Постъпване на служител

16.04.2019 21 мин

Лектор: Виктория Стоичкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е трудово досие; Какви документи трябва да предостави кандидата, преди сключване на трудов договор; Какви документи е длъжен да изготви работодателя; Какви документи биха могли да бъдат добавени впоследствие към трудовото...

Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

16.04.2019 69 мин

Лектор: адв. Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Каква е целта на Закон за мерките против изпиране на пари? Кои са задължените лица? Какви са непосредствените задължения на задължените лица? Какви мерки за превенция следва да се прилагат? Какви са ограниченията за плащане в брой?

Основни моменти в ЗДДС, доставка и липса на доставка, документиране и доказване на доставките по ЗДДС

16.04.2019 43 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои са обектите на облгане с ДДС; Кои са данъчно задължени лица по ЗДДС; Коя дейност е икономически независима; Какво е стока и услуга според ЗДДС; Разликата между доставка на стока и доставка на услуга; Какво не е доставка...

Дискусионен панел

16.04.2019 18 мин

Лектор: адв. Слави Микински, Виктория Стоичкова, Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво би трябвало да бъде възнаграждението при преминаване от 8-часов към 4-часов работен ден, след като брутното възнаграждение за пълния работен ден е било - 650 лв.? В АД с дейност производство на метални изделия искат да бракуват...

Обработване и обмен на лични данни

02.04.2019 37 мин

Лектор: Цветелина Паскова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Основни понятия; Основания за обработка на лични данни; Задължение за поддържане на регистри; Определяне на нивото на въздействие на обработката на лични данни; Длъжностно лице по защита на личните данни;...

Данък при източника

02.04.2019 44 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчно задължени лица за данъка при източника? Кои доходи се облагат с данък при източника? Как се формира данъчна основа за данък при източника? Как се плаща и декларира данъка при източника? Санкции за...

Двойно данъчно облагане. Същност и процедури за неговото избягване.

02.04.2019 42 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е двойно данъчно облагане? Правна сила и тълкуване на СИДДО Печалби и доходи с източник България и чужбина (концепция) Процедури по прилагане на СИДДО Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване чрез СИДДО Методи за...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на спедиторски и транспортни услуги

02.04.2019 34 мин

Лектор: Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общи понятия и нормативна база; Aмортизации и обезценка на транспортни средства; Отчитане на някои приходи и разходи отнасящи се до автомобилния транспорт; отчитане на автомобилни гуми; Третиране на транспортните услуги по ЗДДС и...

Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част I

19.03.2019 23 мин

Лектор: Валентина Василева

Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките.

Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част II

19.03.2019 23

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Изменения  в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели ДНЗЛ в ЕС. Промени, свързани с определяне на данъчната...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->