Актуални въпроси по прилагането на осигурителното законодателство през 2018 г. - Част I

20.03.2018 45 мин

Лектор: Катя Кашъмова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промените в задължителното социално и здравно осигуряване. Промените в нормативните актове, свързани с осигурители, самоосигуряващи се лица, осигурителен доход и осигурителните вноски.

Актуални въпроси по прилагането на осигурителното законодателство през 2018 г. - Част II

20.03.2018 34 мин

Лектор: Катя Кашъмова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Подаване на декларации, заявления от осигурителите за осигурените от тях лица, от самоосигуряващите се и от осигурените лица. Актуални въпроси по прилагане на осигурителното законодателство през 2018 г.

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част I

06.03.2018 28 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в срока за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС; Ново основание за задължителна регистрация; Как ще се приложат промените при строителните фирми? Отменя ли се описът на наличните активи при регистрация по ЗДДС?...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част II

06.03.2018 13 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени при дерегистрация по ЗДДС и в кои случаи ще подаваме заявление за дерегистрация по ЗДДС? Кога няма да подаваме заявление за дерегистрация по ЗДДС? Промени в еднократните корекции на ползван данъчен кредит; Промени в...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част III

06.03.2018 24 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са измененията свързани с предоставяне на обезпечения при течните горива? Кои лица са освободени от задължението за предоставяне на обезпечения? Акцизи и складодържатели на течни горива; Може ли да се подаде справка –...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част IV

06.03.2018 22 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): При какви обстоятелства може да бъде запечатан търговски обект? Издаване на касов бон при плащане с карта; Режимът MOSS, предстоящи промени през 2019 г.; Въвеждане на минимален праг при регистрация по режима MOSS; Предстоящи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Промените в ЗКПО

20.02.2018 29 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) обнародвани с Държавен вестник; Извършване на корекция на допуснати грешки; Новости при декларирането на данъчно задължените лица без дейност; В коя част от ЗКПО има...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Данъчни постоянни разлики

20.02.2018 45 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни постоянни разлики – най-често срещани и прилагани; Кои разходи могат да бъдат признати като командировъчни? Разходи, несвързани с дейността; Разходи, които не са документално обосновани; Разходи, представляващи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Данъчни временни разлики

20.02.2018 39 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни временни разлики; Представляват ли парична позиция, криптовалутите? Коя давност е съкратена и коя универсална? Какво се случва, когато настъпи давността? Данъчно третиране на обезценки и отписване на вземания; Кои разходи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Пренасяне на данъчна загуба

20.02.2018 66 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се пренася данъчна загуба? Лично ползване на автомобил; Извършване на корекции на данъчния финансов резултат и какви са корекциите, които са допустими по закона? Извършване на корекции при авансовите вноски; Третиране на лично...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->