Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

02.10.2018 29 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6? Каква е информацията, която съдържа Декларация образец 1? Какви са сроковете за подаване на Декларация образец 1с редовни данни? Каква е информацията, която съдържа...

Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания

02.10.2018 28 мин

Лектор: адв. Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дисциплинарна отговорност Трудова дисциплина Правилник за вътрешния трудов ред Нарушения на трудовата дисциплина Дисциплинарни наказания Основания за налагане на дисциплинарно уволнение Възможно ли е на работниците да се...

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Част I

02.10.2018 35 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Форми за регистрация по ЗДДС; Кога е налице задължителна регистрация по ЗДДС? Новост при задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС; Как се определят сроковете за регистрация по ЗДДС? Какво се включва в облагаемия оборот...

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Част II

02.10.2018 37 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Доброволна регистрация по ЗДДС; Има ли срок и оборот при доброволната регистрация по ЗДДС? Какви новости може да се очакват при доброволната регистрация по ЗДДС през 2019 г.? Специфични форми на регистрация по ЗДДС;...

Структура на работната заплата - основно и допълнително възнаграждение и системи за заплащане

18.09.2018 21 мин

Лектор: Анелия Радулова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Как се определя работната заплата? Видове системи, на база които се определя работната заплата; Характеристика на повременната система; Характеристика на сделната система; Къде трябва да се отбележат системите...

Сделки със свързани лица- счетоводно отчитане и данъчни ефекти

18.09.2018 18 мин

Лектор: Елизабет Петкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са свързани? Какво означава понятието „контрол“? Как се идентифицират свързаните лица? Кои лица не са свързани? ДДС ефекти между свързани лица; Как се отчитат заеми между свързани лица? Как се декларират...

Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети

18.09.2018 49 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна база при консолидиране на финансовите отчети; Кое предприятие е дъщерно? Какво представлява контролът на едно предприятие над друго? Какво представлява малцинственото участие? Индивидуален финансов отчет; Какво...

Дискусионен панел

18.09.2018 10 мин

Лектор: Анелия Радулова, Димитър Пашов, Елизабет Петкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Може ли работодател да реши да плати повече БРЗ като обезщетение по чл. 222, ал. 3 - по-точно, ако служител е работил 5 години, работодателят да му изплати не 2 брутни заплата, а 6? Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, купува...

Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

04.09.2018 59 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Граждански договори – видове и съдържание; Разлика между трудов и граждански договор; Осигурителни вноски и данъци на работещите по ГД; Деклариране и внасяне на осигуровки и данъци на лица работещи по ГД с Декларации обр.1 и...

Прекратяване на трудово-правно отношение по инициатива на работодателя

04.09.2018 56 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Прекратяване в срока за изпитване Общи основания за прекратяване Прекратяване от страна на работодателя с предизвестие Прекратяване от страна на работодателя без предизвестие Дисциплинарно уволнение Прекратяване срещу уговорено...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->