Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

04.06.2019 28 мин

Лектор: Митко Димов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Допустим максимален размер на извънредния труд за година. Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда. Водене на дневник за отчитане на извънредния труд. Лица, за които се прилагат ограничения за полагане на извънреден...

Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

04.06.2019 66 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Правомощия на Инспекцията по Труда. Кои са най-честите причини за проверка от ИТ? Документи, които трябва да има на обекта или в офиса при проверка от ИТ. Документи, които инспекторите от ИТ задължително проверяват на място....

Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

04.06.2019 50 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Място на изпълнение на доставка на стока. Място на изпълнение на доставка на услуга. Критерии за възникване на данъчно събитие. Разлика между дата на данъчното събитие и момента за счетоводно признаване на сделката.

Изискуемост и данъчна основа на ДДС

04.06.2019 28 мин

Лектор: Тодор Тодоров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчна ставка и размер на данъка    Изискуемост на данъка и/или какво означава това? Какво представлява Данъчната Основа, как се определя и за какво трябва да внимаваме? Приложими санкции

Трудова книжка и трудов стаж

21.05.2019 33 мин

Лектор: Даниъл Славчев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка Съхранение на трудовата книжка Специфични вписвания в трудовата книжка Зачитане на трудов стаж за допълнително възнаграждение за натрупан трудов стаж и професионален опит...

Данък върху разходите

21.05.2019 30 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обекти на облагане Представителни разходи; Социални разходи, предоставени в натура; Разходите в натура; Данъчно задължени лица за данък върху разходите; Как се формира данъчна основа за данък върху разходите; Размер на данъчната...

МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

21.05.2019 51 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Възникване на МСФО 15 Обхват на стандарта Единен модел за признаване на приходи Петстъпков модел за признаване на приходи Разходи по договори с клиенти Преминаване към МСФО 15 – преходни разпоредби Представяне и...

Казуси по МСФО 15

21.05.2019 13 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Казус 1 - Идентифициране на договори Казус 2 - Определяне на ЗИ Казус 3 - Метод на очакваната стойност Казус 4 – Разходи за постигане на договор и разходи за изпълнение на договор Казус 5 – Гаранция Казус 6 –...

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

07.05.2019 80 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Видове местни данъци. Видове местни такси. Местните данъци и такси, като политика на местната власт. Наредбите на местната власт, свързани с определяне на местните данъци и такси. Определяне на данъчната основа за...

Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС

07.05.2019 46 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Облагаеми доставки. Освободени доставки. Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС. Специален ред на облагане при обща туристическа услуга Облагане на маржа на цената – стоки втора употреба, произведения на...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->