Дискусионен панел

07.11.2017 21 мин

Лектор: адв. Слави Микински, Митко Димов, Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): През септември установявам, че миналата година не съм изписала стоки по една поръчка в размер на 2 420.00 лв., но съм издала фактура за същите и съм начислила ДДС. Как следва да отразя стоките, който реално са били продадени?...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица, различни от собственици и управители

17.10.2017 40 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Деклариране на осигуряване като самоосигуряващо се лице (СОЛ); Каква е информацията, която се подава с декларацията за СОЛ? При какви случаи се подава декларация за СОЛ? За кои рискове, задължително, трябва да се осигурява СОЛ?...

Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход

17.10.2017 25 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се определя осигурителният доход по дейности? За кой лица не се определя минимален осигурителен доход (МОД)? Какво означава пропорционалност на МОД? Максимален размер на осигурителния доход; Какви са елементите на...

Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

17.10.2017 52 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Новият МСФО 15 и кои стандарти заменя той? Какво представлява Приходът? Каква в целта на МСС 18 и МСФО 15? Какъв е обхватът на МСС 18 и МСФО 15? Как се прави оценка на приходите? Несходни стоки и услуги;...

Дискусионен панел

17.10.2017 20 мин

Лектор: Димона Стоянова, Георги Димитров, Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Може ли работодател да реши да плати повече БРЗ като обезщетение по чл. 222, ал. 3 - по-точно, ако служител е работил 5 години, работодателят да му изплати не 2 брутни заплата, а 6? Какво се случва, ако едноличен търговец е подал...

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

03.10.2017 19 мин

Лектор: Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6? Каква е информацията, която съдържа Декларация образец 1? Какви са сроковете за подаване на Декларация образец 1с редовни данни? Каква е информацията, която съдържа...

Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

03.10.2017 44 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Представяне на основните понятия; Кои лица са задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)? По важни срокове по ЗМИП; Как се идентифицират клиенти, сделки и операции? Кога лицата са задължени...

Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

03.10.2017 42 мин

Лектор: Величка Павлова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обхват на стандарта за обезценка МСФО 36; Основни понятия в МСФО 36; Как се отчитат активите след придобиване? Индикатори за извършване на обезценка; Кои активи трябва да се тестват за обезценка, ежегодно? Какви са стопанските...

Дискусионен панел

03.10.2017 15 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски, Величка Павлова, Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как от ДАНС ще преценят дали съм задължено лице по ЗМИП или не? Направих обезценка на ДМА с отчетна стойност 100 000 лева, набрана амортизация 20 000 лева. По направената оценка справедливата пазарна стойност е 40 000 лева....

Структура и организация на работната заплата – основно и допълнително възнаграждение и системи за заплащане

19.09.2017 23 мин

Лектор: Лилия Веселинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Каква е продължителността на работното време? Заплащане на база премия и заработено възнаграждение; Правила за организиране на работната заплата; Какво включва брутната работна заплата? Кои са задължителните реквизити на трудовия...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->