Трудова книжка и трудов стаж

22.05.2018 32 мин

Лектор: Даниъл Славчев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Каква в целта на информацията, която се съдържа в трудовата книжка? Кога е необходимо да се представи трудова книжка? Вписвания, които се правят в трудовата книжка; Как може да се придобива допълнителен трудов стаж? Какво се...

Данък върху разходите

22.05.2018 23 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Кои разходи са представителни? Кои лица са данъчно задължени за представителните разходи? Как се определя данъчната основа за представителните разходи? Начисляване на данък върху разходите за представителните...

МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

22.05.2018 37 min

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Защо се налага промяна в стандарта за приходите? Кои приходи не се отчитат по МСФО 15? Единен модел за признаване на приходи според МСФО 15; Как се идентифицира договор с клиент? В кои случаи можем да признаем приход, дори и да...

Дискусионен панел

22.05.2018 12 мин

Лектор: Величка Павлова, Виктория Йотова, Даниъл Славчев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Съпругата ми се води в неплатен отпуск, който вече отдавна е надвишил 30 работни дни. Доколкото знам, след тези 30 дни спира да тече трудов стаж. Отразява ли се това в трудовата книжка? Дружеството ни продава стоки с отложено плащане...

Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част I

08.05.2018 42 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Въвеждане на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ) от работодателя Съдържание на заповедта Графици - как се изготвят, оповестяват, изменят и съхраняват Работно време - определяне на работна смяна и работна седмица Почивки...

Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част II

08.05.2018 30 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Работно време - Отчитане Възнаграждение при СИРВ, вкл. извънреден труд, нощен труд Болнични при СИРВ Трудов стаж при СИРВ Отчет на извънреден труд при СИРВ Декларация образец 1 при СИРВ Санкции при неспазване на задълженията на...

Освободени и облагаеми доставки по ЗДДС

08.05.2018 78 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е ДДС Видове доставки по ЗДДС Специален ред на облагане с ДДС

Нематериални активи

08.05.2018 30 мин

Лектор: Салих Асанов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е нематериален актив Критерии за признаване Начини за придобиване Отчитане в зависимост от начина на придобиване Отчитане на последващи разходи Отчитане след първоначалоно признаване Амортизация Оповестявания

Основни моменти в ЗДДС

17.04.2018 38 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Задължените лица по ЗДДС Доставка на стока и доставка на услуга Специфични случаи на доставка Документиране на доставките Доказване на доставка и данъчна защита Санкции

Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

17.04.2018 42 мин

Лектор: адв. Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Каква е целта на закона Кои са задължените субекти Какво е изпиране на пари Кои са мерките за превенция Какво представлява комплексната проверка Как се идентифицират клиенти Идентификация на действителен собственик Изясняване...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->