Резултати от търсене за "воп"

в: Данъчни Закони 14.08.2017 ВОП
в: Данъчни Закони 03.12.2013 ВОП
При зареждане на гориво за транспортиране на стока от ЕС до България, фактурата с ДДС или без трябва да бъде? съставя ли се протокол?
в: Данъчни Закони 04.07.2014 ВОП
в: Данъчни Закони 06.04.2018 ВОП
в: Данъчни Закони 13.09.2017 ВОП
в: Данъчни Закони 28.08.2017 ВОП
Българско дружество закупува с цел продажба 2 леки коли (нова и не нова) от автокъща в Германия. Издадените фактури са без ДДС. Колите веднага се продават на френска фирма регистрирана по ДДС. Това ВОП ли е и трябва ли да се начисли ДДС с протокол?
в: Данъчни Закони 10.10.2014 Справка за ВОП
Подадох заявление за регистрация по ДДС и от НАП изискаха справка за ВОП. Какво представлява тази справка? Фирмата ми не е осъществявала дейност.
в: Практическо Счетоводство 20.11.2012 Протоколи ВОП
През месец октомври в дневника по ДДС грешно съм въвела протокол за ВОП по кредитно известие, чиято дата е ноемврийска. Също така посочила съм и грешен контрагент. Моля, кажете как да коригирам грешката си?
в: Данъчни Закони 26.04.2016 ВОП от Германия
Закупихме мотокар от Германия. На коя дата е настъпило данъчното събитие и кога е изискуем данъка?
в: Данъчни Закони 16.08.2013 ВОП и износ
в: Данъчни Закони 24.04.2013 ВОП ли е или не
Купихме машина от Финландия и за извършената доставка няма издадена фактура (инвоис). Покупката е от физическо лице, което не е регистрирано по ДДС там.
в: Практическо Счетоводство 07.07.2015 ВОП на стока
Английска фирма продава стока на немска фирма. Англиската фирма не е регистрирана по ДДС и съответно във фактурата си не е начислила ДДС. Немската фирма, казва, че регистрацията по ДДС е задължителна. Трябва ли наистина английската фирма да се регистрира по ДДС?
в: Данъчни Закони 19.06.2013 ВОП и износ
Закупена е стока от фирма от Португалия за което имаме издадена фактура и извършено плащане. Стоката не пътува до България, а се осъществява износ за страна извън ЕС Алжир. Трябва ли да се начисли ДДС по тази сделка и на какво основание?
в: Практическо Счетоводство 23.04.2015 ВОП на стоки
Защо при ВОП на стоки, начисляваме ДДС и в дневника на покупките и в дневника на продажбите едновременно?
в: Данъчни Закони 09.07.2013 Документиране на ВОП
В случая реално стоката е доставена в България февруари, а при нас юни. Трябва ли да я включвам в интрастат декларацията, респективно да самоначислявам ДДС?
в: Практическо Счетоводство 03.07.2015 Протоколи за ВОП
Имам ВОП от Германия. Фактурата е с дата 16.06., не е платена, стоката е получена. С каква дата трябва да издам протоколите за ВОП?
в: Данъчни Закони 10.09.2015 ДДС ВОП
Фирмата ни купува стоки от Германия. В края на м. август получихме фактура с дата 25.06.2015 г. от немската фирма. След няколко дни се получи и кредитно известие по същата фактура с дата 19.08.2015 г. Проблемът е в това, че стоката е отказана и не е получавана изобщо, а и авансово плащане не е имало.
в: Данъчни Закони 12.02.2018 ВОП и ДДС
Имам фактура от ОМВ Румъния за заредено гориво. Доставчикът и получателят са регистрирани по ДДС. Фактурата е в румънска валута RON, има начислен ДДС 19%. Трябва ли да правя протокол? Как да отразя фактурата в дневниците?
в: Данъчни Закони 13.02.2018 ДДС и ВОП
Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува стоки от Унгария от регистриран по ДДС доставчик и продава стоката директно на клиент, също в Унгария, също регистрирано лице. Има ли ВОП за българската фирма?
в: Данъчни Закони 27.11.2017 ВОП на автомобил
Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->