Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

06.02.2018 44 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност, цел и видове финансовите отчети; Общи принципи и изисквания към ФО; Категории предприятия Приложима счетоводна база Какво включват финансовите отчети Отговорности и срокове за изготвянето им Извършване на независим...

Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица (GDPR)

06.02.2018 20 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Внедряване на GDPR бързо лесно достъпна цена виж предложението Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е GDPR? Кой е администратор на лични данни и кой обработващ Отпадане на регистрацията в КЗЛД Териториален обхват; Увеличаване правата на...

Промени в данъчното законодателство за 2018 год. - част I

23.01.2018 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се прави корекция на данъчен кредит? Годишна корекция на придобит актив, който се използва, както за лични нужди, така и за стопанската ни дейност; Доброволна регистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), още преди...

Промени в данъчното законодателство за 2018 год. - част II

23.01.2018 26 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ; Трябва ли да се представя пред данъчните удостоверение от чуждестранна администрация при удържан данък извън България? Деклариране на необлагаеми доходи; Промени в ЗКПО;...

Промени в осигурителното законодателство за 2018 год.

23.01.2018 54 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в минималния осигурителен доход; Промени в осигурителните вноски за фонд „Пенсии”. Какви са промените при обезщетенията? Какви са новите изисквания, за да се получава обезщетение за безработица? Отчитане на...

Деклариране на доходи изплатени на физическо лице – чл.73 от ЗДДФЛ

23.01.2018 57 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са задължени да подават Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ? Какъв е срокът за подаване на Справката Какъв е срокът за подаване на Справката при ликвидация или несъстоятелност? Къде и как трябва да подадем Справката? Има ли...

Данъци на Физически Лица – Годишна Данъчна Декларация за 2017 г. - Част I

09.01.2018 42 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Новости при облагането на парични и предметни печалби и награди; Облагане на училищни награди; Апортна вноска от физическо лице – новости; Какви са облекченията при безкасови плащания? В кои случаи лицата не могат да...

Данъци на Физически Лица – Годишна Данъчна Декларация за 2017 г. - Част II

09.01.2018 58 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Доходи от трудови правоотношения; Доходи от договор за управление и контрол; Как се формира данъчната основа? Облагане с авансов данък; Какви са данъчните облекчения, които могат да се ползват на месечна и на годишна база;...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица

09.01.2018 34 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как самоосигуряващите се лица декларират започването на своята дейност като такива? Какво се декларира при започване на дейност като самоосигуряващо се лице? Какво трябва да избере лице, което е пенсионер и решава да започне...

Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г.

09.01.2018 36 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви справки за месечен осигурителен доход трябва да попълват самоосигуряващите се лица към края на годината? Как се определя доходът на самоосигуряващите се лица? Кой определя окончателен размер на осигурителен доход? Как се...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->