ЗакониСамоначисляване на ДДС при износ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониРаботно облекло
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за регистрация в Бюрото по Труда и стаж за НОИ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Практически ЗаплатиРабота в почивен ден
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбжалване съгласно чл. 117, ал. 1, т. 2, буква Ж от КСО
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Практически ЗаплатиБременност при срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.09.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор по чл.326
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
09.09.2014 в: Практическо СчетоводствоВъзстановяване на ДДС
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
09.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване в ООД
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2014 в: Практическо СчетоводствоЛихви за забавено плащане по договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2014 в: Счетоводни СтандартиСрок за получаване на ревизионен акт
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работа след пенсиониране
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиСправка за категория труд при пенсиониране
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониИздаване на фактури от лице, упражняващо свободна професия
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиСрок за предизвестие
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
07.09.2014 в: Данъчни ЗакониДължими данъци при продажба на жилищен имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиОтказ за неплатен годишен отпуск по време на изпитателен срок
Автор: Анелия Петрова, Управител
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиКакъв е законният срок за подаване на предизвестие за напускане?
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.09.2014 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
05.09.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор с работник в отпуск по болест
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при съкращаване
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОтпадни продукти
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане на българин в Грузия
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониСтаж в областта на счетоводството
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДДС лек автомобил
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониСоциални придобивки при болничен
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониОбезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиВременен трудов договор по заместване
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работник с решение на ТЕЛК
Автор: Доника Маринова, директор одит
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониПротокол по чл.117 ЗДДС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДавностен срок при наложена глоба съгласно чл. 181 от ЗДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиСрок на предизвестие по трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на депозит срещу предоставяне на карта за достъп
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на дивиденти
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на ДК при внос на стоки от фирма, която не е собственик на стоките
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДоговор за финансиране от търговско дружество
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба под себестойност
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониПенсионер след срочен ТД в болнични
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактури за износ
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиПътни по време на платен годишен отпуск
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разход за кафе
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА на изплащане
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиСумирано работно време
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониТретиране на фактури за нощувки в чужбина
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разход за кафе
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониИзисквания за счетоводна кантора
Автор: Доника Маринова, директор одит
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за лек автомобил
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разходите за трудова медицина
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониРазходи за автомобил под наем
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониСделка в ЕО
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониАвансова фактура
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониОткриване и закриване на банкови сметки на ЮЛНЦ
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС при сделки със свързани лица
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
02.09.2014 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на служител
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови правотношения
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониOсигуряване на собственик и управител на ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
01.09.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
01.09.2014 в: Данъчни ЗакониОсвобождаване на болен служител
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.08.2014 в: Данъчни ЗакониНазначение по чл. 70 и чл. 68
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.08.2014 в: Данъчни ЗакониПлащане без договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.08.2014 в: Данъчни ЗакониОрганизиране на международен конгрес
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.08.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на данни по дистанционна връзка на НАП за регистриране на доставка на течни горива
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
27.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПари в банков сейф
Автор: Анелия Петрова, Управител
27.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за транспорт до ЕС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.08.2014 в: Практически ЗаплатиСанкции при неподписан трудов догоров
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правоотношение по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.08.2014 в: Практически ЗаплатиРабота след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
26.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
25.08.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на платен годишен отпуск при 4 часов работен ден
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
25.08.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при прекратяване на трудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
22.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗапитване за ТЕЛК
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
22.08.2014 в: Данъчни ЗакониНамиране на работа от Бюрото по труда
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
21.08.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура за стоки с и без право на ДК
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводен отчет за шестмесечието на кооперативен съюз
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на срочен договор
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.08.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на обезщетение за безработица
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
20.08.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на служител
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
20.08.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуровки и данък по граждански договор с руски гражданин
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск по майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.08.2014 в: Данъчни ЗакониНеизплатен платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
19.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на отпуск
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
19.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължителни застраховки от работодателя
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
18.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на нетна експозиция
Автор: Борис Тенчев
18.08.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТ
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
15.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтказ на молба за ползване на платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на средствата от Агенция по заетостта
