Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I

06.02.2018 38 мин

Лектор: Васил Пантев

Кои лица са задължени да заплащат корпоративен данък Срокове за деклариране и за плащане Промени в сила от 01.01.2018г. Определяне на Данъчен Финансов Резултат Данъчни постоянни разлики Разходи несвързани с дейността Разходи, които не са документално...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II

06.02.2018 37 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни временни разлики Последващи оценки (преоценки и обезценки) Обезценка на стоки Обезценка на ДМА Обезценка на Вземания Приходи и разходи от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи...

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

06.02.2018 44 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност, цел и видове финансовите отчети; Общи принципи и изисквания към ФО; Категории предприятия Приложима счетоводна база Какво включват финансовите отчети Отговорности и срокове за изготвянето им Извършване на независим...

Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица (GDPR)

06.02.2018 20 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е GDPR? Кой е администратор на лични данни и кой обработващ Отпадане на регистрацията в КЗЛД Териториален обхват; Увеличаване правата на потребителите; Задължение за поддържане на регистри; Определяне на...

Промени в данъчното законодателство за 2018 год. - част I

23.01.2018 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се прави корекция на данъчен кредит? Годишна корекция на придобит актив, който се използва, както за лични нужди, така и за стопанската ни дейност; Доброволна регистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), още преди...

Промени в данъчното законодателство за 2018 год. - част II

23.01.2018 26 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ; Трябва ли да се представя пред данъчните удостоверение от чуждестранна администрация при удържан данък извън България? Деклариране на необлагаеми доходи; Промени в ЗКПО;...

Промени в осигурителното законодателство за 2018 год.

23.01.2018 54 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в минималния осигурителен доход; Промени в осигурителните вноски за фонд „Пенсии”. Какви са промените при обезщетенията? Какви са новите изисквания, за да се получава обезщетение за безработица? Отчитане на...

Деклариране на доходи изплатени на физическо лице – чл.73 от ЗДДФЛ

23.01.2018 57 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са задължени да подават Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ? Какъв е срокът за подаване на Справката Какъв е срокът за подаване на Справката при ликвидация или несъстоятелност? Къде и как трябва да подадем Справката? Има ли...

Данъци на Физически Лица – Годишна Данъчна Декларация за 2017 г. - Част I

09.01.2018 42 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Новости при облагането на парични и предметни печалби и награди; Облагане на училищни награди; Апортна вноска от физическо лице – новости; Какви са облекченията при безкасови плащания? В кои случаи лицата не могат да...

Данъци на Физически Лица – Годишна Данъчна Декларация за 2017 г. - Част II

09.01.2018 58 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Доходи от трудови правоотношения; Доходи от договор за управление и контрол; Как се формира данъчната основа? Облагане с авансов данък; Какви са данъчните облекчения, които могат да се ползват на месечна и на годишна база;...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->