Дискусионен панел

02.08.2016 42 мин

Лектор: Нина Стоева, Доника Маринова, Адриана Ноева

Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране): Трудовото ми правоотношение беше прекратено поради съкращаване на щата. Беше ми изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както и обезщетение за неспазено предизвестие. Работодателят обаче не ми изплати обезщетение...

Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, връщане и корекции

19.07.2016 35 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е данъчен кредит. Кога е на лице право на приспадане на данъчен кредит? Право на данъчен кредит за придобити активи и извършени разходи преди датата на регистрация и при повторна регистрация по ЗДДС. Пълен и частичен данъчен...

Непълно работно време, ненормирано раб. време, подневно отчитане на раб. време

19.07.2016 37 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Видове работно време. Правилник за вътрешния трудов ред! Задължителен реквизит на трудовия договор: Удължаване на работното време Почивки и отпуски при различните видове работно време Отчитане на работното време Непълен работен...

Данък при източника и Данък върху разходите

19.07.2016 30 мин

Лектор: Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данък при източника; Обекти на облагане; Данъчна ставка; Деклариране и внасяне на данъка; Прилагане на СИДДО; Санкции; Данък върху разходите? Данъчно задължени лица; Разходи, които се облагат с данък върху...

Дискусионен панел

19.07.2016 13 мин

Лектор: Вера Русинова, Методи Христов, Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Осигурена съм при двама работодатели, като при първия съм на осем часов работен ден със срочен договор, който изтича на 23.08.2016г., а при втория на четири часов работен ден с безсрочен трудов договор. Имам 12г. трудов стаж. В...

Доходи на управители и собственици - облагане и осигуряване

05.07.2016 22 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Управител и/или Съдружник по смисъла на ТЗ  Договор за управление – с и без заплащане  Полагане на личен труд  от управител / съдружник  Други възможни доходи  Осигурителен доход и стаж –...

Условия и документи за изплащане на обезщетения за болнични и майчинство

05.07.2016 44 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Парични обезщетения при временна неработоспособност; Необходими условия за придобиване на право за обезщетение Кога работодателя изплаща първите 3 дни Необходими документи Парични обезщетения за майчинство / бащинство...

Дискусионен панел

05.07.2016 25 мин

Лектор: Доника Маринова, Георги Димитров, Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Има ли полза, работодател формално да назначи съкратена майка, която сама си плаща ЗО по Декл.№7 и получава обезщетение? На 16.07.16г. детето навършва 1г. и ако майката започне работа, кога после ще може да бъде освободена, без да има...

Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки, доставка на услуги извън ЕС

05.07.2016 68 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): ВОДС и ВОП Дистанционни продажби Тристранни операции Внос и Износ Доставки на услуги в и извън ЕС

Сумирано изчисляване на работното време

21.06.2016 59 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Въвеждане на СИРВ  Период на СИРВ  Продължителност на Раб. Време при СИРВ  Отчитане на раб. време при СИРВ  Заплащане на труда при СИРВ  Подаване на данни към НАП  Санкции при неправилно отчитанеИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най