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.08.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск при постъпване в нова фирма
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
15.08.2014 в: Данъчни ЗакониГрешно подадени данни в дневник на продажби
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
15.08.2014 в: Данъчни ЗакониКасова бележка, издадена в следващия месец
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор, допълнителни хонорари и декларирането им
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониИзвънреден труд без заплащане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетения при уволнение
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.08.2014 в: Данъчни ЗакониНепопълнена трудова книжка
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
13.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение за неизползван отпуск при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
13.08.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониИнтрастат
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на обещетение за неизползван отпуск при напускане
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтлагане на ползване на отпуск на лице без 8 месеца трудов стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за зъботехническа лаборатория
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводно записване на застрахователно обезщетение
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоОбратно начисляване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при доставка на стока в Гърция
Автор: Вера Русинова, счетоводител
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни и квартирни пари съгласно чл. 29, ал. 3 от НСКСЧ
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА
Автор: Доника Маринова, директор одит
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължение за обявяване на свободни работни места
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
11.08.2014 в: Данъчни ЗакониПромяна на длъжността след подадено уведомление по чл 123 т 7 от КТ
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
11.08.2014 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на ЕООД без извършвана дейност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкови сметки
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.08.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на банкови сметки
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.08.2014 в: Практическо СчетоводствоСторниране при плащане с ПОС терминал
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
05.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от физическо лице регистрирано по ДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне право на собственост върху лизингов автомобил
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Данъчни ЗакониЕтажна собственост
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на дължима дялова вноска
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на молба за напускане по време на платения годишен отпуск.
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск за отглеждане на дете до 8 години
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
04.08.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.08.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от физическо лице регистрирано по ДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
31.07.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
30.07.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при продажба на недвижим имот
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
29.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на името на гражданин на друга държава във фактура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
29.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИзписване на името на гражданин на друга държава във фактура
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
29.07.2014 в: Практически ЗаплатиПраво на обезщетение при нетрудоспособност преди пенсиониране
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно трудов договор по чл. 111 от КТ
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа по време на болничен поради бременност
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6 при неплатени осигуровки
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ДДС
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониПроцент прослужено време
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на получена услуга
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.07.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на чартърен полет
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 и 6 при неплатени осигуровки
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация 1 за работник в самоотлъчка
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на дата в декл. обр.1 на едно лице от персонала, без промяна на декл. обр. 6
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане на работа
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
28.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен след прекратяване на ТД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
25.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.07.2014 в: Данъчни ЗакониСтроеж на обект от физическо лице
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
23.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор преди дата на на влизането му в сила
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
22.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на заплата при платен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.07.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
21.07.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов договор по чл. 68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
19.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапориране на заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониЗапочване на нова работа и срок за започването и
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки на пенсионери
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОтработване на предизвестие
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.07.2014 в: Практическо СчетоводствоИнвестиционен имот
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.07.2014 в: Данъчни ЗакониПарична помощ при смърт
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа при бременност
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
18.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при фалит на фирма
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД и на собственик на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от работодател за първите три дни боничен
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на длъжностната характеристика
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиДългосрочен неплатен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение по извънтрудово правоотношение на лице, което се осигурява извън България
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнителен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониСъчетаване на сумирани работно време с допълнителен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на главен счетоводител от работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиИзвънреден труд при сумирано изчисляване на работно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в ООД и на собственик на ЕООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Данъчни ЗакониБорса
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
15.07.2014 в: Практически ЗаплатиПринудително прекратяване на трудовоправоотношение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.07.2014 в: Данъчни ЗакониБолничен и майчински при срочен трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.07.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително трудово споразумение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
14.07.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване на служител в болнични при пълна ликвидация
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за безработица при прекратяване на трудов договор с изпитателен срок
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.07.2014 в: Данъчни ЗакониПатентна дейност на ЕТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
10.07.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на взаимоотношения
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
