Деклариране на доходи изплатени на физическо лице – чл.73 от ЗДДФЛ

23.01.2018 57 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са задължени да подават Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ? Какъв е срокът за подаване на Справката Какъв е срокът за подаване на Справката при ликвидация или несъстоятелност? Къде и как трябва да подадем Справката? Има ли...

Данъци на Физически Лица – Годишна Данъчна Декларация за 2017 г. - Част I

09.01.2018 42 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Новости при облагането на парични и предметни печалби и награди; Облагане на училищни награди; Апортна вноска от физическо лице – новости; Какви са облекченията при безкасови плащания? В кои случаи лицата не могат да...

Данъци на Физически Лица – Годишна Данъчна Декларация за 2017 г. - Част II

09.01.2018 58 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Доходи от трудови правоотношения; Доходи от договор за управление и контрол; Как се формира данъчната основа? Облагане с авансов данък; Какви са данъчните облекчения, които могат да се ползват на месечна и на годишна база;...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица

09.01.2018 34 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как самоосигуряващите се лица декларират започването на своята дейност като такива? Какво се декларира при започване на дейност като самоосигуряващо се лице? Какво трябва да избере лице, което е пенсионер и решава да започне...

Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г.

09.01.2018 36 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви справки за месечен осигурителен доход трябва да попълват самоосигуряващите се лица към края на годината? Как се определя доходът на самоосигуряващите се лица? Кой определя окончателен размер на осигурителен доход? Как се...

Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.) - Част I

19.12.2017 40 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени във връзка с декларирането по ЗКПО; Независима икономическа дейност; Разходи в натура и лично ползване; Разходи за експлоатация на автомобили за управленска дейност - промени; Режим на лично ползване – ЗДДС vs....

Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.) - Част II

19.12.2017 68 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са промените в ЗДДС, настъпили през 2017 г.? Стимулиране на дарителството на хранителни стоки; Пропорционално приспадане на данъчен кредит; Понятието Дълготраен актив, според ЗДДС; Как се определя частичният данъчен...

Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на Годишна данъчна декларация - Част I

19.12.2017 42 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой има задължение за подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД)? Как се попълва ГДД? Какви образци се подават заедно с ГДД? Как се подава ГДД? Как се определя годишният данъчен резултат? Преобразуване на счетоводния финансов...

Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на Годишна данъчна декларация - Част II

19.12.2017 27 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Преобразувания, които трябва да бъдат извършени, но те не присъстват в данъчната декларация; Разлика между провизия и accruel; Финансиране на дълготрайни активи и данъчно признаване; Резерв от последващи оценки; Какво е важно да...

Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения

05.12.2017 20 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни облекчения, които могат да се ползват чрез работодател; Какво се случва, когато данъкът е по-голям от удържания авансов данък? Какво се случва, когато данъкът е по-малък от удържания авансов данък? Възстановяване на данък;...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->