Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време

06.08.2019 18 мин

Лектор: Михаела Сарколева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Начини за разпределение и отчитане на работното време. Нормална продължителност на работното време. Почивки. Увеличаване на работното време от работодател. Намаляване на работното време. Непълно работно време. Ненормиран работен...

Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС

06.08.2019 42 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои са платци на ДДС; Как се определя данъчното задължение и как се начислява данъка; Какви данъчни документи се издават; Как се определя резултатът за данъчния период; Деклариране, внасяне, прихващане и възстановяване на ДДС;...

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

06.08.2019 41 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Ред за оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове Обжалване по административен и по съдебен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на решаващия орган Срокове за обжалване в случай на...

Обжалване на ревизионни актове по ЗАНН

06.08.2019 16 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Видове актове, които подлежат на обжалване по реда на ЗАНН Срокове и процедура по обжалване на актове по реда на ЗАНН

Видове работно време

16.07.2019 45 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Видове работно време. Почивки и отпуски при различните видове работно време. Отчитане на работното време. Непълен работен ден. Ненормиран работен ден. Подневно отчитане на работното време. Санкции при неправилно...

Отчитане на материални запаси

16.07.2019 31 мин

Лектор: Димитър Мавродиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Цел, обхват и изключения на МСС 2; Какво е материален запас /МЗ/ ? Първоначална оценка на МЗ; Себестойност на МЗ; Себестойност на МЗ при предоставяне на услуги; Способи за оценка на себестойността; Стоки на път; Методи за...

Право на данъчен кредит по ЗДДС - пълен, частичен, пропорционален, връщане и корекции

16.07.2019 54 мин

Лектор: Митко Димов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за данъчен кредит. Кога е на лице право на приспадане на данъчен кредит? Право на данъчен кредит за придобити активи и извършени разходи преди датата на регистрация по ЗДДС. Пълен и частичен данъчен...

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията

16.07.2019 82 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчно третиране на ел. търговия съгласно ЗДДФЛ; Данъчно третиране на ел. търговия съгласно ЗКПО Счетоводни аспекти при отчетността; Данъчно третиране на ел. търговия съгласно ЗДДС; Какво е електронен магазин; Настоящи и...

Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за Болнични и Майчинство

02.07.2019 48 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Попълване на приложение 15 при прекратяване и след прекратяване на осигуряването. Определяне на приложенията към различните заявления-декларации. Определяне на приложенията към болничните листове – за бременност и раждане,...

Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици

02.07.2019 38 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Съдружник и управител съгласно ТЗ Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици Възможности за възлагане на управление със и без заплащане Полагане на личен труд от собственик Други възможни доходи на...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->