Резултати от търсене за "попълване на командировъчно"

в: Практическо Счетоводство 15.09.2014 Промяна в командировъчно след допусната грешка
Има ли проблем ако на заповедта на командировъчното накрая, където е отчета и се сумират направените разходи (дневни, пътни, квартирни) е леко подправен? Примерно ако пише дневни 20 лв, пътни 40 лв квартирни 40 лв и вместо 100 лв да е написано грешно 110 и след това е леко подправено, че да стане на 100?
в: Данъчни Закони 03.01.2011 Попълване на УП-2
Писмо № 92-1058-1 от 11.05.2009 г. ОТНОСНО: Лекар-ординатор е работил при нас от 01.04.1996 г. до 30.06.2001 г. Работил е на 4 часа, като е получавал по години ... лв. доход. За януари 2001 г. има 22 работни дни неплатен отпуск, за февруари 2001 г. има 8 работни дни неплатен отпуск и ... лв. доход за 12 работни дни, за март 2001 г. - ... лв. доход. От 01.04.2001 г. до 30.06.2001 г. работи на 2 часа и има ... лв. доход. Как следва да се изчисли доходът, който се вписва в удостоверението за осигурителен доход (обр. УП-2) за посочените периоди?
в: Практически Заплати 12.03.2014 Д6 - попълване
в: Практически Заплати 26.09.2012 Попълване на УП 2
Моля да ми помогнете с обеснение за начина на попълване на УП 2. Досега не съм го правил. Служителят, който напуска е магистрат.
в: Практически Заплати 20.05.2013 Попълване на УП 2
Служителят е работил от 01,10,2002 до 30,09,2006 във фирмата на осем часа, но през цялата 2003 година е бил на четири часа. Как трябва да попълня УП-2 за този период - като цяло, или по месеци?
в: Данъчни Закони 22.04.2015 Попълване на декларация по чл. 55
Ако за първо тримесечие е начислен данък дивидент 5000 лв. и в рамките на тримесечието частично е платена сумата 1000 лв., в декларацията по чл. 55 коя сума се посочва като дължима 5 000 лв. или 4 000 лв.?
в: Данъчни Закони 24.04.2014 Декларация 1 попълване
в: Практически Заплати 03.06.2015 Попълване на декларация 6
Изплатени заплати за месец май на 01.06.2015г. Как да попълня декларация 6 и какъв е срокът, в който трябва да я подам заедно с Декларация 1? До сега винаги съм изплащала заплатите в същият месец и попълвах в секция 1 вид плащане 5, а в секция 2 вид плащане 8
в: Практически Заплати 05.06.2013 Попълване на сл. бележка по чл.45
в: Практически Заплати 16.02.2016 Попълване на декларация 6
Въпросът ми е свързан с датата на Декларация 6, т. 18. На сумите за аванса ще запиша 31.01.2016, а на разликата каква дата трябва да запиша - 31.012016г., когато са начислени или 29.02.2016, евентуално когато ще ги платим?
в: Практическо Счетоводство 07.01.2015 Попълване на Декларация 1
Моля за вашето компетентно менение, понеже имаm затруднения при попълване на Декларация 1 - клетка 31.
в: Данъчни Закони 25.03.2015 Попълване на ГДД по чл.50
Попълвам ГДД чл.50 за физическо лице, което е ЕТ. Освен приложение 2, свързано с дейността на фирмата, трябва да попълня и приложение 3, свързано с доход по граждански договор, който физическото лице е получило, за дейност несвързана с дейността на фирмата.
в: Данъчни Закони 19.04.2012 Попълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ
Собственик на ЕООД работи на основен трудов договор в банка. През 2011 г. внася осигуровки като самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на ЕООД върху 420 лв. Не са начислени и не са изплатени суми за положен личен труд на лицето в ЕООД-то.
в: Данъчни Закони 23.03.2018 Попълване на ДДС декларация
Ние сме регистриран дилър за леки автомобили, и когато продаваме кола втора употреба, го правим с 0-во ДДС съгласно чл.143 от ЗДДС. В коя колона от ДДС декларацията трябва да попадне сумата?
в: Данъчни Закони 28.12.2017 Попълване на справка по чл.73 от ЗДДФЛ
Изплатена е награда на чуждестранно физическо лице /чл.35, ал.2/. В справката по чл. 73 как ще се опише изплатеният доход на лицето, като нямам пълната информация за него?
в: Данъчни Закони 25.01.2017 Попълване на декларация по чл. 92 от ЗКПО
Самоосигуряващо се лице съм. Фирмата ми спря дейност на 30.11.2016г. Сега подготвям Декларация по ЗКПО чл.92. Какво трябва да отбележа в декларацията? Като съставител на ГФО, в какви отношения съм с фирмата си- трудово или облигационно?
в: Данъчни Закони 22.04.2015 Попълване на декларация по чл.50 за СОЛ
Лице, което работи на трудов договор и е СОЛ в собственото си ЕООД, се осигурява върху сумата 420 лв. на месец, като тази сума му е и доход от ЕООД. И двата дохода ли ще са му от трудови взаимоотношения или ще се попълва Приложение 1 и Приложение 3?
в: Практическо Счетоводство 14.05.2015 Попълване на трудова книжка
След приключване на моята първа работа, работодателят ми поиска трудовата книжка. След няколко дена той ми я върна с попълнената информация за работения от мен период. Аз ли трябва да си попълня информацията относно адрес, ЕГН и т.н.?
в: Практическо Счетоводство 05.07.2016 Попълване на дебитно известие
Как се попълва дебитно известие, когато не количеството, а цената трябва да е по-висока?
в: Практически Заплати 17.04.2016 Попълване на осигурителна таблица 1 и 2
Лице, СОЛ в ЕТ е в майчинство от месец април 2015. Как е редно да се полълни осигурителна таблица 1 и 2 по годишна данъчна декларация по член 50 от ЗДДФЛ? Има ли значение дали има назначени лица по ТД?
Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->