Промени в ЗДДС за 2017 г. - част I

17.01.2017 65 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДС в сила от 2017 г. Промени отнасящи се до правото на приспадане на данъчен кредит; Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит;

Промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК за 2017 г. - продължение

17.01.2017 30 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДС в сила от 2017 г. Промени, свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, или за цели, различни от независимата...

Промени в осигурителното законодателство за 2017 г.

17.01.2017 30 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Закон за бюджета на ДОО - 2017 г. Минимален осигурителен доход Осигурителни вноски Обезщетения и други плащания: Промени в КСО - 2017 г. Нови длъжности подлежащи на осигуряване за всички осигурени от ДОО рискове....

Дискусионен панел

17.01.2017 8 мин

Лектор: Георги Димитров, Методи Христов

Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2016 г. – част I

05.01.2017 33 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Новости в сила от 01.01.2016 г. Данъчно Задължени Лица Източник на дохода Доходи от източник в България Облагаеми и необлагаеми доходи Данъчно третиране и документиране по някой основни видове доходи Данъчни облекчения...

Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2016 г. – част II

05.01.2017 15 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни облекчения Деклариране и плащане на данъците по ЗДДФЛ

Определяне на окончателния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица при подаване на ГДД за 2016 г.

05.01.2017 48 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой има задължение да попълни справката към ГДД за 2016 година? Какво представлява справката и каква е нейната цел? Как се попълва справката при различни начини на самоосигуряване? Къде и как се подава справката?

Дискусионен панел

05.01.2017 24 мин

Лектор: Васил Пантев, Георги Димитров, Доника Маринова, Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

Данъчно облагане на използването на активите за лични нужди

20.12.2016 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на режима, който облага личното ползване; нормативна уредба; преглед на доставките, които попадат в обхвата на ЗДДС цел на режима; хипотези, които могат да възникнат при прилагането на режима; стоки за които е...

Промени в законодателството, касаещи годишното приключване на юридическите лица за 2016-та

20.12.2016 35 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): По-важните промени в данъчното законодателството през 2016 г., касаещи годишното приключване на юридическите лица.   Промени в ЗДДС от 2016 г. Промени в ЗКПО за 2016 г.; Промени в ЗДДФЛ за 2016 г.; Промени в ДОПК за 2016 г.;Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най