Резултати от търсене за "попълване на командировъчно"

в: Практическо Счетоводство 15.09.2014 Промяна в командировъчно след допусната грешка
Има ли проблем ако на заповедта на командировъчното накрая, където е отчета и се сумират направените разходи (дневни, пътни, квартирни) е леко подправен? Примерно ако пише дневни 20 лв, пътни 40 лв квартирни 40 лв и вместо 100 лв да е написано грешно 110 и след това е леко подправено, че да стане на 100?
в: Данъчни Закони 03.01.2011 Попълване на УП-2
Писмо № 92-1058-1 от 11.05.2009 г. ОТНОСНО: Лекар-ординатор е работил при нас от 01.04.1996 г. до 30.06.2001 г. Работил е на 4 часа, като е получавал по години ... лв. доход. За януари 2001 г. има 22 работни дни неплатен отпуск, за февруари 2001 г. има 8 работни дни неплатен отпуск и ... лв. доход за 12 работни дни, за март 2001 г. - ... лв. доход. От 01.04.2001 г. до 30.06.2001 г. работи на 2 часа и има ... лв. доход. Как следва да се изчисли доходът, който се вписва в удостоверението за осигурителен доход (обр. УП-2) за посочените периоди?
в: Практически Заплати 20.05.2013 Попълване на УП 2
Служителят е работил от 01,10,2002 до 30,09,2006 във фирмата на осем часа, но през цялата 2003 година е бил на четири часа. Как трябва да попълня УП-2 за този период - като цяло, или по месеци?
в: Практически Заплати 26.09.2012 Попълване на УП 2
Моля да ми помогнете с обеснение за начина на попълване на УП 2. Досега не съм го правил. Служителят, който напуска е магистрат.
в: Практически Заплати 12.03.2014 Д6 - попълване
в: Данъчни Закони 25.03.2015 Попълване на ГДД по чл.50
Попълвам ГДД чл.50 за физическо лице, което е ЕТ. Освен приложение 2, свързано с дейността на фирмата, трябва да попълня и приложение 3, свързано с доход по граждански договор, който физическото лице е получило, за дейност несвързана с дейността на фирмата.
в: Данъчни Закони 24.04.2014 Декларация 1 попълване
в: Практически Заплати 03.06.2015 Попълване на декларация 6
Изплатени заплати за месец май на 01.06.2015г. Как да попълня декларация 6 и какъв е срокът, в който трябва да я подам заедно с Декларация 1? До сега винаги съм изплащала заплатите в същият месец и попълвах в секция 1 вид плащане 5, а в секция 2 вид плащане 8
в: Данъчни Закони 22.04.2015 Попълване на декларация по чл. 55
Ако за първо тримесечие е начислен данък дивидент 5000 лв. и в рамките на тримесечието частично е платена сумата 1000 лв., в декларацията по чл. 55 коя сума се посочва като дължима 5 000 лв. или 4 000 лв.?
в: Практическо Счетоводство 07.01.2015 Попълване на Декларация 1
Моля за вашето компетентно менение, понеже имаm затруднения при попълване на Декларация 1 - клетка 31.
в: Практически Заплати 05.06.2013 Попълване на сл. бележка по чл.45
в: Практически Заплати 29.10.2013 Попълване на осигурителен доход
в: Данъчни Закони 02.08.2013 Попълване на Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ
Моля обяснете ми като на обикновен гражданин, какви реквизити се попълват в Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ?
в: Данъчни Закони 22.04.2015 Попълване на декларация по чл.50 за СОЛ
Лице, което работи на трудов договор и е СОЛ в собственото си ЕООД, се осигурява върху сумата 420 лв. на месец, като тази сума му е и доход от ЕООД. И двата дохода ли ще са му от трудови взаимоотношения или ще се попълва Приложение 1 и Приложение 3?
в: Данъчни Закони 19.04.2012 Попълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ
Собственик на ЕООД работи на основен трудов договор в банка. През 2011 г. внася осигуровки като самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на ЕООД върху 420 лв. Не са начислени и не са изплатени суми за положен личен труд на лицето в ЕООД-то.
в: Практически Заплати 04.04.2012 Попълване Декларации обр. 6 и 1
На 04.04.2012 г. са изплатени осигуровки, авансови данъци и възнаграждения както следва: 1. Осигуровки и авансов данък за хонорар по граждански договор като услугите са оказани през м. 02/2012 г., а хонорарът е платен на 05.03. 2. Осигуровки и авансов данък по работни заплати (трудови договори) и самите заплати за м. 03/2012 г.;
в: Практическо Счетоводство 14.05.2015 Попълване на трудова книжка
След приключване на моята първа работа, работодателят ми поиска трудовата книжка. След няколко дена той ми я върна с попълнената информация за работения от мен период. Аз ли трябва да си попълня информацията относно адрес, ЕГН и т.н.?
в: Данъчни Закони 22.02.2011 Упътване за Попълване СИС за Специализанти
Упътване за попълване на „Сметка за изплатени суми” при изплащане на месечно възнаграждение на специализанти по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, когато през месеца лицето е било и във временна неработоспособност:
в: Данъчни Закони 29.01.2015 Попълване на приложение 10 към ГДД по чл.50
Възрастна жена - пенсионер и инвалид на 91 %, която е дала апартамента си под наем и за 2014г. е взела общо 2 280лв. Как да попълня приложение 10 за ползване на данъчни облекчения?
в: Данъчни Закони 16.06.2014 Попълване на приложение 9 - опис на документите
Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най