Резултати от търсене за "воп"

в: Данъчни Закони 03.12.2013 ВОП
При зареждане на гориво за транспортиране на стока от ЕС до България, фактурата с ДДС или без трябва да бъде? съставя ли се протокол?
в: Данъчни Закони 04.07.2014 ВОП
в: Данъчни Закони 16.08.2013 ВОП и износ
в: Данъчни Закони 09.07.2013 Документиране на ВОП
В случая реално стоката е доставена в България февруари, а при нас юни. Трябва ли да я включвам в интрастат декларацията, респективно да самоначислявам ДДС?
в: Практическо Счетоводство 20.11.2012 Протоколи ВОП
През месец октомври в дневника по ДДС грешно съм въвела протокол за ВОП по кредитно известие, чиято дата е ноемврийска. Също така посочила съм и грешен контрагент. Моля, кажете как да коригирам грешката си?
в: Данъчни Закони 10.10.2014 Справка за ВОП
Подадох заявление за регистрация по ДДС и от НАП изискаха справка за ВОП. Какво представлява тази справка? Фирмата ми не е осъществявала дейност.
в: Данъчни Закони 19.06.2013 ВОП и износ
Закупена е стока от фирма от Португалия за което имаме издадена фактура и извършено плащане. Стоката не пътува до България, а се осъществява износ за страна извън ЕС Алжир. Трябва ли да се начисли ДДС по тази сделка и на какво основание?
в: Данъчни Закони 24.04.2013 ВОП ли е или не
Купихме машина от Финландия и за извършената доставка няма издадена фактура (инвоис). Покупката е от физическо лице, което не е регистрирано по ДДС там.
в: Практическо Счетоводство 23.04.2015 ВОП на стоки
Защо при ВОП на стоки, начисляваме ДДС и в дневника на покупките и в дневника на продажбите едновременно?
в: Данъчни Закони 25.04.2012 ВОП с начислено ДДС
Местно ЮЛ, рег по ЗДДС закупува стоки от ЕС които използва изцяло за облагаема по ЗДДС дейност. Закупуването става онлайн, а физически доставка се осъществява от куриерска фирма. Всички европейски партньори са ДЗЛ за ДДС в съответните държави.
в: Практическо Счетоводство 03.10.2011 Франчайзинг при ВОП
Имам ВОП от страна-членка, получавам INVOICE с подробно описание на стоката - количество и ед. цена. Получавам и втора фактура със същия номер, но с добавено "F", в края на номерацията за ФРАНЧАЙЗИНГ. В нея отново е описана стоката, по абсолютно същия начин, но с намалена стойност, в зависимост от %. Какво правя с INVOICE 2, за франчайзинга?
в: Практическо Счетоводство 07.03.2011 ВОП ли е или внос?
в: Практическо Счетоводство 02.05.2014 ВОП в дневник Продажби
в: Практическо Счетоводство 17.11.2010 3.5. Протокол по ЗДДС – в т.ч. за ВОП
в: Данъчни Закони 05.12.2014 ДДС при ВОП
в: Данъчни Закони 18.11.2013 Препродаване на актив от ВОП
в: Практическо Счетоводство 10.05.2015 ВОП на транспортно средсво
Фирма регистрирана по ЗДДС закупува микробус от Германия. В дневника за покупки отразявам фактурата. В дневника за продажби самоначилявам ДДС с протокол. Какава статия е необходимо?
в: Данъчни Закони 17.05.2013 ДДС брак ВОД/ВОП
Имаме извършен ВОД към Италия на стока от ишлеме. Не сме ползвали ДДС при изработката на ишлемето. При пристигане на стоката, клиента установява брак на част от нея. Имаме разменени протоколи за брак. Бракуваната стока е върната в България като за това ние получаваме фактура със стойността на брака.
в: Практическо Счетоводство 01.05.2014 ВОП с отделна фактура за транспорт
в: Данъчни Закони 11.09.2014 ВОП на регестрирана по ДДС фирма
Фирмата ни не е регистрирана по ЗДДС и купува в държава-членка на ЕС стока на стойност около 10 хил. лв. от доставчик, който има регистрация по ДДС. Доставчикът е издал документ, без да е начислил ДДС. Смятам, че е допусната грешка и доставчикът е трябвало да начисли ДДС, а ние да осчетоводим цената на стоката с включен ДДС. Вярно, ли е моето становище?
Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най