Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част I

06.03.2018 28 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в срока за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС; Ново основание за задължителна регистрация; Как ще се приложат промените при строителните фирми? Отменя ли се описът на наличните активи при регистрация по ЗДДС?...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част II

06.03.2018 13 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени при дерегистрация по ЗДДС и в кои случаи ще подаваме заявление за дерегистрация по ЗДДС? Кога няма да подаваме заявление за дерегистрация по ЗДДС? Промени в еднократните корекции на ползван данъчен кредит; Промени в...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част III

06.03.2018 24 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са измененията свързани с предоставяне на обезпечения при течните горива? Кои лица са освободени от задължението за предоставяне на обезпечения? Акцизи и складодържатели на течни горива; Може ли да се подаде справка –...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част IV

06.03.2018 22 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): При какви обстоятелства може да бъде запечатан търговски обект? Издаване на касов бон при плащане с карта; Режимът MOSS, предстоящи промени през 2019 г.; Въвеждане на минимален праг при регистрация по режима MOSS; Предстоящи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Промените в ЗКПО

20.02.2018 29 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) обнародвани с Държавен вестник; Извършване на корекция на допуснати грешки; Новости при декларирането на данъчно задължените лица без дейност; В коя част от ЗКПО има...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Данъчни постоянни разлики

20.02.2018 45 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни постоянни разлики – най-често срещани и прилагани; Кои разходи могат да бъдат признати като командировъчни? Разходи, несвързани с дейността; Разходи, които не са документално обосновани; Разходи, представляващи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Данъчни временни разлики

20.02.2018 39 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни временни разлики; Представляват ли парична позиция, криптовалутите? Коя давност е съкратена и коя универсална? Какво се случва, когато настъпи давността? Данъчно третиране на обезценки и отписване на вземания; Кои разходи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Пренасяне на данъчна загуба

20.02.2018 66 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се пренася данъчна загуба? Лично ползване на автомобил; Извършване на корекции на данъчния финансов резултат и какви са корекциите, които са допустими по закона? Извършване на корекции при авансовите вноски; Третиране на лично...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I

06.02.2018 38 мин

Лектор: Васил Пантев

Кои лица са задължени да заплащат корпоративен данък Срокове за деклариране и за плащане Промени в сила от 01.01.2018г. Определяне на Данъчен Финансов Резултат Данъчни постоянни разлики Разходи несвързани с дейността Разходи, които не са документално...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II

06.02.2018 37 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни временни разлики Последващи оценки (преоценки и обезценки) Обезценка на стоки Обезценка на ДМА Обезценка на Вземания Приходи и разходи от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->