Курс по счетоводство- Пловдив
Организатор: Център за професионално обучение " Интелект " - град Пловдив
Лектори: Г. Колева и С. Раданчев
Дата: 13.09.2011
Продължителност: 15 дни дни
Град: Пловдив
Място: Пловдив
Цена: 152 лв.
Уеб-адрес за повече информация и записване: http://www.intelekt.biz

КУРС ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
СЧЕТОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

60 учебни часа - 190 лева
Вечерни 15 работни дни
и съботно - неделни 5 съботи и 5 недели


I. Модул Теория - същност и особености на счетоводната отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;

II. Модул Счетоводно отчитане - способи на счетоводно отчитане, отчитане на собствения капитал, отчитане на дълготрайни материални активи, отчитане на получени и дадени под наем материални дълготрайни активи, отчитане на материалите,отчитане на доставчици и клиенти  ,отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ддс и   продукцията и стоките,  отчитане на амортизациите, брака и ликвидацията, отчитане на приходите и разходите и др.

III. СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМА - основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на годишния финансов отчет - отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток , отчет за собсвения капитал и приложения. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал.
IV. ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО.

V. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР - работа с Микроинвест или Бизнес Навигатор. Решаване  на практическа задача  и изготвяне на дневници и справка декларация по ДДС за НАП.


На всеки курсист се издава удостоверение  3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител


Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.
Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.
Заявка за участие: на телефон 032/630-168
Записване: при внасяне на 50% от стойността на курса
Място на провеждане: ул. " Петко Каравелов" 26Б, етаж 2, офис
3 ( пл. Съединение зад Историческия музей)Други семинари от същата компания

КоментариИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->