Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

05.06.2018 22 мин

Лектор: Тодор Тодоров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дистанционни продажби Доставка на услуги Доставка на услуги по транспорт на стоки Отдаване под наем на превозни средства Що е данъчно събитие? Как се определя момента на неговото настъпване?

Данъчна основа на ДДС

05.06.2018 30 мин

Лектор: Лилия Веселинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е данъчна основа и как се определя? Данъчна ставка и размер на данъка Изискуемост на данъка при получателя Санкции при некоректно прилагане на ЗДДС

Трудова книжка и трудов стаж

22.05.2018 32 мин

Лектор: Даниъл Славчев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Каква в целта на информацията, която се съдържа в трудовата книжка? Кога е необходимо да се представи трудова книжка? Вписвания, които се правят в трудовата книжка; Как може да се придобива допълнителен трудов стаж? Какво се...

Данък върху разходите

22.05.2018 23 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Кои разходи са представителни? Кои лица са данъчно задължени за представителните разходи? Как се определя данъчната основа за представителните разходи? Начисляване на данък върху разходите за представителните...

МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

22.05.2018 37 min

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Защо се налага промяна в стандарта за приходите? Кои приходи не се отчитат по МСФО 15? Единен модел за признаване на приходи според МСФО 15; Как се идентифицира договор с клиент? В кои случаи можем да признаем приход, дори и да...

Дискусионен панел

22.05.2018 12 мин

Лектор: Величка Павлова, Виктория Йотова, Даниъл Славчев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Съпругата ми се води в неплатен отпуск, който вече отдавна е надвишил 30 работни дни. Доколкото знам, след тези 30 дни спира да тече трудов стаж. Отразява ли се това в трудовата книжка? Дружеството ни продава стоки с отложено плащане...

Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част I

08.05.2018 42 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Въвеждане на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ) от работодателя Съдържание на заповедта Графици - как се изготвят, оповестяват, изменят и съхраняват Работно време - определяне на работна смяна и работна седмица Почивки...

Работа по график и Сумирано изчисляване на работно време - Част II

08.05.2018 30 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Работно време - Отчитане Възнаграждение при СИРВ, вкл. извънреден труд, нощен труд Болнични при СИРВ Трудов стаж при СИРВ Отчет на извънреден труд при СИРВ Декларация образец 1 при СИРВ Санкции при неспазване на задълженията на...

Освободени и облагаеми доставки по ЗДДС

08.05.2018 78 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е ДДС Видове доставки по ЗДДС Специален ред на облагане с ДДС

Нематериални активи

08.05.2018 30 мин

Лектор: Салих Асанов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е нематериален актив Критерии за признаване Начини за придобиване Отчитане в зависимост от начина на придобиване Отчитане на последващи разходи Отчитане след първоначалоно признаване Амортизация ОповестяванияИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->