09.07.2014 в: Практически ЗаплатиОсновен и допълнителен тудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.07.2014 в: Практическо СчетоводствоКредитно известие
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.07.2014 в: Практически ЗаплатиМеждународни транспорт - глоби
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
06.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при временна нетрудоспособност
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
03.07.2014 в: Практическо СчетоводствоООД нерегистрирано по ДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиНамаляване на трудово вънаграждение със съгласие на служителя
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументи изисквани от Инспекция по труда
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиУП 2 и отпуск за отглеждане на малко дете
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.71
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиДоговор по чл.114
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно съкращение по чл.328 ал.1 т.2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Данъчни ЗакониOсвобождаване по чл.325 ал1 т.3 от КТ по време на майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение по чл. 328 ал1 т7
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
03.07.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор по чл.328
Автор: Вера Русинова, счетоводител
02.07.2014 в: Практическо СчетоводствоДублиран разходен документ
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
01.07.2014 в: Данъчни ЗакониЧл.45 ал.7 от ЗДДС
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
01.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата при получаване възнаграждението на ръка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
01.07.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор на заплата при получаване възнаграждението на ръка
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.06.2014 в: Практически ЗаплатиОтработване на предизвестие
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
30.06.2014 в: Данъчни ЗакониРазход на фирмата ли е покупката на помещение
Автор: Борис Тенчев
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоРемонт на наети ДМА
Автор: Борис Тенчев
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФактуриране на брак
Автор: Борис Тенчев
30.06.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
Автор: Борис Тенчев
30.06.2014 в: Счетоводни СтандартиОсчетоводяване на отстъпка, която е начислена в банково извлечение на клиент на банка по договор за сътрудничество
Автор: Борис Тенчев
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплата при дисциплинарно уволнение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчна загуба
Автор: Александър Бояджиев, счетоводител
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплата при дисциплинарно уволнение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.06.2014 в: Данъчни ЗакониРабота по график
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
27.06.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на работник
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
26.06.2014 в: Практическо СчетоводствоКасов бон
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
26.06.2014 в: Данъчни ЗакониБременност и осгуровки
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
26.06.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване за пенсия на безработен
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
23.06.2014 в: Счетоводни СтандартиДялов капитал
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.06.2014 в: Практическо СчетоводствоНалагане на запор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
23.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОблагане на обезщетение за неизползван отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
23.06.2014 в: Данъчни ЗакониКасов апарат за вендинг машина
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
23.06.2014 в: Практически ЗаплатиРаботно време при командировка в чужбина
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.06.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на общо основание
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
20.06.2014 в: Практически ЗаплатиДокументи по напускане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.06.2014 в: Практически ЗаплатиДокументи по напускане
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.06.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на полагаем отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
18.06.2014 в: Практическо СчетоводствоТърговски Регистър
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
17.06.2014 в: Практически ЗаплатиДобавки за нощен и извънреден труд
Автор: Вера Русинова, счетоводител
17.06.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор на заплата
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
17.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОбявяване на протокол на ОС, регламентиращ начин на работа на ООД
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониПублична продан
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиДобавки за нощен и извънреден труд
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониПопълване на приложение 9 - опис на документите
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониЩе имам ли право на борса
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
16.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване на пълен календарен месец - отработен за запис в трудова книжка
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониБюро по труда
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониЗапор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.06.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при чужденец
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
15.06.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.06.2014 в: Практически ЗаплатиДекларация за имуществена отговорност
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
15.06.2014 в: Данъчни ЗакониД1 и Д6 при неплатен отпуск
Автор: Кристияна Йовчева, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Несебър
14.06.2014 в: Данъчни ЗакониФактура за тръжни документи от Сърбия
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
13.06.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуровки под реалната заплата - майчинство и болничен
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
12.06.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на платен отпуск при напускане
Автор: Денислава Стойкова, счетоводител
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиИздължаване на ЧСИ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФирма с две дейности
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоОтносно Отчет за продажбите
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.06.2014 в: Данъчни ЗакониОткриване дейност на фирма
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиНеправомерно удържане на трудово възнаграждение
Автор: Вера Русинова, счетоводител
11.06.2014 в: Практическо СчетоводствоДДС нач. салдо по с-ка 498
Автор: Николай Иванов, счетоводител
11.06.2014 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен годишен отпуск
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониVIES декларация
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
10.06.2014 в: Практически ЗаплатиТрудов договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониСпонсориране или договор за реклама
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.06.2014 в: Практическо СчетоводствоФирма на чужденец
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.06.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични при анекс
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2014 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне за следващи години на натрупан платен годишен отпуск след майчинство
Автор: Вера Русинова, счетоводител
09.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолнични при анекс
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.06.2014 в: Практическо СчетоводствоДепозит за наем на склад
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
08.06.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.06.2014 в: Практически ЗаплатиИпотека
Автор: Николай Иванов, счетоводител
06.06.2014 в: Практически ЗаплатиКомандироване в чужбина за работа и специализация
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
06.06.2014 в: Данъчни ЗакониУдръжка от заплата
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
05.06.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на лице под 18 год.
