Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част III

19.03.2019 33 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима,  начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.

Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част IV

19.03.2019 24 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Други изменения и допълнения Актуални казуси по прилагането на ЗДДС.

Промени в ЗКПО за 2019 г. – част I

05.03.2019 34 мин

Лектор: Цветана Янкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС. новото правило, изискващо лизингополучатели, прилагащи МСС, да признават за данъчни цели разходи и приходи, определени съгласно на СС...

Промени в ЗКПО за 2019 г. – част II

05.03.2019 51 мин

Лектор: Цветана Янкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени, свързани с въвеждането на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар: Правило за...

Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. - част I

05.03.2019 37 мин

Лектор: Цветана Янкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г., свързани с: разходи, които не са документално обосновани; разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата;...

Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. - част II

05.03.2019 32

Лектор: Цветана Янкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г., свързани с: разходи и приходи от брак и липси; обезценки и отписване на вземания и неплатени задължения; неизплатени доходи на местни...

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част I

19.02.2019 50 мин

Лектор: Катя Кашъмова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Новости в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Новости в социалното осигуряване на някой категории лица, работещи по трудови правоотношения Постановление за определяне на нов размер на...

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част II

19.02.2019 37 мин

Лектор: Катя Кашъмова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Промени в осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ“ за определени икономически дейности Промените в Кодекса за социално осигуряване Промени в Наредбата за...

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част I

19.02.2019 47 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г. намаляване на документите при ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ и други промени в данъчните облекчения за деца и деца...

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част II

19.02.2019 33 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г. намаляване на документите при ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ и други промени в данъчните облекчения за деца и деца...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->