Постъпване на служител - документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и т.н.

03.04.2018 20 мин

Лектор: Велислава Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативни актове, регламентиращи изискванията за съдържание на трудово досие. Какво представлява едно трудово досие и как трябва да се поддържа и съхранява? Кои документи трябва да се представят от кандидата за работа преди...

Промените в ЗДДФЛ за 2018 год. - Част I

20.03.2018 45 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Преглед на промените в ЗДДФЛ за 2018 г. Годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физически лица през 2017 г. Особености и нови моменти. Представяне на промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за...

Промените в ЗДДФЛ за 2018 год. - Част II

20.03.2018 47 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Годишни задължения за платците на доходи през 2017 г. документиране на доходите подаване на Справка за изплатените доходи през 2017 г. предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни...

Актуални въпроси по прилагането на осигурителното законодателство през 2018 г. - Част I

20.03.2018 45 мин

Лектор: Катя Кашъмова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промените в задължителното социално и здравно осигуряване. Промените в нормативните актове, свързани с осигурители, самоосигуряващи се лица, осигурителен доход и осигурителните вноски.

Актуални въпроси по прилагането на осигурителното законодателство през 2018 г. - Част II

20.03.2018 34 мин

Лектор: Катя Кашъмова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Подаване на декларации, заявления от осигурителите за осигурените от тях лица, от самоосигуряващите се и от осигурените лица. Актуални въпроси по прилагане на осигурителното законодателство през 2018 г.

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част I

06.03.2018 28 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в срока за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС; Ново основание за задължителна регистрация; Как ще се приложат промените при строителните фирми? Отменя ли се описът на наличните активи при регистрация по ЗДДС?...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част II

06.03.2018 13 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени при дерегистрация по ЗДДС и в кои случаи ще подаваме заявление за дерегистрация по ЗДДС? Кога няма да подаваме заявление за дерегистрация по ЗДДС? Промени в еднократните корекции на ползван данъчен кредит; Промени в...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част III

06.03.2018 24 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са измененията свързани с предоставяне на обезпечения при течните горива? Кои лица са освободени от задължението за предоставяне на обезпечения? Акцизи и складодържатели на течни горива; Може ли да се подаде справка –...

Промените в ЗДДС за 2018 год. - Част IV

06.03.2018 22 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): При какви обстоятелства може да бъде запечатан търговски обект? Издаване на касов бон при плащане с карта; Режимът MOSS, предстоящи промени през 2019 г.; Въвеждане на минимален праг при регистрация по режима MOSS; Предстоящи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Промените в ЗКПО

20.02.2018 29 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) обнародвани с Държавен вестник; Извършване на корекция на допуснати грешки; Новости при декларирането на данъчно задължените лица без дейност; В коя част от ЗКПО има...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->