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
05.06.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.06.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
04.06.2014 в: Данъчни ЗакониТрудов Договор - Прекратяване
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
03.06.2014 в: Практическо СчетоводствоУП-2 и преизчисляване на дни във временна неработоспособност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
02.06.2014 в: Практическо СчетоводствоУП-2 и преизчисляване на дни във временна неработоспособност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.06.2014 в: Практически ЗаплатиБолничен лист при двама работодатели
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
02.06.2014 в: Практическо СчетоводствоВърната сума от внос от Китай
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
01.06.2014 в: Данъчни ЗакониФактура брокерска комисионна от страна извън ЕС
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.05.2014 в: Данъчни ЗакониКомпенсация по време на отпуск по болест
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиУдръжки върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване съдружник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониНеначисляване на ДДС при износ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие и фактуриране на услуга
Автор: Доника Маринова, директор одит
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониФирмaтa в която съм по мaйчинство уж е фaлирaлa
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониПрекъсва ли се майчинство за назначени по заместване при завръщане на титуляра
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
30.05.2014 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
30.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВърната сума от внос от Китай
Автор: Денислава Стефанова, асистент мениджър счетоводно обслужване в Kreston BulMar Кюстендил
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиТРЗ проблем с работник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
29.05.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължения на наследници
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при дарение
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.05.2014 в: Счетоводни СтандартиОтносно запор на пенсия
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
29.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплати и осигуровки
Автор: Вера Русинова, счетоводител
27.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на неползван отпуск при частично изпълнение на предизвестие за напускане
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониНапускане по време на болничен
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на изплатени суми за наем
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
25.05.2014 в: Данъчни ЗакониДДС при замяна на УПИ-та
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоефициент за преизчисляване на нощни часове в дневни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
23.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплати и осигуровки
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.05.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиВременен договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.05.2014 в: Практически ЗаплатиКоя дата се пише в УП3
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
21.05.2014 в: Практически ЗаплатиНещатни синдикални дейци
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.05.2014 в: Практическо СчетоводствоХвърчащо спонсорство
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен синдикален отпуск по чл.159 от КТ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на процент за прослужено време при платен отпуск
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПреобразуване по ЗКПО
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониОтносно масови съкращения
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на Трудов договор
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониОткраднат ДМА на лизинг
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПостоянен договор по чл. 67 и бременност
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониСъдружник и управител в ООД - основна дейност и самоосигуряване
Автор: Доника Маринова, директор одит
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларация обр.1 за допълнителните осигуровки
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиРаботещ инвалид52%-диабет спира работа-варианти?
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониТрябва ли пенсионерите да правят авансови здравноосигурителни вноски за месеците, когато имат допълнителен доход
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониЗдравни осигуровки върху сума от наем на безработно лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиСмяна на длъжността
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониТрудови взаймоотношения
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 331 от КТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
19.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗакриване на длъжност и преназначаване от безсрочен на срочен ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
18.05.2014 в: Практическо СчетоводствоБрой членове инвентаризационна и приемателна комисия
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване като стажанти на производствената практика
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.05.2014 в: Данъчни ЗакониПродажба на недвижим имот
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
18.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.05.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на осигуровки за минал период
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиУдължаване на срочен договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониДокументи граждански договор
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
16.05.2014 в: Практическо СчетоводствоФинансиране от Бюрото по труда
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос от Турция
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ и граждански договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
16.05.2014 в: Данъчни ЗакониКомандироване на международни шофьори
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
16.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на отпуск при освобождаване
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
15.05.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение по чл. 224 ал. 1
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на ВОД и транспорт
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
15.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисляване не неизползван платен отпуск при напускане
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоГоляма касова наличност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониПокупка на употребяван автомобил
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониСправка по чл. 73 и Агенция за недвижими имоти
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ и граждански договор
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Данъчни ЗакониГФО в ТР на Д-во в ликвидация
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПрехвърляне на активи от физическо лице на ЕООД, на която физическото лице е собственик
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
14.05.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване при двама работодатели
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.05.2014 в: Данъчни ЗакониЛице с увреждане, работи по трудов договор, ползване на дан. облекчения?
