Дискусионен панел

22.08.2017 19 мин

Лектор: Александър Бояджиев, Димитър Пашов, Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): В дружеството ни е въведено СИРВ за срок от 3 месеца. В края на периода се установява, че част от служителите са работили повече от заложеното по график, т.е. са извършили извънреден труд. Следва ли да се описва в книгата за...

Контрол за спазването на трудовото законодателство – проверки от Инспекцията по Труда и подготовка за тях

08.08.2017 58 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Правомощия на Инспекцията по труда (ИТ); Какви са начините за осъществяване на контрол от ИТ? Кога работодателят може сам да предизвика проверка от ИТ? Какви са документите, които трябва да има всеки обект, в който има работници,...

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

08.08.2017 57 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е това „жалба”? Какво представлява ревизионният акт и по кой ред се ожалва той? Възражение срещу ревизионния доклад; Обжалване на ревизионен акт по административен ред – подаване на жалба; Какви писмени...

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

08.08.2017 33 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Характеристика на ДДС и какво се облага с този данък? Кой е платецът на ДДС? Кога ДДС се дължи от доставчиците? Какво представлява обърнатото данъчно задължение? Кога ДДС се дължи от получателя на доставките? В кои случаи не се...

Дискусионен панел

08.08.2017 15 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Георги Димитров, Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Българска фирма регистрирана по ДДС получава фактура от фирма от Израел за извършена услуга - консултация. Въпросната консултация е извършена в Израел. Трябва ли българската фирма да си самоначисли ДДС и на какво основание? През...

Право на данъчен кредит по ЗДДС - пълен, частичен, връщане и корекции

18.07.2017 55 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е данъчен кредит? Доставки, за които е налице приспадане на пълен данъчен кредит; Какво се случва с данъчния кредит при погрешно издадени документи? Кога нямаме право да ползваме данъчен кредит? Данъчен кредит при лица,...

Непълно работно време, ненормирано работно време, подневно отчитане на работното време

18.07.2017 22 мин

Лектор: Митко Димов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Задължителни реквизити на трудовия договор; Как се отчита работното време? Видове отпуск; Каква е нормалната продължителност на работния ден? Кои служители не могат да полагат нощен труд? Работно време с променливи граници и...

Данък при източника и Данък върху разходите

18.07.2017 54 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица подлежат на облагане с данък при източника? Данък при източника за дивиденти и как се определя данъчната основа? Данък при източника за доходи от финансови активи и лихви; Облагане с данък на авторски и лицензионни...

Дискусионен панел

18.07.2017 23 мин

Лектор: Митко Димов, Методи Христов, Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Лице работи на два трудови договора в една и съща фирма на по 4 часа (общо 8 часа). Имали право на платен отпуск за втория договор и колко дни? Фирма „Х” ЕООД е собственост на Немска фирма  „Y”. Фирма...

Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици

04.07.2017 22 мин

Лектор: Соня Чобанова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици Възможности за възлагане на управление със и без заплащане Полагане на личен труд от собственик или управител Други възможни доходи на управителите и съдружниците...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най