Отчитане на инвестиционни имоти

20.06.2017 20 мин

Лектор: Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е ивестиционен имот? Разграничаване на МЗ, ДМА, Инвестиционни имоти и активи държани за продажба Определяне на стойността на придобиване на ивестиционен имот Първоначално оценяване и отчитане на инвестиционните имоти...

Дискусионен панел

20.06.2017 20 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Димитър Пашов, Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дружеството ни иска да предостави карти за фитнес на своите служители. Не всеки обаче иска да получи такава карта и част от хората предпочитат да получат пари кеш. Ще се признаят ли картите на служителите, които все пак искат, за...

Трудова книжка и трудов стаж

06.06.2017 30 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Трудов стаж при пълно и непълно работно време Трудов стаж при няколко работодателя Зачитане на трудов стаж за ДТВПТСПО Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка Удостоверяване на трудов стаж при загуба на трудова книжка...

Основни моменти при работа по график и СИРВ

06.06.2017 68 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Въвеждане на Сумирано изчисление на работното време (СИРВ) Период на СИРВ Продължителност на работно време при СИРВ Отчитане на работно време при СИРВ Заплащане на труда при СИРВ Санкции при неправилно отчитане на СИРВ

Вътреобщностна търговия. Внос и износ на стоки, доставка на услуги извън ЕС.

06.06.2017 54 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): ВОД и ВОП на стоки; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Внос и износ на стоки; Доставки на услуги в и извън ЕС.

Дискусионен панел

06.06.2017 22 мин

Лектор: Александър Бояджиев, Георги Димитров, Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Лице е назначено на трудов договор в ЕООД от действащия към съответния момент управител. В последствие дружествените дялове на фирмата са продадени, без да е прекратен трудовия договор. Новият собственик е и управител...

Осигурителен стаж - установяване, зачитане и документиране

23.05.2017 31 мин

Лектор: Адриана Ноева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Изчисляване на осигурителният стаж. Установяване и зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход. Осигурителен стаж при трудови и други правоотношения. Осигурителен стаж при повече от 2 правоотношения. Периоди които не се...

Имуществена отговорност на работодателя и служителите по KT

23.05.2017 42 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Имуществена Отговорност (ИО) на работодателя – понятие за трудова злополука и професионална болест Предпоставки за реализиране на ИО на работодателя Ред за реализиране на ИО на работодателя Имуществена Отговорност (ИО) на...

Първоначално преминаване към МСФО - ползи и предизвикателства

23.05.2017 35 мин

Лектор: Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Предимства и възможности при прилагането на МСФО Възможни недостатъци при първоначалното прилагане на МСФО Задължително и доброволно преминаване към МСФО Трудно или лесно е преминаването към МСФО Стъпки за преминаване...

Дискусионен панел

23.05.2017 16 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Адриана Ноева, Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Предприятие, което приема МСФО е изготвило своите отчети за предходната година като изрично и безусловно е заявило, че е спазило изискванията на МСФО. В последствие се оказва, че финансовите отчети не отговарят напълно на изискванията...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най