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.05.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на болнични при частично прекъснато осигуряване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
13.05.2014 в: Практическо СчетоводствоДанъчен кредит за храна на куче пазач
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.05.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиЗапор върху болничен
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
12.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.05.2014 в: Практическо СчетоводствоВнос на стока от трета страна на стойност 14$
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
12.05.2014 в: Данъчни ЗакониНарушена процедура по ДДС
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
10.05.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекращаване на трудовите правоотношения по реда на чл. 325, ал.1 т. 4 КТ
Автор: Анелия Петрова, Управител
09.05.2014 в: Данъчни ЗакониПокупка на акции от чуждестранно ЮЛ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
09.05.2014 в: Данъчни ЗакониПререгистрирано ООД от ЧСИ - кой да подава ГФО
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
08.05.2014 в: Практически ЗаплатиМинимална работна заплата
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на ЕТ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониМестни данъци и такси
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониРегистрация на борса
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
07.05.2014 в: Практически ЗаплатиУведомление към НАП за срочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение 4 към ГДД чл.92
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Счетоводни СтандартиГФО едноличен търговец наследство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.05.2014 в: Данъчни ЗакониСделка в Румъния
Автор: Станислав Андонов, асистент мениджър счетоводно обслужване
06.05.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на предизвестие при срочен трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
03.05.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение
Автор: Анелия Петрова, Управител
30.04.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на пенсия след подаване на документи за пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
29.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
29.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на безсрочен трудов договор
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на болничен
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониЕТ на патент
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.04.2014 в: Практически ЗаплатиПри двама работодатели как се представя болничен и кога се изплаща
Автор: Анелия Петрова, Управител
28.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация 1 попълване
Автор: Хубевина Илиева, счетоводител
25.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.55
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
23.04.2014 в: Практическо СчетоводствоЗакриване на платени салда
Автор: Анелия Петрова, Управител
22.04.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировка на работещ по втори трудов договор
Автор: Вера Русинова, счетоводител
22.04.2014 в: Данъчни ЗакониНеплатен отпуск за гледане на малко дете
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониПрава на работника при пенсиониране
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
21.04.2014 в: Данъчни ЗакониВодене на счетоводство на ЕООД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.04.2014 в: Практически ЗаплатиСБКО
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на съдружник в ЕООД
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиСумирано изчисляване на работното време
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.04.2014 в: Практически ЗаплатиУвеличение на възнаграждение по време на отпуск
Автор: Николай Иванов, счетоводител
20.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПриемо-предавателен протокол
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Анелия Петрова, Управител
17.04.2014 в: Данъчни ЗакониГФО
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиОсигурителен стаж
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиВнасяне на ДОД за получен аванс
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
17.04.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по здравословни причини, без решение на ТЕЛК
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиДиректор в борд на директорите на граждански договор
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа по здравословни причини, без решение на ТЕЛК
Автор: Нина Стоева, Юрисконсулт
16.04.2014 в: Практически ЗаплатиОтпуски
Автор: Вера Русинова, счетоводител
16.04.2014 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивиденти
Автор: Анелия Петрова, Управител
15.04.2014 в: Практическо СчетоводствоАпортна вноска в ООД от съдружник
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане на ЕТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониОблагане на Доход на Физическо Лице от Продажба на имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно задължени лица по ЗМДТ
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониСофтуер за онлайн залози
Автор: Доника Маринова, директор одит
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониПредоставен заем от Заложна къща
Автор: Доника Маринова, директор одит
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация обр.1 за лица по граждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за прослужено време при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониГлоби за неподадена данъчна декларация на неработещо ООД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.04.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандироване на външно лице
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
14.04.2014 в: Данъчни ЗакониДекларация за лоялност
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониДоход от наем
Автор: Анелия Петрова, Управител
12.04.2014 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивиденти
Автор: Анелия Петрова, Управител
11.04.2014 в: Практическо СчетоводствоГДД за ООД, което е преобразувано в ЕООД
Автор: Доника Маринова, директор одит
11.04.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на разходи за обучение
Автор: Доника Маринова, директор одит
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на договор и заплата при смяна на собственика на фирмата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиПромяна на договор и заплата при смяна на собственика на фирмата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално обезщетение от борсата
