Основни моменти в ЗДДС

17.04.2018 38 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Задължените лица по ЗДДС Доставка на стока и доставка на услуга Специфични случаи на доставка Документиране на доставките Доказване на доставка и данъчна защита Санкции

Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

17.04.2018 42 мин

Лектор: адв. Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Каква е целта на закона Кои са задължените субекти Какво е изпиране на пари Кои са мерките за превенция Какво представлява комплексната проверка Как се идентифицират клиенти Идентификация на действителен собственик Изясняване...

Регламент за обработването и обмена на лични данни на физически лица - Част I

17.04.2018 35 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е GDPR и кога влиза в сила? Кой е администратор на лични данни и кой обработващ?

Регламент за обработването и обмена на лични данни на физически лица - Част II

17.04.2018 22 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Принципи и правила при обработване на лични данни? Как да се адаптираме към новите изисквания?

Постъпване на служител - документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и т.н.

03.04.2018 20 мин

Лектор: Велислава Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативни актове, регламентиращи изискванията за съдържание на трудово досие. Какво представлява едно трудово досие и как трябва да се поддържа и съхранява? Кои документи трябва да се представят от кандидата за работа преди...

Данък при източника

03.04.2018 31 мин

Лектор: Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчно задължени лица за данъка при източника? Кои доходи се облагат с данък при източника? Как се формира данъчна основа за данък при източника? Как се плаща и декларира данъка при източника? Санкции за некоректно прилагане...

Двойно данъчно облагане. Същност и процедури за неговото избягване.

03.04.2018 56 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е двойно данъчно облагане? Правна сила и тълкуване на СИДДО Печалби и доходи с източник България и чужбина (концепция) Процедури по прилагане Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване чрез СИДДО Методи за избягване на...

Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица (GDPR)

03.04.2018 35 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Внедряване на GDPR бързо лесно достъпна цена виж предложението Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е GDPR? Кой е администратор на лични данни и кой обработващ Отпадане на регистрацията в КЗЛД Териториален обхват; Увеличаване правата на...

Промените в ЗДДФЛ за 2018 год. - Част I

20.03.2018 45 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Преглед на промените в ЗДДФЛ за 2018 г. Годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физически лица през 2017 г. Особености и нови моменти. Представяне на промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за...

Промените в ЗДДФЛ за 2018 год. - Част II

20.03.2018 47 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Годишни задължения за платците на доходи през 2017 г. документиране на доходите подаване на Справка за изплатените доходи през 2017 г. предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->