Промени в осигурителното законодателство – част I

21.03.2017 39 мин

Лектор: Аспасия Петкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са промените при длъжностите? Има ли промяна при вноските за ТЗПБ? Има ли промени при определяне на авансовите вноски при самоосигуряващите се лица? Минимален размер на социалната пенсия; В какъв размер са минималните...

Промени в осигурителното законодателство – част II

21.03.2017 35 мин

Лектор: Аспасия Петкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени при пенсиониране; Може ли работодател да освободи работник, при навършени стаж и възраст за пенсия? Какъв е срокът за представяне на документи, при вече придобито право за пенсиониране? Кога може да се преизчислява размерът...

Промени в ЗКПО, касаещи данъчното приключване за 2016 г.

07.03.2017 38 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Можем ли да коригираме Годишната данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО и има ли ограничение в броя на корекциите? Промените във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим; Практически промени при Данъка върху разходите; Лично...

Определяне на данъчната основа

07.03.2017 53 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се определя данъчната основа при „данък уикенд”; Изключения от обхвата на „данък уикенд”; „Данък уикенд” при ЕТ – работи ли режимът при тях? Данъчна основа при недвижимо имущество;...

Данъчни постоянни разлики

07.03.2017 57 мин

Лектор: Анета Георгиева

Преглед на промените в данъчното законодателство от 2016-та, касаещи данъчните постоянни разлики

Данъчни временни разлики

07.03.2017 48 мин

Лектор: Анета Георгиева

Преглед на временните данъчни разлики, които се включват по-често в Годишната данъчна декларация.

ЗДДС 2017 - Пропорционален данъчен кредит за недвижими имоти - чл.71а

21.02.2017 26 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Пропорционален данъчен кредит; Недвижими имоти – нова дефиниция; Дефиниция на Дълготраен актив – новост в ЗДДС. Кое се третира като стока и кое като дълготраен актив? Праг на същественост; Кога е задължителен...

ЗДДС 2017 - Пропорционален данъчен кредит за дълготрайни активи (автомобили) - чл.71б

21.02.2017 15 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Примери и разяснения за ползване на данъчен кредит при закупуване и наемане на автомобил през 2017 г.

ЗДДС 2017 - Корекции на ползван данъчен кредит

21.02.2017 27 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Еднократни корекции на ползван данъчен кредит – чл. 79 от ЗДДС; Корекция на данъчен кредит при лизинг – кой я прави? Нови ежегодни корекции на дълготрайни активи, които се ползват и за облагаеми и за освободени доставки;...

ЗДДС 2017 - Данъчно третиране на консорциум

21.02.2017 28 мин

Лектор: Валентина Василева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най