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиРабота на хонорар при втори работодател
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСключване на нов трудов договор по време на майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от НОИ
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиНова работа след майчинство
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.04.2014 в: Данъчни ЗакониСофтуер за онлайн залози
Автор: Доника Маринова, директор одит
10.04.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращаване след майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.04.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване по трудов и по граждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
09.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСметка за изплатени суми по наем
Автор: Анелия Петрова, Управител
08.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрава на трудоустроен работник
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
08.04.2014 в: Практическо СчетоводствоДоговор за услуга
Автор: Красимир Николов, Интернет маркетинг
08.04.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизации
Автор: Вера Русинова, счетоводител
07.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за прослужено време при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
07.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
07.04.2014 в: Данъчни ЗакониНевнесени осигуровки СОЛ
Автор: Вера Русинова, счетоводител
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониЗадължителна регистрация по ЗДДС
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор без предизвестие
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение за майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПолзване на платен отпуск след завръщане от майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор съгл чл 71 ал 1
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоТаблица 1 и 2 към ГДД
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практическо СчетоводствоДокументи за изплатен наем на физическо лице
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след 2г. майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.04.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Анелия Петрова, Управител
04.04.2014 в: Данъчни ЗакониВъвеждане на сумирано работно време
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.04.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ревизиониен акт
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.04.2014 в: Практическо СчетоводствоПаричен заем между две фирми
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
02.04.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводни записвания при туристическа услуга
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.04.2014 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на авансовите вноски
Автор: Вера Русинова, счетоводител
01.04.2014 в: Данъчни ЗакониКорпоративен данък в Германия
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиСъкращение след майчинство
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
31.03.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване по трудов и по граждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа след изтичане на болничен
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониПлащане на данъци за доход от наем
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониЗа СБКО
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на съдружници в Дружество по ЗЗД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониДекларации образец 1 и 6 за лица изпратени на работа в чужбина от български посредник
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъци и осигуровки
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиУведомление в НАП при прекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
28.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСвързани лица
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.03.2014 в: Данъчни ЗакониКорекция на грешно подадено уведомление за прекратяване на ТД
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.03.2014 в: Данъчни ЗакониКакво да направя, за да мога да отида на борсата?
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл. 222, ал. 3
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
26.03.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
26.03.2014 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониСпедиторска услуга
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиНеизплащане на заплати
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсвобождаване от работа
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиДисциплинарно уволнение на председател на ТГПК
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващо се лице в ООД
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване на срочен договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
24.03.2014 в: Практически ЗаплатиЗаплащане отпуск след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводна грешка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоЗаличаване на непререгистрирано ООД/ЕООД
Автор: Слави Микински, съдружник и директор правни услуги
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПреотстъпване на Данък Печалба
Автор: Вера Русинова, счетоводител
21.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на социални разходи за храна
Автор: Вера Русинова, счетоводител
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО на фондация
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоСчетоводство в бюджетно предприятие
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
20.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГФО на фондация
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
19.03.2014 в: Данъчни ЗакониРодител на дете със Синдром на Даун
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
19.03.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно събитие при предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониНеобходими регистрации при започване на търговска дейност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване по давност
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
17.03.2014 в: Счетоводни СтандартиСравнителен анализ на стандарти
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.03.2014 в: Практически ЗаплатиНезачетено предизвестие
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.03.2014 в: Данъчни ЗакониПриложение №4 от ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 год.
