Резултати от търсене за "попълване на командировъчно"

в: Практическо Счетоводство 15.09.2014 Промяна в командировъчно след допусната грешка
Има ли проблем ако на заповедта на командировъчното накрая, където е отчета и се сумират направените разходи (дневни, пътни, квартирни) е леко подправен? Примерно ако пише дневни 20 лв, пътни 40 лв квартирни 40 лв и вместо 100 лв да е написано грешно 110 и след това е леко подправено, че да стане на 100?
в: Данъчни Закони 03.01.2011 Попълване на УП-2
Писмо № 92-1058-1 от 11.05.2009 г. ОТНОСНО: Лекар-ординатор е работил при нас от 01.04.1996 г. до 30.06.2001 г. Работил е на 4 часа, като е получавал по години ... лв. доход. За януари 2001 г. има 22 работни дни неплатен отпуск, за февруари 2001 г. има 8 работни дни неплатен отпуск и ... лв. доход за 12 работни дни, за март 2001 г. - ... лв. доход. От 01.04.2001 г. до 30.06.2001 г. работи на 2 часа и има ... лв. доход. Как следва да се изчисли доходът, който се вписва в удостоверението за осигурителен доход (обр. УП-2) за посочените периоди?
в: Практически Заплати 26.09.2012 Попълване на УП 2
Моля да ми помогнете с обеснение за начина на попълване на УП 2. Досега не съм го правил. Служителят, който напуска е магистрат.
в: Практически Заплати 20.05.2013 Попълване на УП 2
Служителят е работил от 01,10,2002 до 30,09,2006 във фирмата на осем часа, но през цялата 2003 година е бил на четири часа. Как трябва да попълня УП-2 за този период - като цяло, или по месеци?
в: Практически Заплати 12.03.2014 Д6 - попълване
в: Данъчни Закони 25.03.2015 Попълване на ГДД по чл.50
Попълвам ГДД чл.50 за физическо лице, което е ЕТ. Освен приложение 2, свързано с дейността на фирмата, трябва да попълня и приложение 3, свързано с доход по граждански договор, който физическото лице е получило, за дейност несвързана с дейността на фирмата.
в: Данъчни Закони 22.04.2015 Попълване на декларация по чл. 55
Ако за първо тримесечие е начислен данък дивидент 5000 лв. и в рамките на тримесечието частично е платена сумата 1000 лв., в декларацията по чл. 55 коя сума се посочва като дължима 5 000 лв. или 4 000 лв.?
в: Практическо Счетоводство 07.01.2015 Попълване на Декларация 1
Моля за вашето компетентно менение, понеже имаm затруднения при попълване на Декларация 1 - клетка 31.
в: Практически Заплати 03.06.2015 Попълване на декларация 6
Изплатени заплати за месец май на 01.06.2015г. Как да попълня декларация 6 и какъв е срокът, в който трябва да я подам заедно с Декларация 1? До сега винаги съм изплащала заплатите в същият месец и попълвах в секция 1 вид плащане 5, а в секция 2 вид плащане 8
в: Практически Заплати 16.02.2016 Попълване на декларация 6
Въпросът ми е свързан с датата на Декларация 6, т. 18. На сумите за аванса ще запиша 31.01.2016, а на разликата каква дата трябва да запиша - 31.012016г., когато са начислени или 29.02.2016, евентуално когато ще ги платим?
в: Данъчни Закони 24.04.2014 Декларация 1 попълване
в: Практически Заплати 05.06.2013 Попълване на сл. бележка по чл.45
в: Данъчни Закони 02.08.2013 Попълване на Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ
Моля обяснете ми като на обикновен гражданин, какви реквизити се попълват в Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ?
в: Данъчни Закони 22.04.2015 Попълване на декларация по чл.50 за СОЛ
Лице, което работи на трудов договор и е СОЛ в собственото си ЕООД, се осигурява върху сумата 420 лв. на месец, като тази сума му е и доход от ЕООД. И двата дохода ли ще са му от трудови взаимоотношения или ще се попълва Приложение 1 и Приложение 3?
в: Практическо Счетоводство 14.05.2015 Попълване на трудова книжка
След приключване на моята първа работа, работодателят ми поиска трудовата книжка. След няколко дена той ми я върна с попълнената информация за работения от мен период. Аз ли трябва да си попълня информацията относно адрес, ЕГН и т.н.?
в: Счетоводни Стандарти 05.10.2015 Попълване на Декларация образец 1
В декларация 1 за м.септември в точка 15 попълвам 30 и останалите квадратчета остават празни. Връщат ми я като некоректно попълнена. Tрябва ли да оставя първото квадратче празно?
в: Практическо Счетоводство 06.10.2015 Попълване на Декларация образец 1
Служител работи като технически изпълнител. На 07.10.2015 е преназначен като юрисконсулт. Как се попълва декларация обр.1 за м.10 в този случай? Кой НКПД се пише?
в: Практически Заплати 17.04.2016 Попълване на осигурителна таблица 1 и 2
Лице, СОЛ в ЕТ е в майчинство от месец април 2015. Как е редно да се полълни осигурителна таблица 1 и 2 по годишна данъчна декларация по член 50 от ЗДДФЛ? Има ли значение дали има назначени лица по ТД?
в: Данъчни Закони 12.03.2016 Попълване на дневник за продажби
Продажбата се документира с фактура като на основание чл.143 от ЗДДС, не се начислява ДДС. Тези протоколи се описват в дневника за продажбите за данъчния период. Кои колони трябва да се попълнят?
в: Практическо Счетоводство 05.07.2016 Попълване на дебитно известие
Как се попълва дебитно известие, когато не количеството, а цената трябва да е по-висока?
Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най