Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори

07.08.2018 20 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Срещу кои рискове се осигуряват осигурените лица? Трябва ли да се полага трудова дейност, за да сме осигурени? Кои лица са осигурени? Как се определя осигурителният доход? Максимален осигурителен доход; Как се осигуряват лицата в...

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

07.08.2018 32 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой правила се прилагат при обжалване? Какво представляват ревизионните актове? Може ли да се обжалва ревизионен доклад? Ожалване на ревизионен акт по административен ред; Как започва процедурата по обжалване на ревизионния акт?...

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

07.08.2018 41 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на Данък добавената стойност (ДДС); Кой е платец на ДДС? Облагаеми доставки; Доставки на далекосъобщителни услуги; Безвъзмездни и облагаеми доставки; От кого се дължи ДДС при дерегистрация по Закона за данък добавена...

Дискусионен панел

07.08.2018 10 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Виктория Йотова, Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Може ли работодател да реши да плати повече БРЗ като обезщетение по чл. 222, ал. 3 - по-точно, ако служител е работил 5 години, работодателят да му изплати не 2 брутни заплата, а 6? Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, купува...

Осигурителен стаж - установяване, зачитане и документиране

17.07.2018 44 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

Командировки в страната и в чужбина

17.07.2018 30 мин

Лектор: Петя Лазарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой може да бъде командирован и от кого? Можем ли да командироваме лице работещо в друго предприятие? Кои лица не се считат за командировани? В какъв срок се издава заповед за командировка? Кога трябва да се получи писмено...

Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, връщане и корекция – Част 1

17.07.2018 54 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава понятието „данъчен кредит”? Кога имаме право на данъчен кредит? Доставки с право на приспадане на данъчен кредит; Какво трябва да се направи при погрешно издаден документ? В кои случаи не може да се...

Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, връщане и корекция – Част 2

17.07.2018 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Корекция на данъчен кредит при липси и брак на стоки или при промяна на вида на доставката на стоки или услуги; Групи дълготрайни активи; С какъв документ се прави корекция  на ползван данъчен кредит? В кои случаи не се...

Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични и майчинство

03.07.2018 46 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Попълване на приложение 15 при прекратяване и след прекратяване на осигуряването. Определяне на приложенията към различните заявления-декларации. Определяне на приложенията към болничните листове – за бременност...

Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици

03.07.2018 51 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Начини за осигуряване на управители. Начини за осигуряване на собственици. Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици. Възможности за възлагане на управление със и без заплащане....Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->