Корпоративно облагане, плащане на данъците по ЗКПО, корекция на счетоводни грешки

01.11.2016 54 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Колко вида данъци се съдържат в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)? Какъв е обхватът на данъците според ЗКПО? Кои са данъчно задължените лица по ЗКПО? Обекти на облагане по ЗКПО; Как се определя данъчната основа по...

Дискусионен панел

01.11.2016 17

Лектор: Димитър Пашов, Методи Христов, Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): От Виваком постоянно ми звънят за задължения по стари фактури на стойност 890 лв. Аз не съм техен абонат от 2011 год. и задълженията са от тогава. Трябва ли да ги платя и могат ли да ме осъдят? При дерегистрация по ЗДДС дължи ли се...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица

18.10.2016 37 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Видове самоосигуряващи се лица. Начини на осигуряване на самоосигуряващи се лица. Подаване на данни и декларации за осигуряване. Подаване на декларация за самоосигуряване – срокове и място за подаване....

Осигурителни вноски и осигурителен доход на лица работещи по трудови договори

18.10.2016 28 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Размер и разпределение на осигурителните вноски. Срокове за внасяне и деклариране на осигурителните вноски. Определяне на осигурителния доход. Елементи на осигурителния доход. Определяне на минималния размер...

Признаване на приходи и ефекти върху финансовия резултат

18.10.2016 26 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): МСФО 15 – влизане в сила по отношение на ЕС и разлики с МСС 18; Обхват на МСС 18 – кои приходи попадат в стандарта и кои не. Какво е приход и какви са основните категории приходи. Момент на...

Дискусионен панел

18.10.2016 10 мин

Лектор: Георги Димитров, Димитър Пашов, Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Имаме митническа декларация издадена през юли 2016 г. До днес все още не е платен ДДС и мито към митническо учреждение. В дневника за м. Юли 2016 г. тази митническа декларация не е включена. До края на август фирмата няма да може да...

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

04.10.2016 28 мин

Лектор: Адриана Ноева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са задължени да подават декларация 1 и 6? Какви са сроковете за коригиране и заличаване декларация 1 и коригиране на декларация 6? Какви са ограниченията при коригиране на декларации 1 и 6? Кога се коригират...

Ревизионен процес по ДОПК

04.10.2016 47 мин

Лектор: Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява проверката? Какви са особеностите на проверката? Нужно ли е да има изрично възлагане? Какви са правата на органите, които извършват проверката? Какви видове проверки има? Преглед на видовете...

Обезценка на активи – счетоводно и данъчно третиране

04.10.2016 50 мин

Лектор: Величка Павлова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Основни понятия Защо е необходимо да правим обезценка на активи? Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи Индикатори, които налагат обезценка на активите – кога е налице задължение за извършване на обезценка? Външни...

Дискусионен панел

04.10.2016 21 мин

Лектор: Адриана Ноева, Величка Павлова, Слави Микински, Соня Чобанова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Имаме вземане от клиент в размер на 50 000 лв. от 2014 г. През 2015 г. вземането е обезценено в размер на 50%. През 2016 г. прехвърляме вземането на друго дружество чрез цесия за 40 000 лв. Какво ще бъде счетоводното и данъчно...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най