Номенклатури В Счетоводен Софтуер БулмарПрограмата дава възможност по няколко начина да се разглегдат (въвеждат) съответните номенклатури:

  • по време на осчетоводяване
  • предварително в диалога Номенклатури.

Тъй като се работи с еталоната номенклатура на счетоводна къща Крестън БулМар (тя е шаблон и не може да се променя от потребителя), ще обясним от къде може да се разгледа тя.

От основния Диалогов прозорец на програмата, избор бутон Номенклатури:

Разглеждаме основните екрани на Номенклатурите:

Документи

Кодира наименованието на документи. Съдържа:

  • Код - число, което се задава от програмата
  • Наименование - 50 разряден стринг

Операции

Вид счетоводна операция.

  • Код - число, което се задава от програмата
  • Наименование - 50 разряден стринг

Мерни единици

 - създава нова мерна единица

 - записване на новосъздадената мярка

 - отказ от промените

 - изтрий избраната

Папки

Свързва номера на папката с наименованието и.

  • Номер на папката - 4 разрядно число.
  • Индекс - съответния указател на дадената папка. Точката, която се изписва в справките, се добавя автоматично от програмата.
  • наименование - 50 разряден стринг.

‹ Предишна

Най

Последно Добавени

-->