Сортирай по:
последна активност|
дата на задаване|
рейтинг|
брой прочитания
Натисни тук и задай своя въпрос
Продажба ЕТ на ЕООД съгласно чл.15 от ТЗ 18.04.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
АУАН за ненавременно подадена Декларация обр 1 и 6 18.04.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Несъстоятелност на фирма след майчинство 11.04.2017 в: Практически Заплати / БЕЗ ОТГОВОРИ
Договор за управление на собственик 10.04.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Прехвърляне право на собственост върху автомобил по финансов лизинг между лизингодатели 12.04.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Плащане над 10 000 лв. в брой при различни дати на данъчно събитие 12.04.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Изплащане на заплата и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при напускане по взаймно съгласие 12.04.2017 в: Практически Заплати / Отговори: 1
Счетоводно отразяване покупка на риба за спортен риболов 12.04.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Счетоводен бюлетин 13.04.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Възстановяване на ДОД за минали години на инвалид 13.04.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Определяне на заплащане за щат 14.04.2017 в: Практически Заплати / БЕЗ ОТГОВОРИ
Неначисляване на ДДС 15.04.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Задължение за обявяване на свободните работни места 16.04.2017 в: Данъчни Закони / БЕЗ ОТГОВОРИ
Необходим стаж за съставяне на ГФО 17.04.2017 в: Практическо Счетоводство / БЕЗ ОТГОВОРИ
Изплащане на неизползван отпуск при напускане 18.04.2017 в: Практически Заплати / БЕЗ ОТГОВОРИ
УП-2 и преизчисляване на дни във временна неработоспособност 01.06.2014 в: Практическо Счетоводство / Отговори: 4
Сгрешена фактура при ВОД 14.03.2017 в: Практическо Счетоводство / Отговори: 1
Обезщетение за безработица на съдружник в ООД 17.02.2017 в: Данъчни Закони / Отговори: 1
Анулиране по давност 04.03.2017 в: Данъчни Закони / Отговори: 1
Договор за наем 07.03.2017 в: Данъчни Закони / Отговори: 1
Избрано от Редактора