Деклариране на доходи изплатени на физическо лице – чл.73 от ЗДДФЛ

04.04.2017 59 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативни актове, в които се регламентира подаването на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ Кой трябва да подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ? Кой подава справката при прехвърляне на собственост на фирма? В какви срокове се подава...

Дискусионен панел

04.04.2017 16 мин

Лектор: Адриана Ноева, Александър Бояджиев, Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Работим с наш доставчик на консигнация. Той ни предоставя стоката, ние продаваме каквото можем, като нашата комисионна е в размер на 20% от продажната стойност на стоката. Как е правилно да документираме тези транзакции? Физическо...

Промени в осигурителното законодателство – част I

21.03.2017 39 мин

Лектор: Аспасия Петкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са промените при длъжностите? Има ли промяна при вноските за ТЗПБ? Има ли промени при определяне на авансовите вноски при самоосигуряващите се лица? Минимален размер на социалната пенсия; В какъв размер са минималните...

Промени в осигурителното законодателство – част II

21.03.2017 35 мин

Лектор: Аспасия Петкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени при пенсиониране; Може ли работодател да освободи работник, при навършени стаж и възраст за пенсия? Какъв е срокът за представяне на документи, при вече придобито право за пенсиониране? Кога може да се преизчислява размерът...

Промени в ЗДДФЛ – част I

21.03.2017 41 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в необлагаемите доходи, свързани с хазартните игри; Кога едно лице трябва само да си изчисли данъка? Данъчни облекчения за извършване на безкасови плащания и какви са условията, за да се използва това облекчение? Как се...

Промени в ЗДДФЛ – част II

21.03.2017 47 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са промените при извършване на непарична вноска (апорт) в дружество? Коя цена се третира като документално доказана при извършване на непарична вноска (апорт)? Какви са промените при облагане на доходи от чужбина с окончателен...

Промени в ЗКПО, касаещи данъчното приключване за 2016 г.

07.03.2017 38 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Можем ли да коригираме Годишната данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО и има ли ограничение в броя на корекциите? Промените във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим; Практически промени при Данъка върху разходите; Лично...

Определяне на данъчната основа

07.03.2017 53 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се определя данъчната основа при „данък уикенд”; Изключения от обхвата на „данък уикенд”; „Данък уикенд” при ЕТ – работи ли режимът при тях? Данъчна основа при недвижимо имущество;...

Данъчни постоянни разлики

07.03.2017 57 мин

Лектор: Анета Георгиева

Преглед на промените в данъчното законодателство от 2016-та, касаещи данъчните постоянни разлики

Данъчни временни разлики

07.03.2017 48 мин

Лектор: Анета Георгиева

Преглед на временните данъчни разлики, които се включват по-често в Годишната данъчна декларация.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най