Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част I

19.02.2019 47 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г. намаляване на документите при ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ и други промени в данъчните облекчения за деца и деца...

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част II

19.02.2019 33 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г. намаляване на документите при ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ и други промени в данъчните облекчения за деца и деца...

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

05.02.2019 36 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Лица задължени да подават декларации 1 и 6. Срок за коригиране на декларации 1 и 6. Ограничения при коригиране на декларации 1 и 6. Чести казуси от практиката и начини за решаването им. Коригиране на декларация...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част I

05.02.2019 51 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определяне на данъчния финансов резултат. Непризнати счетоводни разходи за данъчни цели. Непризнати счетоводни приходи за данъчни цели. Данъчни приходи не признати за счетоводни цели. Данъчни постоянни разлики...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част II

05.02.2019 33 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определяне на данъчния финансов резултат. Непризнати счетоводни разходи за данъчни цели. Непризнати счетоводни приходи за данъчни цели. Данъчни приходи не признати за счетоводни цели. Данъчни постоянни разлики...

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

05.02.2019 73 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общи принципи за изготвяне на ГФО Приложима счетоводна база Какво съдържа ГФО Техники и контроли при съставяне на ФО Представяне на ФО по МСС и НСС Съставители на финансови отчети Задължителен финансов одит Годишен...

Промените в осигурителното законодателство за 2019 год.

22.01.2019 34 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Новия ЗБДОО за 2019 г.; Промени в минималния осигурителен доход; Промени в осигурителните вноски; Има ли промени при обезщетенията; По-важни срокове в началото на 2019 г.; Промени в КСО; Промени в нормативните актове по...

Промените в ЗДДС за 2019 год.

22.01.2019 37 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДС: Нови моменти при определяне на място на изпълнение при доставка на далекосъобщителни услуги и електронни услуги- нови моменти в прилогането на МОSS и регистрацията по чл. 97б; Нови моменти при определяне на...

Промените в ЗКПО за 2019 год.

22.01.2019 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗКПО: Слаба капитализация и правило за ограничаване на приспадането на лихви; Промени свързани въвеждането на правило за контролираните чуждестранни дружества; Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг, съгласно...

Изготвяне на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

22.01.2019 80 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой има задължение да подаде справката? В какъв срок се подава справката? Кои доходи се включват в справката? Кои доходи не се включват в справката? Къде и как се подава справката? Санкции при неподаване или подаване на неверни...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->