ЗДДС 2017 - Корекции на ползван данъчен кредит

21.02.2017 27 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Еднократни корекции на ползван данъчен кредит – чл. 79 от ЗДДС; Корекция на данъчен кредит при лизинг – кой я прави? Нови ежегодни корекции на дълготрайни активи, които се ползват и за облагаеми и за освободени доставки;...

ЗДДС 2017 - Данъчно третиране на консорциум

21.02.2017 28 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време

07.02.2017 23 мин

Лектор: Адриана Ноева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава понятието „работно време”? Продължителност на работното време; При какви условия работодател може да увеличи работното време? При какви условия работодател може да намали работното време? Непълно работно...

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

07.02.2017 40 мин

Лектор: Величка Павлова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представляват финансовите отчети и каква е тяхната цел? Принципи при изготвяне на финансови отчети; Изисквания към финансовите отчети и тяхното представяне; Категории предприятия според новото законодателство; Какво...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък

07.02.2017 45 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Корпоративен данък и определяне на данъчната основа, която трябва да бъде обложена с корпоративен данък; Временни и постоянни данъчни разлики; Данъчни постоянни разлики в Увеличение; Данъчни постоянни разлики в Намаление; Други...

Дискусионен панел

07.02.2017 13 мин

Лектор: Адриана Ноева, Величка Павлова, Доника Маринова

Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране): Дружеството ни е реализирало за 2016 година счетоводна печалба в размер на 200 000 лв., която след преобразуване по реда на ЗКПО формира данъчен финансов резултат в размер на 210 000 лв., за които се дължи текущ данък върху...

Промени в ЗДДС за 2017 г. - част I

17.01.2017 65 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДС в сила от 2017 г. Промени отнасящи се до правото на приспадане на данъчен кредит; Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит;

Промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК за 2017 г. - продължение

17.01.2017 30 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДС в сила от 2017 г. Промени, свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, или за цели, различни от независимата...

Промени в осигурителното законодателство за 2017 г.

17.01.2017 30 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Закон за бюджета на ДОО - 2017 г. Минимален осигурителен доход Осигурителни вноски Обезщетения и други плащания: Промени в КСО - 2017 г. Нови длъжности подлежащи на осигуряване за всички осигурени от ДОО рискове....

Дискусионен панел

17.01.2017 8 мин

Лектор: Георги Димитров, Методи Христов

Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най