Счетоводен софтуер


Този пример за осчетоводяване на действаща фирма със счетоводния софтуер BulMar Office представя на практика осчетоводяването на една реална фирма, от нейното първоначално завеждане до съставяне на годишните счетоводни отчетни и годишната данъчна декларация. С него се преследва, както практическото усвояване на работата със счетоводния софтуер BulMar Office, така и придобиването на практически умения по счетоводство и данъци.

В примера са използвани стандартните номенклатури за сметкоплан, счетоводни операции, документи и счетоводни папки, които се използват и от водещата счетоводна къща Kreston BulMar, с което искаме да предадем дългогодишен международен опит за организация и технология на счетоводната отчетност, използването на който води до стройно и хигиенично счетоводство, в което всичко може да бъде лесно открито, проследено и анализирано.

Примерът е съчинен изцяло и всякакви съвпадения на имена, булстати, стопански операции и/или други обстоятелства са случайни.Свали демо ›    Онлайн обучение ›Теми на онлайн обучение

Най

Последно Добавени

-->