Сортирай по:
последна активност|
дата на задаване|
рейтинг|
брой прочитания
Натисни тук и задай своя въпрос
Командироване на ученици за олимпиада 24.02.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Пенсиониране на учител 24.02.2017 в: Практически Заплати / БЕЗ ОТГОВОРИ
Регистрация по чл. 97а 27.02.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Втори запор на заплата 17.02.2017 в: Данъчни Закони / Отговори: 3
Максимално допустим процент на запор върху заплата 09.07.2013 в: Практически Заплати / Отговори: 186
Изчисляване на пенсия 22.02.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Съставяне на ГФО и ГДД по чл.92 от ЗКПО в несъстоятелност 22.02.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Молба за помощ 22.02.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Неизплатени суми от работодател 23.02.2017 в: Практически Заплати / БЕЗ ОТГОВОРИ
Заем между ЕТ и ООД 22.02.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Вноска от съдружник в ДЗЗД 21.02.2017 в: Практическо Счетоводство / Отговори: 3
База за изчисляване на платен отпуск при променено възнаграждение 21.02.2017 в: Практически Заплати / БЕЗ ОТГОВОРИ
Ваучери за храна 21.02.2017 в: Практически Заплати / БЕЗ ОТГОВОРИ
Неподадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 20.02.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Изравняване ДОД 18.02.2017 в: Практическо Счетоводство / Отговори: 1
Обезщетение за безработица на съдружник в ООД 17.02.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Осчетоводяване на фактури от ДКВ за заредено гориво в ЕС 17.02.2017 в: Данъчни Закони / Отговори: 2
Свързани лица 17.02.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Обезщетение за дългогодишен служител пенсионер при дисциплинарно уволнение 16.02.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Изчисляване на осигурителен стаж при намалено работно време 16.02.2017 в: Практически Заплати / БЕЗ ОТГОВОРИ
Избрано от Редактора

Последно Добавени