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
17.03.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
14.03.2014 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
14.03.2014 в: Практически ЗаплатиМаксимално допустим процент на запор върху заплата
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС на услуга в ЕС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.03.2014 в: Данъчни ЗакониОснование за неначисляване на ДДС
Автор: Вера Русинова, счетоводител
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиМогат ли да ме освободят от работа по време на болничен?
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
13.03.2014 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиД6 - попълване
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиПодаване на Д6 - корекция
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониГраждански договори
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониВръщане на работа след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение от БТ
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване по чл.325, т.1 от Кодекса на труда
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
11.03.2014 в: Данъчни ЗакониПункт за изкупуване на вълна срещу прежда
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
10.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на земя
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.03.2014 в: Практически ЗаплатиБаза за определяне на часова ставка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчен кредит от фактури по опис при регистрация по ДДС
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
10.03.2014 в: Практическо СчетоводствоПродажба на земя
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
10.03.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
10.03.2014 в: Данъчни ЗакониМеждународен транспорт
Автор: Николай Иванов, счетоводител
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониГДД чл.50 от ЗДДФЛ -2013 - неработещо лице
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудово правни отношения от страна на работник/служител
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониДокументи за майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Практически ЗаплатиГраждански договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на трудов договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
07.03.2014 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на отпуск
Автор: Вера Русинова, счетоводител
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониКое е по правилно да се пише като основание
Автор: Анелия Петрова, Управител
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращаване по чл.328 т.1 ал.12
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
06.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС върху спедиторска услуга
Автор: Вера Русинова, счетоводител
05.03.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на трудов и граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
05.03.2014 в: Практически ЗаплатиПроменя ли се СБКО при промяна в основната заплата
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиОбезщетение
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониРабота на трудов и граждански договор
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на индивидуална глоба от фирмена сметка
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониОсвободен работник по чл.325 т.1 от КТ не се явява да подпише заповедта
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа поради съкращение на длъжността
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на платени неустойки, лихви и разноски
Автор: Вера Русинова, счетоводител
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор след майчинство
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Данъчни ЗакониРаботно време
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиМинимален осигурителен праг
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
04.03.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване по инициатива на работодателя
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
28.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на такси за паркинг, фериботи, винетни такси
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
28.02.2014 в: Практически ЗаплатиНапускане без да се спази едномесечно предизвестие
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
27.02.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
Автор: Доника Маринова, директор одит
27.02.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисление на платен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.02.2014 в: Практически ЗаплатиИзчисление на платен годишен отпуск
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
27.02.2014 в: Данъчни ЗакониУП-2
Автор: Георги Димитров, обработка на заплати - Управляващ съдружник
26.02.2014 в: Практически ЗаплатиТрудово-правни отношения
Автор: Йордан Костов, мениджър юридически услуги
26.02.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение и неизплатен годишен отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
25.02.2014 в: Данъчни ЗакониДоход на самоосигуряващ се собственик, гражданин на страна от ЕС - данъчни и осигурителни аспекти
Автор: Валя Дадова, Управляващ съдружник Крестън БулМар - Враца
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиСрок на изплащане на обезщетение при прекратяване на договор
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиЗаверка на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лица.
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониДекл 1 и 6 за януари
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
Автор: Адриана Ноева, обработка на заплати
24.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на гориво
Автор: Васил Байнашев, Управляващ съдружник в Kreston BulMar - Сливен
24.02.2014 в: Практически ЗаплатиСБКО
Автор: Вера Русинова, счетоводител
24.02.2014 в: Данъчни ЗакониАвансов данък за доход от субсидия
Автор: Вера Русинова, счетоводител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от наем
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониГДД И отчети на ЕООД без дейност
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониПодаване на декларации и справки от самоосигуряващи се
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.02.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение и неизплатен годишен отпуск след майчинство
Автор: Анелия Петрова, Управител
23.02.2014 в: Практическо СчетоводствоГодишно приключване в бюджет
Автор: Николай Иванов, счетоводител
23.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на МПС
Автор: Никола