БулМар Колидж – професионален колеж за счетоводители

Преди повече от 10 години ние осъзнахме, че ако искаме да предлагаме счетоводни услуги с най-високо качество, трябва да създадем собствена програма за обучение на счетоводители, която непрекъснато да усъвършенстваме.

С течение на годините, създадохме уникална програма за практическо професионално обучение на счетоводители и оценка на техните знания и умения. Нашите счетоводители се обучават постоянно и на всеки три месеца полагат 6 часов изпит по данъци и счетоводство, с който техните знания и умения се оценяват във всички теоретични и практически аспекти.

През 2010 год. защитихме програмата си за професионално обучение по счетоводство пред Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) и създадената от нас Академия БулМар получи държавен лиценз №200712413 за обучение по специалността ”Счетоводна Отчетност” в трета квалификационна степен – професионален колеж.

Професионално обучение по счетоводство в Академия БулМар се провежда всеки месец и започва всеки първи понеделник от месеца.

Обучението е в продължение на 4 седмици при пълен работен ден от 9:00 до 18:00 часа и завършва с 6 часов изпит по теория и практика.

Всеки курсист, който успешно издържи финалния изпит, веднага след това би могъл да упражнява счетоводната професия на над средното за страната ниво, за което освен държавна диплома получава и специална професионална референция от Kreston BulMar.

По време на обучението се усвояват следните знания и умения:

 1. Предмет и цели на счетоводството;
 2. Счетоводни принципи и стандарти;
 3. Първоначално завеждане на счетоводство;
 4. Документи и работа с документи;
 5. Данъчни закони;
 6. Практическо осчетоводяване на стопански операции;
 7. Счетоводни справки;
 8. Съставяне на годишни финансови отчети;
 9. Съставяне на годишна данъчна декларация.

За целите на обучението е създадено уникално учебно пособие, съдържащо близо 1 000 стр. практически материали по счетоводство и данъци. За същите цели е създадена и специална учебна фирма, чрез изучаването, на която курсистите могат още по-бързо да разберат изучавания материал и много от тънкостите в счетоводството.

За всеки ден от обучението курсистите трябва да усвоят точно определени знания и умения, съгласно специално разработена програма за курса.

Обучението протича по начина, по който вече работещите професионални счетоводители се самоусъвършенстват и развиват в професията. Ежедневното обучение включва:

 1. самостоятелно изучаване на предвидения за деня материал;
 2. консултации с персоналния ментор по материала;
 3. професионална дискусия по контролни въпроси с другите курсисти;
 4. вечерен семинар с опитни лектори за затвърждаване на знанията от деня.

Ментори по време на стажантската програма са счетоводители и одитори от Крестън БулМар, които са сред най-добрите в България и предават своя практически опит за по-бързото усвояване и навлизане в тайните на счетоводната професия.

Обучението е подходящо за получаване на квалификация, за преквалификация и за повишаване на квалификацията, както от току що завършили гимназия или университет, така и от хора с напреднала професионална кариера или възраст.

Курсът на обучение струва 550 лева.

 • повече за Академия БулМар можете да прочетете тук
 • съдържание на обучението може да видите тук
 • за записване натиснете тук.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->